Connect with us

Σαμιακά

Ευθανασία: Εσύ θα την επέλεγες;

Published

on

Γράφουν οι Κατερίνα Αρσλανίδου και Γιάννης Βούρος*

Διεξοδικώς και επανειλημμένως αναλυμένο είναι το πολυσχιδές ζήτημα της ανθρώπινης ευθανασίας, έννοιας πολύπλοκης, επ’ ευκαιρία της οποίας έχουν δομηθεί με ζήλο εκατοντάδες επιχειρήματα υπέρ της και κατά της. Με δύο λόγια, η ευθανασία πρόκειται για την εκούσια ή ακόμα και ακούσια αφαίρεση της ζωής από έναν άνθρωπο, με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπρέπειάς του διά της αποφυγής του ενδεχόμενου διασυρμού του από μία κατάσταση μακροχρόνιας και ανίατης νόσου. Ο αντίλογος, τα διλήμματα πάσης φύσεως, κυρίως όμως νομικής και ηθικής, είναι πάμπολλα και, το δίχως άλλο, η απόλυτη υιοθέτηση της μίας ή της άλλης θέσης δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Είδη ευθανασίας

Όταν ο ασθενής κουράζεται να παλεύει και αισθάνεται άνισο τον αγώνα με την ανίατη, ενδεχομένως, ασθένειά του, τότε, είναι που ζητάει να επέλθει ο θάνατος ήσυχα και αβίαστα. Αν υποθέσουμε, λοιπόν, ότι πράγματι ο ασθενής επιλέγει αυτόν τον δρόμο, μιλάμε για εκούσια ευθανασία, η οποία μπορεί να είναι είτε ενεργητική είτε παθητική. Ειδικότερα, στην ενεργητική χορηγείται ουσία με άμεσο αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ στην παθητική αποσύρεται η θεραπευτική αγωγή που κρατά εν ζωή τον ασθενή.

 

Ευθανασία: εσύ θα την επέλεγες;

Ακόμη, ιδιαίτερη κατηγορία ευθανασίας είναι η έμμεση, σύμφωνα με την οποία χορηγούνται φαρμακευτικές ουσίες με σκοπό την ανακούφιση του ασθενούς από τα δυσάρεστα συμπτώματα της νόσου, οι οποίες, ωστόσο, έμμεσα καταστέλλουν το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού και τελικά προκαλούν τον θάνατο. Περαιτέρω, ως μη εθελοντική ενεργητική ευθανασία ονομάζουμε αυτή που πραγματοποιείται με τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών, ώστε να μπει τέλος στη ζωή του ασθενούς, ο οποίος δεν είναι σε θέση διανοητικά να το απαιτήσει ρητώς.

 

Αξίζει να σημειωθεί, επιπροσθέτως, ότι δεν επιλέγει πάντοτε ο ίδιος ο πάσχων τον δρόμο της ευθανασίας, αλλά ίσως και κάποιο πρόσωπο του κύκλου του για ποικίλους λόγους. Σίγουρα, είναι οδυνηρό και επώδυνο να αντικρύζει κανείς τον δικό του άνθρωπο να παλεύει και να πονά στο κρύο δωμάτιο ενός νοσοκομείου και αυτό ίσως αποτελεί το κίνητρο που οδηγεί κάποιον να ζητήσει τον πρόωρο θάνατο του αγαπημένου του. Τρόπον τινά, μιλάμε για την ακούσια ευθανασία, η οποία υποδιαιρείται και αυτή σε ενεργητική και παθητική.

Είδος ευθανασίας, σπανίως απαντώμενο, αποτελεί επίσης και η ιατροϋποβοηθούμενη αυτοκτονία. Σε αυτή την περίπτωση, ο ιατρός δίδει θεραπευτική αγωγή στον ασθενή γνωρίζοντας πως θα χρησιμοποιηθεί από εκείνον με σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του.

Νομική προσέγγιση

Η ανωτέρω ανάλυση των ειδών της ευθανασίας αποτελεί την καλύτερη αφορμή και το προσφορότερο, εν προκειμένω, μέσο για την εμπεριστατωμένη νομική προσέγγιση ενός τόσο πολύπλοκου ζητήματος, προσαρμοσμένη ωστόσο στο πλαίσιο και στις δυνατότητες ενός άρθρου.

Η ευθανασία ως όρος, καταρχήν, στη νομική επιστήμη παραπέμπει στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και δη στο πρώτο τμήμα του δέκατου πέμπτου κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, ήτοι στα εγκλήματα βλάβης της ζωής του ανθρώπου.

Προτού υπεισέλθουμε σε διεξοδικότερη ανάλυση, πρέπει να τονίσουμε, ότι η ευθανασία σε όλες τις μορφές της, απαγορεύεται ρητά στο ελληνικό δικαιικό σύστημα. Βεβαίως, δεν υπάρχει ορισμένη διάταξη στην οποία να γίνεται αναφορά στον όρο καθαυτό, ωστόσο η σχετική απαγόρευση πηγάζει από το περιεχόμενο των άρθρων 299, 300 και 301 του Ποινικού Κώδικα. Ακόμη, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, ο θεράπων ιατρός, σε περίπτωση ανίατης ασθένειας ευρισκομένης στο τελικό της στάδιο και έχοντας εξαντληθεί όλα τα θεραπευτικά περιθώρια, οφείλει να παρέχει στον ασθενή παρηγορητική αγωγή με σκοπό την ανακούφιση των όποιων ψυχοσωματικών του πόνων.

Η διάκριση των ειδών της ευθανασίας, ως ανωτέρω διεμήφθη, γεννά τον εξής προβληματισμό. Ποινικά, ευθανασία χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς δε νοείται, ακόμα και αν ο ασθενής δεν είναι σε θέση πνευματικά ή σωματικά για να την απαιτήσει. Αφαίρεση της ζωής κατά την έννοια της ακούσιας ευθανασίας συνιστά το αδίκημα της κατ’ άρθρο 299 ΠΚ ανθρωποκτονίας με δόλο εις βάρος αυτού που την εκτελεί, ενώ σε περίπτωση «συναίνεσης» συγγενών του παθόντος γεννώνται ποινικές ευθύνες κατά τη διάταξη του άρθρου 46, παρ.1 του Ποινικού Κώδικα περί ηθικής αυτουργίας. Αυτό συμβαίνει, διότι στην ακούσια ευθανασία εκλείπει το στοιχείο της επίμονης απαίτησης του ασθενούς, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 300 ΠΚ. Σχετικά με την ακούσια παθητική ευθανασία, η ποινική ευθύνη του δρώντος -συνήθως ιατρού- προκύπτει αυτή τη φορά διά της σκόπιμης παράλειψής του να αποτρέψει τον θάνατο του ασθενούς, λόγου χάρη διά της χορήγησης της δέουσας φαρμακευτικής αγωγής. Συνεπώς, η βασική διαφορά στην ποινική αντιμετώπιση μεταξύ εκούσιας και ακούσιας ευθανασίας είναι ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε μία ενέργεια και στη δεύτερη μία παράλειψη εκ μέρους του δράστη.

Περαιτέρω, το άρθρο 300 ΠΚ περιγράφει κατά κάποιο τρόπο την ευθανασία, όπως αυτή ορίστηκε ανωτέρω, αλλά με μία ουσιώδη διαφορά. Προκειμένου να πληρούνται οι ειδικές υποστάσεις του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται ο δράστης να έχει επιχειρήσει την ανθρωποκτονία κατόπιν σπουδαίας και επίμονης απαίτησης και κινούμενος από οίκτο προς το θύμα, το οποίο έπασχε από ανίατη ασθένεια. Η διαφορά, συνεπώς, έγκειται στις φράσεις βαρύνουσας σημασίας «σπουδαία και επίμονη απαίτηση» και «από οίκτο», οι οποίες δε δικαιολογούν την ανθρωποκτονία, απλώς την υπαγάγουν στη συγκεκριμένη διάταξη πλημμεληματικής μορφής και την τιμωρούν με φυλάκιση και όχι με κάθειρξη.

Με την ίδια ποινική μεταχείριση αντιμετωπίζεται και η διάταξη του άρθρου 301 περί συμμετοχής σε αυτοκτονία, διάταξη που θα λέγαμε ότι περιγράφει κατά κάποιο τρόπο το είδος της ιατροϋποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Στη συγκεκριμένη διάταξη, προβλέπεται ουσιαστικώς ποινική ευθύνη του θεράποντος ιατρού, ο οποίος συνετέλεσε καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αυτοκτονία ενός ατόμου και που χωρίς τη συμβολή του αυτή, η αυτοκτονία δε θα είχε τελεστεί. Φυσικά, η συγκεκριμένη διάταξη, γενική ούσα, δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη και οποιουδήποτε άλλου πέραν του ιατρού επιχειρεί παντοιοτρόπως να βοηθήσει στην αυτοκτονία του θύματος ή ακόμα και να την προκαλέσει.

Ευθανασία: εσύ θα την επέλεγες;

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι υποκειμενικές νομικές έννοιες που αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα επιδέχονται ανάλυσης σχεδόν μόνο θεωρητικής, καθώς σπανίως υποθέσεις με αντικείμενο την ευθανασία έχουν απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες διατάξεις να μην έχουν υποστεί κατάλληλη νομολογιακή επεξεργασία ζύμωση.

Στον αντίποδα, οι υπερασπιστές της ευθανασίας επικαλούνται ή ορθότερα προτάσσουν έναντι της ίδιας της ζωής την αξιοπρέπεια της ζωής. Εν ολίγοις, προτάσσουν το ευ ζήν έναντι του ζην, το «υπάρχω» έναντι του «ζω».

Νομικά αυτό ερμηνεύεται ως εξής: ότι ο νόμος πρέπει να προστατεύει ρητά, όχι μόνο τη ζωή ως υπέρτατο αγαθό, αλλά και την αξιοπρέπεια αυτής, η οποία ως έννοια απαντάται στην ελληνική έννομη τάξη, αλλά με άλλη σημασία -δυσχερώς και ποικιλοτρόπως ερμηνευόμενη- και σίγουρα όχι ως αιτία νομιμοποίησης της ευθανασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η αξιοπρέπεια του ζην προστατεύεται έμμεσα στη διάταξη του άρθρου 5, παράγραφος 2 του Συντάγματος, καθώς και στο άρθρο 57 του Αστικού Κώδικα, υπό την έννοια βέβαια της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας αφενός και της προστασίας αυτής αφετέρου και χωρίς να είναι δυνατόν, νομικώς και νομολογιακώς, να δοθεί σαφής ορισμός για την προσωπικότητα. Για την αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων, σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν γενικά στην προστασία του ευ ζην, αλλά κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι νομικά παράδοξο να τις θεωρούμε βάση για τη νομιμοποίηση της ευθανασίας.

Τα ηθικά διλήμματα του νοσηλευτή

Προκειμένου ο νοσηλευτής, στο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του, να λάβει μια ηθική απόφαση,  χρειάζεται να είναι γνώστης της νοσηλευτικής δεοντολογίας καθώς και να έχει υπόψιν του τις βασικές αρχές που διέπουν το λειτούργημά του. Οι ουσιώδεις αυτές αρχές περιστρέφονται γύρω από έναν σημαντικό άξονα, αυτόν του σεβασμού για τον άνθρωπο.

Αρχικά, σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας, κάθε ασθενής έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μόνος του τις αποφάσεις για θέματα που τον αφορούν, βασιζόμενος σε δικές του προσωπικές αξίες, αλλά βέβαια και να δέχεται τα αποτελέσματα των αποφάσεων του. Επομένως, το δικαίωμα της αυτονομίας του πάσχοντος είναι αυτό από το οποίο, ορμώμενος, εκφράζει την θέληση του για πρόωρο τέλος. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, γεννάται το δίλημμα του νοσηλευτή. Και τούτο, διότι ο επαγγελματίας υγείας έχει ως δική του προσωπική και επαγγελματική αρχή, αλλά και ως καθήκον του, να σέβεται απεριόριστα και ανιδιοτελώς την ανθρώπινη ζωή και να απέχει από οποιαδήποτε πράξη είναι δυνατόν να την ταλαιπωρήσει και φυσικά να την απειλήσει, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, η αρχή της ωφελιμότητας δεσμεύει τον νοσηλευτή, αφού, σύμφωνα με αυτή, δεν πρέπει να βλάπτεται κανείς, αντιθέτως όλοι να ωφελούνται.

Για τους ανωτέρω, λοιπόν, λόγους, το ζήτημα της ευθανασίας αποτελεί δίλημμα, καθώς πρόκειται για σύγκρουση αξίων. Oι Lowenberg και Dolgoff, το 1992, ιεράρχησαν τις ηθικές αρχές σε μια προσπάθεια να ξεκαθαριστεί κάπως το τοπίο. Έτσι, ως ύψιστη ηθική αρχή θεωρήθηκε η αρχή της προστασίας της ζωής, ακολούθησε η αρχή της ισότητας, της αυτονομίας και ελεύθερης βούλησης, της ελάχιστης βλαπτικότητας, η αρχή της ποιότητας ζωής, της ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας και τέλος αυτή της ειλικρίνειας  και της αποκαλυπτικότητας.

Ωστόσο, το ζήτημα της ευθανασίας γεννά άπειρα και άνευ αποκλειστικής απάντησης ερωτήματα στον κλάδο της νοσηλευτικής, διότι η εμπλοκή τρίτου προσώπου, ώστε να επέλθει το τέλος μίας ανθρώπινης ζωής, υπό αυτές τις συνθήκες, από μόνη της δεν είναι παρά ένα πολυδιάστατο και αμφιλεγόμενο θέμα.

Από τη σκοπιά του νοσηλευτή, πέραν των επαγγελματικών δυσκολιών που καλείται να δεχτεί, δημιουργούνται προκλήσεις για αναθεώρηση των προσωπικών αξιών του στις οποίες μέχρι πρότινος ήταν πιστός.

Τί θεωρεί κάποιος σωστό και τί λάθος, τί ηθικό και τί ανήθικο; Αυτά είναι τα ερωτήματα που καλείται κάποιος να απαντήσει στον εαυτό του για κάθε μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς, διότι ο νοσηλευτής ως επαγγελματίας υγείας παρακολουθεί την πορεία της νόσου και γνωρίζει πως το λειτούργημά του στρέφεται γύρω από την υποχρέωση να ανακουφίσει τον πόνο και να αντιμετωπίσει επιτυχώς τη συμπτωματολογία.

Τί γίνεται, λοιπόν, όταν πλέον δεν περνά τίποτα από το χέρι του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού; Τότε, θα έλεγε κανείς «ναι» σε έναν εύκολο και ήσυχο θάνατο που θα πρόσφερε γαλήνη και ηρεμία στον πάσχοντα ή θα εξαντλούσε και την τελευταία ρανίδα ελπίδας μέχρι το τελευταίο λεπτό για μία ξαφνική και ίσως απρόβλεπτη βελτίωση της υγείας του ασθενούς; Γιατί, τελικά, ποιος γνωρίζει σίγουρα αν υπάρχει ελπίδα; Μάλλον, κανείς!


*Η Κατερίνα Αρσλανίδου είναι φοιτήτρια Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

*Ο Γιάννης Βούρος είναι φοιτητής Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Comments

comments

Σαμιακά

Απολογισμός δράσης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου

Published

on

By

Μία σύντομη καταγραφή των πεπραγμένων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής   Δήμου Δυτικής Σάμου δημοσιεύεται από τους Προέδρους αυτών,με σκοπό την ενημέρωση για το τι έχουν  πραγματοποιηθεί για το διάστημα από την αρχή έως το τέλος του 2020.

Σε μια ποικίλα δύσκολη και  απαιτητική χρονιά, όπου οι υγειονομικές συνθήκες δυσκόλεψαν το εκπαιδευτικό έργο των μαθητικών μας κοινοτήτων, οι ανάγκες για την επιπλέον στήριξη των μονάδων μας ήταν πιο επιβεβλημένη από ποτέ.

Μέσα στις αντιξοότητες τις πανδημίας , το δύσκολο σκηνικό, επιβάρυνε ο σεισμός της 30ης Οκτώβρη, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στην διεξαγωγή των μαθημάτων τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως.

Για τους παραπάνω λόγους και με κύριο μέλημα μας την διευκόλυνση των μαθητών αλλά και των δασκάλων, η Α΄ βάθμια  Σχολική Επιτροπή του  Δήμου Δυτικής Σάμου  με Πρόεδρο την Αντιδήμαρχο κα. Αγγελική Γαλανού, προέβη στα κάτωθι:

Θέρμανση :

Προμήθεια και τοποθέτηση 2 κλιματιστικών για το 2ο Νηπιαγωγείο Καρλοβάσου

Προμήθεια 2 θερμαντικών σωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Κουμαιίκων

Υλικοτεχνικός  Εξοπλισμός :

Προμήθεια πολυμηχανήματος στο Νηπιαγωγείο Μαραθοκάμπου

Προμήθεια 1  σταθερού υπολογιστή και 1 φωτοτυπικού στο Δημοτικό Σχολείο Κουμαιίκων

Προμήθεια 1 σταθερού υπολογιστή στο 1ο Νηπιαγωγείο Καρλοβάσου

Προμήθεια 1 σταθερού υπολογιστή στο 3ο Νηπιαγωγείο Καρλοβάσου

Προμήθεια 1  σταθερού υπολογιστή και 1 πολυμηχανήματος στο 1ο Δημοτικό Καρλοβάσου  « Πορφυριάδα»

Προμήθεια 1 σταθερού υπολογιστή στο Δημοτικό Όρμου Καρλοβάσου

Προμήθεια 54 tablet, τα οποία διανεμήθηκαν σε όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία του Δήμου Δυτικής ανάλογα με  καταγεγραμμένες ανάγκες που είχαν σημειωθεί από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Σάμου.

 

Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του  Δήμου Δυτικής Σάμου με Πρόεδρο το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κυπραίου, προέβη στα κάτωθι:

Υλικοτεχνικός  Εξοπλισμός :

Προμήθεια οκτώ υπολογιστών-laptop για το ΕΠΑΛ Καρλοβασίου για την διευκόλυνση διεξαγωγής των μαθημάτων και των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Προμήθεια ενός μηχανήματος παραγωγής ζυμαρικών στα πλαίσια ενός προγράμματος για τη διευκόλυνση των εργαστηρίων.

Και να ενημερώσουμε ότι αντίστοιχη προμήθεια υπολογιστών έχει προγραμματιστεί για το έτος 2021 και τις υπόλοιπες Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γνωρίζοντας ότι αυτά και μόνο δεν επαρκούν, καταβάλλεται προσπάθεια και καθημερινός αγώνας ώστε  να συνεργαζόμαστε με τους Διευθυντές  των σχολείων και όσο μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα στα προβλήματα και στις ανάγκες τους.

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Published

on

By

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), πρόκειται να διενεργήσει κατά το χρονικό διάστημα 22 Μαρτίου – 22 Ιουνίου 2021, ευρεία Απογραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας. Η Απογραφή διενεργείται κάθε δέκα χρόνια με ενιαία πρότυπα και μεθόδους σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Σκοπός της Απογραφής Γ-Κ είναι η συλλογή αντικειμενικών ποσοτικών πληροφοριών που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας. Ειδικότερα, επιχειρείται η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με:

α) τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

β) τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σχετικά με τη νομική μορφή τους, το καθεστώς κατοχής, τη διαχείριση και τη διάρθρωσή τους (είδη καλλιεργειών και εκτρεφομένων ζώων και πτηνών, τις πρακτικές καλλιέργειας και τις πρακτικές στέγασης των ζώων καθώς και διάφορα περιβαλλοντικά στοιχεία (π.χ. χρήση λιπασμάτων, διαχείριση της κοπριάς),

γ) τις λοιπές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, όπως άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, συμμετοχή της σε μέτρα στήριξης αγροτικής ανάπτυξης κ.λπ.,

δ) την απασχόληση σε αυτές,

ε) το γεωχωρικό εντοπισμό της εκμετάλλευσης.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας εξυπηρετούν εθνικές και Ενωσιακές ανάγκες και άλλες υποχρεώσεις της Χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς (όπως Ηνωμένα Έθνη, ΟΟΣΑ, FAO).

Συγκεκριμένα η Απογραφή:

α) συγκεντρώνει στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη της αγροτικής, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και για τον καθορισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρακολούθηση της εφαρμογής των νέων μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη,

β) συμβάλλει σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας,

γ) αποτελεί βασικό μέσο εφαρμογής κρατικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και περιφερειακού σχεδιασμού, καθώς και ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε όλους τους τομείς που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτόν,

δ) συμβάλλει στη διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα κάθε πολίτη,

ε) συντελεί στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού

στ) αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης για την κατάρτιση και ενημέρωση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου, που είναι το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών στατιστικών ερευνών στον τομέα της γεωργίας-κτηνοτροφίας και

ζ) αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση περιβαλλοντικών και περιφερειακών δεικτών για την ανάπτυξη της αγρο-περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η Aπογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

 

Μεθοδολογία διενέργειας της Απογραφής

Δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (Covid-19), απαιτήθηκε ειδικός σχεδιασμός της απογραφικής διαδικασίας, στοχεύοντας στην υγειονομική προστασία του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα προσέγγιση βασίζεται στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής (web) εφαρμογής. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνεται μέσω συνεντεύξεων με ραντεβού σε δημοτικά/ κοινοτικά καταστήματα, ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και κατ’ εξαίρεση με συνέντευξη με φυσική παρουσία στην εκμετάλλευση, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε όλες τις περιπτώσεις, για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω web εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Τα στοιχεία της Απογραφής Γ-Κ καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.

 

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Εθελοντική αιμοδοσία στο Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών

Published

on

By

Την Τετάρτη 21/04/2021 θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών με ωράριο 15:00μμ-18:00μμ. Η ανάγκη για αίμα δεν σταματά ποτέ!

Όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται αυτό το πολύτιμο για την ζωή αγαθό, το Αίμα.

Σας περιμένουμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, για να δώσουμε  ένα μήνυμα ανθρωπιάς και αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε.

Δώσε αίμα χάρισε ζώη!!

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για το Covid-19.

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Facebook

COVID-192 εβδομάδες ago

ΕΟΔΥ: Δεκατρία νέα κρούσματα κορωνοϊού το τελευταίο 24ωρο στη Σάμο

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Την Τετάρτη 7 Απριλίου ξεκινούν τα δρομολόγια του καταμαράν DODEKANISOS EXPRESS

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Περιφερειακά2 εβδομάδες ago

Η αγανάκτηση των νησιωτών έφτασε στην Ευρώπη μέσω του Κώστα Μουτζούρη

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Πρόεδρος Κοινότητας Λέκκας για καραντίνα: Πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας

Δήμος2 εβδομάδες ago

Έκτακτο Σ.Τ.Ο για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής έξαρσης του Covid-19 στη Λέκκα

Δήμος3 εβδομάδες ago

Οι «παλικαριές» σε πολίτες μετά την επίσκεψη Γιόχανσον

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Ο Σταυρός και πάλι στην κορυφή του ιστού της Ελληνικής Σημαίας στη πλατεία Πυθαγόρα

Αστυνομικά - Λιμενικά4 εβδομάδες ago

Ικαρία: Σύλληψη για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων στο ΚΥΤ στη θέση Ζερβού

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Dodekanisos Seaways: Διακομιδή ενός βρέφους 8 ημερών και ενός ενήλικα ασθενή από Σύμη στη Ρόδο

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Κοκκάρι: Το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου απο ψηλά

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Σάμος: Ύψωσαν τεράστια ελληνική σημαία για την 25η Μαρτίου

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Στρατιωτική Παρέλαση 25ης Μαρτίου- Αφιέρωμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά1 μήνα ago

Παραλία Ψιλή Άμμος: Υποχώρησε η θάλασσα λόγω της άμπωτης

Σαμιακά2 μήνες ago

O «Aegean Explorer» στη Μάχη για την προστασία των Θαλασσών μας

Σαμιακά2 μήνες ago

Η νυχτερινή καταιγίδα στο Πυθαγόρειο Σάμου

Δήμος3 μήνες ago

Συνελήφθη για κλοπή κινητού απο Φαρμακείο

Αστυνομικά - Λιμενικά3 μήνες ago

Με το πλοίο Blue Star Mykonos η μεταγωγή στην Αθήνα του 38χρονου πρώην προπονητή | video

Δημοφιλή