Connect with us

Δήμος

“Δράση Ενότητα Προοπτική” – Ερωτήματα προς τον δήμο Σάμου

Published

on

Η δημοτική παράταξη “Δράση Ενότητα Προοπτική” υπέβαλλε την Τετάρτη  4 Ιουλίου τα εξής ερωτήματα προ στον δήμαρχο Σάμου, αντιδήμαρχο-υπεύθυνο ύδρευσης, προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών δήμου Σάμου.
1) Ποια μέτρα λαμβάνονται στο πλαίσιο της υδροοικονομίας για τη βιώσιμη διαχείριση και ορθολογική αξιοποίηση των πολύτιμων υδατικών πόρων του νησιού μας;
2) Σε ποιο έργο εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων του Δήμου Σάμου περιλαμβάνεται η υδροδότηση του ΚΥΤ Σάμου;
3) Σε ποια Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων εντάσσεται η χάραξη των δικτύων υδροδότησης του ΚΥΤ και συνακόλουθα σε ποια Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων;
4) Σήμερα με ποια υδραγωγεία του νησιού, υφιστάμενα και νέα, συνδέεται το ΚΥΤ και από ποια σημεία υδροληψίας τροφοδοτείται;
5) Με ποια υδραγωγεία συνδέεται το ΚΥΤ Σάμου και ποια είναι η χάραξή τους από το έτος 2016 και εντεύθεν;
6) Από το έτος 2016 και εντεύθεν έχει επεκταθεί, αλλάξει, τροποποιηθεί το δίκτυο υδροδότησης του ΚΥΤ και αν ναι να μας δοθούν τα εξής στοιχεία:
• ΜΠΕ και η ΑΕΠΟ του έργου
• η απόφαση ανάθεσης έργου
• ο ανάδοχος του έργου
• η εργολαβική σύμβαση έργου, όπως: σχετικό αίτημα, προκήρυξη-διακήρυξη, κατακύρωση-ανάθεση του έργου σε ανάδοχο κ.λπ
• το ΚΑΕ χρηματοδότησης του έργου
• η αποπληρωμή της σύμβασης,
• η αγορά και αποπληρωμή των προμηθειών (σωλήνες, αντλίες κ.λπ)
• η απόφαση για την αγορά προμηθειών

Share this post:

Comments

comments

Δήμος

«Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου

Published

on

By

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ανατολικής Σάμου από το Πράσινο Ταμείο. 

Η οικονομικη επιτροπή του δήμου σε συνεδρίαση του, αποδέχεται την υλοποίηση της πράξη .

39.680,00€ η επιχορήγηση για την εκπόνηση του σχεδίου και τον καθορισμό των θέσεων και των προδιαγραφών των σταθμών φόρτισης.

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης αυτών, το οποίο θα εκπονηθεί από το Δήμο Ανατολικής Σάμου, με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων;

Ειδικότερα η προτεινόµενη πράξη αφορά την χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο, σύνταξης του Σ.Φ.Η.Ο., συνολικού προϋπολογισµού 39.680,00 € πλέον Φ.Π.Α. Το περιεχόµενο της περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής:

Α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των διοικητικών ορίων του Φορέα Εκπόνησης, στους χώρους στάσης και στάθµευσης του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), καθώς και σε ελεγχόµενους από τους δήµους χώρους στάθµευσης και δηµοτικούς χώρους στάθµευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του δήµου, και ειδικότερα σε: •υφιστάµενους υπαίθριους δηµοτικούς χώρους στάθµευσης, •υφιστάµενους στεγασµένους δηµοτικούς χώρους στάθµευσης, •υφιστάµενες παρόδιες θέσεις στάθµευσης, ελεύθερες και ελεγχόµενης στάθµευσης, ιδίως στα πολεοδοµικά κέντρα των δήµων και σε περιοχές αυξηµένης επίσκεψης και σε πυκνοδοµηµένες αστικές περιοχές, •νέους υπαίθριους/στεγασµένους χώρους στάθµευσης ή παρόδιες θέσεις στάθµευσης που χωροθετούνται µε σκοπό την εγκατάσταση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο.

Β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερµατικούς σταθµούς και σε επιλεγµένα σηµεία των δηµοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής ισχύος για την εξυπηρέτηση δηµοτικών και αστικών λεωφορείων και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούµενη αναµονή επαναφόρτισης για την οµαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραµµών προς εξυπηρέτηση τουεπιβατικού κοινού,

Γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, ώστε οι προβλεπόµενες θέσεις στάθµευσης τουριστικών λεωφορείων να εξοπλίζονται µε σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί του συνόλου των υφιστάµενων θέσεων ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο,

∆) τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, ώστε οι προβλεπόµενες θέσεις στάθµευσης οχηµάτων τροφοδοσίας να εξοπλίζονται µε σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των υφιστάµενων θέσεων ή ενός (1) κατ‘ ελάχιστον σηµείου επαναφόρτισης Η/Ο.

Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η στάθµευση και η επαναφόρτιση Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας µετά από τη λήξη του ωραρίου τροφοδοσίας και έως την επόµενη έναρξη.

Σε εµπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα πόλεων, χωροθετούνται παρόδιες θέσεις στάθµευσης – επαναφόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και µοτοποδήλατα τροφοδοσίας τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήµατα Ε) τη χωροθέτηση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάµενα και νόµιµα καθορισµένα σηµεία στάσης ή στάθµευσης (πιάτσες) Ε.∆.Χ.-ΤΑΞΙ, και συγκεκριµένα µία (1) θέση Η/Ο ανά πέντε (5) θέσεις στάθµευσης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 18 του ν. 4710/2020.
Στα σηµεία επαναφόρτισης Η/Ο που ορίζονται µε την παρούσα απαγορεύεται να φορτίζονται Η/Ο, εκτός από Ε.∆.Χ.- ΤΑΞΙ.

ΣΤ) τη χωροθέτηση σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθµευσης οχηµάτων ΑµεΑ, όπως αυτή περι γράφεται στο άρθρο 19 του ν. 4710/2020 Πέραν των ανωτέρω, στο Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να περιλαµβάνεται (ενδεικτικά) και η χωροθέτηση δηµοσίως προσβάσιµων θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο σε δηµοτικές εγκαταστάσεις, πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόµενων βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, και η χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση του κοινού σε τερµατικούς σταθµούς και σε επιλεγµένα σηµεία του δικτύου δηµοτικών ή αστικών συγκοινωνιών.

 

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Ανακοίνωση ΛΑ.Σ για συνάντηση δήμαρχων με Πρωθυπουργό

Published

on

By

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ   –  ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΚΑΙ «ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ» ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

Άκρως απαράδεκτη, προσβλητική  για τους αγώνες των νησιωτών αλλά και αποκαλυπτική, η τοποθέτηση του δημάρχου ενώπιον του πρωθυπουργού στη σύσκεψη για το προσφυγικό, με την οποία επιχειρεί  να   «ξεπλύνει» την αντιλαϊκή  πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ σε όλα τα επίπεδα.

Ομολογεί ότι  «άδειασε» το λαό του δήμου και όλους τους Σαμιώτες που ξενυχτούσαν στου Ζερβού να μην γίνει το νέο στρατόπεδο συγκέντρωσης και σε συνεννόηση με την κυβέρνηση ανέλαβε «να σπάσει το μπλόκο». Εκθειάζει το έργο του πρωθυπουργού και δηλώνει «συνειδητή»  συμπαράταξη με την κυβέρνηση.

  • Συμπαράταξη με μια κυβέρνηση που συνεχίζει τον εγκλωβισμό σε άθλιες συνθήκες προσφύγων και μεταναστών και τους αφήνει εκτιθεμένους στην πανδημία χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης, τερματίζοντας τις αντοχές των ίδιων και των τοπικών κοινωνιών.
  • Συμπαράταξη με μια κυβέρνηση που το μόνο μέτρο που ξέρει ένα χρόνο πανδημίας με 6500 νεκρούς, είναι το «άνοιξε – κλείσε» των σχολείων και τα μέτρα εγκλεισμού, χωρίς κανένα μέτρο ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και πρόληψης.
  • Συμπαράταξη με μια κυβέρνηση που έχει αφήσει τους δήμους χωρίς ουσιαστική ενίσχυση για τις επιπτώσεις του σεισμού , που 5 μήνες τώρα  ακόμη περιμένουμε τις «προκάτ» αίθουσες για τους μαθητές που έμειναν άστεγοι επειδή καταστράφηκαν τα σχολεία τους και τα χαλάσματα στις γειτονιές και τα χωριά να κρέμονται και να απειλούν τους διερχόμενους.

Το συμπέρασμά μας ως Λαϊκή Συσπείρωση μετά και από την ενημέρωση που μας έγινε από τον δήμαρχο, είναι ότι όλος αυτός ο θόρυβος γύρω από  την συνάντηση στου Μαξίμου αποσκοπούσε στο να ασκηθεί πίεση στους κατοίκους της Λέσβου και της Χίου, που κινητοποιούνται αυτές τις μέρες, να αποδεχθούν  την κατασκευή νέων Στρατοπέδων συγκέντρωσης και στα νησιά τους.

Σ’ αυτή  τη κατεύθυνση αξιοποίησε τους τρεις «πρόθυμους» δημάρχους  Μυτιλήνης, Χίου και Ανατολικής Σάμου, με προεξάρχοντα το δήμαρχο Ανατολικής Σάμου που με τη στάση του όλο το προηγούμενο διάστημα έχει δώσει δείγματα «νομιμοφροσύνης». Διότι, η συμπαράταξη της δημοτικής αρχής και του δημάρχου, με την στρατηγική της Ε.Ε για το προσφυγικό και με την κυβέρνηση, είναι ουσιαστική και υπάρχει  από την αρχή της θητείας τους  .

Απλώς τώρα εγκαταλείφθηκαν και τα προσχήματα.

Ο «ανεξάρτητος»  κ. Στάντζος με την «ομολογία πίστης» ενώπιον του πρωθυπουργού, εξαρτήθηκε τελικά και επίσημα.  Διάλεξε στρατόπεδο,  ταυτίστηκε με την κυβέρνηση της ΝΔ και τις επιλογές της. Ας απολογηθεί στους ψηφοφόρους του για την «ανεξαρτησία» που διακήρυττε προεκλογικά.

Ο λαός του νησιού μας πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του, να μην έχει καμιά αυταπάτη και καμιά εμπιστοσύνη στη δημοτική αρχή, η οποία δεν μπορεί και δεν θέλει να παλέψει για τα προβλήματά του.

Πρέπει ο ίδιος να οργανώσει,  τώρα χωρίς αναβολή, τον αγώνα του μέσα από τα σωματεία του, τις επιτροπές αγώνα, τους Συλλόγους και τους άλλους λαϊκούς φορείς για όλα τα σοβαρά προβλήματα που τον απασχολούν. Η Λαϊκή Συσπείρωση θα βρίσκεται όπως πάντα στη πρώτη γραμμή.

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Αστυνομικά - Λιμενικά4 λεπτά ago

Ζητούν τη στελέχωση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Σάμου, Λέσβου και Χίου

Σαμιακά5 λεπτά ago

Ανακοίνωση Συλλόγων Γυναικών και Σωματείων της Σάμου για την 8η Μαρτίου

Σαμιακά15 ώρες ago

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας-Πρόσκαιρες βροχές από Τετάρτη βράδυ

Περιφερειακά17 ώρες ago

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η μεταφορά των λυμάτων από τους Μυτιληνιούς προς την Μονάδα της Χώρας

COVID-1917 ώρες ago

Ένα μόλις νέο κρούσμα καταγράφηκε στη Σάμο

Αστυνομικά - Λιμενικά17 ώρες ago

ΕΛΑΣ: «Έχεις Φωνή. Είμαστε Δίπλα Σου»

Σαμιακά20 ώρες ago

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων του Νοσοκομείου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Δήμος23 ώρες ago

«Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου

Σαμιακά1 ημέρα ago

Στο ΚΥΤ της Σάμου ο υπ. Εσωτερικών της Κύπρου

Σαμιακά1 ημέρα ago

Σάμος: Σεμινάριο για την Αντισεισμική Προστασία Σχολικών Μονάδων

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Στο “κόκκινο” μπαίνει η Σάμος

COVID-191 εβδομάδα ago

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τα νέα μέτρα που ισχύουν στην Σάμο

Αστυνομικά - Λιμενικά4 εβδομάδες ago

Προσάραξε στα αβαθή λόγω κακοκαιρίας περιπολικό του Πολεμικού Ναυτικού

Δήμος4 εβδομάδες ago

Δήμος Ανατολικής Σάμου: Να αρθεί η εξαίρεση ελεύθερης μετακίνησης από και προς το νησί της Σάμου

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ακτοπλοϊκή σύνδεση αποκτά ξανά η Σάμος με την Θεσσαλονίκη

COVID-192 εβδομάδες ago

ΠΕΝΕΝ: Κρούσμα Κορωνοϊού στο “BLUE STAR MYCONOS”

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων μόνιμων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ικαρία: Τι απαντά ο βουλευτής Στεφανάδης – Ζάχαρης: Να επιβληθεί το ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο (3000 €)

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Προβληματισμός από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΕΟΣ Σάμου

Πολιτικά4 εβδομάδες ago

Μηταράκης: Κλείνει οριστικά στο επόμενο τρίμηνο το ΚΥΤ στο Βαθύ της Σάμου

Δημοφιλή