Connect with us

Σαμιακά

Η ιστορία του Γ.Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»

Published

on

Η υλοποίηση της ιδέας ίδρυσης Νοσοκομείου στη Σάμο οφείλεται στον Ηγεμόνα της Αυτόνομης Σαμιακής Πολιτείας Κωνσταντίνο Φωτιάδη (1874-1879) και ξεκίνησε ύστερα από πολυάριθμη συγκέντρωση Σαμίων, στη μεγάλη αίθουσα του Ηγεμονικού Μεγάρου, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 1874, οπότε και συγκροτήθηκε σχετική Ερανική Επιτροπή υπό τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου Γαβριήλ Κατσαρό και τους Δημήτριο Οικονόμου, Σταύρο Νικολαΐδη, Ιωάννη Καφετζιδάκη, Σταύρο Ιωσηφίδη, Παναγή Μιχαλιτζάνο και Νικόλαο Σταματιάδη.

Το Νοσοκομείο κτίσθηκε σε μεγάλο οικόπεδο, στη συνοικία Κούτρα του Λιμένος Βαθέος, που δώρισε ο επιχειρηματίας της Σμύρνης, Αλέξανδρος Λυμπερόπουλος, σε τοπογραφικά σχέδια και μελέτη του αρχιτέκτονα, από τη Σμύρνη, Μιχαήλ Βοσκαδάκη.

Την Κυριακή  2 Μαρτίου 1875 πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική τελετή κατάθεσης του θεμελίου λίθου του κτιρίου του Νοσοκομείου: «Ηγεμονεύοντος Σάμου Κωνσταντίνου Φωτιάδου συνδρομή των Σαμίων και άλλων φιλοικτιρμόνων ανδρών, ανεγειρόμενον εν Σάμω νοσοκομείω, ο θεμέλιος ούτος λίθος κατετέθη μηνί Μαρτίου β΄ έτει αωοε΄ (1875)».

Τα εγκαίνια του κτιρίου του Πολιτικού Νοσοκομείου Σάμου πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 27 Ιουλίου 1877, ημέρα της εορτής του Προστάτη του Αγίου Παντελεήμονα και άνοιξε τις πύλες του «προς πάσα άρρωστο, κάθε εθνότητας, φύλου, θρησκείας».

Image
Image

Οι αυξημένες ανάγκες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών επέβαλαν την κατασκευή ενός νέου νοσηλευτηρίου  και γι΄ αυτό τον σκοπό επιλέχθηκε η θέση Αγροκήπιο, δυτικά της πόλης του Λιμένα Βαθέος, ένας πευκόφυτος έρημος λόφος χωρίς σπίτια, ιδιοκτησίας του Δήμου Σαμίων, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αθανάσιου Τσίγκου, το 1939.

Με το Διάταγμα της 5ης Μαΐου 1948 (Φ.Ε.Κ. 125/τ.Α΄/1948) το εν λόγω νομικό πρόσωπο ονομάζεται Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», στο οποίο συγχωνεύεται το ήδη λειτουργούν Νοσοκομείο « Ο Άγιος Παντελεήμων» ως Κλινική Φυματιώντων.

Τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 1948, οπότε και μεταφέρθηκε η εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα από το παλαιό κτίριο.

Η ονομασία του σε Πολιτικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» οφείλεται στο ότι στο χώρο της ανέργεσης του υπήρχε ένα μικρό εξωκκλήσιο στο όνομα του Αγίου, που ήταν ιατρός, αθλοφόρος  και ιαματικός.

Η λειτουργία του στηρίχθηκε στον Νόμο 975/1900 της Ηγεμονίας, στην επιχορήγησή της, καθώς και στις πάσης φύσεως ενισχύσεις της Σαμιακής κοινωνίας, επεκτάθηκε στα ανατολικά του το 1890, ενώ του  παραχωρήθηκε και το κτίριο του παρακείμενου Ηγεμονικού Τυπογραφείου. Σήμερα, στη θέση του βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, δωρεά του ίδιου του Νοσοκομείου.

Το Πολιτικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» λειτούργησε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μέχρι το Διάταγμα της 2ης Μαρτίου 1938 (Φ.Ε.Κ. 82/τ.Α΄/1938), οπότε το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου άρχισε να λειτουργεί πλέον ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τον αναγκαστικό Νόμο 965/1937, με πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Μητροπολίτη Σάμου – Ικαρίας Ειρηναίο Παπαμιχαήλ, Διευθυντή Δημοσίου Ταμείου Σάμου, πρωτοδίκη Κυριάκο Ματσούκη, δικηγόρο Αχιλλέα Θαλασσινό και ιατρό Φωκίωνα Μανταφούνη.

Image
Image

Η μετεξέλιξη του στη συνέχεια, ως Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Σάμου, πλέον, διέπεται από το Νομοθετικό Διάταγμα 2592/1953.

Το 1961 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ναϊδρίου του Αγίου Παντελεήμονα, με πρωτοβουλία και εισφορές του Συλλόγου Προσωπικού του Νοσοκομείου, που

Image

ιδρύθηκε το 1955, σε σχέδια και επίβλεψη του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Σάμου Απόστολου Ρακατζή. Η θεμελίωσή του πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 1960 και τα εγκαίνιά του στις 10 Ιουλίου 1961 από τον Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών Παντελεήμονα Α΄ Χρυσοφάκη.

Ακολούθως, με τον Νόμο 1397/1983 λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την ονομασία Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων».

Το 1994 ολοκληρώθηκε η κύρια επέκταση του σημερινού κτιρίου του Νοσοκομείου και το 2000 η διαρρύθμιση του παλιού κτιρίου.

Στη συνέχεια, με τον Νόμο 2889/2001 λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας

Image

και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) Βορείου Αιγαίου, με την ονομασία Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων», ενώ με τον Νόμο 3329/2005 επανήλθε ως αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με την τελευταία ονομασία του.

Image

Σήμερα η λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» διέπεται από Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ. 3281/τ.Β΄/2012,  1289/τ.Β΄/2013, 1907/τ.Β΄/2017, 5261/τ.Β΄/2018) και αναπτύσσει εκατόν είκοσι (120) κλίνες. Διαθέτει Παθολογική, Παιδιατρική, Καρδιολογική, Χειρουργική, Ορθοπεδική, Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Χειρουργεία, Βιοχημικό – Αιματολογικό – Ανοσολογικό – Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Σταθμό Αιμοδοσίας, Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο (αξονικό τομογράφο, ψηφιακό μαστογράφο, υπερήχους, ακτινοσκοπικό και ακτινολογικό μηχάνημα), Εξωτερικά Ιατρεία (διαφόρων ειδικοτήτων), Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας (χημειοθεραπειών), Κοινωνική Υπηρεσία, Διαιτολογικό – Διατροφικό Τμήμα, Φυσικοθεραπευτήριο, Φαρμακείο.

Επιπλέον, διαθέτει ως αποκεντρωμένες μονάδες του, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) και  το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Βοηθών Νοσηλευτών, καθώς και ως ενσωματωμένη μονάδα το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.).

Image

Ακόμη, στην ιδιοκτησία του, επί της παραλιακής οδού του Βαθέος, βρίσκεται το συγκρότητα των διαμερισμάτων ιατρών και νοσηλευτών.

Επιπρόσθετα, είναι διασυνδεδεμένο με το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας, υπό κοινό πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Βαθύ Σάμου, 15 Οκτωβρίου 2019

 Σύνταξη:

Λάζαρος Ν. Θεόφιλος, Διοικητής Γ.Ν. Σάμου 2001-2004 και 2016-2019.

 Κύριες πηγές:

α) Γεράσιμος Σ. Σβορώνος, Δικηγόρος, «Σαμιακή Νομοθεσία», Ηγεμονικό Τυπογραφείο, Εν Σάμω 1903.

β) Μανώλης Ι. Νικολαΐδης, Διευθυντής Γ.Ν. Σάμου 1957-1992, «Η υγεία  εν Σάμω και Ικαρία»,  Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα 2008.

γ) Τηλαύγης Ν. Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ν. Σάμου 1982-1989, «Τηλαύγης, βιογραφικά και άλλα τινά», Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου, Σάμος 2013.

Comments

comments

Σαμιακά

Εργατικό Κέντρο Σάμου: Ο αγώνας της εργατικής τάξης θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου-Βρούτση

Published

on

By

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σάμου χαιρετίζει όλους τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην χθεσινή ΑΠΕΡΓΙΑ για την προστασία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Όλους τους εργαζόμενους που δεν «μάσησαν» την κυβερνητική προπαγάνδα για το αντιασφαλιστικό έκτρωμα που θωρακίζει τον νόμο-λαιμητόμο του Κατρούγκαλου, που επικυρώνει όλη την μέχρι τώρα λεηλασία των ταμείων και των δικαιωμάτων μας και που οδηγεί σε ακόμα πιο γρήγορη ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.

Χαιρετίζει όλους τους εργαζόμενους που στάθηκαν παλικαρίσια απέναντι στην τρομοκρατία της εργοδοσίας και έδωσαν βροντερό παρών στην ΑΠΕΡΓΙΑ για να μην περάσει ο νόμος λαιμητόμος.

Όσο και αν προσπάθησαν η κυβέρνηση με τα παπαγαλάκια της στα ΜΜΕ που εμφάνιζαν ότι ο νέος νόμος θα μας λύσει όλα σχεδόν τα προβλήματα και ότι η απεργία δεν έχει κανένα νόημα, η εργοδοσία με την τρομοκρατία που ασκεί στους εργαζόμενους για να μην απεργήσουν, αλλά και η ίδια η ξεπουλημένη ΓΣΕΕ που δεν βρήκε ούτε να ψεγάδι να πει για το αντιασφαλιστικό τερατούργημα δεν κατάφεραν να ματαιώσουν την ΑΠΕΡΓΙΑ.

Να είναι σίγουροι ότι ο αγώνας της εργατικής τάξης θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου-Βρούτση.

Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι το πιο σημαντικό ζήτημα γιατί αφορά όλη μας τη ζωή. Είναι η ομπρέλα προστασίας πριν ακόμα και από την γέννησή μας με τα δικαιώματα μητρότητας, με αυτά των παιδιών μας και των οικογενειών μας! Είναι η νοσηλεία, η περίθαλψη, η πρόνοια, οι ιατρικές εξετάσεις, τα φάρμακα, τα εμβόλια, οι άδειες τοκετού, λοχείας, μητρότητας, τα βαρέα και ανθυγιεινά, οι αναρρωτικές άδειες και τα επιδόματα ανεργίας, η ασφάλεια και η υγιεινή στην εργασία, η προστασία από τον επαγγελματικό κίνδυνο και τις επαγγελματικές ασθένειες, η προστασία των ΑμΕΑ και των ηλικιωμένων κ.λπ. Είναι η σύνταξη και η αξιοπρέπειά μας μετά την εργασία.

Πραγματοποιήθηκε πορεία στην παραλιακή και συγκέντρωση στην πλατεία Πυθαγόρα. Χαιρετισμό απεύθυνε εκ μέρους του Ν.Τ. Σάμου της ΑΔΕΔΥ ο Σταμάτης Φιλιππής και ομιλία έκανε ο Δημήτρης Καλογερής, μέλος της Διοίκησης του Ε.Κ.Σ. και Πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων Καρλοβάσου.

Στις ομιλίες και τα αιτήματα της απεργίας, πέρα από αυτά για την Κοινωνική Ασφάλιση, εκφράστηκε, επίσης,  η ανάγκη για συνέχιση του αγώνα για το προσφυγικό-μεταναστευτικό και να πάρει πίσω η κυβέρνηση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που επιτάσσει εκτάσεις μονιμοποιώντας τον εγκλωβισμό

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Βράβευση ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τη Δράση του Αρχιπελάγους

Published

on

By

Βράβευση ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τη δράση Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος” στο World Whale Film Festival στο Maui της Χαβάης: Καλύτερη Ηρωική Δράση για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους – παρουσίαση του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου, που βρίσκεται υπό κατασκευή στο νησί των Λειψών, κέρδισε το Βραβείο “Best Heroic Act of Environmental Stewardship” (Καλύτερη Ηρωική Δράση για την Προστασία του Περιβάλλοντος) στο World Whale Film Festival (Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ταινιών για τις Φάλαινες), στο Maui της Χαβάης!

maui whale film festival2

Το βραβείο αυτό είναι επιλογή του κοινού του φεστιβάλ το οποίο είχε να διαλέξει ανάμεσα σε εξαιρετικές ταινίες και δράσεις από όλο τον κόσμο. Η διεθνής αναγνώριση της δράσης του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», από ένα εξειδικευμένο κοινό, όπως αυτό του συγκεκριμένου φεστιβάλ, αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους μας και μας δίνει κουράγιο να συνεχίζουμε αυτή την δύσκολη και μοναχική προσπάθεια για την άμυνα της φύσης των θαλασσών μας, που διεξάγουμε ακατάπαυστα εδώ και 20 και πλέον χρόνια.

Αυτό το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους παρουσιάζει μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου, το πώς αυτό θα αποτελέσει παράλληλα:
– μία λύση – πρότυπο, για την περίθαλψη των θαλάσσιων ειδών που προσπαθούν να επιβιώσουν σε θάλασσες και ωκεανούς που επιμένουμε να καταστρέφουμε. Αυτό το νέο πρότυπο περίθαλψης θα προσφέρεται σε ένα φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα με διαδικασίες που σχεδιάστηκαν με βάση τον σεβασμό στη φύση των θαλάσσιων ζώων,
– μία έμπρακτη λύση για πρώτη φορά στον κόσμο για τα αιχμάλωτα και κακοποιημένα δελφίνια τα οποία συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες αιχμαλωσίας και εξαναγκασμένων παραστάσεων (που πολλοί επιμένουν να αποκαλούν εκπαιδευτικές δράσεις) – ένα ακόμα μεγάλο έγκλημα της ανθρωπότητας προς την άγρια ζωή,
– ένα καταφύγιο για την θαλάσσια ζωή στο σύνολό της, που θα αποτελέσει παράλληλα ερευνητικό και εκπαιδευτικό πεδίο, παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Ενδεικτικό είναι ότι ακόμα και πριν την εκκίνηση της κανονικής του λειτουργίας, εκατοντάδες είναι οι επιστήμονες και φοιτητές από κάθε γωνιά του κόσμου, που έχουν ήδη επισκεφθεί το καταφύγιο.

DJI 0010

Στόχος για όλους εμάς στο Αρχιπέλαγος είναι να περνάμε από τα λόγια στην πράξη. Έτσι μέσα στην καρδιά του χειμώνα συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες για την κατασκευή και αδειοδότηση του κέντρου περίθαλψης στο Καταφύγιο Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Λειψών. Αυτό πραγματοποιείται χωρίς καμία κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά με πόρους που προέρχονται από ανθρώπους και φορείς που στηρίζουν τις δράσεις προστασίας του Αρχιπελάγους, καθώς και με ιδίους πόρους και πάρα πολύ
προσωπική εργασία.

Ευχαριστούμε το Pacific Whale Foundation για αυτή την μεγάλη τιμή προς το Ινστιτούτο “Αρχιπέλαγος”. Το βραβείο αυτό, αποτελεί παράλληλα και μία διεθνή αναγνώριση αυτού του ελληνικού εγχειρήματος το οποίο αγκαλιάζεται από μία διεθνή ομάδα ειδικών και επιστημόνων. Για όλους εμάς στο Αρχιπέλαγος ο στόχος της δημιουργίας του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου, αποτελεί και μία προσπάθεια να ανακτήσει η Ελλάδα μέρος της «χαμένης της τιμής» στον τομέα της προστασίας των θαλασσών. Αυτό είναι σημαντικό για μία Ελλάδα που είναι γνωστό παγκοσμίως ότι πρωτοστάτησε πριν από χιλιάδες χρόνια, ως ο τόπος που για πρώτη φορά προστατεύθηκαν τα δελφίνια, καθώς και ο τόπος όπου ξεκίνησε για πρώτη φορά στον κόσμο η έρευνα και μελέτη των θαλάσσιων ειδών!

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους έγινε από τους συνεργάτες μας Jasmine Duthie και Anton Leach από την εταιρεία παραγωγής Clawed Hat Films με έδρα την Νότιο Αφρική. Επόμενα ταξίδια του ντοκιμαντέρ θα είναι σε φεστιβάλ ταινιών στο Los Angeles και στη Νέα Υόρκη, και σύντομα θα μπορούμε να το μοιραστούμε και μαζί σας!

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Εκτέλεση βολών στο πεδίο βολής «Μαυρατζαίων»

Published

on

By

Η Στρατιωτική Διοίκηση γνωστοποιεί ότι θα εκτελεστούν πυρά πυροβόλων – πολυβόλων όπλων, στο πεδίο βολής «ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ», κατά τις ημέρες  24, 25,26 και 27 Φεβρουαρίου 2020 (08:00 έως 20:00 καθημερινά).

Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα παρακάτω σημεία και περιοχές: Εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (Δυτικά χ. Μυτιληνιοί) –  Εκκλησάκι της Παναγίας (Νοτίως χ. Μεσόγειων)- Εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής (Νοτιοανατολικά υψ. Λάζαρου) και χωριό  Μαυρατζαίοι.

Στην παραπάνω περιοχή, καθίσταται επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση που μετά την εκτέλεση των βολών ανευρίσκονται από κατοίκους της περιοχής μη διαρραγέντα βλήματα, να τονίζεται όπως να μην τα πλησιάζουν και να ενημερώνουν τις πλησιέστερες    στρατιωτικές ή αστυνομικές αρχές.

Comments

comments

Continue Reading

Advertisement

Facebook

Advertisement Enter ad code here

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή