15.5 C
Σάμος
06/12/2022
Περιφερειακά

Αναβλήθηκε η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το Επικούρειο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, ανέβαλε την συζήτηση του θέματος της λειτουργίας του Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου, καθώς θα ζητηθεί η άποψη της διαχειριστικής του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, επί του θέματος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, κ. Βασίλης Πανουράκης, αναφέρθηκε στην εισήγηση του νομικού συμβούλου της Περιφερειακής Ενότητας, κ. Φώτη Σφαντού, στην οποία γίνεται λόγος για επιτακτική ανάγκη συστάσεως φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του Επικούρειου Κέντρου, επισημαίνοντας ότι μέχρι να γίνει αυτό, με ευθύνη της Π.Ε. Σάμου, κατά περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν πολιτιστικές δράσεις, θεατρικές παραστάσεις με η χωρίς αντάλλαγμα.

Στην εισήγηση του κ. Σφαντού δίδεται απάντηση και στο ζήτημα εάν επιτρέπεται, η μόνιμη, η αόριστη διάρκεια η ακομη και η δωρεάν παραχώρηση χώρου του κτηρίου, σε συλλόγους και φορείς, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι συμβατό με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι αυτό δεν εμποδίζει στο να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στο θέμα παρενέβει ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, κ. Γιώργος Στάντζος, κάνοντας γνωστό στο Σώμα την αποστολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Ιουνίου 2021 προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, η οποία αναφέρει την δημιουργία φορέα διαχείρισης του κτηρίου, με την συμμετοχή του Δήμου, της Περιφέρειας και Πολιτιστικών Συλλόγων, για σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει και θα διερευνήσει μαζί με την Περιφέρεια, τις πρόσφατες προτάσεις και λύσεις για την νομική οντότητα του χώρου, την διοίκηση και λειτουργία και ένα βιώσιμο χρηματοοικονομικό σχέδιο, έσοδα – έξοδα, ώστε το Επικούρειο να λειτουργήσει σύμφωνα με το σκοπό του κτηρίου. Τέλος, ο κ. Στάντζος υποστήριξε ότι ο Δήμος θα συμμετέχει στα οικονομικά του φορέα.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάμου, κ. Μανώλης Κάρλας, είπε μεταξύ άλλων, ότι οι δήμοι εκφράζουν στους πολίτες, θα πρέπει να υπάρχουν συνεργατικοί δρόμοι και διαδικασίες, για να προκύψει κάτι βιώσιμο για το τόπο.

Την συζήτηση του θέματος παρακολούθησε από το κτήριο της ΠΕ Σάμου, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης “Η Σάμος αλλάΖΕΙ”, κ. Νίκος Ζάχαρης, ο γιατρός κ.Ν. Κακλαμάνης, καθώς και μέλη της Θεατρικής Ομάδας Σάμου.

Η εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Σάμου είχε ως εξής:

 

Θέμα : Λειτουργία «Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου» στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου.  

 

Εχοντας υπόψη:

1) Το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρου 196 του Ν. 3852/2010 περί σύστασης αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την ΠΒΑ.

2) Το Π.Δ.137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» όπως ισχύει.

3) Την ολοκλήρωση  εργασιών του έργου της χρηματοδοτούμενης πράξης από το ΕΣΠΑ με τίτλο «ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ» που αφορά την ανακαίνιση, συντήρηση διαρρύθμιση κτιρίου που η χρήση του ανήκει στην ΠΕ Σάμου.

4) Την ολοκλήρωση του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και την προμήθεια ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στο ονομαζόμενο κτίριο «Επικούρειο» χωροθετημένο στον πολεοδομικό ιστό της πόλεως Σάμου.

5) Την από 16-04-2013 Προγραμματική σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ ΕΟΤ και Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

6) Την ανάγκη λειτουργίας των χρήσεων του ανακαινισμένου κτιρίου από την ΠΕ Σάμου επ΄ ωφελεία των πολιτών των νήσων Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων του Νομού Σάμου.

7)  Τα στοιχεία που αφορούν  την ανακαίνιση του διώροφου κτιρίου εμβαδού 1065 τ.μ. ανά όροφο με υπόγειο 380 τ.μ. και τις επι μέρους λειτουργικές χρήσεις, του συνόλου των  εγκαταστάσεων στο κέλυφος του «Επικούρειου» συμπεριλαμβανομένου της εκτίμησης του λειτουργικού κόστους.

8) Την έκθεση εκτίμησης κατ έτος λειτουργικών δαπανών της τάξεως των 153.053,00 €  για την μελλοντική λειτουργία του ¨Επικούρειου¨.

 9) Το ιστορικό δημιουργίας και ανακαίνισης του Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου Σάμου κατά χρονολογική ημερολογιακή σειρά:

Ιστορικό

7 Οκτωβρίου 2003 χαρακτηρισμός ως διατηρητέο του κτίριου του παλαιού Καπνοκοπτηρίου στην πολη της Σάμου (ΦΕΚ Δ΄1058/7-10-2003).

23 Οκτωβρίου 2003 παραχώρηση χρήσης του Β.Κ. 53 Δημόσιου ακινήτου στην  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου.

28 Νοεμβρίου 2011 παραχώρηση χρήσης του Α. Β.Κ. 53 Δημόσιου ακινήτου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – περιφερειακή Ενότητα Σάμου.

15 Φεβρουαρίου 2011 με την απόφαση 16/2011 το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΒΑ εγκρίνει την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και του Ε.Ο.Τ. για την υλοποίηση της πράξης << Επικούρειο – Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου >>, προυπ/μού 5.200.000,00€ που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με φορέα εκτέλεσης του έργου τον Ε.Ο.Τ..

27 Ιουνίου 2012 Απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: Β4ΛΝΦ-1ΞΥ) της Πράξης “ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ” στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και δικαιούχο Φορέα Εκτέλεσης του έργου τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.  Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιγράφει:     Μετά την αρχιτεκτονική, οικοδομική και μορφολογική, αποτύπωση του κτιρίου του παλαιού Καπνεργοστασίου, επί των οδών Σαχτούρη και Κανάρη, στο Βαθύ της Σάμου, την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, τόσον όσον αφορά την οικοδομική κατάσταση του κτιρίου, όσον και την ικανότητα εξυπηρέτησης νέων χρήσεων, καθώς την άμεση σύγκριση αυτού με το Δημόσιο Καπνεργοστάσιο των Aθηνών, επί της οδού Λένορμαν, προτείνεται σειρά ενισχύσεων, επισκευών και επεμβάσεων στην εσωτερική διαρρύθμιση του κτιρίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με σκοπό την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου, στην αρχική τους μορφή και την επισκευή.    Επίσης γίνεται αναδιαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων, με σκοπό την εξυπηρέτηση νέων χρήσεων, βάσει σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν τη λειτουργική επανένταξη του παλαιού αυτού και σημαντικού κτιρίου στη ζωή της πόλης της Σάμου.

16 Απρίλιου 2013  –   Υπογραφή Προγραμματική σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ ΕΟΤ και Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

14 Δεκεμβρίου 2016  Ένταξη της Πράξης (ΑΔΑ: Ω4Η87ΛΩ-ΓΙΟ) «ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003086 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020». ως έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

19 Δεκεμβρίου 2017  –   1η τροποποίηση πράξης (ΑΔΑ: 6Ψ327ΛΩ-Α0Ο) περί παράτασης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

4 Ιουνίου 2019  –   2η τροποποίηση Πράξης(ΑΔΑ: Ω24Ψ7ΛΩ-Α35) που κρίνεται αναγκαία ώστε να περιληφθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της Πράξης, καθώς και για την επικαιροποίηση των στοιχείων του Δικαιούχου.

25 Νοεμβρίου 2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του οικοδομικού έργου.

2016 ΣΑΕΠ088 της Περιφέρειας μας, χρηματοδότηση 78.000 € για «Μελέτη εφαρμογής Αντισεισμικής ασφάλειας του κτηρίου».

2017 ΣΑΕΠ088 της Περιφέρειας μας, χρηματοδότηση 700.000 € για «Εξοπλισμός Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου» δαπάνη που δεν ήταν επιλέξιμη στο ΕΣΠΑ.

 

Τρόπος λειτουργίας

Α) Για την λειτουργία της υποδομής,  κρίνεται απαραίτητη η σύσταση από την ΠΒΑ  ενός Φορέα Διαχείρισης και Διοίκησης.  Το έργο της Διοίκησης θα αφορά στην ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με όλους  ανεξαιρέτως τους πολιτιστικούς φορείς του Νομού Σάμου καθώς και την φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτιστικών  και επιστημονικών φορέων της χώρας, που συμβάλουν στην πολιτιστική  και τουριστική ανάπτυξη της Σάμου.

Β) Εναλλακτικά η διερεύνηση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του Δημοσίου Τομέα και με πολιτιστικά ιδρύματα της Χώρας, θα συμβάλει στην εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την λειτουργία του «Επικούρειου» και την απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων του.

Γ) Επειδή το κτίριο διαθέτει τεχνολογική και κτιριακή υποδομή υψηλών προδιαγραφών θα μπορούσε να στεγάσει μελλοντικά μουσική σχολή Πανεπιστημιακού επιπέδου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι

 

  1. Την σύσταση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Φορέα Διαχείρισης και Διοίκησης του Επικούρειου Πολιτιστικού Κέντρου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από όλους ανεξαιρέτως τους πολιτιστικούς φορείς του Νομού Σάμου καθώς και την φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτιστικών  και επιστημονικών φορέων της χώρας, που συμβάλουν στην πολιτιστική  και τουριστική ανάπτυξη της Σάμου.
  2. Την διερεύνηση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του Δημοσίου Τομέα και με πολιτιστικά ιδρύματα της Χώρας, που θα συμβάλουν στην εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την λειτουργία του «Επικούρειου» και την απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων του.
  3. Την διερεύνηση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λόγο της διάθεσης τεχνολογικών και κτιριακών υποδομών υψηλών προδιαγραφών στην μελλοντική στέγαση Μουσικής Σχολής Πανεπιστημιακού επιπέδου.

                                                                                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

                                                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

 

Related posts

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου προσκεκλημένος στην εκδήλωση «Βραβεία Κυπρίων»

admin

Ο Κώστας Μουτζούρης σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στο Hello μιλάει για όλα όσα δε ξέρουμε..!

admin

Ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ

admin

Τετ-α-Τετ Δήμητρας Μουτζούρη και Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό για το Βόρειο Αιγαίο

admin

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Βορείο Αιγαίο 2021-2027»

admin

Προκήρυξη χορήγησης 120 νέων αδειών και 35 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

admin

Τηλεδιάσκεψη για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

admin

Μανώλης Κάρλας: «Εδώ και τώρα προμηθείς»

admin

Χαρές για την οικογένεια Μουτζούρη

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα