12.2 C
Σάμος
09/12/2023
Πολιτικά

Ερώτηση 54 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την καταβολή επιδόματος στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης

Ερώτηση κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την καταβολή επιδόματος επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης,  μεταξύ των οποίων, ο βουλευτής Σάμου και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Δημήτρης Σεβαστάκης.

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
– Εσωτερικών
– Οικονομικών
– Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Καταβολή επιδόματος επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης».

Με την υπ. αριθ. 13727 ΚΥΑ (οικ. Φ.109.1/2016) “Διαδικασία μονιμοποίησης, ανανέωσης της θητείας ή απόλυσης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα” οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εντάσσονται πλέον στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα, με ταυτόχρονη κατάργηση των ισάριθμων οργανικών θέσεων της ειδικής κατηγορίας Πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Ως ημερομηνία ένταξης ορίζεται η 1η Απριλίου 2018, ενώ η απονομή του βαθμού του Πυροσβέστη ανατρέχει με αναδρομική ισχύ στην 9η Φεβρουαρίου 2017.

Η συγκεκριμένη κατηγορία πυροσβεστών κρίθηκε επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και έτσι εντάσσονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται νέα κρίση. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μόνιμους πυροσβέστες, όπως προβλέπονται από τους υπηρεσιακούς κανονισμούς του Σώματος, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση ή εξαίρεση ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση, τις μεταβολές της, τις μεταθέσεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, το μισθολόγιο, τις βαθμολογικές προαγωγές, και γενικότερα την εξέλιξή τους.

Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εργασιακή εξέλιξη, που αποκαθιστά μια χρόνια αδικία και ένα εργασιακό καθεστώς “ομηρίας” ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην απρόσκοπτη επιχειρησιακή δράση και λειτουργική ετοιμότητα του πυροσβεστικού σώματος.

Ένας σημαντικός αριθμός πυροσβεστών (περί τους 1750) εξακολουθούν να εργάζονται με το προηγούμενο καθεστώς (ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης/Π.Π.Υ.) και συνιστούν μάχιμο δυναμικό ιδιαίτερης αποτελεσματικότητας με συνεισφορά ισάξια με εκείνη του μόνιμου προσωπικού. Σε βάρος τους όμως υπάρχει μια πρόδηλα άνιση και διακριτική μεταχείριση. Πρόκειται για την μη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Π.Π.Υ.

Το ζήτημα της μη ένταξης των Π.Π.Υ. στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (δεν χορηγείται το αντίστοιχο επίδομα καθώς δεν έχει υπαχθεί ο εν λόγω κλάδος στην κατηγορία των επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων), είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και προβληματικό. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πρόσθετη διακριτική μεταχείριση σε βάρος μιας επαγγελματικής κατηγορίας που αποδεδειγμένα εργάζεται σε συνθήκες επικινδυνότητας, ιδιαιτέρως ανθυγιεινές και βλαπτικές για την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα ακόμη και την ίδια τους τη ζωή.

Το (ενιαίο) μισθολόγιο των ΠΠΥ προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 4024/2011. Το άρθρο 15 του ορίζει ότι στον υπάλληλο, εκτός του βασικού του μισθού, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι του ποσού των 150 ευρώ και οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Αρχικά το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας χορηγήθηκε στους ΠΠΥ για το χρονικό διάστημα 01/05/2012 έως και 31/08/2012, οπότε και σταμάτησε η χορήγηση του. Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. 2/61891/0022/30-8-2012 έγγραφο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αποφάσισε την περικοπή του εν λόγω επιδόματος διότι όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό: «Στην αριθμ. οικ. 2/16519/0022 ΚΥΑ με την οποία καθορίστηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 δεν συμπεριλαμβάνεται η ειδικότητα του πυροσβέστη και ως εκ τούτου οι εν λόγω πυροσβέστες (ΠΠΥ) δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού».

Σε μεταγενέστερο έγγραφο του ΓΛΚ με αριθμό πρωτ. 2/34084/0022 από 10.4.2013 διευκρινίζεται ότι : «… οι υπάλληλοι ειδικότητας Οδηγών που απασχολούνται ως οδηγοί λεωφορείων, ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας». Συνεπώς οι οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων, λαμβάνουν το επίδομα – άρα και οι οδηγοί των Πυροσβεστικών Οχημάτων -όχι όμως και οι ίδιοι οι Πυροσβέστες (που δεν ανήκουν στην κατηγορία των οδηγών).

Επιπρόσθετα, οι ΠΠΥ υπαγόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο καταβάλουν ίδιες ασφαλιστικές εισφορές και έχουν τις ίδιες κρατήσεις με την ειδικότητα του Οδηγού Πυροσβεστικών Οχημάτων (οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ΒΑΡΕΑ, ΕΤΕΑΜ και λαμβάνουν το επίδομα).

Από το 2012 μέχρι και σήμερα δεν επαναπροσδιορίστηκε η χορήγησή του επιδόματος στους ΠΠΥ, παρά τις διαρκείς και συνεχείς παρεμβάσεις τους στις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Επειδή στη βάση της μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα, προβλέπεται ο επανασχεδιασμός των κριτηρίων χορήγησης των επιδομάτων των κατηγοριών των επιμέρους δικαιούχων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού αλλά και το ύψος των επιδομάτων στη βάση διαβάθμισης της έκτασης και της συχνότητας έκθεσης των εκάστοτε δικαιούχων σε παράγοντες κινδύνου που επικρατούν στους οικείους εργασιακούς χώρους.

Επειδή η χωρίς διακρίσεις αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού, είναι αναγκαία προτεραιότητα τόσο για την ανεμπόδιστη λειτουργία και αναδιοργάνωση του πυροσβεστικού σώματος, όσο και για την αναγνώριση της προσφοράς και την πρόσθετη θωράκιση των δικαιωμάτων του κλάδου των Π.Π.Υ.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να συνεχίσει εμπράκτως να αναγνωρίζει και να στηρίζει το Πυροσβεστικό Σώμα για την πολυετή προσφορά του, αλλά και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να χορηγείται στους Π.Π.Υ. επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως στους λοιπούς πυροσβέστες;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Ακριώτης Γεώργιος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αντωνίου Χρήστος

Αυλωνίτου Ελένη

Βαγιωνάκη Ευαγγελία (Βάλια)

Βάκη Φωτεινή

Βέττας Δημήτριος

Γάκης Δημήτριος

Γεννιά Γεωργία

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Ιωάννης

Δουζίνας Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θελερίτη Μαρία

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καΐσας Γεώργιος

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καραγιάννης Ιωάννης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Κασιμάτη Νίνα

Καστόρης Αστέριος

Κοζομπόλη – Αμανατίδη Παναγιώτα

Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

Μανιός Νικόλαος

Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Μιχελής Αθανάσιος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης)

Μπαλωμενάκης Αντώνιος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ντζιμάνης Γεώργιος

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Παραστατίδης Θεόδωρος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Ρίζος Δημήτριος

Ριζούλης Ανδρέας

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σεβαστάκης Δημήτριος

Σιμορέλης Χρήστος

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Σπαρτινός Κώστας

Στογιαννίδης Γρηγόριος

Συρίγος Αντώνιος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσόγκας Γεώργιος

Ψυχογιός Γεώργιος

Related posts

Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων ιδρύεται στη Σάμο

admin

«Νέα Αριστερά» το όνομα της ΚΟ των «11» πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

admin

Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου: Η μεγαλύτερη μείωση στις παράνομες αφίξεις τον Νοέμβριο σημειώθηκε στη Σάμο

admin

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για την μετάβαση στην περιοχή τοποθέτησης

admin

Εκδήλωση για την Εθνική Αντίσταση στον Πλάτανο την Κυριακή 3/12

admin

Συνάντηση Χριστόδουλου Στεφανάδη με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους

admin

3μηνη παράταση για τις ΣΟΧ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

admin

Αντιπροσωπεία της Τομεακής Επιτροπής Σάμου του ΚΚΕ στα αποκαλυπτήρια του μνημείου Εθνικής Αντίστασης

admin

To ΚΚΕ για την εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την πρώτη (1943) απελευθέρωση της Σάμου

admin