11.7 C
Σάμος
10/12/2023
Δήμος

Απάντηση δήμου Σάμου για το τεχνικό πρόγραμμα 2018

Σχετικά με το δελτίο Τύπου της Δημοτικής Παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», με θέμα την θέση της επί του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σάμου για το 2018, ο δήμος  επισημάνει  τα παρακάτω:

1. Η κατάρτιση ενός Τεχνικού Προγράμματος, όπως όλοι μας το οραματιζόμαστε και το επιθυμούμε για τον τόπο μας, προϋποθέτει, πέραν του αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού και της ιεραρχημένης αντιμετώπισης των αναγκών, την διαθεσιμότητα πόρων.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, ουδέποτε ωραιοποίησε καταστάσεις, πιστεύοντας ότι η υπεύθυνη ενημέρωση αποτελεί πρωταρχικό δικαίωμα των πολιτών και πρώτιστη υποχρέωση του Δήμου.
Είναι γνωστό ότι, από το 2011 και μετά, οι διατιθέμενοι, από την Κυβέρνηση, πόροι για την εκτέλεση έργων στους δήμους μειώνεται σταθερά.
Από τα 5.000.000,00 € που χορηγήθηκαν το 2010 στους πρώην τέσσερις δήμους της Σάμου, στον ενιαίο, πλέον, Δήμο Σάμου, για το 2018, διατίθενται 775.000,00 €, για την εκτέλεση τεχνικών έργων.
Είναι προφανές ότι με τέτοιου ύψους χρηματοδότηση, το «Τεχνικό Πρόγραμμα» του 2018 περιλαμβάνει έργα απολύτου προτεραιότητας, που αποσκοπούν, στην προστασία της δημόσιας υγείας, (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών), στην διαφύλαξη του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, (καθαριότητα, διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση) και υποστηρικτικών δράσεων, (εκπόνηση μελετών), προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

2. Η μη ύπαρξη κρατικών πόρων ήταν και παραμένει, ένας από τους βασικούς λόγους που η Δημοτική Αρχή συνειδητά υιοθέτησε μια εξωστρεφή πολιτική,επιζητώντας, ενεργά, την συνέργια με φορείς και Δήμους του εξωτερικού, προκειμένου να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι.
Στην ίδια λογική εντάσσεται και η συνειδητή προσπάθεια του Δήμου Σάμου να υποβάλλονται προτάσεις σε κάθε πρόσκληση χρηματοδοτικού ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, το ύψος των επενδυτικών πόρων που διατίθενται για το νησί μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και κατά περίπτωση. Αυτός είναι και ο λόγος που η παρούσα Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις για υποβολή προτάσεων σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, ανεξαρτήτως της μη έγκρισης κάποιων από αυτών για ιδεολογικούς ή άλλους λόγους.

3. Η διεκδίκηση εθνικών πόρων αποτελεί διαχρονικό στόχο της αυτοδιοίκησης, αλλά δεδομένης της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας εκ των πραγμάτων οι δυνατότητες είναι περιορισμένες αν όχι μηδενικές.
Σε κάθε περίπτωση η συντονισμένη διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής με τους άλλους τέσσερις Δήμους του Αιγαίου είχε σαν αποτέλεσμα την ανακοίνωση από την πλευρά της Κυβέρνησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, ύψους 25.000.000,00 € για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Παρά του ότι το συγκεκριμένο ποσό υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών μας και μέσω αυτού η Κυβέρνηση χρηματοδοτεί και δράσεις που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ένα πρώτο βήμα, μέσω του οποίου ο Δήμος Σάμου θα διεκδικήσει την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του τόπου, όπως την εκπόνηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, την αναβάθμιση των παιδικών χαρών, την συντήρηση των σχολικών κτιρίων, αλλά και την εκπόνηση μελετών έργων πανσαμιακής εμβέλειας.
Επισημαίνεται δε, ότι, μετά την αλλαγή της περί εκπόνησης μελετών δημοσίων έργωn, νομοθεσίας, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι δαπάνες αυτές να μην θεωρούνται επιλέξιμες από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Το ζητούμενο είναι η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να αναλάβει την σχετική πρωτοβουλία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.

4. Τα προβλήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, είναι γνωστά, καταγεγραμμένα και ιεραρχημένα μέσα από την διαδικασία της αποστολής των αποφάσεων των τοπικών συμβουλίων στον Δήμο, την υποβολή αιτημάτων εκ μέρους των Προέδρων αυτών καθώς και από τις επιτόπιες επισκέψεις σε αυτές.
Είναι όμως πασιφανές σε όλους ότι η κατάσταση των βασικών υποδομών των κοινοτήτων, οι οποίες είχαν αφεθεί χωρίς τις απαραίτητες επεμβάσεις τις εποχές των παχέων αγελάδων, με ευθύνη των τοπικών αρχών, δεν επιτρέπει σήμερα ουσιαστικό «προγραμματισμό», μέσω του Τεχνικού Προγράμματος. Άλλωστε μείζονα θέματα που άπτονται της καθημερινότητας γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως, για παράδειγμα, αυτό της αγροτικής οδοποιία, της διαχείρισης απορριμμάτων, της ανακύκλωσης κ.λ.π.
Είναι εξίσου προφανές, ότι στην διαμόρφωση αυτών των προτάσεων συμμετέχουν ενεργά τόσο οι αιρετοί των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, όσο και οι λοιποί κοινωνικοί φορείς και εταίροι, μέσω της Επιτροπής Διαβούλευσης.
Η δημιουργία όμως φρούδων ελπίδων στις τοπικές κοινωνίες, είναι και έξω από τις πρακτικές της παρούσας Δημοτικής Αρχής και θέμα υπευθυνότητας, εντιμότητας έναντι τόσο των αιρετών όσο και των πολιτών.
Άλλωστε, μια σύντομη ματιά στις εξαγγελίες περασμένων περιόδων, εάν υποτεθεί ότι απηχούσαν πραγματικές και υλοποιήσιμες προτάσεις, οδηγεί, αβίαστα, στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα του τόπου έχουν επιλυθεί, τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία.

5. Τέλος, όσον αφορά στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος, για το οποίο, τελευταία, επιδεικνύεται όψιμο ενδιαφέρον, είναι γνωστό, ότι και λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας,οι δημοσιονομικοί έλεγχοι έχουν και αυστηροποιηθεί και ενταθεί, ενώ η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρακολουθείται σε μηνιαία βάση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Όσον δε αφορά στην πραγματική στάση της παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» και χωρίς κανένα σχόλιο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, καλούμε τον/τους συντάκτες του Δελτίου Τύπου να ανατρέξουν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι καταψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος. Είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει σε όλους αισθητή η διαφοροποίηση μεταξύ της στάσης της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο και της τοποθέτησής της μέσω του συγκεκριμένου δελτίου τύπου, κύριος σκοπός του οποίου είναι, για άλλη μια φορά, η δημιουργία εντυπώσεων

Related posts

Παραλαβή ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας από το Δήμο Ανατολικής Σάμου

admin

Έναρξη εγγραφών στο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Δυτικής Σάμου

admin

Στις άμεσες προτεραιότητες οι Ιαματικές Πηγές στο Ποτάμι και το Φράγμα Καρβούνη

admin

Το όνομα του Εμμανουήλ Βαλαγεωργίου παίρνει το Δημοτικό Στάδιο Σάμου

admin

Αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τις ζημιές στον Αγ. Κωνσταντίνο

admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου

admin

Η Σάμος απέκτησε το δικό της μνημείο Εθνικής Αντίστασης

admin

Συμβολική φωταγώγηση του Δημαρχείου Δυτικής Σάμου για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

admin

Σε νέο κτίριο μεταφέρεται το ΚΕΠ Καρλοβασίων

admin