11.1 C
Σάμος
21/02/2024
Δήμος

Γ. Στάντζος : Υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και των εργαζομένων των δύο νέων δήμων

Το υπόμνημα που κατέθεσε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο Σάμου σχετικά με την κατανομή προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σάμου στους μεταβατικούς Ο.Ε.Υ. των νέων δήμων έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κ. Γιώργος Στάντζος.

Αναλυτικά.

Ώριμη, συνετή και υπέρ των συμφερόντων των πολιτών και των εργαζομένων των δύο νέων- υπό σύσταση Δήμων του νησιού μας- η απόφαση που έλαβε εχθές το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου για την κατανομή προσωπικού του καταργούμενου Δήμου Σάμου στους μεταβατικούς Ο.Ε.Υ. των νέων Δήμων.

Ακολουθεί το ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τις θέσεις μας όπως παρουσιάσθηκε στην συνεδρίαση.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΜΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου συνεδριάζει σήμερα 09 Ιουλίου 2019 για τα παραπάνω σοβαρότατα θέματα στο πέρας του χρονικού ορίου -αν όχι εκπρόθεσμα -των όσων ο νόμος 4600/2019 στο άρθρο . 155 παρ. 3 ορίζει ότι : «Σε περίπτωση που οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου δεν δημοσιευθούν μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, η κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. και η κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου δήμου στις συνιστώμενες θέσεις αυτών γίνεται με απόφαση του Συντονιστή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» . Δηλαδή μέχρι της 09 Ιουλίου 2019 θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. για την κατάρτιση των Μεταβατικών Ο.Ε.Υ. και την κατανομή του προσωπικού του καταργούμενου Σάμου στις συνιστώμενες θέσεις αυτών .

Η νομοθετική ρύθμιση (ν.4600/2019) που θεσπίστηκε περί επανασχεδιασμού των ορίων των Δήμων και μεταξύ αυτών και του Δήμου Σάμου εκπονήθηκε με προχειρότητα δίχως διάλογο, δίχως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς λογικά κριτήρια κι επαρκή χρόνο, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα κι όχι αιφνιδιαστικά οι οργανισμοί της αυτοδιοίκησης και οι τοπικές κοινωνίες.

Ο Διαχωρισμός αυτός σίγουρα θα επιφέρει πολλά προβλήματα, σε βάρος της αυτοδιοίκησης, των δημοτών αλλά και των υπαλλήλων που θα κληθούν να επιφορτιστούν το βάρος της νέας αυτής μεταρρύθμισης. Οι ρυθμίσεις του έρχονται σε αντίθεση με το νομοθέτημα του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ όπου στο άρθρο 2Α διαχωρίζονται οι Δήμοι ως εξής:

«Κατηγορίες Δήμων

  1. Οι δήμοι, με βάση τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

β) Μεγάλοι Ηπειρωτικοί Δήμοι & Πρωτεύουσες Νομών. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθώς και οι δήμοι που αποτελούν πρωτεύουσα νομού.

  1. Οι κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπ’ όψη ιδίως για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των δήμων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α’ βαθμού, για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), καθώς και για την κατανομή και αξιοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων χρηματοδότησης των δήμων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.»

Αρκετές υπηρεσίες του λειτουργούντος Δήμου Σάμου, είναι ήδη υποστελεχωμένες, ιδιαίτερα δε σε εξειδικευμένες ειδικότητες. Υπάρχουν περιπτώσεις ειδικοτήτων που δεν φτάνουν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών στον ένα και μοναδικό Δήμο Σάμου, συνεπώς η κατανομή τους σε περισσότερους του ενός Δήμου, οδηγεί εκ των πραγμάτων, σε περισσότερες, αυτόνομες μεν, εντελώς αναποτελεσματικές δε υπηρεσίες, που δεν θα μπορούν να επιτελέσουν ούτε τις βασικές τους λειτουργίες. Προβλέπεται βέβαια, ότι για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί επιπλέον προσωπικό, αυτό θα προσληφθεί με κατ’ επείγουσες διαδικασίες, πράγμα όμως που όλοι γνωρίζουμε, ότι ακόμα και μ’ αυτόν τον τρόπο θα απαιτήσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, σε λιγότερο από 10 χρόνια, θα είναι η δεύτερη φορά που οι υπάλληλοι των Δήμων που διασπώνται, θα κληθούν με αναγκαστικές τοποθετήσεις και στο πλείστο των περιπτώσεων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, να διαταράξουν την προσωπική και οικογενειακή τους γαλήνη και ισορροπία και να επιβαρυνθούν και το όποιο οικονομικό κόστος που αυτές οι υποχρεωτικές μετακινήσεις θα επιφέρουν. Επιπροσθέτως θα επιβαρυνθούν και με επιπλέον ώρες μετακίνησης πέραν του ωραρίου εργασίας για μετάβαση στον τόπο εργασίας, γεγονός που αντίκεινται σε κάθε αρχή ίσης μεταχείρισης.

Οι υποχρεωτικές μετακινήσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου, μπορεί να εγείρουν κολλήματα νομικής φύσεως, με υπαλλήλους που θα θεωρούν ότι αδικήθηκαν για πολλούς και διάφορους λόγους, καταλήγοντας αυτές οι υποθέσεις να εκδικάζονται σε δικαστικές αίθουσες.

Αποτέλεσμα αυτού και λόγω των γνωστών χρονοβόρων διαδικασιών εκδίκασης, θα είναι το όλο θέμα να παραμένει σε εκκρεμότητα συμπαρασύροντας την ολοκλήρωση της οργάνωσης των νέων Δήμων.

Προκειμένου να εκλείψουν όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα προτείνουμε:

 Η αίτηση του εκάστοτε υπαλλήλου, που έχει κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155, παρ. 2 του ν.4600/2019, να είναι δεσμευτική και να αποτελέσει το μόνο κριτήριο για την κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού. Επίσης να ληφθεί ενισχυτικά υπόψη και ο φορέας αρχικής προέλευσης των υπαλλήλων κατά το έτος 2011, όταν δημιουργήθηκε ο ενιαίος Δήμος Σάμου.

 Τα κενά που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν, να καλυφθούν όπως ήδη προβλέπεται από το νόμο, με κατ’ επείγουσες διαδικασίες πρόσληψης, κινητικότητας και μετάταξης, χωρίς την υποχρέωση δημιουργίας ψηφιακού οργανογράμματος και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, για τα δυο πρώτα χρόνια λειτουργίας των νέων δήμων.

 Οι υπάλληλοι που δεν έχουν ενταχθεί στον Δήμο της προτίμησής τους, να έχουν την ευκαιρία να μετακινηθούν σε αυτόν με αίτησή τους, μετά την έγκριση του νέου Ο.Ε.Υ, χωρίς το αμφιβόλου αξιοπιστίας «κριτήριο» της αναλογίας του 65% δεδομένου ότι οι Δήμοι είναι ήδη υποστελεχωμένοι, και το ανωτέρω κριτήριο δεν θα πληρείται ποτέ, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη πρόβλεψη να καθίσταται άνευ ουσίας.

Σε περίπτωση που θα παραμείνει το ποσοστό αυτό, θα παρουσιαστεί το κάτωθι φαινόμενο:

Ο προτιμητέος Δήμος θα προκηρύσσει θέσεις εργασίας για ειδικότητες τις οποίες ενδιαφέρονται να καλύψουν οι υφιστάμενοι υπάλληλοι, στους οποίους όμως, λόγω των ανωτέρω προαπαιτούμενων, δεν θα δίνεται η δυνατότητα να τις καλύψουν με μετάταξη. Κι έτσι θα παρουσιαστεί ο “παραλογισμός”, ο προτιμητέος Δήμος ενός υπαλλήλου να προσλαμβάνει νέο προσωπικό, την ίδια ώρα που «τιμωρητικά», ο υφιστάμενος υπάλληλος, θα είναι εξαναγκασμένος, να μετακινείται πολλά χιλιόμετρα ημερησίως.

 Σε περίπτωση υποχρεωτικής μετακίνησης υπαλλήλου, παρά τη θέλησή του και ως την επιστροφή του στο Δήμο της αρχικής του προτίμησης, προτείνουμε τη θέσπιση μηνιαίου επιδόματος κίνησης.

 Σχετικά με τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν σε Δήμο εκτός αυτού της προτίμησής τους, να υπάρξει σαφής μοριοδότηση ή ορισμός για όλα τα κριτήρια έτσι ώστε να τηρηθεί η αρχή της ισότητας και να αποφευχθούν φαινόμενα υποκειμενικών κρίσεων.

 Σχετικά με την ποσοστιαία κατανομή του προσωπικού μεταξύ των νέων Δήμων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο νεοσύστατος Δήμος Ανατολικής Σάμου, με πληθυσμό 20.513 κατοίκων (έναντι 12.464 κατοίκων στο Δήμο Δυτικής Σάμου), όπως επίσης ότι είναι Δήμος Πρωτεύουσας Νομού ο οποίος διαθέτει :

Τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες και τις περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις του Νομού , λόγω των τουριστικών περιοχών Πυθαγορείου-Κοκκαρίου.

o 2 Πύλες εισόδου (Βαθύ-Πυθαγόρειο)και 3 λιμάνια .

Μαρίνα ελλιμενισμού τουριστικών 235 σκαφών, με σύγχρονη υποδομή και υπηρεσίες.

o Τη μοναδική εγκατάσταση ΟΕΔΑ ΧΥΤΑ που έχει απομείνει στο νησί της Σάμου.

o Το μοναδικό αεροδρόμιο του νησιού

o Αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία.

o Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών -Προσφύγων

o Βιολογικούς καθαρισμούς , 5 στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, έναντι 2 στο Δήμο Δυτικής Σάμου

o Τα 2/3 του συνόλου της έκτασης του νησιού που περιλαμβάνει αστικές, ορεινές κ’ ημιορεινές περιοχές.

o Προστατευόμενη περιοχή (Πυθαγόρειο) από την UNESCO ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, με όλες τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

o Βιωματικό Μουσείο Ναυπηγικών & Ναυτικών Τεχνών στο Ηραίον.

o Προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλους &NATURA.

 

o Πλήθος σχολικών κτιρίων, παιδικών σταθμών (6 σε σύνολο 8), κατασκηνώσεων

δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένου ενός σύγχρονου Δημοτικού μεγάρου στο Πυθαγόρειο το οποίο σύντομα θα ενταχθεί λειτουργικά στις υπηρεσίες του νέου Δήμου. Κοινωνικές Δομές, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο (τα οποία απαιτούν στελέχωση με επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό για την κάλυψη των προμηθειών, τεχνικών παρεμβάσεων, διοικητικών θεμάτων, οικονομικής διαχείρισης κλπ) καθώς και το μοναδικό Δημοτικό Γηροκομείο στη πόλη της Σάμου.

 

o Πολλά και σημαντικά έργα σε εξέλιξη, αναφέρουμε ενδεικτικά:

Ενίσχυση Ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Βαθέος (Σάμου-Βαθέος-Παλαιοκάστρου)

ΞΕΝΙΑ Σάμου

Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Εκσυγχρονισμό σχολικών κτιρίων & Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου Σάμου

Αναβάθμιση & Διαμόρφωση Δημοτικού Κήπου Σάμου.

 

Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε μια νέα φιλοσοφία στους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες του Δήμου – δηλαδή, στους άμεσους συνεργάτες κάθε Δημοτικής Αρχής- ώστε να ανταποκριθούν με όλες τους τις δυνάμεις στον σημαντικότατο κοινωνικό ρόλο που επιτελούν. Να ενισχύσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και να ιδρύσουμε νέες δομές κοινωνικής αλληλεγγύης. Να δημιουργήσουμε δομές και λειτουργίες όπου οι υπηρεσίες θα λειτουργούν με εποπτεία αλλά αυτοδύναμα επιτελώντας το έργο τους στην καθημερινότητα και τον σχεδιασμό δίχως τα αρνητικά παρεπόμενα της «διαμεσολάβησης» του πολιτικού προσωπικού. Οι πολίτες και οι ανάγκες τους πρέπει εξυπηρετούνται με αποτελεσματικότητα, αξιοκρατία και διαφάνεια.

Οι δύο νέοι Δήμοι που προέκυψαν απ’ την τροπολογία (Δήμος Ανατολικής & Δήμος Δυτικής Σάμου),χρειάζονται πρόσθετους πόρους, χρηματοδότηση, προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, επαρκείς υπηρεσίες και κατ’ επείγουσες προσλήψεις στις κενές οργανικές θέσεις που θα προκύψουν απ’ τους νέους ΟΕΥ, προκειμένου να καταστούν λειτουργικοί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο σεβόμενο την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης , την εξασφάλιση της λειτουργίας των δύο νέων Δήμων, τα συμφέροντα του οργανισμού που διοικούν και την διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων του, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων του διαχωρισμού του Δήμου ,να λάβει σχετική απόφαση εντός των νόμιμων προθεσμιών και να μην αποπέμψει το θέμα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση .

 

 

Related posts

Κοινότητα Κοκκαρίου: Δηλώστε μέχρι τέλος Μαρτίου τις παροχές άρδευσης

admin

Συνάντηση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου με τον νέο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου

admin

O Αλέξανδρος Λυμπέρης «σάρωσε» στις εκλογες της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου

admin

Η Μαρίκα Νιώτη ανέλαβε άμισθη σύμβουλος του Δημάρχου σε θέµατα Τουρισµού

admin

Παραιτήθηκε η δημοτική σύμβουλος Δέσποινα Κάιλα -Την διαδέχεται ο Γιώργος Διονυσίου

admin

Daily Express – Η Σάμος είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου για «ευ ζην»!

admin

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον Ημιμαραθώνιο «Πυθαγόρας ο Σάμιος»

admin

«Σύμπραξη προοδευτικών πολιτών»: Μέρος των Δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, αρνήθηκαν να καταδικάσουν την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων

admin

Σε εξέλιξη το εξπρές κύμα κακοκαιρίας

admin