26.7 C
Σάμος
25/06/2024
Περιφερειακά

Ανοιχτή Επιστολή Μπουρνιά για παράταση των Δασικών χαρτών προς ΥΠΕΝ

Παράταση Προθεσμιών για τους Δασικούς Χάρτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπως και την Ανάληψη κόστους κάθε συμπληρωματικής εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση αυτών.

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Χωρικού Σχεδιασμού και Απόδημου Ελληνισμού απευθύνεται σε σας προκειμένου να προωθήσει το αίτημα της για χορήγηση εξάμηνης τουλάχιστον παράτασης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων που σχετίζεται με την διαδικασία ανάρτησης και οριστικοποίησης των δασικών χαρτών.

Οι καθυστερήσεις στην έκδοση των αναμενομένων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣΤΕ καθώς και στην ψήφιση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως και η πρόσφατη ανάρτηση των αναμορφωμένων Δασικών Χαρτών 2021, σε συνδυασμό με την δυσκολία των πολίτων, εντός και εκτός Ελλάδος λόγω εποχής του κορονοϊού και της δραματικής κατάστασης Υποθηκοφυλακείων του Βορείου Αιγαίου που υπολειτουργούν, πολλοί είναι οι πολίτες που δεν έχουν τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας γιατί δεν έδωσαν τον αναγκαίο χρόνο στους πολίτες να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις τους.

Στο περιφερειακό συμβούλιο στις 19/7.2021 με έδρα την Ικάρια και με παρουσία του Δημάρχου Ικαρίας κ. Καραμπογιά Νίκου το έθεσα ως θέμα «εκτός ημερήσιας» που συζήτησα και ανέλυσα την σοβαρότητα της αναγκαιότητας να πάρουμε παράσταση ακόμα και κατά εξαίρεση από την υπόλοιπη Ελλάδα για την αναγκαιότητα μιας γενναιόδωρης παράτασης έως ότου ολοκληρωθεί το σωστό ιδιοκτησιακό καθεστώς στα υποθηκοφυλακεία και εν συνεχεία από κτηματογραφηση για το κτηματολόγιο και μετα από τους Δασικούς Χάρτες, αν χρειαστεί. Το περιφερειακό συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα.

Γνωρίζοντας πως δώσατε και την τέταρτη αλλά πολύ μικρή παράταση των 45 ημέρων από τις 31 Μαΐου του 2022 ( μετά και από Επιστολή μου στις 20/5/2022 ) που προσωπικά θεωρώ ότι ήταν πολύ λίγος ο χρόνος για να ολοκληρωθούν η διαδικασίες Γνωρίζοντας ότι δώσατε και πέμπτη παράταση αλλά πολύ μικρή στις 15/7/22 για τις 31/7/22 και πάλι μετα από επιστολή μου. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολλαπλά λάθη στους αναρτημένους δασικούς χάρτες που ολοκληρωθήκαν μετά από σύμβαση από διάφορες ανάδοχες εταιρίες που υλοποίησαν το έργο και από κάποιους που τους έλεγξαν πριν κατατεθούν και παραδοθούν.  Αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες να επωμιστούν όλο το οικονομικό βάρος όλης αυτής της μη συμβατής γραφειοκρατικής διαδικασίας.

Για τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνουν εκ νέου οι δασικοί χάρτες καθώς δεν ενημερωθήκαν ποτέ οι πολίτες από την αρχή από την ανάδοχο εταιρεία κάθε περιφερειακής ενότητας για να ενσωματώσουν περισσότερα «σωστά» στοιχεία και όχι να έχουν γίνει με τόση προχειρότητα. Περίεργο επίσης φαίνεται πως σε κάποιές περιφερειακές ενότητες έχουν χαρακτηριστεί εντελώς τυχαία σε ΑΔ ενώ άλλες από την Περιφέρεια μας έχουν καταδικαστεί στο ΔΔ και Natura. Με τέτοια πρότυπα αναγκαίο είναι να γίνουν πιο ολοκληρωμένοι οι Δασικοί χάρτες στην ακριτική περιοχή της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου που έχει υποστεί όλο το βάρος της Ευρώπης στις μέρες μας. Πολλοί είναι αυτοί που αρχίζουν και χαριτολογούν για την αδιαφορία προς το Βόρειο Αιγαίο και από την ίδια την Ευρώπη.

Να δοθεί μια γενναιά παράταση που θα δώσει το χρόνο να γίνουν και ιδιοκτησιακά ενήμερα τα υποθηκοφυλακεία αλλά και να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες ολοκλήρωσης εγγράφων από τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, μέχρι και σήμερα οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στα χωριά έχουν επωμιστεί μεγάλες δαπάνες για την εναρμόνιση με την εκάστοτε ισχύουσα επιταγή του νόμου. Αρχικά με την αναγκαιότητα κτηματογράφησης των ιδιοκτησιών επωμιστήκαμε μεγάλο κόστος για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ή θέασης των αγροτεμαχίων μας, την διόρθωση των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, την λήψη αντιγράφων συμβολαίων και την διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων και φυσικά την πληρωμή των αναλογούντων τελών και φόρων μετά την υποβολή των αιτήσεων κτηματογράφησης. Πλέον με την ανάρτηση των δασικών χαρτών αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε εκ νέου για τις δικές μας ιδιοκτησίες. Κι αυτό δε διότι σχεδόν το σύνολο των εκτάσεων μας έχουν χαρακτηριστεί ως «δασικές». Μάλιστα σε συνδυασμό και με την έλλειψη εξειδικευμένων Δασολόγων ιδιωτών γραφεία, οι ιδιώτες Δασολόγοι , που είναι ελάχιστοι, δεν μπορούν να επωμισθούν όλο το βάρος των ενστάσεων ανά τις περιφερειακές ενότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσα την υψηλή οικονομική αμοιβή και ενδεχομένως την όχι καλή παροχή υπηρεσιών στους συμπολίτες του Βορείου Αιγαίου μας.

Επίσης υπάρχουν μεγάλα ποσοστά Αποδήμου Ελληνισμού που δεν έρχονται τακτικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ακόμα περισσότερο που δεν μπορούσαν να ταξιδεύσουν λόγο των υγειονομικών περιορισμών του κορονοϊού. Οι απόδημοι έρχονται ως συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες πάνω δηλαδή στην καταλυτική ημερομηνία στις 15 Ιουλίου χωρίς καμία ενημέρωση για το τι πρέπει να καταθέσουν και να ολοκληρώσουν.  Πάντως στο Κτηματολόγιο, για την κτηματογράφηση που έχει άμεση σχέση και με τους Δασικούς Χάρτες, έχουν δοθεί παρατάσεις.

Ο χρόνος δεν ήταν αρκετός στους πολίτες του Βορείου Αιγαίου για να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες, που στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστούν και την βοήθεια ιδιωτών για να οργανώσουν τα απαραίτητά δικαιολογητικά για την υποβολή αντιρρήσεων. Συγχρόνως επιβαρύνονται οικονομικά σε επιπρόσθετα κόστη για ακίνητα που τα περισσότερα δεν έχουν ούτε μεγάλη εμπορική αξία.

Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ώστε να βρεθεί λύση στην αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος.  Ο Φορέας «Γενική Διεύθυνση Δασών» θα πρέπει να αναλάβει το κόστος κάθε συμπληρωματικής εργασίας που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου της για το Βόρειο Αιγαίο, λαμβανομένων υπόψη και των απαιτούμενων συμπληρωματικών εργασιών, συγχρόνως να δοθεί η αναγκαία γενναιά παράταση της προθεσμίας για τη διόρθωση των Δασικών Χαρτών και εγγραφών, πριν την οριστικοποίησή τους.

Με Εκτίμηση,

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΔ. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 

Λίστα Κοινοποίησης :

  1. κκ. Γιώργο Αμυρά, Υφυπουργός Περιβ. και Ενέργειας

 

  1. Βουλευτές Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
  2. Πλακιωτακη Υπουργό Νησιωτικής Πολιτικής
  3. Υπουργό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  4. Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής
  5. Γραφείο Περιφερειάρχη Β. Α.
  6. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Β.Α.

 

Related posts

Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου

admin

Υπογραφή συμβάσεων κατασκευής έργων στη Σάμο από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

admin

Απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές του Νομού Σάμου

admin

Καλτάκης προς Υπουργό Υγείας – Σοβαρές ποινικές και αστικές συνέπειες αν παραβιαστεί η διασφάλιση της υγείας των πολιτών

admin

Η 79 ΑΔΤΕ συμβάλλει στον καθαρισμό των επαρχιακών δρόμων στη Σάμο – Δήλωση Μαυρατζώτη

admin

Πολιτική Προστασία ΠΕ Σάμου: Καθημερινές πτήσεις με drones για την πρόληψη πυρκαγιών

admin

Δράσεις του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Σάμου για την Έμφυλη Βία

admin

Δήλωση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών

admin

Γιάννης Καλτάκης: Η Αποχή αποδυναμώνει τη Δημοκρατία – Δώστε δύναμη στη φωνή σας να ακουστεί ηχηρά!

admin