Connect with us

Δήμος

«η Σάμος αλλάΖΕΙ» : Οι Κοινότητες υποβαθμίζονται

Published

on

Ανοικτή επιστολή στους προέδρους και στους κοινοτικούς σύμβουλους κοινοτήτων του δήμου Ανατολικής Σάμου, έστειλε η δημοτική παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ», αναφορικά με τις αλλαγές που επήλθαν από την κυβέρνηση στα τοπικά συμβούλια με αποτέλεσμα τον περιορισμό και την υποβάθμιση των αρμοδιοτήτων τους.

Αναλυτικά : 

Κυρίες και Κύριοι

Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κοινοτήτων

Κατ’ αρχήν, μετά την ορκωμοσία και  την ανάληψη των καθηκόντων σας,  ευχόμαστε καλή θητεία και δύναμη ώστε να  επιτελέσετε έργο για την κοινότητά σας, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταθέσατε και την εμπιστοσύνη που σας έδειξαν οι συμπολίτες, που σας εξέλεξαν στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Δημοτικές εκλογές, που έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής, που θεσπίστηκε με την μεταρρύθμιση του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ (ν. 4555/18), μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση,  που βασική της φιλοσοφία ήταν η απλή αναλογική και η ενίσχυση των κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες.

Σε όλη την Ευρώπη οι αυτοδιοικητικές εκλογές διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι δημοτικές παρατάξεις εκπροσωπούνται απολύτως αναλογικά, σύμφωνα με τη δύναμη της βούλησης των δημοτών που τους ψηφίζουν.   Στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια διαμορφώνονται προγραμματικές συγκλίσεις και συμμαχίες μεταξύ παρατάξεων και οι Δήμοι και οι Κοινότητες διοικούνται και λειτουργούν ικανοποιητικά, παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους δημότες τους.

Δυστυχώς, η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση της  Ν.Δ. δεν άφησε  ούτε καν ένα χρόνο να δοκιμαστεί η απλή αναλογική στην πράξη και να κρίνουμε αν υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία και λήψη αποφάσεων των Δημοτικών & Κοινοτικών Συμβουλίων. Να δοκιμαστεί, δηλαδή στην πράξη,  η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης των Δήμων & Κοινοτήτων από ενός ανδρός αρχή, σε συνεργατικό με προγραμματικές συγκλίσεις και συμμαχίες, που επιδιώκει να εισάγει η απλή αναλογική.

Με τον ψευδεπίγραφο τίτλο περί «κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ» η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε μέσα στο καλοκαίρι το νόμο 4623/2019, με το οποίο  ανατρέπεται η βασική φιλοσοφία της μεταρρύθμισης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, που ήταν η απλή αναλογική και η ενίσχυση των κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες.

Είναι προφανής η αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική εκτροπή με το ν. 4623/2019 γιατί, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Κοινοτικά Συμβούλια εκλέχθηκαν με την απλή αναλογική στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και υπάρχει η αναλογική εκπροσώπηση των δημοτικών & κοινοτικών παρατάξεων στα Δημοτικά & Κοινοτικά Συμβούλια, σύμφωνα με τη δύναμη που τους έδωσε η ψήφος  των δημοτών, έρχεται η ΝΔ και δίνει αφενός στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στα Δ.Σ. των δημοτικών ΝΠΔΔ την απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου, καταργώντας ουσιαστικά τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου ως κυρίαρχου σώματος διαβούλευσης και δημοκρατικών αποφάσεων του Δήμου και μετατρέπει τον εκλεγέντα Δήμαρχο σε ανεξέλεγκτο και πανίσχυρο μονάρχη και αφετέρου καταργεί τον αποφασιστικό ρόλο των Κοινοτικών Συμβουλίων και τον κάνει εισηγητικό,  μετατρέποντάς πάλι το Κοινοτικό Συμβούλιο σε διακοσμητικό και επαίτη των διαθέσεων του Δημάρχου ή του εκάστοτε Αντιδημάρχου για να κάνει κάποιο μικρό έργο ή καθαριότητα στο χωριό.

Ας δούμε ενδεικτικά μερικές από τις αντιδημοκρατικές ανατροπές που ψηφίστηκαν και ισχύουν πλέον και επηρεάζουν το ρόλο των Κοινοτικών Συμβουλίων των χωριών και πόλεων.

Με τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ ο Πρόεδρος Κοινότητας θα εκλεγόταν μετά τις εκλογές με απλή αναλογική μεταξύ των 5 ή 7 Κοινοτικών Συμβούλων και επιπλέον είχαμε αναβάθμιση στη λειτουργία των Κοινοτήτων με  το θεσμό των Κοινοτικών προϋπολογισμών και Συνελεύσεων, που θα ενεργοποιούσε τις τοπικές κοινωνίες, γιατί έδινε το δικαίωμα στα Κοινοτικά Συμβούλια να έχουν προϋπολογισμό ώστε να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν έργα στον χωριό για τους συμπολίτες τους.

Αυτά ανατρέπονται και οι αλλαγές διατυπώνονται στο νόμο 4623/19:

Άρθρο 5. Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α

Παραγρ. 9. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας».

Άρα όλοι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων έχουν ορισθεί και δεν εκλέγονται με απλή αναλογική από το Κοινοτικό Συμβούλιο.  

 Παραγρ. 9. δ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «β) εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,»

Παραγρ. 9. ε. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259».

Άρα οι Κοινότητες υποβαθμίζονται και  αντί για αποφασιστικό ρόλο θα έχουν μόνο εισηγητικό.

Κυρίες και Κύριοι

Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι

Δεν πρέπει να αφήσουμε να υλοποιηθούν οι αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εκτροπές στην Αυτοδιοίκηση.

Πρέπει όλοι να πάρετε θέση στις πρώτες σας συνεδριάσεις και να απαιτήσουμε  από τη κυβέρνηση της ΝΔ να τις πάρει πίσω, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον αποφασιστικό ρόλο των Κοινοτικών Συμβουλίων και του προϋπολογισμό Κοινότητας.

Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική μας Κίνηση «Η Σάμος αλλάΖΕΙ», όπως δεσμευτήκαμε προεκλογικά, θα είμαστε  στο πλευρό των Κοινοτήτων και θα στηρίξουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις σας και κάθε προσπάθεια για το ζωντάνεμα των χωριών μας.

Με εκτίμηση

Γιάννης Αξιώτης, δημοτικός σύμβουλος

(τηλ. 6972668635)

Νίκος Ζάχαρης, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής δημοτικής κίνησης «η Σάμος αλλάΖΕΙ»

(τηλ. 6984618084)

Comments

comments

Δήμος

Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός του δήμου Ανατολικής Σάμου

Published

on

By

Από αύριο, 08-04-2020, ο Δήμος Ανατολικής  Σάμου έρχεται ακόμη πιο κοντά στους δημότες του, δημιουργώντας ακόμα ένα κανάλι επικοινωνίας για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτησή τους, θέτοντας σε λειτουργία τον Αυτόματο Ψηφιακό Βοηθό.

Ένα εύχρηστο και καινοτόμο εργαλείο το οποίο θα είναι διαθέσιμο και ανοιχτό προς χρήση σε κάθε πολίτη μέσω του facebook messenger, https://www.facebook.com/islandofsamos/, με πρόσβαση σε πλήθος δεδομένων, παρέχοντας πληροφορίες, αρχικά με τον COVID-19, την καθημερινότητα του Δήμου και τα ΚΕΠ. Πρόκειται για μια δυναμική εφαρμογή η οποία θα εμπλουτίζεται και θα αλλάζει σχεδόν καθημερινά.

Η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, θα δίνει απαντήσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο που θα λειτουργεί προς το παρόν μέσα από το facebook.

Στόχος να δημιουργηθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για όλους, οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διεύρυνση του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου, μέσω της ικανότητάς του να βελτιώνει όσο το δυνατόν περισσότερο την ποιότητα και την αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για λόγους συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) παρακαλούμε να μην στέλνετε προσωπικά δεδομένα.  Ο Ψηφιακός Βοηθός λειτουργεί για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τους άλλους τρόπους επικοινωνίας.

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Ν. Ζάχαρης: «Κάτι δεν πάει καλά με την ποιότητα του πόσιμου νερού»

Published

on

By

Στη διαπίστωση ότι «κάτι δεν πάει καλά με την ποιότητα και την υγιεινή του πόσιμου νερού», καταλήγει η δημοτική κίνηση η Σάμος αλλάΖΕΙ, μετά και την ανακοίνωση του δήμου Ανατολικής Σάμου για εκτός εγκεκριμένων ορίων στο πόσιμο νερό σε περιοχές του δήμου.

Αναλυτικά :

Σε δειγματοληψίες για την ποιότητα και καταλληλότητα  του πόσιμου νερού που πάρθηκαν το μήνα Μάρτιο, βρέθηκαν τιμές εκτός ορίων και αφορούν τις κοινότητες Βουρλιωτών, Παγώνδα (συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Ηραίον), Παλαιοκάστρου, (συμπεριλαμβανομένων των οικισμών Κέρβελη και Ποσειδωνίου), Πανδρόσου και Σπαθαραίων.  Είχαμε μάλιστα δειγματοληψίες που λήφθηκαν στις 19/3 και οι ανακοινώσεις για την  μη καταλληλότητα του νερού έγιναν στις 2/4, δηλαδή μετά από 2 εβδομάδες. Πρόβλημα ποιότητας του πόσιμου νερού είχαμε για μεγάλη διάρκεια και τους περασμένους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο στην πόλη της Σάμου και κοινότητες του Δήμου μας. Κάτι δεν πάει καλά με την ποιότητα και την υγιεινή του πόσιμου νερού, όπως και με τις αλλεπάλληλες βλάβες και διακοπές της συνεχούς ροής νερού.

Διανύουμε την πανδημία του κορωνοϊού (covid-19) με την κοινωνική και οικονομική μας ζωή σε καραντίνα και δεν είναι στις προθέσεις μας να κάνουμε λαϊκίστικη αντιπολίτευση. Και αναγνωρίζουμε ότι τουλάχιστον η νυν Δημοτική Αρχή ενημερώνει όταν παίρνει από το εργαστήριο  αποτελέσματα που δείχνουν ότι το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση, σε αντίθεση με την προηγούμενη που τα απέκρυπτε.

Ως παράταξη έχουμε ζητήσει και ζητάμε από την Δημοτική Αρχή:

Όλες οι δειγματοληψίες που γίνονται και τα αποτελέσματά τους να αναρτώνται στο site του Δήμου μας, ώστε να έχουν όλοι την πληροφόρηση για την ποιότητα και καταλληλότητα του πόσιμου νερού.

Το πρόγραμμα των δειγματοληψιών και καθαρισμών των δεξαμενών στα χωριά να είναι σε γνώση και έλεγχο των Προέδρων και των Κοινοτικών Συμβούλων. Άμεσα τα αποτελέσματα των ελέγχων να διαβιβάζονται στους προέδρους των Κοινοτήτων και αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώνουν  τους συγχωριανούς τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν πρέπει να είναι ο μόνος τρόπος ενημέρωσης.

Θα πρέπει οι όποιες δράσεις του Δήμου να είναι προληπτικές και προγραμματισμένες σε τακτά χρονικά διαστήματα: ο καθαρισμός των δεξαμενών, ο έλεγχος και σωστή λειτουργία των χλωριωτών των δεξαμενών, η σωστή λειτουργία των δικτύων και των αντλιοστασίων.

Η εταιρεία που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο της διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού στο Δήμο μας (καθαρισμός δεξαμενών, σωστή χλωρίωση) θα πρέπει να λογοδοτεί εγγράφως για τα πεπραγμένα της ανά τρίμηνο και συγχρόνως να είναι και υπεύθυνη για τυχόν προβλήματα υγείας  προκύψουν από την αμέλεια της.

Η Δημοτική Αρχή πρέπει να γνωρίζει ότι μεγάλες ποσότητες νερού ύδρευσης «χάνονται» στα δίκτυα και να προγραμματίσει έργα σωστής μάστευσης πηγών και  αποκατάστασης των βλαβών των δικτύων (που επιπλέον είναι και εστίες  ακαταλληλότητάς του πόσιμου και υγιεινού νερού), ώστε να έχουμε πλήρη επάρκεια σε υγιεινό πόσιμο νερό. Μια μόνο επίσκεψη στις πηγές Κρύο Νερό και Καρύτσα (Παγώνδας) θα είναι διδακτική για το πως «χάνεται» το αγαθό που λέγεται νερό.

 

 

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Γ. Στάντζος: Κλείστε τα αεροδρόμια και τα λιμάνια των νησιών μας

Published

on

By

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος, προσυπέγραψε σήμερα, 06/04/2020 το κάτωθι έγγραφο αίτημα προς τον Πρωθυπουργό κο Κυριάκο Μητσοτάκη για το «κλείσιμο» των αεροδρομίων και των λιμανιών των νησιών της χώρας.

Η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας αποτελεί το ύψιστο καθήκον όλων τις δύσκολες αυτές ώρες. Το αίτημα αποτελεί πρωτοβουλία του Δημάρχου Κω, κου Θεοδόση Νικηταρά.

”Αξιότιμε Πρωθυπουργέ,
Εμείς, οι Δήμαρχοι των νησιών της χώρας μας, που δεδομένα αντιμετωπίζουμε χρόνια προβλήματα στις δομές Υγείας, σας ζητάμε να κλείσετε τα αεροδρόμια και τα λιμάνια των νησιών μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τις κοινωνίες μας από τη διασπορά του κορονοϊού.

Άλλωστε όπως δείχνουν περιστατικά σε διάφορα νησιά , τα όποια αρχικά κρούσματα εμφανίστηκαν αφορούν κυρίως σε ανθρώπους που έφτασαν στα νησιά προερχόμενοι από άλλες περιοχές.

Γνωρίζετε και εσείς ότι το σύστημα Υγείας στα νησιά είναι αδύναμο ενώ και οι αεροδιακομιδές ασθενών με κορονοϊό είναι σχεδόν αδύνατες.

Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες σας. “

Comments

comments

Continue Reading

Advertisement

Facebook

Δήμος2 εβδομάδες ago

Έκκληση του δήμου Ανατολικής Σάμου σε όσους ταξίδεψαν την Παρασκευή 20-03-2020 με το πλοίο της γραμμής από Πειραιά προς Σάμο

Ικαριακά2 εβδομάδες ago

Ο δήμος Ικαρίας θα κινηθεί νομικά εναντίον του 25χρονου

Αστυνομικά - Λιμενικά2 εβδομάδες ago

«Έπεσαν» τα πρώτα πρόστιμα στη Σάμο σε μετανάστες για παράβαση του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Συνοριοφύλακες Σάμου: Στη δημοσιότητα τα ονόματα των επιτυχόντων (πίνακες)

Αστυνομικά - Λιμενικά2 εβδομάδες ago

Σάμος: 2 πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση την 25η Μαρτίου

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ανακοίνωση Blue Star Ferries για το F/B Blue Star MYCONOS

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Τα 16 τουριστικά καταλύματα στη Σάμο για τη στέγαση ατόμων ειδικών κατηγοριών

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Φοιτητές Καρλοβάσου: Δεν φεύγει κανείς, ας έρθουν να μας πετάξουν έξω

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ταξιάρχου Δημητρίου Βακεντή

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Άφιξη μεταναστών στη παραλία της Μουρτιάς

Σαμιακά2 ημέρες ago

«Βουνό» τα σκουπίδια παραπλεύρως της Περιφερειακής οδού

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Το πλοίο «Aqua Blue» στη Σάμο για μεταφορά μεταναστών

Δήμος3 εβδομάδες ago

Απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους ευθύνης του Δήμου Αν.Σάμου

Σαμιακά1 μήνα ago

Αποδοκιμασίες κατοίκων εναντίον του Νότη Μηταράκη για τη νέα δομή μεταναστών

Σαμιακά1 μήνα ago

Λυκούργου Λογοθέτη. 19 καταστήματα έβαλαν λουκέτο

Σαμιακά3 μήνες ago

Η Σάμος έστειλε το δικό της ηχηρό μήνυμα

Πολιτικά3 μήνες ago

Χ.Στεφανάδης: Πιστεύω του χρόνου αυτή την εποχή η Σάμος θα είναι ελεύθερη από τους μετανάστες – πρόσφυγες

Σαμιακά3 μήνες ago

ΝΟΔΕ Σάμου. Σε κλίμα ενότητας η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Δήμος3 μήνες ago

Στάντζος από τον λιμένα Μαλαγαρίου : Ζητάμε άμεση και μαζική αποσυμφόρηση τώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή

Σαμιακά3 μήνες ago

Υπό βροχή τελέσθηκε ο Αγιασμός των υδάτων στη Σάμο

Advertisement Enter ad code here

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή

Copyright © 2017