Connect with us

Δήμος

Ν. Ζάχαρης: Να ενεργοποιηθεί άμεσα η Πάγια Προκαταβολή των Κοινοτήτων

Published

on

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (Νο. 2)

Στις/στους ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ και  στις/στους  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

του ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

Να ενεργοποιηθεί ΑΜΕΣΑ η Πάγια Προκαταβολή των Κοινοτήτων

 

Κυρίες και Κύριοι

Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι Κοινοτήτων

Δήμου Ανατολικής Σάμου

 

Πριν ένα χρόνο, με την ανάληψη των καθηκόντων σας, αποστείλαμε επιστολή, με την οποία σας αναλύαμε την αντισυνταγματική και  αντιδημοκρατική εκτροπή που έκανε το καλοκαίρι του 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ στη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ (ν. 4555/18).

 

Οι συμπολίτες και συγχωριανοί σας εξέλεξαν στις κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ώστε να  επιτελέσετε έργο στην Κοινότητά σας, σύμφωνα με το όραμα και  το πρόγραμμα που καταθέσατε προεκλογικά και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, που βασική φιλοσοφία είχε την απλή αναλογική και την ενίσχυση των Κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες.

 

Και εμείς ως δημοτική παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ» και εσείς ως ΑΙΡΕΤΟΙ πιστέψατε ότι το κάθε χωριό,  θα γίνει το πρωτογενές κύτταρο δημοκρατικής λειτουργίας, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προγραμμάτιζε τα μικρά ή μεγαλύτερα έργα στο χωριό του, με βάση τον γνωστό εκ των προτέρων προϋπολογισμό που εκ του νόμου υποχρεωτικά θα  αναλογούσε στη Κοινότητα. Έτσι το Κοινοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος θα είχαν ενεργό ρόλο στο χωριό τους και δεν θα ήταν επαίτες στον εκάστοτε Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο και  να εκλιπαρούν για ένα άσπρισμα ή αντικατάσταση μιας  καμένης λάμπας.

 

Η κυβέρνηση της ΝΔ με τον ψευδεπίγραφο τίτλο περί «κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ» ψήφισε μέσα στο καλοκαίρι του 2019 το νόμο 4623/2019 και πήρε πίσω όλα τα θετικά της μεταρρύθμισης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ:

Α) Δεν άφησε  ούτε ένα χρόνο να δοκιμαστεί ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και να κρίνουμε στην πράξη αν υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία και λήψη αποφάσεων των Δημοτικών & Κοινοτικών Συμβουλίων. Να δοκιμαστεί στην πράξη  η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης των Δήμων από το Δημαρχοκεντρικό σε συνεργατικό με προγραμματικές συγκλίσεις και συμμαχίες μαζί με  την ενίσχυση των Κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες.

Β) Έδωσε  στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στα Δ.Σ. των δημοτικών ΝΠΔΔ την απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου, καταργώντας ουσιαστικά τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου ως κυρίαρχου σώματος διαβούλευσης και δημοκρατικών αποφάσεων του Δήμου και μετέτρεψε τον εκλεγέντα Δήμαρχο σε ανεξέλεγκτο και πανίσχυρο μονάρχη, χωρίς να έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια στο εκλογικό σώμα.

Γ) Κατήργησε τον αποφασιστικό ρόλο των Κοινοτικών Συμβουλίων και τον προϋπολογισμό τους  μετατρέποντάς πάλι το Κοινοτικό Συμβούλιο σε διακοσμητικό και επαίτη των διαθέσεων του Δημάρχου ή του εκάστοτε Αντιδημάρχου για να κάνει κάποιο μικρό έργο στο χωριό.

 

Είμαστε ένα χρόνο μετά:

 

1.      Πλήρης υποβάθμιση του ρόλου των Κοινοτικών Συμβουλίων.  Κοινότητες του Δήμου μας δεν είχαν επί μακρόν (και ακόμη δεν έχουν) υπάλληλο για να συνεδριάσουν.

2.      Αποφάσεις Κοινοτικών Συμβουλίων παραμένουν στα χαρτιά, χωρίς καμιά υλοποίηση και πολλές φορές χωρίς απάντηση από το Δήμο.

3.      Συνεχίζεται το παλιό καθεστώς ο κάθε πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο να μην μπορεί να προγραμματίσει  για το παραμικρό έργο στο χωριό του.

4.      Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Ετήσιου προγράμματος δράσης,  του Τεχνικού Προγράμματος  και του Προϋπολογισμού του Δήμου είναι «κενό γράμμα» του νόμου για τις Κοινότητες, όπως άλλωστε και για το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου δεν δίνεται καμιά δυνατότητα συζήτησης, σύνθεσης και συναινετικού προγραμματισμού.

5.      Η πάγια προκαταβολή δεν έχει καταργηθεί, ισχύει, αλλά δεν την ενεργοποιεί η Δημοτική Αρχή.

ü  Έτσι προβλέπεται σύμφωνα με την Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 3440/11.9.2019), το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε Κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της σε

α) 1.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους,

β) 2.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως  2.000 κατοίκους,

γ) 4.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 2.001 έως  10.000 κατοίκους,

 

ü  Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε Πιστωτικά Ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο Δήμο για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ü   Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου Δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ü   Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις Κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως:

α) η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν.3852/2010 αρ.82 περ.γ΄),

β) η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περ.δ΄),

γ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περ.ε΄),

δ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν.3852/2010 αρ.83 παρ.2 περ.δ΄).

 

ü    Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν.3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5-15.6.1959, 152 του ν.4270/2014, καθώς και αυτές του ν.4129/2013.

 

 

Κυρίες και Κύριοι

Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι

 

Ένα χρόνο τώρα ζήσαμε και ζήσατε τις αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εκτροπές στην Αυτοδιοίκηση με την υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου μας και  των Κοινοτήτων σας.

 

Πρέπει ενωτικά και συντονισμένα να διεκδικήσετε τα αυτονόητα, που αφορούν τις Κοινότητές σας και το Δήμο μας.

 

1.      Να απαιτήσετε  την ΆΜΕΣΗ υλοποίηση της Πάγιας Προκαταβολής για τις Κοινότητές σας και θα έχετε την ολόπλευρη στήριξή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

2.      Να απαιτήσετε την ουσιαστική συμμετοχή των Κοινοτήτων σας σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Ετήσιου προγράμματος δράσης,  του Τεχνικού Προγράμματος  και του Προϋπολογισμού του Δήμου μας.

 

3.      Να βαδίσετε στο επιτυχημένο πείραμα της  γειτονικής Λέσβου και να συστήσετε το ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ (ενδεχόμενα και με τις Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Σάμου ως ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ), ώστε να έχετε  μια δυνατή, ενωτική φωνή διεκδίκησης, τόσο σε επίπεδο Δήμου μας όσο και για τα γενικότερα  θεσμικά αυτοδιοικητικά ζητήματα.

 

 

Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική μας Παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ», όπως δεσμευτήκαμε προεκλογικά, θα είμαστε  στο πλευρό των Κοινοτήτων και των Κοινοτικών Συμβουλίων και θα στηρίξουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις σας και κάθε προσπάθεια για το ζωντάνεμα των χωριών μας.

 

Με εκτίμηση

 

Γιάννης Αξιώτης, δημοτικός σύμβουλος

(τηλ. 6972668635)

Νίκος Ζάχαρης, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής δημοτικής κίνησης «η Σάμος αλλάΖΕΙ»

(τηλ. 6984618084)

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

 

1.      Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

2.      Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας Αμπέλου

3.      Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας Βαθέος

4.      Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας Βουρλιωτών

5.      Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας Κοκκαρίου

6.      Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας Παλαιοκάστρου

7.      Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας Σαμίων

8.      Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας Μαυρατζαίων

9.      Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας Μυτιληνιών

10.  Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας  Παγώνδα

11.  Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας Πυθαγορείου

12.  Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας  Πύργου

13.  Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας  Σπαθαραίων

14.  Πρόεδρος και Σύμβουλοι Κοινότητας  Χώρας

15.  Πρόεδρος Κοινότητας Κουμαραδαίων

16.  Πρόεδρος Κοινότητας Μανωλατών

17.  Πρόεδρος Κοινότητας  Μεσογείου

18.  Πρόεδρος Κοινότητας Μύλων

19.  Πρόεδρος Κοινότητας  Πανδρόσου

20.  Πρόεδρος Κοινότητας Σταυρινήδων

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

1.      Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου

2.      Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανατ. Σάμου

3.      Δημοτικοί Σύμβουλοι Ανατ. Σάμου

Share this post:

Comments

comments

Advertisement

Δήμος

35 στειρώσεις αδέσποτων σκύλων στο Δήμο Δυτικής Σάμου

Published

on

By

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 35 στειρώσεις αδέσποτων σκύλων σε χρονικό διάστημα 4 ημερών στο Καρλόβασι.

Τα ζώα πέραν της στείρωσης, τσιπαρίστηκαν και ελέχθησαν για τον ιό της λύσσας.

Για την δράση αυτή ο δήμος Δυτικής Σάμου αναφέρει :

“Χάρη στην πολύ καλή συνεργασία του Δήμου Δυτικής Σάμου με αλλοδαπό κτηνίατρο , τοπικούς φιλοζωικούς φορείς, αλλά και όλους τους πολίτες- εθελοντές μπορέσαμε να έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα σε αυτό το ευαίσθητο θέμα που ταλαιπωρεί τους πολίτες αλλά και τα ίδια τα ζώα.

Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση αποτελεί τη μόνη δυνατή λύση έτσι ώστε το φαινόμενο της εγκατάλειψης και κακομεταχείρισης των ζώων να εξαλειφθεί από την κοινωνία μας”.

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Η “Ανατροπή” επισκέφτηκε το Παλαιόκαστρο

Published

on

By

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 η “Ανατροπή” επισκέφτηκε την κοινότητα του Παλαιοκάστρου, όπου οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, Θεοφάνης Βακράς και Στέλιος Βακράς συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Ξαγοράρη και τα μέλη της κοινότητας.

Πραγματοποιήθηκε μια εκτενής συζήτηση, αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα, καθώς επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην καθημερινότητά τους και παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια. Επίσης, έγινε ανάλυση ως προς τη λειτουργία του Δήμου και στο πώς ανταποκρίνεται η δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες του Δήμου ως προς την υλοποίηση των αποφάσεων και των έργων.

Ένα σημαντικό ζήτημα που συζητήθηκε από τους παρευρισκομένους είναι η μη ύπαρξη μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στους παραθαλάσσιους τουριστικούς οικισμούς του Παλαιοκάστρου (Κέρβελη, Ποσειδώνιο, Κλήμα, Ψιλή Άμμος)· ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την δημοτική αρχή, όχι μόνο για αυτή την περιοχή, αλλά και για ακόμα περισσότερες. Πρωτίστως, όμως, πρέπει να δρομολογηθούν οι ανάλογες μελέτες και η σύνταξή τους, ένα ζήτημα στο οποίο ο Δήμος χωλαίνει, ενώ η απουσία έγκαιρων και πλήρων μελετών συμβάλει στην διαιώνιση του ζητήματος αυτού.

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Περιφερειακά10 ώρες ago

Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Θεοδώρου

COVID-1911 ώρες ago

Ένα κρούσμα covid-19 στη Π.Ε Σάμου

Αστυνομικά - Λιμενικά13 ώρες ago

Εορτασμός της Ημέρας της Αστυνομίας και του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου 

Σαμιακά13 ώρες ago

Επιστολή διαμαρτυρίας της ΕΜΔΥΔΑΣ Σάμου προς το Δήμο Ανατολικής Σάμου

Σαμιακά13 ώρες ago

Δωρεάν τεστ ΠΑΠ στο Περιφερειακό Ιατρείο του Όρμου Μαραθοκάμπου

Περιφερειακά13 ώρες ago

Συνάντηση Μουτζούρη με την ευρωπαία αξιωματούχο για το μεταναστευτικό Beate Gminder

Σαμιακά18 ώρες ago

Αναβολή αρχαιρεσιών του Συλλόγου Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων

Σαμιακά19 ώρες ago

Θετική στον κορωνοϊό νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Σάμου

Δήμος1 ημέρα ago

35 στειρώσεις αδέσποτων σκύλων στο Δήμο Δυτικής Σάμου

Σαμιακά1 ημέρα ago

Δημήτρης Κασμιρλής: Καταστροφική ήταν η φετινή τουριστική χρονιά

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή