20.9 C
Σάμος
23/05/2024
Σαμιακά

Η ΜΕΤΑδραση ζητά Κοινωνικό Λειτουργό στη Σάμο

Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει θέση εργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Σάμο.

Η θέση εργασίας που προκηρύσσει η ΜΕΤΑδραση είναι η ακόλουθη :

Κ.Θ.Αριθμός ΘέσεωνΕιδικότητα/ Τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψηςΣχέση Απασχόλησης
11Κοινωνικός ΛειτουργόςΣύμβαση ορισμένου Χρόνου (Πλήρους απασχόλησης)

 

Ο εργαζόμενος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Σάμο, σε Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η λειτουργία της οποίας χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Άσυλο και Μετανάστευση».

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (πλήρους απασχόλησης)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ–          Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

–          Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας  και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

–          Τουλάχιστον ένας χρόνος προϋπηρεσίας σε εργασία με παιδιά σχολικής και προεφηβικής ηλικίας ή/και σε κοινοτικές δομές φροντίδας

–          Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

–          Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

–          Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (κυλιόμενο ωράριο πρωινής/απογευματινής βάρδιας)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ–          Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το παιδί

–          Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα

–          Καλές κοινωνικές δεξιότητες

–          Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, αμεροληψία, αντικειμενική κρίση

–          Διάθεση για εξέλιξη

–          Δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής

–          Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου

–          Μόνιμη κατοικία στη Σάμο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣΟ Κοινωνικός Λειτουργός είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενουμένων της Δομής, την ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου και για τη συνεργασία με την κοινότητα.

Ειδικότερα μεριμνά για τα ακόλουθα:

–          Λήψη και διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού του ωφελούμενου

–          Κοινωνική αξιολόγηση των φιλοξενουμένων παιδιών με παροχή διερμηνείας

–          Διεξαγωγή ατομικών συνεντεύξεων και ενημέρωσης των φιλοξενούμενων παιδιών για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τη λειτουργία της Δομής

–          Παραπομπή στον ψυχολόγο της Δομής, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για περαιτέρω εκτιμήσεις

–          Λήψη ενεργειών για την ικανοποίηση των αιτημάτων των φιλοξενούμενων, την κάλυψη των αναγκών τους σε συνεργασία με άλλους φορείς, τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους σε συνεργασία με το λοιπό προσωπικό της Δομής και άλλους φορείς, καθώς και την προετοιμασία των φιλοξενούμενων που πρόκειται να αποχωρήσουν

–          Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας

–          Συμμετέχει στην αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών πλαισίων και αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση με αυτά, με σκοπό την διασφάλιση του δικαιώματος της πρόσβασης των φιλοξενούμενων στη δημόσια εκπαίδευση. Επίσης, οργανώνει και πραγματοποιεί επαφές και δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων με στόχο τη μείωση των αρνητικών στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στο συγκεκριμένο πληθυσμό και τη διευκόλυνση της ένταξης των φιλοξενούμενων στη σχολική κοινότητα

–          Συμμετέχει στην καθημερινή φροντίδα και την υποστήριξη των φιλοξενούμενων, στις καθημερινές δραστηριότητες τόσο εντός όσο και εκτός της Δομής, με την καθοδήγηση του Συντονιστή Λειτουργίας και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Προσωπικού

–          Συντάσσει μηνιαία αναφορά για την πορεία των φιλοξενούμενων, η οποία φυλάσσεται στους ατομικούς φακέλους των φιλοξενούμενων.

 

Τρόπος Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω e-mail στο hr@metadrasi.org ή ταχυδρομικώς/ιδιόχειρα στην ταχυδρομική διεύθυνση: «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ» (Τμήμα Προσωπικού), 25ης Μαρτίου 7,  ΤΚ 17778, Ταύρος Αττικής, έως τις 18/01/2021, με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΔΦ ΣΑΜΟΥ» .

Σε όλους τους υποψηφίους θα αποσταλεί email επιβεβαίωσης για τη λήψη της αίτησης τους. Σε περίπτωση που τους ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να προσκομίσουν τα κάτωθι:

  1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Πτυχίο Κοινωνικής εργασίας
  3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου με το οποίο αποδεικνύεται πως ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που δεν επιτρέπει την ανάληψη των καθηκόντων.
  4. Φωτοαντίγραφα του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Ασφαλισμένου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση επιλογής, ο υποψήφιος πρέπει να τα προσκομίσει εντός 10 ημερών.

Κριτήρια Κατάταξης

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα απαραίτητα ( υποχρεωτικά ) προσόντα πρόσληψης για τη θέση επιλογής, κατατάσσεται σε πίνακες κατάταξης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του και τη διαδικασία συνέντευξης. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων.

ΚριτήριαΒαθμός
Τυπικά Προσόντα30%
Συνέντευξη – Γενική Εντύπωση30%
Εργασιακή Εμπειρία – Προϋπηρεσία20%
Συνάφεια με το αντικείμενο10%
Επιπλέον προσόντα των απαιτούμενων10%
Σύνολο100%

 

 Πρόσληψη – Λύση Σύμβασης

Το προσωπικό που θα προσληφθεί για την ακόλουθη θέση :

Κ.Θ.Αριθμός ΘέσεωνΕιδικότητα/ Τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψηςΣχέση Απασχόλησης
11Κοινωνικός ΛειτουργόςΣύμβαση ορισμένου Χρόνου ( Πλήρους απασχόλησης)

 

Θα συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για ένα μήνα, η οποία δύναται να ανανεωθεί.

Related posts

Καρλόβασι Σάμου: Νέα μόδα – Καφές και κούρεμα στον ίδιο χώρο

admin

Aegean Airlines: Καθημερινές πτήσεις για Σάμο με Air Bus αυτό το Καλοκαίρι

admin

Σάμος: Πρωταθλητής για δεύτερη χρονιά ο ΝΑΟΚ στην Αλιεία με Φελλό

admin

Εκλογές ΑΨΕΣ Πυθαγόρας: Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

admin

ΤΕΕ Εκλογές: Ποιοι εκλέχθηκαν ως αντιπρόσωποι από το Νομό Σάμου

admin

Θεσμός το Τετράθλο από τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και την Ακαδημία «Γρηγόρης Τσικριτέας»

admin

1η θέση για τον μαθητή Ιωάννη Βλαχογιάννη του 1ου Δημοτικού Σάμου στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας

admin

Συνάντηση 30 Φορέων Πρόληψης Ελλάδας και Κύπρου στην Ολομέλεια του Πανελλήνιου Δικτύου στη Σάμο

admin

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο Νοσοκομείο Σάμου

admin