26.1 C
Σάμος
03/10/2023
Ικαριακά

Ικαρία :Υποβλήθηκαν 6 νέες προτάσεις χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ

Δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια που γίνεται από την σημερινή διοίκηση του Δήμου Ικαρίας σε επίπεδο προγραμματισμού και αξιοποίησης κάθε διαθεσίμου χρηματοδοτικού εργαλείου (ΕΣΠΑ-ΟΧΕ- ΠΑΑ- Leader) για να αντιμετωπιστούν τα  προβλήματα στις ανεπαρκείς υποδομές του νησιού. Σας ενημερώνουμε ότι υποβλήθηκαν τέλος του 2017 (28/12/2017) από τον Δήμο Ικαρίας, 6 νέες προτάσεις χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιφέρειας βορείου Αιγαίου και ειδικότερα σε προσκλήσεις που αφορούν τις Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ) που στοχεύουν στην διασφάλιση χρηματοδότησης για έργα διαχείρισης υδάτων, διαχείρισης λυμάτων και βελτίωσης δρόμων του νησιού. Οι προτάσεις αφορούν τα έργα που παρουσιάζονται  συνοπτικά παρακάτω :

  1. «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ» συνολικού κόστους 430.000€ (Χωρίς ΦΠΑ). Το έργο περιλαμβάνει την επεξεργασία του νερού (αφαίρεση Σιδήρου και Μαγγανίου) της υδρογεώτρησης Τσουρέδου και την κατασκευή του νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης – μεταφοράς του νερού για την αξιοποίηση του συνόλου της παροχής της γεώτρησης προκειμένου να καλυφθούν οι παρούσες αλλά και οι μελλοντικές, ολοένα αυξανόμενες, ανάγκες υδρεύσεως των οικισμών της ευρύτερης περιοχής.

2.«ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ » συνολικού κόστους 1.605.000€ (Χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αφορά στην  κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου βαρυτικών και καταθλιπτικών αγωγών και των αντλιοστασίων λυμάτων του οικισμού Καραβοστάμου για την προσαγωγή του συνόλου των λυμάτων του οικισμού στην θέση κατασκευής της εγκαταστάσεως επεξεργασίας των λυμάτων (Ε.Ε.Λ).

  1. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΡΟΥ» συνολικού κόστους 1.035.000€ (Χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αφορά στην κατασκευή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Φάρου καθώς και του αποχετευτικού δικτύου συλλογής λυμάτων των αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών προσαγωγής των λυμάτων του παραλιακού οικισμού Φάρου στην Ε.Ε.Λ..
  2. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΑ – ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ» συνολικού κόστους 512.820€ (Χωρίς ΦΠΑ). Ο δρόμος Αρέθουσα – Καραβόσταμο συνδέει τον οικισμό της Αρέθουσας με τον οικισμό Καραβόσταμο και καταλήγει στην διασταύρωση με τον κύριο Επαρχιακό δρόμο του νησιού της Ικαρίας (Ράχες – Εύδηλος – Άγιος Κήρυκος) εντός του οικισμού Καραβόσταμο. Το μήκος του δρόμου είναι 4.200. μ και θα γίνουν εργασίες βελτίωσης σε όλο το μήκος του.
  3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – ΠΕΝΤΕ ΔΡΟΜΟΙ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ)» συνολικού κόστους 376.068€ (Χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αφορά την βελτίωση βατότητας του δεύτερου τμήματος (μήκους 1.776 μέτρα) της Δημοτικής οδού που συνδέει την Τοπική κοινότητα του Αγίου Πολυκάρπου με την Επαρχιακή οδό Στελί –Φραντάτο – Ράχες. Το πρώτο τμήμα μήκους 1.276 μέτρα έχει ήδη κατασκευαστεί.
  4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΕΖΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ» συνολικού κόστους 695.427€(Χωρίς ΦΠΑ). Το έργο αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών για την βελτίωση της βατότητας του Δημοτικού δρόμου από το Πέζι μέχρι και την διασταύρωση της Λαγκάδας. Η συγκεκριμένη διαδρομή μήκους 3,5χλμ είναι ο κύριος άξονας πρόσβασης για τις καλλιεργήσιμες αγροτικές περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος του (Πέζι – Λαγκάδα), αλλά το κυριότερο είναι ότι στην προέκταση του συναντάται με την νέα Επαρχιακή Οδό Καρκιναγρι – Νας ενώνοντας την Τ.Κ Καρκιναγρίου (Κάλαμος, Καρκινάγρι, Αμάλου & Τραπάλου), που βρίσκεται στο απομακρυσμένο Νοτιοδυτικό άκρο του Δήμου Ικαρίας με την υπόλοιπη Δημοτική Ενότητα Ραχών. εν συνεχεία με τον υπόλοιπο Δήμο. Η βελτίωση της ανωτέρω διαδρομής κρίνεται αναγκαία καθώς εξυπηρετεί καθημερινά τους κατοίκους της προαναφερόμενης περιοχής χειμώνα καλοκαίρι.

  Η υλοποίηση των τριών πρώτων έργων, είναι απαραίτητη, προκειμένου να αμβληθούν μια σειρά θέματα που θίχθηκαν στην 4η/2017 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που ασχολήθηκε με το θέμα της διαχείρισης των υδάτων και των υγρών  αστικών  λυμάτων.  Ένα μεγάλο πρόβλημα που (ειδικότερα η επεξεργασία και η διάθεση των αστικών λυμάτων ) απασχολεί έντονα τον Δήμο και  τους κατοίκους στην Ικάρια. Παράλληλα η ένταξη των έργων οδοποιίας θα συμβάλει καθοριστικά στην συνολική βελτίωση της βατότητας και της ασφαλούς διέλευσης του δημοτικού οδικού δικτυού, που στις συγκεκριμένες περιοχές είναι ακόμα χωμάτινο.

Αναμένοντας την αξιολόγηση των προτάσεων από την Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού  προγράμματος οι υπηρεσίες μας προετοιμάζονται για την υποβολή νέων προτάσεων στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, σχετικά με τις αναγκαίες υποδομές κυρίως στην ύδρευση την διαχείριση αποβλήτων και στην οδοποιια. Δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να αξιοποιήσουμε το μελετητικό υπόβαθρο που υπάρχει στην διάθεση του δήμου (ο μεγαλύτερος όγκος του οποίου χρονολογείται πριν το 2011 και χρειάζεται επικαιροποιιση) για να διασφαλίσουμε  πόρους όχι για έργα που συμβάλουν στην «Επιχειρηματικότητα» αλλά για έργα που καλύπτουν ζωτικές λαϊκές ανάγκες. Αυτή η προσπάθεια διεκδίκησης πόρων πέρα από τους διαθέσιμους του προϋπολογισμού, έχει αποδώσει μέχρι σήμερα  1.057.000 για διάφορα έργα αναγκαίων υποδομών (π.χ 115.000 για λιμενικές υποδομές- 662.000 για αθλητικές υποδομές- 180.000 για το κέντρο κοινότητας, -100.000 για  υποδομές ύδρευσης, κλπ).  Αν υπολογίσουμε την δυνατότητα παρεμβάσεων του Δήμου από την διαθέσιμη ΣΑΤΑ(425.370€) τότε το γεγονός της εξασφάλισης μιας επιπλέον χρηματοδότησης διπλάσιας της ετησίας ενίσχυσης, που θα «πέσουν» στο νησί. Αναδεικνύει σε ένα βαθμό, και την αξία της διεκδίκησης, αλλά και το γεγονός της διαφορετικής αντίληψης που υπερασπίζεται η σημερινή διοίκηση του δήμου Ικαρίας. Επίσης η  διεκδίκηση πόρων από το ΕΣΠΑ εκτός από αυτά που μέχρι σήμερα έχουν δρομολογηθεί (πρόταση για έργα διαχείρισης απορριμμάτων)  συνεχίζεται στοχεύοντας να αμβλύνει αυτή την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό. Ενώ σε ένα βαθμό η προσπάθεια αυτή αρχίζει να αποδίδει καρπούς όπως η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ 4.290.000€, για την επεξεργασία και διάθεση λυμάτων  Αγ. Κηρύκου, και την Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης Ικαρίας 123.885€, κλπ

Related posts

Ικαρία: Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες στις Ράχες από 30/9 μέχρι 2/10

admin

Δήμος Ικαρίας: Οι υποψήφιοι σύμβουλοι με τον Νίκο Καλαμπόγια

admin

Φούρνοι: Απέραντη θλίψη για τον θάνατο του 11χρονου – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια

admin

Τραγωδία στους Φούρνους- Πνίγηκε 11χρονο αγόρι

admin

Μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς της 30ης Ιουλίου 1993 στην Ικαρία

admin

Το Δεύτερο Φυτοφαγικό Vegan Ικαριώτικο Πανηγύρι

admin

Νοσοκομείο Ικαρίας: Δωρεά ενός Σταθμού Αναισθησίας

admin

Δήμος Ικαρίας: Επιστολή-Πρόταση προς Σκέρτσο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

admin

Μεσακτή: Ο Δήμος Ικαρίας καλωσορίζει τον πρώτο από τους τρεις ναυαγοσώστες

admin