Connect with us

Σαμιακά

Για να κατακρίνει την αμαρτία στη δική του σάρκα..

Published

on

Τα παραπάνω λόγια κοσμούν την ευχή Αναφοράς της Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου, που αποτελεί ένα επαναστατικό κομμάτι για την εν γένει ανθρωπολογία, με προεκτάσεις σωτηριολογικές.

Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον έπλασε ως «ὁμοίωμα τῆς θείας βασιλείας», κατά Γρηγόριο Νύσσης. Ο Μάξιμος Ομολογητής, κινούμενος στην ίδια σκέψη, θα σημειώσει πως «ἐκ Θεοῦ τό θεοί εἶναι λαβόντες». Δεν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο με αδιάφορο τρόπο, αλλά τον έκανε δική Του εικόνα. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από αυτό; Έχουμε το «είναι» μας από τον Θεό, λέει ο Μάξιμος.

Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού (Γεν. 1, 26). Επέλεξε ελεύθερα να μην αναφέρει την ύπαρξη του στον Θεό και διέκοψε τη σχέση μαζί Του. Τί είναι εκείνο που τον οδήγησε σ’ αυτή τη στάση; Η φιλαυτία, κατά Μάξιμο Ομολογητή, το ότι δηλαδή έγινε «αυτοείδωλο» όπως θα γράψει στον Μ. Κανόνα ο Ανδρέας Κρήτης. Αυτή η επανάσταση του ανθρώπου κατά του Θεού έφερε τη ρήξη. Είχε συνέπειες. Οντολογικές συνέπειες. Από κοινωνός της θείας χάριτος, έγινε κοινωνός της φθοράς, του πόνου, του θανάτου. Έχασε, προσωρινά όμως, τη δυνατότητα της αδιάκοπης σχέσης με τον Θεό.

Ο άνθρωπος αμάρτησε. Η θεώρηση της αμαρτίας στη Δύση, δεν ξεκινάει από την ίδια αφετηρία, από την οποία ξεκινάνε οι Πατέρες της εκκλησίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αμάρτησες, σου λέει η Δύση; Είσαι ένοχος ενώπιον του Θεού και πρέπει να τιμωρηθείς. Γι’ αυτό και ο Λούθηρος έλεγε πως «κάποιος πρέπει να τσακιστεί από την οργή του Θεού». Η Δύση είδε με νομικούς όρους την παράβαση. Αντίθετα, η αμαρτία για τον Νύσσης είναι «αλλοτρίωση από τον Θεό». «Ασθένεια» την ονομάζει ο Μάξιμος Ομολογητής κι εκείνο που χρειάζεται για τον ίδιο είναι η συγχώρηση και όχι η τιμωρία. Η τιμωρία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Αυγουστίνου, του Λούθηρου, του Άνσελμου. Από την άλλη, πουθενά δεν θα βρείτε να μιλάνε οι Πατέρες για καταδίκη, τιμωρία, ενοχές.

Έρχεται, λοιπόν, η Δύση, καταδικάζει τον άνθρωπο για την πτώση του και τί μας λέει; Το κατ’ εικόνα καταστράφηκε με την αμαρτία. Ο Λούθηρος θα πει πως ο άνθρωπος από εικόνα Θεού έγινε «εικόνα διαβόλου» και θα κάνει λόγο για πλήρη διεφθαρμένη φύση. Όχι, θα πει ο Γρηγόριος Παλαμάς, ο άνθρωπος μπορεί να ελπίζει, δεν καταστράφηκε το κατ’ εικόνα, αλλά «εκείνο που έχασε ο άνθρωπος ήταν το καθ’ ομοίωση». Το κατ’ εικόνα αμαυρώθηκε, δεν καταστράφηκε, λένε οι Πατέρες. Δεν είναι μόνο κακός μετά την πτώση και πάει τελείωσε. «Τό δέ τρεπτόν τῆς φύσεως ἡμῶν οὐδέ ἐν τῷ κακῷ πάγιον μένει… Μή γάρ προϊούσης κακίας ἐπί τό ἀόριστον», ομολογεί ο Νύσσης.

Γεννάται όμως ένα ερώτημα; Τί είναι εκείνο που εκπίπτει; Η φύση ή η προαίρεση; Η δυτική θεολογία, διά στόματος Αυγουστίνου, είναι ξεκάθαρη: Ο άνθρωπος σαν πρόσωπο εκπίπτει. Κάτι τέτοιο, οδήγησε στην ενοχοποίηση της φύσης (π.χ. στο θέμα της σεξουαλικότητας). Οι Πατέρες δεν κάνουν λόγο για πτώση του προσώπου αλλά της προαίρεσης. Το βλέπουμε αυτό στον Μάξιμο Ομολογητή. Ακόμη και ο Δίδυμος Αλεξανδρεύς, σημειώνει πως «κανένας δεν είναι κατ’ ουσία κακός, αλλά κατά προαίρεση». Δεν πάσχει το πρόσωπο, η προαίρεση πάσχει γιατί την πηγαίνω προς το μη αγαθό.

«Να κατακρίνει την αμαρτία στη δική του σάρκα». Φοβερός λόγος. Βάθος αμέτρητης ταπείνωσης, υπαρξιακός σεισμός, ακατανόητη αγάπη! Ήταν υποχρεωμένος να μας σώσει ο Χριστός; Όχι. Από αγάπη το έπραξε. Δεν θα μπορούσε να μας σώσει με άλλον τρόπο; Έπρεπε να πάθει όσα έπαθε; Φυσικά και θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να μας σώσει από την καταδίκη του θανάτου και τη δουλειά του διαβόλου. Θεός είναι. Αφού όμως η αμαρτία προσέβαλε τον όλο άνθρωπο, ακόμη και τη σάρκα του, ο Χριστός κατέκρινε την αμαρτία στη δική Του σάρκα, έβαλε τέλος στην εξουσιαστική δύναμης της αμαρτίας μέσα από τη δική Του σταύρωση. Αλλά δεν έμεινε στον Σταυρό, κάτι που υπερτονίζει η Δύση. Αναστήθηκε!

Υπάρχει μία προβληματική πάνω στο θέμα της σωτηρίας, που συνδέεται με τη σταύρωση∙ προβληματική που συναντάται στη θεολογία της Δύσης. Στη Δύση, τον 11ο αιώνα αναπτύχθηκε η θεωρία περί «ικανοποιήσεως της θείας δικαιοσύνης» (satisfactio) από τον Άνσελμο Καντερβουρίας και η οποία επηρέασε ολοκληρωτικά τη σκέψη της δυτικής χριστιανοσύνης. Ο Άνσελμος θα υποστηρίξει πως η σταύρωση του Χριστού υπήρξε αναγκαία και πως κάποιος έπρεπε να πληρώσει για την προσβολή που δέχτηκε ο Θεός, ώστε να ικανοποιηθεί ο Ίδιος. Έπρεπε κάποιος να πληρώσει το τίμημα της ανθρώπινης πτώσης. Ο άνθρωπος αμάρτησε. Προσέβαλε τον Θεό και η προσβολή είναι πολύ μεγάλη, ανάλογη δηλαδή με το μέγεθος εκείνου που προσεβλήθη. Επομένως, κάποιος τόσο μεγάλος πρέπει να πληρώσει με το θάνατο του, και αυτός είναι ο Θεάνθρωπος, ο Υιός του Θεού. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί η τιμή του Θεού, μέσα από την απόδοση δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από τη σταύρωση για τον Λούθηρο.

Το θεολογικό όμως πνεύμα της Δύσης,  ερμήνευσε με όρους δικαιϊκής τάξης τη σωτηρία. Ο Άνσελμος υιοθέτησε το αξίωμα «ικανοποίηση ή τιμωρία» (satisfactio aut poena). Δεν τον ένοιαζε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους αλλά η αποκατάσταση μιας αδικίας που συντελεστεί. Και αυτή η αδικία είναι η προσβολή που δέχτηκε ο Θεός από την πτώση του ανθρώπου. Δεν υπάρχει φιλανθρωπία στον Άνσελμο, δεν υπάρχει έλεος, όπως στους Πατέρες. Υπάρχει καταδίκη και, οπωσδήποτε, αναγκαστικός θάνατος πάνω στον Σταυρό. Η δικαιοσύνη, με τη νομική της εκδοχή, παίρνει τη θέση της σωτηρίας. Ο Αυγουστίνος, εξάλλου, το είχε πει πολύ νωρίτερα, ότι ο διάβολος δεν κατατροπώθηκε με τη δύναμη του Θεού αλλά με τη δικαιοσύνη. Πού να σκεφτεί, λοιπόν, ο Άνσλεμος πως η σταυρική θυσία και η ανάσταση είχαν οντολογικές συνέπειες για τη σωτηρία του ανθρώπου;

Ο Χριστός με τον θάνατο Του πάτησε τον θάνατο. Δεν σταυρώθηκε για να τιμωρηθεί ο άνθρωπος και να ικανοποιηθεί ο Θεός. Με τη θυσία Του κατήργησε την αμαρτία (Εβρ. 9, 27) και πήρε πάνω Του τις αμαρτίες πολλών (Εβρ. 9, 28). Αυτή η θυσία δεν έχει καμία σχέση με το νομικισμό της Δύσης. Δείχνει στον άνθρωπο την αγάπη του Θεού που δεν έχει τέλος. Τόσο ατελείωτη, ώστε «κατακρῖναι τήν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί αὐτοῦ, ἵνα οἱ ἐν τῷ Ἀδάμ ἀποθνήσκοντες, ζωοποιηθῶσιν ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ σου».

Ηρακλής Αθ. Φίλιος

Βαλκανιολόγος, Θεολόγος

Comments

comments

Σαμιακά

Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Published

on

By

 

Συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Πανυγειονομική κινητοποίηση στις 22-4-2021 στην στάση εργασίας 12:00-15:00μμ και συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου με τον Διοικητή του Νοσοκομείου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές μορφές εργασίας και επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

  • Να ενισχυθεί τώρα το Νοσοκομείο μας , τα Κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και με επείγουσες διαδικασίες. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας.
  • Να επεκταθεί το ανθυγιεινό επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας. Να ενταχθούν στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα όλοι όσοι εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες .
  • Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
  • Να ανασταλεί η μη χορήγηση κανονικών αδειών στους υγειονομικούς.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Ανάσταση στις 9 το βράδυ αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Published

on

By

Ανάσταση στις 9 το βράδυ, στο προαύλιο των ιερών ναών, προβλέπει η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, που πραγματοποίησε σήμερα τηλεδιάσκεψη. 

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, κατά την πραγματοποιηθείσα μέσω τηλεδιασκέψεως συνεδρίασή Της, της Τρίτης 20ής Απριλίου 2021, ενημερώθηκε για όλες τις ενέργειες του Μακαριωτάτου Προέδρου Αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, οι οποίες έγιναν Συνοδική εντολή και εξουσιοδοτήσει κατά το διάστημα από την τελευταία συνεδρίαση μέχρι και σήμερα, κυρίως ως προς την λειτουργία των Ιερών Ναών κατά την Μεγάλη Εβδομάδα και την Πασχάλια περίοδο.

Κατ’ αρχάς, εξέφρασε την χαρά για το γεγονός ότι όλοι οι Ιεροί Ναοί θα παραμένουν ανοικτοί για τους πιστούς σε όλες τις Ιερές Ακολουθίες, σύμφωνα με όσα ζήτησε από την Ελληνική Πολιτεία.

Ως προς το ζήτημα του ωραρίου των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος, η Ιερά Σύνοδος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, απεφάσισε την χρονική μετάθεση των Ακολουθιών κατά μισή ώρα νωρίτερα, στις 6.30 μ.μ. τα βράδια από την Κυριακή των Βαΐων έως την Μεγάλη Τετάρτη, την Μεγάλη Πέμπτη στις 5.30 μ.μ. και την Μεγάλη Παρασκευή στις 6.00 μ.μ.

Ως προς την Ακολουθία της Αναστάσεως, η Ιερά Σύνοδος έλαβε σοβαρά υπ’ όψη τους ισχύοντες περιορισμούς της κυκλοφορίας και επιθυμώντας την καλύτερη ποιμαντική εξυπηρέτηση των πιστών, οι οποίοι δεν πρέπει επ’ ουδενί να στερηθούν την συμμετοχή στην χαρά της Αναστάσεως, απεφάσισε ομόφωνα κάνοντας χρήση της Οικονομίας της Εκκλησίας, όπως φανερώνεται στην πλούσια παράδοσή Της, την προσαρμογή της ώρας τελετής της Αναστάσεως στις 9.00 μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου.

Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο των Ιερών Ναών, σύμφωνα με την παράδοση, και θα ακολουθήσει η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία εντός του Ιερού Ναού.
Με Εγκύκλιό Της προς τις Ιερές Μητροπόλεις, την οποία θα αποστείλει τις επόμενες ημέρες, η Ιερά Σύνοδος θα συγκεκριμενοποιήσει τα μέτρα και το Τυπικό που θα ακολουθηθεί.

Για την ενιαία έκφραση της θέσεως της Εκκλησίας, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απεφάσισε να εμφανίζεται στα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως μόνον ο Εκπρόσωπος Τύπου Αυτής, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.

Επιπλέον, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, λαβούσα υπ’ όψη την εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου επί του σχεδίου νόμου υπό τον τίτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ», απεφάσισε να εκφράσει τις ευχαριστίες Της προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως για το υποβληθέν σχέδιο νόμου, το οποίο κατ’ αρχήν συμμερίζεται την αγωνία και το ενδιαφέρον της Ιεράς Συνόδου για την αναβάθμιση της Δευτεροβαθμίου Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, ως και για την ίδρυση μεταλυκειακών δομών μαθητείας υποψηφίων Κληρικών. Περαιτέρω, απεφάσισε την παραπομπή αυτού στην μέλλουσα να συγκληθεί Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας προς ενημέρωση και επεξεργασία.

Ως προς τις εκφρασθείσες δημοσίως, αποκλίνουσες θεολογικά, απόψεις κληρικού τινος η Ιερά Σύνοδος επελήφθη καθηκόντως ήδη και κατά την προηγουμένη και κατά την σημερινή Συνεδρία Αυτής.

Τέλος, η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε αποσπάσεις Κληρικών και ασχολήθηκε με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Μεγάλη Δωρεά κρεάτων και κρασιού σε 315 Οικογένειες από τον Ροταριανό Όμιλο Σάμου

Published

on

By

Την Τρίτη 20/4/2021 στο Διαδημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου, από τον Ροταριανό Όμιλο Σάμου, πραγματοποιήθηκε μεγάλη Δωρεά κρεάτων (700kg) και κρασιού (400 φιάλες) σε 315 Οικογένειες Σαμίων απόρων.

Κατά την παράδοση των προϊόντων, τον Ροταριανό Όμιλο εκπροσώπησαν οι Αξιωματούχοι, Νικόλαος Βακάκης (Πρόεδρος), Δημήτριος Κυριαζής (πρώην Πρόεδρος) και Ευγένιος Χαρδαβέλλας (Ιδρυτικός Πρόεδρος), οι οποίοι ευχήθηκαν σε όλους ολόψυχα, οι Άγιες ημέρες του Πάσχα να είναι γεμάτες υγεία και Αγάπη μεταξύ των Ανθρώπων και η Ανάσταση του Κυρίου μας να σημάνει όπως πάντοτε την νίκη της ζωής έναντι της φθοράς και του θανάτου.

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Facebook

Σαμιακά10 ώρες ago

Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Σαμιακά14 ώρες ago

Ανάσταση στις 9 το βράδυ αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Περιφερειακά15 ώρες ago

Μουτζούρης: «Ορισμένοι δεν μαθαίνουν από λάθη και επιμένουν σε πολιτικές που κατέστρεψαν τα νησιά»

COVID-1915 ώρες ago

Κορωνοϊός-Κανένα κρούσμα στη Σάμο

Αστυνομικά - Λιμενικά16 ώρες ago

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Ικαρία

Περιφερειακά19 ώρες ago

Αποτελέσματα του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Πολιτικά19 ώρες ago

Απάντηση Μηταράκη στην εξώδικη διαμαρτυρία του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Περιφερειακά21 ώρες ago

Στη Δικαιοσύνη στέλνει τον Μηταράκη ο Κώστας Μουτζούρης

Πολιτιστικά21 ώρες ago

«Απόπλους» – Τεύχος αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Σαμιακά21 ώρες ago

Μεγάλη Δωρεά κρεάτων και κρασιού σε 315 Οικογένειες από τον Ροταριανό Όμιλο Σάμου

COVID-193 εβδομάδες ago

ΕΟΔΥ: Δεκατρία νέα κρούσματα κορωνοϊού το τελευταίο 24ωρο στη Σάμο

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Την Τετάρτη 7 Απριλίου ξεκινούν τα δρομολόγια του καταμαράν DODEKANISOS EXPRESS

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Περιφερειακά2 εβδομάδες ago

Η αγανάκτηση των νησιωτών έφτασε στην Ευρώπη μέσω του Κώστα Μουτζούρη

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Πρόεδρος Κοινότητας Λέκκας για καραντίνα: Πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας

Δήμος2 εβδομάδες ago

Έκτακτο Σ.Τ.Ο για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής έξαρσης του Covid-19 στη Λέκκα

Δήμος3 εβδομάδες ago

Οι «παλικαριές» σε πολίτες μετά την επίσκεψη Γιόχανσον

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Ο Σταυρός και πάλι στην κορυφή του ιστού της Ελληνικής Σημαίας στη πλατεία Πυθαγόρα

Αστυνομικά - Λιμενικά4 εβδομάδες ago

Ικαρία: Σύλληψη για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Skyserv: Οι νέες κενές θέσεις εργασίας στον αερολιμένα της Σάμου

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Dodekanisos Seaways: Διακομιδή ενός βρέφους 8 ημερών και ενός ενήλικα ασθενή από Σύμη στη Ρόδο

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Κοκκάρι: Το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου απο ψηλά

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Σάμος: Ύψωσαν τεράστια ελληνική σημαία για την 25η Μαρτίου

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Στρατιωτική Παρέλαση 25ης Μαρτίου- Αφιέρωμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά1 μήνα ago

Παραλία Ψιλή Άμμος: Υποχώρησε η θάλασσα λόγω της άμπωτης

Σαμιακά2 μήνες ago

O «Aegean Explorer» στη Μάχη για την προστασία των Θαλασσών μας

Σαμιακά3 μήνες ago

Η νυχτερινή καταιγίδα στο Πυθαγόρειο Σάμου

Δήμος3 μήνες ago

Συνελήφθη για κλοπή κινητού απο Φαρμακείο

Αστυνομικά - Λιμενικά3 μήνες ago

Με το πλοίο Blue Star Mykonos η μεταγωγή στην Αθήνα του 38χρονου πρώην προπονητή | video

Δημοφιλή