Connect with us

Σαμιακά

Αντιδρούν στη Δομή Υποδοχής στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Σάμου

Published

on

Γενική συνέλευση ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου την Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018 στις 18:30 το απόγευμα.

Σε υπόμνημά τους που θα εγκριθεί στη Γενική συνέλευση, παραθέτουν μία σειρά από λόγους για τους οποίους αρνούνται την παραχώρηση του σχολείου, κυρίως λόγω μη επάρκειας αιθουσών αλλά και για λόγους υγιεινής.

Ωστόσο, ο Σύλλογος προτείνει πέντε κτιριακές εγκαταστάσεις που θα μπορούσε  να φιλοξενήσει τη Δομή Υποδοχής Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Η προτεινόμενη επιστολή διαμαρτυρίας :

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βαθέος Σάμου
ΠΡΟΣ : τους α) Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου,
β)Περιφερειακό Δ/ντη Α/βαθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αριστείδη Καλαργάλη,
γ) Δήμαρχο Σάμου, κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλο,
δ) Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κα. Χριστιάνα Καλογήρου,
ε) Αντιπεριφερειάρχη Νομού Σάμου, κ. Νικόλαο Κατρακάζο, και
στ) Διευθύντρια Α΄Βαθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σάμου, κα. Αλεξία Εμμανουηλίδου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στους : α) Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αλέξη Τσίπρα
β) Βουλευτή Νομού Σάμου, κ. Δημήτρη Σεβαστάκη
γ) Κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, Μαραγκάκη
δ) Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας, κ..κ. Ευσέβιο,
ε) ΜΜΕ,
ε) Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου, Μιχαήλ Καραγεωργίου,
στ) Διευθύντρια Νηπιαγωγείου Βαθέος Σάμου, Νίνα Κρόκου.

Δυνάμει της με αριθμό 13954/ΓΔ4 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Φύλλου 2985, τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 30.08.2017 αποφασίστηκε η οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και το πρόγραμμα των Δομών υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (εφεξής ΔΥΕΠ). Σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης έχει επιλεγεί το Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Σάμου ως σχολική μονάδα, στο οποίο θα λειτουργήσει άμεσα Δομή Υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ) κατά τις απογευματινές ώρες από 14.00 έως 18.00 καθημερινά.

Ωστόσο, η ενημέρωση, που είχαμε ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Σάμου είναι παντελώς ελλιπής και δημιουργεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό πώς η Δομή Υποδοχής (ΔΥΕΠ) μπορεί να λειτουργήσει εντός μίας σχολικής μονάδας, η οποία ήδη ασφυκτιά λόγω μην επαρκών σχολικών αιθουσών και δεν δύναται να εξυπηρετήσει επαρκώς τους ήδη εγγεγραμμένους και φοιτούντες σε αυτό μαθητές του, καθώς το σχολικό κτίριο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των μαθητών του και γίνονται προσπάθειες αποσυμφόρησης του για εξοικονόμηση διδακτικών αιθουσών.

Και ενώ η συγκεκριμένη σχολική μονάδα αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα προβλήματα κτιριακά, χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση και διαβούλευση μας ανακοινώθηκε με επιβολή η δημιουργία Δομής Υποβολής (ΔΥΕΠ) άμεσα κατά το ως άνω αναφερόμενο ωράριο, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί το πρόγραμμα του Ολοήμερου, το οποίο καθημερινά περατώνεται στις 16.00 μ.μ.. Η παράλληλη λειτουργία του Ολοήμερου με τη Δομή Υποδοχής (ΔΥΕΠ) γεννά πρόσθετα θέματα υγιεινής, αφού το Σχολείο μας διαθέτει δύο τουαλέτες αγοριών και δύο τουαλέτες κοριτσιών, και μία τουαλέτα των διδασκόντων, δημιουργώντας πολλαπλά ζητήματα καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων, αφού τα προσφυγόπουλα, που θα ενταχθούν θα προέρχονται από το ΚΥΤ Σάμου ή από μονάδες ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με το από 26.09.2018 έγγραφο- ανακοίνωση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Σάμου, κας. Χριστιάνας Καλογήρου, η οποία βασίζεται στην αιτιολογημένη Γνωμοδότηση- Εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Σάμου, και ειδικότερα στη υγειονομική έκθεση υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Σάμου, εντός του ΚΥΤ Σάμου «1. Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους για τη σίτιση μεταναστών και προσφύγων και την μεταφορά των τροφίμων, την αποθήκευση και τις συνθήκες διανομής (έλεγχος θερμοκρασίας κλπ.) καθώς και στοιχεία τυποποίησης των συσκευασμένων τροφίμων. 2.Διαπιστώθηκε έντονος συγχρωτισμός αφού σύμφωνα με αναφορά της Αστυνομίας, διέμεναν κατά την ημέρα της αυτοψίας 4024 άτομα εντός του ΚΥΤ το οποίο έχει δυναμικότητα 650 ατόμων που ευνοεί τη μετάδοση ασθενειών.

  1. Διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία, σωροί απορριμμάτων -εντός και εκτός κάδων- και ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας λόγω ελλιπούς καθαριότητας όλων των χώρων.
  2. Στο χώρο των αποχωρητηρίων και λουτρών υπάρχουν στάσιμα ύδατα, ακαθαρσίες και μύγες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών.

  3. Εκτός του ΚΥΤ και περιμετρικά αυτού, υπήρχαν κατά την ημέρα της αυτοψίας περίπου 600 – 700 άτομα σε σκηνές, τα οποία δεν εξυπηρετούνται από τα αποχωρητήρια και τα λουτρά του ΚΥΤ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσης για τους ίδιους και τους περιοίκους», και έταξε προθεσμία 30 ημερών στο αρμόδιο Υπουργείο για την αποκατάσταση όλων των σχετικών προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην απόφαση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι εντός του ΚΥΤ Σάμου παραβιάζονται οι όροι των εγκυκλίων και διατάξεων περί υγιεινής στους χώρους διαμονής προσφύγων και μεταναστών με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η δημόσια υγεία. Συνεπώς, πώς τα προσφυγόπουλα, που διαβιώνουν σε τέτοιες τριτοκοσμικές συνθήκες μπορούν να ενταχθούν στη Δομή Υποδοχής (ΔΥΕΠ), αφού λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών αποτελούν δυνητικά φορείς μετάδοση ασθενειών;

Με τι πρόβλεψη ιατρική και με τι μέσα η ένταξη αυτών των παιδιών θα γίνει ομαλά σε μία σχολική μονάδα, που ήδη ασφυκτιά και αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα χωρητικότητας, όταν προσφυγόπουλα, που συνωστίζονται στο ΚΥΤ και διαβιούν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης δύνανται να μεταδώσουν ασθένειες, που έχουν εξαφανισθεί από το Δυτικό Κόσμο εδώ και πολλές δεκαετίες, και δεν καλύπτονται με τα προγράμματα εμβολιασμού που εφαρμόζονται στα παιδιά;

Είναι σαφές ότι η συστέγαση των προσφυγόπουλων με τους λοιπούς μαθητές μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εξάπλωσης αυτών και πιθανότητα εκδήλωσης επιδημιών και σε περίπτωση κρούσματος θα αναζητούμε ευθύνες εκ των υστέρων, ενώ τώρα πριν τη λειτουργία αυτών των Δομών (ΔΥΕΠ) μπορούν οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας όλων των παιδιών ανεξαιρέτως χρώματος, φυλής, καταγωγής και θρησκείας αφουγκρασμένοι τη γνώμη και την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, που θέλει να συνδράμει στην ενσωμάτωση αυτών των παιδιών στην ελληνική εκπαίδευση αλλά με τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία κανένα μαθητή της μικρής κοινωνίας μας.

Κατανοούμε και στηρίζουμε απόλυτα και με όλες τις δυνάμεις μας ότι τα προσφυγόπουλα που παραμένουν στο νησί μας δεν πρέπει να παραγκωνιστούν ή να αφεθούν στην τύχη τους, αλλά η πρόχειρη και χωρίς μελέτη ίδρυση και η λειτουργία των Δομών Υποδοχών και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) δεν λύνει το πρόβλημα της εκπαίδευσης τους, καθόσον απαιτούνται ουσιαστικά και διαρθρωτικά μέτρα πρώτα για τις συνθήκες διαβίωσης τους, την υγεία και τα μέτρα υγιεινής τους και μετέπειτα για την πλήρη στήριξη τους σε σχέση με τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των λοιπών μαθημάτων, ώστε στο μέλλον να μην δημιουργηθούν αν κάποια στιγμή αυτά επιθυμούν να ενταχθούν στην τάξεις των ήδη υπαρχόντων μαθητών μας, μαθητές δύο (2) ταχυτήτων, γεγονός, που θα εντείνει δυστυχώς φαινόμενα παραγκωνισμού και ακόμα χειρότερα σχολικού εκφοβισμού, διότι με την άμεση έναρξη των ΔΥΕΠ, δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος να ωριμάσει η ιδέα της συνύπαρξης τω προσφυγόπουλων με τα ελληνόπουλα, που σήμερα απολαμβάνουν σαφώς μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Όμως, η σκληρή πραγματικότητα με τις καθημερινές αφίξεις σημαντικού αριθμού προσφύγων/μεταναστών στο νησί μας σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα ως προς το χρόνο παραμονής τους, δημιουργεί μεγάλη ανησυχία όχι μόνο για τη δημόσια υγεία αλλά και ως προς την απρόσκοπτη εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου καθόσον κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ο αριθμός των παιδιών προσφύγων/μεταναστών, θα αυξομειώνεται και αυτό από μόνο του δημιουργεί παράγοντα δυσλειτουργίας, κατά την ένταξη τους στην καθημερινή ζωή του σχολείου και στις λειτουργίες του (εύρεση σχολικής αίθουσας, καθαρισμός αυτής, απολύμανση των χώρων και των επιφανειών κ.α). .
Με βάσει, λοιπόν, τους ανωτέρω προβληματισμούς μας πραγματοποιήσαμε την από 16.9.2018 Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέμα «Τη λειτουργία ΔΥΕΠ στο Σχολείο μας» και ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ότι η Δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιαστεί στο βωμό της επιβολής Δομής Ένταξης Προσφύγων!
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ και ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι δε θα δεχθούμε με αυτές τις προϋποθέσεις τη λειτουργία Δομή Υποδοχής (ΔΥΕΠ) στο σχολείο μας δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες και υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα υγιεινής, που δεν έχουν ακόμα λυθεί ενόψει της προσεχούς λειτουργίας του ΔΥΕΠ όπως καθαριότητα και φύλαξη κτιρίου, αφού έως σήμερα δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το Δήμο Σάμου πως θα διασφαλισθεί η ποιοτική καθαριότητα της αίθουσας και των τουαλετών, ώστε να αποφευχθούν κρούσματα επιδημίας ή μετάδοση δερματικών ασθενειών από τα προσφυγόπουλα, που διαβιώνουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, όπως έχει επισημάνει η κα. Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου στο από 26/09/2018 έγγραφο της.
Ως εκ τούτου για να διασφαλιστεί πρωτίστως Η ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ και η χωρίς εμπόδια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ,

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
Την άμεση ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης και ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι θα πρέπει:
1. Να χρησιμοποιηθεί διαμορφωμένος χώρος εντός του Κέντρου Φιλοξενίας όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. γ της με αριθμό 13954/ΓΔ4 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας των ΔΥΕΠ, ως ειδική περίπτωση λόγω του υπερπληθυσμού του ΚΥΤ και των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, που επικρατούν σε αυτό, άλλως
2. Να χρησιμοποιηθούν οι σχολικές κτηριακές υποδομές του νησιού, που σήμερα δεν λειτουργούν λόγω συγχωνεύσεων δομών, για την εκπαίδευση των προσφύγων/μεταναστών, όπως το σχολικό κτίριο (πρώην Δημοτικό Σχολείο) πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης της Σάμου, το οποίο αποτελεί σημείο εύκολης πρόσβασης άλλως
3. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις πρωινές ώρες, όπου δεν χρησιμοποιείται για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Σάμου και αποτελεί σημείο εύκολης πρόσβασης, άλλως
4. Το κτίριο του ΚΕΓΕ στην περιοχή «Αγία Ειρήνη» στο Δ/Δ Βαθέος του Δήμου Σάμου με έτοιμες διαμορφωμένες αίθουσες, το οποίο είναι ομοίως εύκολα προσβάσιμο, άλλως
5. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Μαυρογένειους Επαγγελματικής Σχολής στην περιοχή Μαλαγαρίου (νέο λιμάνι) του Δ/Δ Σαμίων του Δήμου Σάμου, το οποίο βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης.
Από τις προτεινόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις οι με αριθμό 3, 4 και 5 κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ετοιμοπαράδοτες και κατάλληλα διαμορφωμένες, όπου μπορούν άμεσα να λειτουργήσουν ως Δομές Υποδοχής (ΔΥΕΠ), χωρίς να διαταραχθεί η μαθητική κοινότητα του σχολείου μας, ακόμα και για πρωινή χρήση και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ τους χώρους αυτούς, ώστε να μη διαταραχθεί η τοπική συνοχή της μικρής, πολύπαθης και ακριτικής κοινωνίας μας και κυρίως η μαθησιακή σειρά όλων των μαθητών.
Σάμος, 26.09.2018
Εκ του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Βαθέος Σάμου.

Φωτογραφία:Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου.

Comments

comments

Σαμιακά

Κέρκης: Να συνεχίσουμε να γράφουμε μαζί ιστορία

Published

on

By

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου η ομάδα του Κέρκη δίνει τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα για την νέα χρονιά, απέναντι στην ομάδα Νέοι Βύρωνα,στα πλαίσια της 3 αγωνιστικής του δευτέρου γύρου του πρωταθλήματος.

Στόχος να διατηρήσουν το αήττητο σερί τους και να πανηγυρίσουν στο γήπεδο της πρωτεύουσας της Σάμου την δέκατη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η ομάδα του Κέρκη σημειώνει: Σας περιμένουμε όλους εκεί για να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Να συνεχίσουμε να γράφουμε μαζί ιστορία.

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Σάμου & Ικαρίας για την «Πορφυριάδα»

Published

on

By

Με αφορμή το περιστατικό της τριήμερης παύσης λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου «Πορφυριάδα» στο Καρλόβασι, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης από προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε), ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Σάμου & Ικαρίας θα ήθελε να ενημερώσει για τα παρακάτω.

Η ασφάλεια όλων των Ε.Η.Ε αλλά και ιδιαίτερα των Ε.Η.Ε σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης κοινού, όπως είναι οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τα νοσοκομεία, τα φροντιστήρια, παιδότοποι, κ.λ.π είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα για να το αφήνουμε στην «τύχη» του.

Η ισχύουσα Νομοθεσία και συγκεκριμένα το Άρθρο 5 «Έλεγχοι & Επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» της Υπουργικής Απόφασης με Αρ.Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ Β΄ 470/5-3-2004), προκειμένου να εξασφαλίσει τη διατήρηση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας των Ε.Η.Ε στους παραπάνω ιδιαίτερα «ευαίσθητους» χώρους, καθορίζει ότι κάθε ένα (1) έτος θα πρέπει να διενεργείται επανέλεγχος των Ε.Η.Ε σε όλους αυτούς τους χώρους.

Ο Σύνδεσμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Σάμου & Ικαρίας, προς την παραπάνω κατεύθυνση εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας για την ασφαλή λειτουργία των Ε.Η.Ε ιδιαίτερα των σχολικών μονάδων του νησιού, είχε στείλει σχετικό έγγραφο από της 15/11/2012 προς τον Δήμο Σάμου που έχει την ευθύνη και την εποπτεία της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με ασφάλεια, αν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από το Δήμο ή την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Σάμου ή τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου (όπου κοινοποιήσαμε το παραπάνω έγγραφο), αλλά δυστυχώς το γεγονός της παύσης λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου «Πορφυριάδα» για τρεις ημέρες λόγω της Ε.Η.Ε, μας δείχνει το πρόβλημα.

Το οποίο πρόβλημα είναι η κακή κατάσταση της Ε.Η.Ε, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει επανελεγχθεί για να διαπιστωθεί η αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία της και να βελτιωθούν, επιδιορθωθούν, όλες οι πιθανές αιτίες που θα μπορούσαν να επιφέρουν από μία διακοπή λειτουργίας έως και ένα ατύχημα.

Τέλος,  ο Σύνδεσμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Σάμου & Ικαρίας για μία ακόμη φορά και προκειμένου να μην προκαλούμε την τύχη μας, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να δείξουν την επιβεβλημένη ευθύνη και ευαισθησία, εφαρμόζοντας τα όσα ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία περί του επανελέγχου των Ε.Η.Ε στους ιδιαίτερα «ευαίσθητους» δημόσιους χώρους συνάθροισης κοινού.

Ο Σύνδεσμός Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Σάμου & Ικαρίας και όλα τα μέλη του βρίσκονται στη διάθεση όλων των υπεύθυνων και ευαίσθητων φορέων και πολιτών του νησιού μας, για κάθε ενημέρωση και συνεργασία στο ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που άπτεται της ασφάλειας όλων των πολιτών και συνανθρώπων μας.

Για το Δ.Σ του Σ.Ε.Η Σάμου & Ικαρίας

Ο Πρόεδρος                               Ο Γ.Γραμματέας

Δημήτρης Ζαχαριόγλου                Γεώργιος Γαρουφαλής

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Σήμα κινδύνου εκπέμπει στέγαστρο στο Βαθύ

Published

on

By

Σαν δαμόκλειος σπάθη κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των περαστικών, το ετοιμόρροπο στέγαστρο που τοποθετήθηκε αρχικά  για να προστατεύσει τους πολίτες από την πτώση δοµικών υλικών.

Σήμα κινδύνου εκπέμπει το στέγαστρο το οποίο βρίσκεται πίσω από το πρώην κεντρικό κατάστημα της Alpha Bank στο Βαθύ της Σάμου.

Μια ξύλινη κατασκευή ξεχασμένη κι αφημένη στο έλεος του χρόνου, που ουδέποτε της έχει γίνει κάποια συντήρηση.

Απλά, αναμένει την ώρα που… θα καταρρεύσει! Δεν χωρεί καμία αμφιβολία πως θα καταρρεύσει.

Αν μη τι άλλο, οι πρώτοι που κινδυνεύουν σε μια τέτοια ενδεχόμενη κατάρρευση είναι οι ίδιοι οι πεζοί, ενώ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι μόλις λίγα μέτρα πιο κάτω βρίσκεται το σχολείο.

Στη παρακάτω φωτογραφία βλέπετε ότι ο ένας ξύλινος δοκός στηρίζεται στη κυριολεξία στο γράμμα “Κ” της ταμπέλας, ενώ εύκολα παρατηρεί κανείς ότι η κατασκευή γέρνει, αφού πολλά στηρίγματα της έχουν αποκολληθεί.Χρειάζεται άμεσα παρέμβαση εδώ και τώρα γιατί εγκυμονεί κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού σε περαστικό.

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

SPONSORED

Sponsored

Advertisement Enter ad code here

Δημοφιλή

Copyright © 2017