Νέα προκήρυξη για διορισμούς αγροτικών γιατρών στο νομό Σάμου

136

Ενημερώνουμε ότι στις 30/11/2017 ανακοινώθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία από το Υπουργείο Υγείας και υπογράφηκε από τον Υπουργό κ. Ξανθό και τον αναπληρωτή υπουργό κ. Πολάκη.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 13/12/2017.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αγροτικών ιατρών που προκηρύσσονται στον Ν. Σάμου είναι οι εξής:

ΠΠΙ Φούρνων (1)
ΠΙ Καρκιναγρίου Ικαρίας (1)
ΠΙ Μαραθοκάμπου Σάμου (1)
ΠΙ Πλατάνου Σάμου (1)
ΠΙ Καλλιθέας Σάμου (1)
ΕΠΙ Αερολιμένα Σάμου (1)
Σύνολο θέσεων στον Ν. Σάμου: 6

Η προκήρυξη αυτή στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και ιδιαιτέρως στην βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων νησιωτικών, άγονων και δυσπρόσιτων περιοχών.
Η προσπάθεια για την στελέχωση των δομών υγείας και την ισότιμη φροντίδα είναι συνεχής και αποδίδει.

Από το γραφείο του Βουλευτή