25 C
Σάμος
29/09/2023
Δήμος

“η Σάμος αλλάΖΕΙ”: Αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική εκτροπή στην Αυτοδιοίκηση

Δελτίο Τύπου με αφορμή τις αλλαγές που φέρνει το υπουργείο Εσωτερικών και η νέα κυβέρνηση στον “Κλεισθένη”, ώστε, όπως υποστηρίζει το κυβερνών κόμμα, να επέλθει η κυβερνησιμότητα στους Δήμους μετά και την επιβολή της απλής αναλογικής, εξέδωσε η δημοτική παράταξη “η Σάμος αλλάΖΕΙ”. Παρακάτω ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης.

Αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική εκτροπή στην Αυτοδιοίκηση

Με τον ψευδεπίγραφο τίτλο περί «κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ» η κυβέρνηση της ΝΔ και ο υπουργός Εσωτερικών έδωσαν σε διαβούλευση το νομοσχέδιο αντισυνταγματικής και αντιδημοκρατικής εκτροπής στην Αυτοδιοίκηση, με το οποίο ανατρέπεται η βασική φιλοσοφία της μεταρρύθμισης «Κλεισθένης», που ήταν η απλή αναλογική και η ενίσχυση των κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες.

Σε όλη την Ευρώπη οι αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι δημοτικές παρατάξεις εκπροσωπούνται απολύτως αναλογικά, σύμφωνα με τη δύναμη της βούλησης των δημοτών που τους ψηφίζουν. Στα δημοτικά συμβούλια διαμορφώνονται προγραμματικές συγκλίσεις και συμμαχίες μεταξύ δημοτικών παρατάξεων και οι Δήμοι διοικούνται και λειτουργούν ικανοποιητικά, παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους δημότες τους.

Στην Ελλάδα μετά από χρόνιο αίτημα των αυτοδιοικητικών συνεδρίων, πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα (26/5 & 2/6) οι πρώτες αυτοδιοικητικές εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δυστυχώς η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν άφησε ούτε καν ένα χρόνο να δοκιμαστεί η απλή αναλογική στην πράξη και να κρίνουμε αν υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία και λήψη αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων. Να δοκιμαστεί, δηλαδή στην πράξη, η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης των Δήμων από το δημαρχοκεντρικό σε συνεργατικό των προγραμματικών συγκλίσεων και συμμαχιών, που απαιτεί η απλή αναλογική.

Είναι προφανής η αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική εκτροπή με το προς συζήτηση νομοσχέδιο γιατί, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέχθηκε με απλή αναλογική, υπάρχει η αναλογική εκπροσώπηση των δημοτικών παρατάξεων, σύμφωνα με τη δύναμη που τους έδωσε η ψήφος των δημοτών μας, έρχεται το νομοσχέδιο και δίνει στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στα Δ.Σ. των δημοτικών ΝΠΔΔ την απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου, καταργώντας ουσιαστικά τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου ως κυρίαρχο σώμα διαβούλευσης και δημοκρατικών αποφάσεων του Δήμου και μετατρέπει τον εκλεγέντα Δήμαρχο σε ανεξέλεγκτο και πανίσχυρο μονάρχη.

Ας δούμε ενδεικτικά μερικές από τις προωθούμενες διατάξεις στο νομοσχέδιο:

Άρθρο 2: «Η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο και από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών. Τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος». (Άρα ο Δήμαρχος έχει τουλάχιστον 4 μέλη στα 7, ασχέτως της δύναμης του στο Δημοτικό Συμβούλιο)

Άρθρο 5: «Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

«Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό».

(Για να μπορεί ο Δήμαρχος να ορίζει όποιους δημοτικούς συμβούλους θέλει ως αντιδημάρχους και να τους ελέγχει με την συνεχή εναλλαγή)

Άρθρο 6: Εφεξής, όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός αιρετών μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αντίστοιχα, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα των μελών αυτών με τους αναπληρωτές τους προέρχονται από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα από τις λοιπές παρατάξεις. (ο Δήμαρχος θα έχει 60% στα Δ.Σ. των δημοτικών ΝΠΔΔ ασχέτως της δύναμής του στο Δημοτικό Συμβούλιο)

Άρθρο 7: Καταργεί το θεσμό του δημοτικού διαμεσολαβητή και επαναφέρει το θεσμό του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, ο οποίος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου ενώ παλιότερα απαιτούνταν τα 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Μεγάλες αντιδημοκρατικές ανατροπές γίνονται στη λήψη αποφάσεων για τον προϋπολογισμό του Δήμου, το Τεχνικό πρόγραμμα, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα, τον ορισμό τελών και φόρων καθώς και στη λήψη αποφάσεων από την ελεγχόμενη Οικονομική Επιτροπή στους διαγωνισμούς έργων και στις προμήθειες.

Αντιδραστική ανατροπή προτείνεται και στον ρόλο των Κοινοτικών Συμβουλίων των χωριών και πόλεων, όπου με τον «Κλεισθένη» είχαμε αναβάθμιση στη λειτουργία τους με το θεσμό των Κοινοτικών προϋπολογισμών που θα ενεργοποιούσε τις τοπικές κοινωνίες, γιατί έδινε το δικαίωμα να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν και εν τέλει μέσω των Δημοτικών υπηρεσιών να υλοποιήσουν έργα στον τόπο τους για τους πολίτες.

Αυτά ανατρέπονται και οι Κοινότητες υποβαθμίζονται και αντί για αποφασιστικό ρόλο έχουν μόνο εισηγητικό, όπως διατυπώνονται παρακάτω στο σχέδιο νόμου:

Άρθρο 5:

«Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του». (πάει η απλή αναλογική)

« εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,»
«εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259».

Δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσουν αυτές οι αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εκτροπές στην Αυτοδιοίκηση.

Πρέπει όλοι να πάρουμε θέση και να ζητήσουμε από τη κυβέρνηση της ΝΔ να τις πάρει πίσω.

Related posts

“Για το Δήμο που Αξίζουμε”: Συνάντηση με ΝΑΟΚ

admin

Ολοκληρώνονται οι εργασίες στην περιοχή του Αγίου Τρύφωνα

admin

Οι προτάσεις για την ποιότητα ζωής των μεγάλων κοινοτήτων

admin

Η Σύμπραξη προοδευτικών πολιτών Δυτικής Σάμου για δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας

admin

Ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με θέμα «εξοικονόμηση ενέργειας»

admin

Το ψηφοδέλτιο της συμμαχίας πολιτών για τη Δυτική Σάμο

admin

Παραδόθηκε πλήρως ανακαινισμένο το Δημοτικό Σχολείο Κουμαιϊκων

admin

“Ανατροπή”: Οι δεσμεύσεις μας για την ενημέρωση των πολιτών – συμμετοχή – διαφάνεια

admin

ΛΑΣ για τη λαϊκή συνέλευση στον Πύργο: «Λάθος σωτήρα ψάχνουμε…»

admin