Connect with us

Δήμος

Γ. Στάντζος : Υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και των εργαζομένων των δύο νέων δήμων

Published

on

Το υπόμνημα που κατέθεσε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο Σάμου σχετικά με την κατανομή προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σάμου στους μεταβατικούς Ο.Ε.Υ. των νέων δήμων έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Γιώργος Στάντζος.

Αναλυτικά.

Ώριμη, συνετή και υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και των εργαζομένων των δύο νέων- υπό σύσταση Δήμων του νησιού μας- η απόφαση που έλαβε εχθές το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου για την κατανομή προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σάμου στους μεταβατικούς Ο.Ε.Υ. των νέων Δήμων.

Ακολουθεί το ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τις θέσεις μας όπως παρουσιάσθηκε στην συνεδρίαση.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΜΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου συνεδριάζει σήμερα 09 Ιουλίου 2019 για τα παραπάνω σοβαρότατα θέματα στο πέρας του χρονικού ορίου -αν όχι εκπρόθεσμα -των όσων ο νόμος 4600/2019 στο άρθρο . 155 παρ. 3 ορίζει ότι : «Σε περίπτωση που οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου δεν δημοσιευθούν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, η κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. και η κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου δήμου στις συνιστώμενες θέσεις αυτών γίνεται με απόφαση του Συντονιστή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» . Δηλαδή μέχρι της 09 Ιουλίου 2019 θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. και την κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου Σάμου στις συνιστώμενες θέσεις αυτών .

Η νομοθετική ρύθμιση (ν.4600/2019) που θεσπίστηκε περί επανασχεδιασμού των ορίων των Δήμων και μεταξύ αυτών και του Δήμου Σάμου εκπονήθηκε με προχειρότητα δίχως διάλογο, δίχως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς λογικά κριτήρια κι επαρκή χρόνο, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα κι όχι αιφνιδιαστικά οι οργανισμοί της αυτοδιοίκησης και οι τοπικές κοινωνίες.

Ο Διαχωρισμός αυτός σίγουρα θα επιφέρει πολλά προβλήματα, σε βάρος της αυτοδιοίκησης, των δημοτών αλλά και των υπαλλήλων που θα κληθούν να επιφορτιστούν το βάρος της νέας αυτής μεταρρύθμισης. Οι ρυθμίσεις του έρχονται σε αντίθεση με το νομοθέτημα του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ όπου στο άρθρο 2Α διαχωρίζονται οι Δήμοι ως εξής:

«Κατηγορίες Δήμων

 1. Οι δήμοι, με βάση τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

β) Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι & Πρωτεύουσες Νομών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και οι δήμοι που αποτελούν πρωτεύουσα νομού.

 1. Οι κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπ’ όψη ιδίως για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των δήμων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α’ βαθμού, για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), καθώς και για την κατανομή και αξιοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων χρηματοδότησης των δήμων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.»

Αρκετές υπηρεσίες του λειτουργούντος Δήμου Σάμου, είναι ήδη υποστελεχωμένες, ιδιαίτερα δε σε εξειδικευμένες ειδικότητες. Υπάρχουν περιπτώσεις ειδικοτήτων που δεν φτάνουν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών στον ένα και μοναδικό Δήμο Σάμου, συνεπώς η κατανομή τους σε περισσότερους του ενός Δήμου, οδηγεί εκ των πραγμάτων, σε περισσότερες, αυτόνομες μεν, εντελώς αναποτελεσματικές δε υπηρεσίες, που δεν θα μπορούν να επιτελέσουν ούτε τις βασικές τους λειτουργίες. Προβλέπεται βέβαια, ότι για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί επιπλέον προσωπικό, αυτό θα προσληφθεί με κατ’ επείγουσες διαδικασίες, πράγμα όμως που όλοι γνωρίζουμε, ότι ακόμα και μ’ αυτόν τον τρόπο θα απαιτήσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, σε λιγότερο από 10 χρόνια, θα είναι η δεύτερη φορά που οι υπάλληλοι των Δήμων που διασπώνται, θα κληθούν με αναγκαστικές τοποθετήσεις και στο πλείστο των περιπτώσεων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, να διαταράξουν την προσωπική και οικογενειακή τους γαλήνη και ισορροπία και να επιβαρυνθούν και το όποιο οικονομικό κόστος που αυτές οι υποχρεωτικές μετακινήσεις θα επιφέρουν. Επιπροσθέτως θα επιβαρυνθούν και με επιπλέον ώρες μετακίνησης πέραν του ωραρίου εργασίας για μετάβαση στον τόπο εργασίας, γεγονός που αντίκεινται σε κάθε αρχή ίσης μεταχείρισης.

Οι υποχρεωτικές μετακινήσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου, μπορεί να εγείρουν κολλήματα νομικής φύσεως, με υπαλλήλους που θα θεωρούν ότι αδικήθηκαν για πολλούς και διάφορους λόγους, καταλήγοντας αυτές οι υποθέσεις να εκδικάζονται σε δικαστικές αίθουσες.

Αποτέλεσμα αυτού και λόγω των γνωστών χρονοβόρων διαδικασιών εκδίκασης, θα είναι το όλο θέμα να παραμένει σε εκκρεμότητα συμπαρασύροντας την ολοκλήρωση της οργάνωσης των νέων Δήμων.

Προκειμένου να εκλείψουν όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα προτείνουμε:

 Η αίτηση του εκάστοτε υπαλλήλου, που έχει κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155, παρ. 2 του ν.4600/2019, να είναι δεσμευτική και να αποτελέσει το μόνο κριτήριο για την κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού. Επίσης να ληφθεί ενισχυτικά υπόψη και ο φορέας αρχικής προέλευσης των υπαλλήλων κατά το έτος 2011, όταν δημιουργήθηκε ο ενιαίος Δήμος Σάμου.

 Τα κενά που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν, να καλυφθούν όπως ήδη προβλέπεται από το νόμο, με κατ’ επείγουσες διαδικασίες πρόσληψης, κινητικότητας και μετάταξης, χωρίς την υποχρέωση δημιουργίας ψηφιακού οργανογράμματος και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, για τα δυο πρώτα χρόνια λειτουργίας των νέων δήμων.

 Οι υπάλληλοι που δεν έχουν ενταχθεί στον Δήμο της προτίμησής τους, να έχουν την ευκαιρία να μετακινηθούν σε αυτόν με αίτησή τους, μετά την έγκριση του νέου Ο.Ε.Υ, χωρίς το αμφιβόλου αξιοπιστίας «κριτήριο» της αναλογίας του 65% δεδομένου ότι οι Δήμοι είναι ήδη υποστελεχωμένοι, και το ανωτέρω κριτήριο δεν θα πληρείται ποτέ, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη πρόβλεψη να καθίσταται άνευ ουσίας.

Σε περίπτωση που θα παραμείνει το ποσοστό αυτό, θα παρουσιαστεί το κάτωθι φαινόμενο:

Ο προτιμητέος Δήμος θα προκηρύσσει θέσεις εργασίας για ειδικότητες τις οποίες ενδιαφέρονται να καλύψουν οι υφιστάμενοι υπάλληλοι, στους οποίους όμως, λόγω των ανωτέρω προαπαιτούμενων, δεν θα δίνεται η δυνατότητα να τις καλύψουν με μετάταξη. Κι έτσι θα παρουσιαστεί ο “παραλογισμός”, ο προτιμητέος Δήμος ενός υπαλλήλου να προσλαμβάνει νέο προσωπικό, την ίδια ώρα που «τιμωρητικά», ο υφιστάμενος υπάλληλος, θα είναι εξαναγκασμένος, να μετακινείται πολλά χιλιόμετρα ημερησίως.

 Σε περίπτωση υποχρεωτικής μετακίνησης υπαλλήλου, παρά τη θέλησή του και ως την επιστροφή του στο Δήμο της αρχικής του προτίμησης, προτείνουμε τη θέσπιση μηνιαίου επιδόματος κίνησης.

 Σχετικά με τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν σε Δήμο εκτός αυτού της προτίμησής τους, να υπάρξει σαφής μοριοδότηση ή ορισμός για όλα τα κριτήρια έτσι ώστε να τηρηθεί η αρχή της ισότητας και να αποφευχθούν φαινόμενα υποκειμενικών κρίσεων.

 Σχετικά με την ποσοστιαία κατανομή του προσωπικού μεταξύ των νέων Δήμων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο νεοσύστατος Δήμος Ανατολικής Σάμου, με πληθυσμό 20.513 κατοίκων (έναντι 12.464 κατοίκων στο Δήμο Δυτικής Σάμου), όπως επίσης ότι είναι Δήμος Πρωτεύουσας Νομού ο οποίος διαθέτει :

Τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες και τις περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις του Νομού , λόγω των τουριστικών περιοχών Πυθαγορείου-Κοκκαρίου.

o 2 Πύλες εισόδου (Βαθύ-Πυθαγόρειο)και 3 λιμάνια .

Μαρίνα ελλιμενισμού τουριστικών 235 σκαφών, με σύγχρονη υποδομή και υπηρεσίες.

o Τη μοναδική εγκατάσταση ΟΕΔΑ ΧΥΤΑ που έχει απομείνει στο νησί της Σάμου.

o Το μοναδικό αεροδρόμιο του νησιού

o Αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία.

o Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών -Προσφύγων

o Βιολογικούς καθαρισμούς , 5 στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, έναντι 2 στο Δήμο Δυτικής Σάμου

o Τα 2/3 του συνόλου της έκτασης του νησιού που περιλαμβάνει αστικές, ορεινές κ’ ημιορεινές περιοχές.

o Προστατευόμενη περιοχή (Πυθαγόρειο) από την UNESCO ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, με όλες τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

o Βιωματικό Μουσείο Ναυπηγικών & Ναυτικών Τεχνών στο Ηραίον.

o Προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλους &NATURA.

 

o Πλήθος σχολικών κτιρίων, παιδικών σταθμών (6 σε σύνολο 8), κατασκηνώσεων

δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένου ενός σύγχρονου Δημοτικού μεγάρου στο Πυθαγόρειο το οποίο σύντομα θα ενταχθεί λειτουργικά στις υπηρεσίες του νέου Δήμου. Κοινωνικές Δομές, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο (τα οποία απαιτούν στελέχωση με επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό για την κάλυψη των προμηθειών, τεχνικών παρεμβάσεων, διοικητικών θεμάτων, οικονομικής διαχείρισης κλπ) καθώς και το μοναδικό Δημοτικό Γηροκομείο στη πόλη της Σάμου.

 

o Πολλά και σημαντικά έργα σε εξέλιξη, αναφέρουμε ενδεικτικά:

Ενίσχυση Ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Βαθέος (Σάμου-Βαθέος-Παλαιοκάστρου)

ΞΕΝΙΑ Σάμου

Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Εκσυγχρονισμό σχολικών κτιρίων & Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Σάμου

Αναβάθμιση & Διαμόρφωση Δημοτικού Κήπου Σάμου.

 

Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε μια νέα φιλοσοφία στους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες του Δήμου – δηλαδή, στους άμεσους συνεργάτες κάθε Δημοτικής Αρχής- ώστε να ανταποκριθούν με όλες τους τις δυνάμεις στον σημαντικότατο κοινωνικό ρόλο που επιτελούν. Να ενισχύσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και να ιδρύσουμε νέες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης. Να δημιουργήσουμε δομές και λειτουργίες όπου οι υπηρεσίες θα λειτουργούν με εποπτεία αλλά αυτοδύναμα επιτελώντας το έργο τους στην καθημερινότητα και τον σχεδιασμό δίχως τα αρνητικά παρεπόμενα της «διαμεσολάβησης» του πολιτικού προσωπικού. Οι πολίτες και οι ανάγκες τους πρέπει εξυπηρετούνται με αποτελεσματικότητα, αξιοκρατία και διαφάνεια.

Οι δύο νέοι Δήμοι που προέκυψαν απ’ την τροπολογία (Δήμος Ανατολικής & Δήμος Δυτικής Σάμου),χρειάζονται πρόσθετους πόρους, χρηματοδότηση, προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, επαρκείς υπηρεσίες και κατ’ επείγουσες προσλήψεις στις κενές οργανικές θέσεις που θα προκύψουν απ’ τους νέους ΟΕΥ, προκειμένου να καταστούν λειτουργικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σεβόμενο την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης , την εξασφάλιση της λειτουργίας των δύο νέων Δήμων, τα συμφέροντα του οργανισμού που διοικούν και την διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων του, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων του διαχωρισμού του Δήμου ,να λάβει σχετική απόφαση εντός των νόμιμων προθεσμιών και να μην αποπέμψει το θέμα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση .

 

 

Comments

comments

Δήμος

Συνάντηση στο Δημαρχείο Καρλοβάσου για τον τουρισμό

Published

on

By

Έπειτα από σχετική πρόσκληση του Δήμου προς τους τουριστικούς πράκτορες του νησιού μας, πραγματοποιήθηκε χθες 2/6/2020, συνάντηση στο Δημαρχείο Καρλοβάσου αναφορικά με την επανεκκίνηση της τουριστικής περιόδου.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Λύμπέρης, ο αρμόδιος σε θέματα τουρισμού Αντιδήμαρχος κ. Βακάκης, ο Δημοτικός σύμβουλος κ. Λογοθέτης, ο τουριστικός πράκτορας κ. Έλληνας, ο τουριστικός πράκτορας κ. Μπακόπουλος, η κα Κατερίνα Σταύρου μέλος Δ.Σ Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, ο κ. Μανώλης Ελένης επιχειρηματίας στον κλάδο του τουρισμού και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου.

Οι πράκτορες ενημέρωσαν την δημοτική αρχή για όλα τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί φέτος στον τομέα του τουρισμού με φόντο την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Τόνισαν ότι ακριβείς προβλέψεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν για το πώς θα κινηθούν οι κρατήσεις και οι πτήσεις από το εξωτερικό αφού αναμένονται οδηγίες από τις κυβερνήσεις των κρατών και επέμειναν στο ότι «θα πρέπει να προσπαθήσουν να ανοίξουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσει να ανοίξει και η αγορά». Επίσης είπαν ότι, διατηρούν καθημερινή επαφή με τους tour operators , διασφαλίζοντάς τους ότι η Σάμος είναι ένας ασφαλής προορισμός διακοπών.

Απ΄ την πλευρά του ο Δήμος δεσμεύτηκε να προβεί σε συντομευμένες κινήσεις για την τόνωση της προβολής του νησιού ειδικά στο εξωτερικό ώστε να διεκδικήσουμε ότι περισσότερο μπορούμε εν μέσω αυτής της κρίσιμης περιόδου.

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Κοινοτική Σύμβουλος Βαθέος ορκίστηκε η Ευρυδίκη Καραχριστοδούλου

Published

on

By

Κοινοτική Σύμβουλος Βαθέος ορκίστηκε σήμερα στο Γραφείο Δημάρχου η κα Ευρυδίκη Καραχριστοδουλου, παρουσία του Δημάρχου Αν. Σάμου κ. Στάντζου Γεώργιου και του προέδρου της Κοινότητας κου Σεϊρλή Σταμάτη. 

Η κα Καραχριστοδούλου ορκίσθηκε ως η πρώτη αναπληρωματική σύμβουλος του Συνδυασμού «ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ», για την Κοινότητα Βαθέος, μετά τη δημιουργηθείσα κενή θέση του εκλεγέντος Συμβούλου της Κοινότητας Βαθέος, κ. Εμμανουήλ Πέτρου του Νικολάου, του ιδίου συνδυασμού. 

«Της ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της με γνώμονα το καλό των πολιτών για ένα Δήμο όμορφο και σύγχρονο», αναφέρει ο δήμος Ανατολικής Σάμου.

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων από τον δήμο Ανατ. Σάμου

Published

on

By

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 68 – 13/05/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα λήψη μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και λοιπών, περί απαλλαγής δημοτικών τελών, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων διασποράς του COVID-19, από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

 • Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν  οι περιορισμοί. Επίσης μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας:

 1. Αίτηση
 2. Τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
 1. Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται των τελών κοινοχρήστου, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Επίσης μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο δημοτικό χώρο, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν, με αίτηση τους, πρόσθετο χώρο, που μπορεί να εκτείνεται, μέχρι του διπλάσιου χώρου της αρχικής παραχώρησης, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και εφόσον είναι εφικτό ή να έχουν μείωση δημοτικών τελών έως 50%.

Καλούνται οι επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, όπως προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου – Τμήμα Εσόδων, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 15/07/2020. Δεν συμπεριλαμβάνονται  στις παραπάνω διατάξεις οι επιχειρήσεις που τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα στην ζώνη αιγιαλού και παραλίας.

 • Τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων

Παρατείνονται έως 31/08/2020 τα τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων για τους λογαριασμούς που έληξαν ή που λήγουν από 11-3 έως 30-4-2020 ( Α’ τρίμηνο 2020 για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2020 για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία).

 • Μισθώματα

Απαλλάσσεται ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

 • Τροφεία Παιδικών Σταθμών

Απαλλάσσονται οι υπόχρεοι από τα τροφεία των παιδικών σταθμών για όσο χρονικό διάστημα  παρέμειναν κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

 • Ρυθμίσεις, βεβαιωμένες οφειλές δημοτικών τελών.

Παρατείνονται, μέχρι 31/08/2020, για τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς αυτών που αναφέρονται στην ΑΠ. του Υπουργού Οικονομικών  Α1061/2020(1043 Β΄) για τις παρακάτω οφειλές προς τον Δήμο μας :

 1. Οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που έληγαν από 11/03/2020 έως 30/04/2020.
 2. Οι δόσεις Μαρτίου και Απριλίου 2020 ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής.
 3. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων δημοτικών τελών κατά την 11/03/2020.
 4. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος αναστολής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.65 του ν.4668/2020 μπορούν να αιτηθούν και πρόσθετο χώρο, μέχρι και το διπλάσιο, εφόσον είναι εφικτό ή να έχουν μείωση έως 50% των τελών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2273350136 & 2273350147, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Comments

comments

Continue Reading

Advertisement

Facebook

Σαμιακά14 ώρες ago

Με στάση εργασίας και με συγκέντρωση υποδέχονται τον Υπουργό Υγείας

Δήμος16 ώρες ago

Συνάντηση στο Δημαρχείο Καρλοβάσου για τον τουρισμό

Σαμιακά17 ώρες ago

Ιερά Σύνοδος : «Η Γιόγκα δεν έχει καμία θέση στην ζωή των χριστιανών»

Δήμος17 ώρες ago

Κοινοτική Σύμβουλος Βαθέος ορκίστηκε η Ευρυδίκη Καραχριστοδούλου

Περιφερειακά17 ώρες ago

Νίκος Τριανταφύλλου: OXI στην επιχειρούμενη περαιτέρω υποβάθμιση του νησιού – NAI στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη

Σαμιακά22 ώρες ago

Εν αναμονή των πρώτων τουριστών η Σάμος: Ο Γ.Στάντζος στο MEGA

Περιφερειακά22 ώρες ago

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Μεταναστευτικής Κρίσης και Αθλητισμού

Σαμιακά2 ημέρες ago

Δημήτρης Βογιατζής – Επιβεβλημένη η παράταση περιορισμού της κυκλοφορίας των μεταναστών στη πόλη της Σάμου

Σαμιακά2 ημέρες ago

Ο καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης τιμήθηκε με τον «ΧΡΥΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ»

Σαμιακά2 ημέρες ago

Σε τριτοκοσμικές συνθήκες οι διασώστες του ΕΚΑΒ Σάμου

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Η Dodekanisos Seaways πενθεί το θάνατο του μηχανικού της Μιχάλη Παυλή

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Καλοκαιρινά δρομολόγια Bs Myconos – Bs Patmos – Bs Chios – Bs1

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Μητέρα μηνύει μετανάστη που «χαϊδευόταν» στη θέα του ανήλικου γιου της

Περιφερειακά2 εβδομάδες ago

Τεχνητή παραλία στα Ταμπάκικα!

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Το Blue Star Chios δρομολογείται στη γραμμή Πάρος – Νάξος – Εύδηλος- Καρλόβασι

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Νέες, δυναμικές και πετυχημένες επέστρεψαν στον τόπο τους

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Η TUI ακυρώσε όλα τα προγράμματα προς το νησί μας

Περιφερειακά2 εβδομάδες ago

Μήνυση από Περιφέρεια σε ΜΚΟ που αμφισβήτησε την ελληνικότητα της Μόριας

Αστυνομικά - Λιμενικά3 εβδομάδες ago

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 64χρονος από τη θαλάσσια περιοχή Μπάλου Κουμαίϊκων

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Μαραθόκαμπος : Σε αυτό το μέρος θα κάνετε ονειρικές διακοπές!

Advertisement Enter ad code here

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή

Copyright © 2017