Connect with us

Σαμιακά

Αντιδρούν στη Δομή Υποδοχής στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Σάμου

Published

on

Γενική συνέλευση ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου την Τετάρτη 03 Οκτωβρίου 2018 στις 18:30 το απόγευμα.

Σε υπόμνημά τους που θα εγκριθεί στη Γενική συνέλευση, παραθέτουν μία σειρά από λόγους για τους οποίους αρνούνται την παραχώρηση του σχολείου, κυρίως λόγω μη επάρκειας αιθουσών αλλά και για λόγους υγιεινής.

Ωστόσο, ο Σύλλογος προτείνει πέντε κτιριακές εγκαταστάσεις που θα μπορούσε  να φιλοξενήσει τη Δομή Υποδοχής Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Η προτεινόμενη επιστολή διαμαρτυρίας :

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βαθέος Σάμου
ΠΡΟΣ : τους α) Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου,
β)Περιφερειακό Δ/ντη Α/βαθμιας Εκπαίδευσης, κ. Αριστείδη Καλαργάλη,
γ) Δήμαρχο Σάμου, κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλο,
δ) Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κα. Χριστιάνα Καλογήρου,
ε) Αντιπεριφερειάρχη Νομού Σάμου, κ. Νικόλαο Κατρακάζο, και
στ) Διευθύντρια Α΄Βαθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σάμου, κα. Αλεξία Εμμανουηλίδου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στους : α) Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αλέξη Τσίπρα
β) Βουλευτή Νομού Σάμου, κ. Δημήτρη Σεβαστάκη
γ) Κα. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σάμου, Μαραγκάκη
δ) Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας, κ..κ. Ευσέβιο,
ε) ΜΜΕ,
ε) Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου, Μιχαήλ Καραγεωργίου,
στ) Διευθύντρια Νηπιαγωγείου Βαθέος Σάμου, Νίνα Κρόκου.

Δυνάμει της με αριθμό 13954/ΓΔ4 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Φύλλου 2985, τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 30.08.2017 αποφασίστηκε η οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και το πρόγραμμα των Δομών υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (εφεξής ΔΥΕΠ). Σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης έχει επιλεγεί το Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Σάμου ως σχολική μονάδα, στο οποίο θα λειτουργήσει άμεσα Δομή Υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ) κατά τις απογευματινές ώρες από 14.00 έως 18.00 καθημερινά.

Ωστόσο, η ενημέρωση, που είχαμε ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Σάμου είναι παντελώς ελλιπής και δημιουργεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό πώς η Δομή Υποδοχής (ΔΥΕΠ) μπορεί να λειτουργήσει εντός μίας σχολικής μονάδας, η οποία ήδη ασφυκτιά λόγω μην επαρκών σχολικών αιθουσών και δεν δύναται να εξυπηρετήσει επαρκώς τους ήδη εγγεγραμμένους και φοιτούντες σε αυτό μαθητές του, καθώς το σχολικό κτίριο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των μαθητών του και γίνονται προσπάθειες αποσυμφόρησης του για εξοικονόμηση διδακτικών αιθουσών.

Και ενώ η συγκεκριμένη σχολική μονάδα αντιμετωπίζει ανυπέρβλητα προβλήματα κτιριακά, χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση και διαβούλευση μας ανακοινώθηκε με επιβολή η δημιουργία Δομής Υποβολής (ΔΥΕΠ) άμεσα κατά το ως άνω αναφερόμενο ωράριο, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί το πρόγραμμα του Ολοήμερου, το οποίο καθημερινά περατώνεται στις 16.00 μ.μ.. Η παράλληλη λειτουργία του Ολοήμερου με τη Δομή Υποδοχής (ΔΥΕΠ) γεννά πρόσθετα θέματα υγιεινής, αφού το Σχολείο μας διαθέτει δύο τουαλέτες αγοριών και δύο τουαλέτες κοριτσιών, και μία τουαλέτα των διδασκόντων, δημιουργώντας πολλαπλά ζητήματα καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων, αφού τα προσφυγόπουλα, που θα ενταχθούν θα προέρχονται από το ΚΥΤ Σάμου ή από μονάδες ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με το από 26.09.2018 έγγραφο- ανακοίνωση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Σάμου, κας. Χριστιάνας Καλογήρου, η οποία βασίζεται στην αιτιολογημένη Γνωμοδότηση- Εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Σάμου, και ειδικότερα στη υγειονομική έκθεση υπαλλήλων του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Σάμου, εντός του ΚΥΤ Σάμου «1. Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους για τη σίτιση μεταναστών και προσφύγων και την μεταφορά των τροφίμων, την αποθήκευση και τις συνθήκες διανομής (έλεγχος θερμοκρασίας κλπ.) καθώς και στοιχεία τυποποίησης των συσκευασμένων τροφίμων. 2.Διαπιστώθηκε έντονος συγχρωτισμός αφού σύμφωνα με αναφορά της Αστυνομίας, διέμεναν κατά την ημέρα της αυτοψίας 4024 άτομα εντός του ΚΥΤ το οποίο έχει δυναμικότητα 650 ατόμων που ευνοεί τη μετάδοση ασθενειών.

  1. Διαπιστώθηκε έντονη δυσοσμία, σωροί απορριμμάτων -εντός και εκτός κάδων- και ύπαρξη εντόμων υγειονομικής σημασίας λόγω ελλιπούς καθαριότητας όλων των χώρων.
  2. Στο χώρο των αποχωρητηρίων και λουτρών υπάρχουν στάσιμα ύδατα, ακαθαρσίες και μύγες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών.

  3. Εκτός του ΚΥΤ και περιμετρικά αυτού, υπήρχαν κατά την ημέρα της αυτοψίας περίπου 600 – 700 άτομα σε σκηνές, τα οποία δεν εξυπηρετούνται από τα αποχωρητήρια και τα λουτρά του ΚΥΤ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσης για τους ίδιους και τους περιοίκους», και έταξε προθεσμία 30 ημερών στο αρμόδιο Υπουργείο για την αποκατάσταση όλων των σχετικών προβλημάτων, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στην απόφαση.

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι εντός του ΚΥΤ Σάμου παραβιάζονται οι όροι των εγκυκλίων και διατάξεων περί υγιεινής στους χώρους διαμονής προσφύγων και μεταναστών με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η δημόσια υγεία. Συνεπώς, πώς τα προσφυγόπουλα, που διαβιώνουν σε τέτοιες τριτοκοσμικές συνθήκες μπορούν να ενταχθούν στη Δομή Υποδοχής (ΔΥΕΠ), αφού λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών αποτελούν δυνητικά φορείς μετάδοση ασθενειών;

Με τι πρόβλεψη ιατρική και με τι μέσα η ένταξη αυτών των παιδιών θα γίνει ομαλά σε μία σχολική μονάδα, που ήδη ασφυκτιά και αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα χωρητικότητας, όταν προσφυγόπουλα, που συνωστίζονται στο ΚΥΤ και διαβιούν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης δύνανται να μεταδώσουν ασθένειες, που έχουν εξαφανισθεί από το Δυτικό Κόσμο εδώ και πολλές δεκαετίες, και δεν καλύπτονται με τα προγράμματα εμβολιασμού που εφαρμόζονται στα παιδιά;

Είναι σαφές ότι η συστέγαση των προσφυγόπουλων με τους λοιπούς μαθητές μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εξάπλωσης αυτών και πιθανότητα εκδήλωσης επιδημιών και σε περίπτωση κρούσματος θα αναζητούμε ευθύνες εκ των υστέρων, ενώ τώρα πριν τη λειτουργία αυτών των Δομών (ΔΥΕΠ) μπορούν οι αρμόδιοι φορείς να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας όλων των παιδιών ανεξαιρέτως χρώματος, φυλής, καταγωγής και θρησκείας αφουγκρασμένοι τη γνώμη και την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, που θέλει να συνδράμει στην ενσωμάτωση αυτών των παιδιών στην ελληνική εκπαίδευση αλλά με τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία κανένα μαθητή της μικρής κοινωνίας μας.

Κατανοούμε και στηρίζουμε απόλυτα και με όλες τις δυνάμεις μας ότι τα προσφυγόπουλα που παραμένουν στο νησί μας δεν πρέπει να παραγκωνιστούν ή να αφεθούν στην τύχη τους, αλλά η πρόχειρη και χωρίς μελέτη ίδρυση και η λειτουργία των Δομών Υποδοχών και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) δεν λύνει το πρόβλημα της εκπαίδευσης τους, καθόσον απαιτούνται ουσιαστικά και διαρθρωτικά μέτρα πρώτα για τις συνθήκες διαβίωσης τους, την υγεία και τα μέτρα υγιεινής τους και μετέπειτα για την πλήρη στήριξη τους σε σχέση με τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και των λοιπών μαθημάτων, ώστε στο μέλλον να μην δημιουργηθούν αν κάποια στιγμή αυτά επιθυμούν να ενταχθούν στην τάξεις των ήδη υπαρχόντων μαθητών μας, μαθητές δύο (2) ταχυτήτων, γεγονός, που θα εντείνει δυστυχώς φαινόμενα παραγκωνισμού και ακόμα χειρότερα σχολικού εκφοβισμού, διότι με την άμεση έναρξη των ΔΥΕΠ, δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος να ωριμάσει η ιδέα της συνύπαρξης τω προσφυγόπουλων με τα ελληνόπουλα, που σήμερα απολαμβάνουν σαφώς μία καλύτερη ποιότητα ζωής.

Όμως, η σκληρή πραγματικότητα με τις καθημερινές αφίξεις σημαντικού αριθμού προσφύγων/μεταναστών στο νησί μας σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα ως προς το χρόνο παραμονής τους, δημιουργεί μεγάλη ανησυχία όχι μόνο για τη δημόσια υγεία αλλά και ως προς την απρόσκοπτη εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου καθόσον κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ο αριθμός των παιδιών προσφύγων/μεταναστών, θα αυξομειώνεται και αυτό από μόνο του δημιουργεί παράγοντα δυσλειτουργίας, κατά την ένταξη τους στην καθημερινή ζωή του σχολείου και στις λειτουργίες του (εύρεση σχολικής αίθουσας, καθαρισμός αυτής, απολύμανση των χώρων και των επιφανειών κ.α). .
Με βάσει, λοιπόν, τους ανωτέρω προβληματισμούς μας πραγματοποιήσαμε την από 16.9.2018 Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέμα «Τη λειτουργία ΔΥΕΠ στο Σχολείο μας» και ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ότι η Δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιαστεί στο βωμό της επιβολής Δομής Ένταξης Προσφύγων!
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ και ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι δε θα δεχθούμε με αυτές τις προϋποθέσεις τη λειτουργία Δομή Υποδοχής (ΔΥΕΠ) στο σχολείο μας δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες αίθουσες και υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα υγιεινής, που δεν έχουν ακόμα λυθεί ενόψει της προσεχούς λειτουργίας του ΔΥΕΠ όπως καθαριότητα και φύλαξη κτιρίου, αφού έως σήμερα δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το Δήμο Σάμου πως θα διασφαλισθεί η ποιοτική καθαριότητα της αίθουσας και των τουαλετών, ώστε να αποφευχθούν κρούσματα επιδημίας ή μετάδοση δερματικών ασθενειών από τα προσφυγόπουλα, που διαβιώνουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης, όπως έχει επισημάνει η κα. Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου στο από 26/09/2018 έγγραφο της.
Ως εκ τούτου για να διασφαλιστεί πρωτίστως Η ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ και η χωρίς εμπόδια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ,

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
Την άμεση ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης και ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι θα πρέπει:
1. Να χρησιμοποιηθεί διαμορφωμένος χώρος εντός του Κέντρου Φιλοξενίας όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. γ της με αριθμό 13954/ΓΔ4 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας των ΔΥΕΠ, ως ειδική περίπτωση λόγω του υπερπληθυσμού του ΚΥΤ και των άθλιων συνθηκών διαβίωσης, που επικρατούν σε αυτό, άλλως
2. Να χρησιμοποιηθούν οι σχολικές κτηριακές υποδομές του νησιού, που σήμερα δεν λειτουργούν λόγω συγχωνεύσεων δομών, για την εκπαίδευση των προσφύγων/μεταναστών, όπως το σχολικό κτίριο (πρώην Δημοτικό Σχολείο) πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης της Σάμου, το οποίο αποτελεί σημείο εύκολης πρόσβασης άλλως
3. Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις πρωινές ώρες, όπου δεν χρησιμοποιείται για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Σάμου και αποτελεί σημείο εύκολης πρόσβασης, άλλως
4. Το κτίριο του ΚΕΓΕ στην περιοχή «Αγία Ειρήνη» στο Δ/Δ Βαθέος του Δήμου Σάμου με έτοιμες διαμορφωμένες αίθουσες, το οποίο είναι ομοίως εύκολα προσβάσιμο, άλλως
5. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Μαυρογένειους Επαγγελματικής Σχολής στην περιοχή Μαλαγαρίου (νέο λιμάνι) του Δ/Δ Σαμίων του Δήμου Σάμου, το οποίο βρίσκεται πλησίον του κέντρου της πόλης.
Από τις προτεινόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις οι με αριθμό 3, 4 και 5 κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ετοιμοπαράδοτες και κατάλληλα διαμορφωμένες, όπου μπορούν άμεσα να λειτουργήσουν ως Δομές Υποδοχής (ΔΥΕΠ), χωρίς να διαταραχθεί η μαθητική κοινότητα του σχολείου μας, ακόμα και για πρωινή χρήση και ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ τους χώρους αυτούς, ώστε να μη διαταραχθεί η τοπική συνοχή της μικρής, πολύπαθης και ακριτικής κοινωνίας μας και κυρίως η μαθησιακή σειρά όλων των μαθητών.
Σάμος, 26.09.2018
Εκ του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Βαθέος Σάμου.

Φωτογραφία:Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Σάμου.

Comments

comments

Σαμιακά

Στην ιστορία πέρασε το Tour de Samos II 

Published

on

By

Μια πανδαισία παλαιών οχημάτων κατέκλυσε  και πάλι το νησί της Σάμου

Στην ιστορία πέρασε το Tour de Samos II την Κυριακή το απόγευμα ολοκληρώνοντας  με απολυτή επιτυχία το διήμερο αγώνα στον οποίο έλαβαν μέρος 37 οχήματα-αντίκες και τα πληρώματα τους.

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε το Σάββατο 15 Ιουνίου, στο Νέο Λιμάνι Καρλοβάσου. Η διαδρομή της πρώτης αυτής ημέρας ήταν : Μαραθόκαμπος, Όρμος, Κουμέικα, Πλατανος, Αγιοι Θεόδωροι, Μαραθοκαμπος, Ισωματα, Λιμνιώνας Δρακαίοι ,λιμνιωνας Ισιωματα, Ορμος, Λεκα, Λιμάνι Καρλόβασι.

Σήμερα Κυριακή, η εκκίνηση δόθηκε και πάλι στο Καρλόβασι και ακολούθησαν την διαδρομή : Βαθύ, Μυτιλινιοί, Χώρα, Μαυρατζαίοι Μονή Τιμίου Σταυρού Κουμαδαραίοι, Πύργος, Σπαθαραίοι, Παγώνδας,  με τερματισμό το Πυθαγόρειο.

Ο αγώνας συνδιοργανώνεται από την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτων Κορίνθου και τη TRISKELION, υπό την έγκριση της Επιτροπής Αγώνων Αυτοκινήτου της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος και διεξάγεται σύμφωνα με τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα της FIA και τον ΕΑΚ Ιστορικών Αυτοκινήτων, με πλήρη τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 

Στο φετινό Tour de Samos II συμμετείχαν εφοπλιστές, επιχειρηματίες αλλά και ο πρώην δήμαρχος Σάμου και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ΝΔ, Μιχάλης Αγγελόπουλος.

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα.

 

Πηγή φωτογραφιών και βίντεο απο TRISKELION

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

16 Ιουνίου: Γιορτή του πατέρα

Published

on

By

Η γιορτή του πατέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου σε πολλές χώρες παγκοσμίως, αν και σε ορισμένες χώρες η ημερομηνία μπορεί να διαφέρει. Θεωρείται συμπληρωματική εορτή μαζί με την ημέρα της μητέρας.

Η γιορτή του πατέρα είναι μια ημέρα αφιερωμένη σε όλους τους πατεράδες του κόσμου κατά αντιστοιχία με τη γιορτή της μητέρας.

Η γιορτή του πατέρα δεν αφορά μόνο τους πατεράδες, αλλά την πατρότητα γενικά και την συνεισφορά των μπαμπάδων στο κοινωνικό σύνολο.

Ο εορτασμός ξεκίνησε από την Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα.

Η γιορτή ξεκίνησε από την Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα εμπνευσμένη από την πρώτη γιορτή της μητέρας. Ωστόσο δεν γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση και έμεινε στο περιθώριο για αρκετά χρόνια.

Το 1966 ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον εξέδωσε το πρώτο προεδρικό διάταγμα που τιμούσε επισήμως τους πατεράδες, και καθιέρωνε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως Ημέρα του Πατέρα. Έξι χρόνια αργότερα, το 1972, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον οριστικοποίησε τη γιορτή ως μόνιμη εθνική εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Εννέα πανέμορφα μοντέλα από το Ισραήλ στη Σάμο

Published

on

By

Στη Σάμο βρέθηκε για περίπου 4 ημέρες ομάδα φωτογράφων και γνωστών ισραηλινών μοντέλων, η οποία πραγματοποίησε fashion photoshoot σε διάφορα σημεία του νησιού μας, προκειμένου να προβληθούν στον έντυπο τύπο, σε τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλης ακροαματικότητας του Ισραήλ και φυσικά σε όλα τα social media με βασικότερο το Instagram .

Το project υλοποιήθηκε όπως μεταδίδει το Σαμιακόν Βήμα, από τον Tour Operator Diesenhaus, ο οποίος έχει ξεκινήσει από πέρυσι πτήσεις τσάρτερ από το Τελ Αβίβ στη Σάμο, σε συνεργασία με ένα από τα καλύτερα πρακτορεία μοντέλων τoυ Ισραήλ το Yuri Models .

Την οργάνωση στη Σάμο ανέλαβε το γραφείο Rhenia Tours με την ευγενική βοήθεια των ξενοδοχείων Doryssa Seaside και Proteas Blu.

Τα εννέα μοντέλα έφτασαν στη Σάμο και φωτογραφήθηκαν σε διάφορες περιοχές του νησιού μας, όπως το Ποτάμι, τα Τσόπελα, το Κοκκάρι, τη Χρυσή Άμμο, με σκοπό την προώθηση του νησιού στην τουριστική αγορά του Ισραήλ, προκειμένου οι κάτοικοι της χώρας να γνωρίσουν το νησί μας.

Μερικά από τα μοντέλα και τους φωτογράφους μοιράστηκαν ήδη με τους χιλιάδες followers τους στο Instagram φωτογραφίες, μερικές από τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω.

 

 

Comments

comments

Continue Reading

Advertisement

Facebook

Advertisement Enter ad code here

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή

Copyright © 2017