Connect with us

Σαμιακά

“Ο Σεβασμιώτατος δεν πάσχει απο ξενοφοβική σύγχυση”

Published

on

Αλγιεινή εντύπωση προκάλεσε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, στο οποίο χαρακτηρίζουν τον μητροπολίτη Σάμου ως “ξενοφοβικό που υποδαυλίζει τα ξενοφοβικά πάθη στο νησί” και βρίσκεται σε “ξενοφοβική σύγχυση”. Η μητρόπολη Σάμου, με επιστολή της, κάνει λόγο για προσβλητικούς υπαινιγμούς και θυμίζει το έργο της τοπικής εκκλησίας σε ανθρώπους κάθε φυλής και θρησκείας. Καλεί δε τον συντάκτη «να ελέγχει περισσότερο τούς, γνωστούς στην τοπική κοινωνία, πληροφοριοδότες του, διότι εκτίθεται».

Αναλυτικά.

Περί Ξενοφοβίας

Ἀλγεινή ἐντύπωση μᾶς προξένησε τόσο ἡ ἐπιπόλαιη ἀνάγνωση τοῦ Δελτίου Τύπου μας γιά τούς πολυτέκνους, ὅσο καί ἡ ἀτυχής κριτική τοῦ Δημοσιογράφου τῆς «Ἐφημερίδος τῶν Συντακτῶν», ὁ ὁποῖος μέ τήν γνωστή εἰρωνική διάθεση ἀπέναντι σέ ὅ,τι Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο, ἔγραψε ἀπό τήν ἀσφάλεια τοῦ ἐν Ἀθήναις γραφείου του τό ἄρθρο του «Μάθε παιδί μου (λάθος) γράμματα», στό φύλλο τῆς ὡς ἄνω Ἐφημερίδος 12.03.2019, στό ὁποῖο ἐμπλέκει τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐσέβιο, χρησιμοποιώντας μάλιστα προσβλητικούς ὑπαινιγμούς.

Ἐπιγράφει τήν παράγραφο, πού ἀφορᾶ στόν Σεβασμιώτατο «Ξενοφοβικός Μητροπολίτης»! Χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο ξενοφοβικός, γιά νά προσδώσει ἀρνητικό χαρακτηρισμό στόν Σεβασμιώτατο, ἀλλά ἀπ’ὅτι φαίνεται ἀγνοεῖ τήν ἐτυμολογία του, ἡ ὁποία (σύμφωνα μέ τήν Βικιπαίδεια) σημαίνει τόν ἐπιφυλακτικό ἀπέναντι σέ κάποιον, πού δέν ἔχει τήν ἴδια ἐθνική ταυτότητα.

Καί ἐρωτοῦμε: πού εἶναι τό κακό, ὅταν κάποιος εἶναι ἐπιφυλακτικός; Ἐξάλλου ἄλλο καχύποπτος, ἄλλο ἐπιφυλακτικός!

Και γιά τήν Ἀθήνα καί τήν ὑπόλοιπη Χώρα δέν γνωρίζουμε, ἀλλά στά ἀκριτικά μας Νησιά οἱ περισσότεροι γιά νά μήν ‘πῶ ὅλοι εἴμαστε ἐπιφυλακτικοί, ἀκόμη δέ καί ὅσοι συμφωνοῦν ἰδεολογικά μέ τόν ἀρθρογράφο, ὅταν ὁ κίνδυνος φτάσει στήν πόρτα τους καί ἀπειλήσει τήν περιουσία τους, τήν ἡσυχία τους, τήν ἐλευθερία τους, τήν ζωή ἤ τήν οἰκογένειά τους, ἐγκαταλείπουν οἱασδήποτε μορφῆς ἰδεοληψία καί γίνονται δύο φορές πλέον ἐπιφυλακτικοί.

Φαίνεται ὅμως, ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου ἀγνοεῖ καί τό ἔργο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅλα αὐτά τά χρόνια, τήν στάση τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῶν λοιπῶν Πατέρων καί Ἀδελφῶν, ἀλλά καί τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τίς τοποθετήσεις, τήν συνδρομή καί τήν συμπαράσταση χωρίς διάκριση θρησκείας, ἔθνους ἤ φυλῆς πρός κάθε ἐμπερίστατο μέ προτεραιότητα, στά παιδιά, τίς ἀπροστάτευτες γυναῖκες, τίς οἰκογένειες καί φυσικά τούς Χριστιανούς.

Σημειωτέον ὅτι διοργανώσαμε εἰδική ἐκδήλωση γιά νά βραβεύσουμε τούς ἐθελοντές παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου. Τούς πραγματικούς ἐθελοντές ὅμως, ὄχι τούς ἐπιδοτούμενους καί ὑποκινούμενους!

Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου ἀγνοεῖ ἐπίσης, ὅτι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία κατ’ ἐντολήν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό τούς φτωχούς της πόρους ἔθρεψε, στέγασε, ἔντυσε, καί μέχρι σήμερα ἀκόμη πράττει γιά τούς ἐμπερίστατους αὐτούς ἀνθρώπους, πληρώνοντας ἀκόμη νοσήλεια καί φάρμακα!

Ὁ Ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος μάλιστα μέ τούς συνεργάτες του φρόντισε γιά δεκάδες προσφύγων, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νά γίνουν Χριστιανοί, ὥστε νά κατηχηθοῦν ἐπαρκῶς, νά βαπτισθοῦν καί νά ἐνταχθοῦν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί συνεκδοχικῶς στήν τοπική κοινωνία, ἐκκεντρισμένοι στόν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό μας.

Μακάρι τέτοιο ζῆλο νά ἔδειχναν καί ἄλλοι Δημόσιοι φορεῖς, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι ἀδιαφοροῦν γιά τήν τραγική κατάσταση στά ἀκριτικά μας Νησιά καί κυρίως γιά τίς ἀπάνθρωπες συνθῆκες διαβίωσης τῶν προσφύγων/μεταναστῶν, παρά τά πολλά, ὅπως πληροφορούμαστε οἰκονομικά κονδύλια στήριξης.

Προσκαλοῦμε τόν συντάκτη τοῦ ἄρθρου νά ἀφήσει τήν ἡσυχία τῆς ἀστικῆς ζωῆς τοῦ σπιτιοῦ ἤ τοῦ γραφείου του καί νά ἔλθει νά ζήσει γιά λίγο στό ἀκριτικό Νησί τῆς Σάμου. Ἔχει νά δεῖ πολλά καί κυρίως νά ἀνεύρει στοιχεῖα γιά νά καταγράψει τό πῶς καταπατοῦνται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στίς ἄθλιες συνθῆκες διαμονῆς μέσα στή βροχή καί τό κρύο, ἰδίως τῆς χθεσινῆς βραδιᾶς. Κι ἄν ἔχει τό θάρρος ἀς στρέψει τήν ὁρμητικότητά του στούς πραγματικά ὑπεύθυνους, τούς ἐγγύς καί τούς μακρᾶν. Καί σέ ἐκείνους, ἄν μπορεῖ ἄς ἀπευθυνθεῖ μέ τήν ἴδια εἰρωνία καί μέ τούς ἴδιους προσβλητικούς λόγους.

Ὁ Σεβασμιώτατος δέν πάσχει ἀπό ξενοφοβική σύγχυση. Ἄλλοι ὑποδαυλίζουν τά ξενοφοβικά πάθη στό Νησί, ὅπως τά ἐννοεῖ ὁ συντάκτης καί ὄχι ὁ Μητροπολίτης. Ὅμως δέν ἐθελοτυφλοῦμε, ὅπως ἐνδεχομένως θά ἐπιθυμοῦσε ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου. Εἴτε τό θέλουν κάποιοι, εἴτε ὄχι, οἱ μετανᾶστες –οἱ πρόσφυγες πλέον εἶναι ἐλάχιστοι- ἀπ’ ὅποια Χώρα κι ἄν προέρχονται, ἀπό τά παράλια τῆς γείτονος Χώρας φθάνουν στό Νησί μας.

Ὅσο γιά τήν παρατήρηση, ὅτι χρησιμοποιήθηκε δῆθεν δήλωση του Πρωθυπουργοῦ τῆς γείτονος Χώρας, ἔχουμε νά συστήσουμε στόν συντάκτη τοῦ ἄρθρου νά εἶναι προσεκτικότερος καί νά μήν ἀμφισβητεῖ τίς πηγές τῶν άλλων μέ ἐρασιτεχνισμό, μόνο καί μόνο γιά νά ἐπιβάλλει τήν ἄποψή του! Ἀκόμη δέ νά ἐλέγχει περισσότερο τούς, γνωστούς στήν τοπική κοινωνία, πληροφοριοδότες του, διότι ἐκτίθεται! Ἐάν ἐπιθυμεῖ δε, μποροῦμε νά τοῦ κοινοποιήσουμε τίς πηγές μας, τίς ὁποῖες ἄλλωστε μπορεῖ μέ εὐκολία νά βρεῖ στό διαδίκτυο καί εἴμαστε στήν διάθεσή του γιά τήν ἐξακρίβωση πραγματικῶν στοιχείων καί μή.

Ἐν κατακλείδει, εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστή ἡ θέση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἡ προσπάθεια ὅλων μας νά διατηρήσουμε πολύτιμες ἰσοροπίες μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἐντοπίων καί ξένων, πού ζοῦν στό Νησί μας. Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι ἀγωνιζόμαστε νά διατηρήσουμε τήν ἐθνική καί πολιστισμική μας ταυτότητα, τήν συνοχή καί τήν ἑνότητά μας, ζῶντας μακρυά ἀπό τήν ἡσυχία καί τήν ἀσφάλεια τοῦ κλεινοῦ ἄστεως, σχεδόν ἐγκαταλελειμμένοι νά φυλάσσουμε κυριολεκτικῶς Θερμοπῦλες.

Τήν ἴδια στιγμή, κάποιοι ἄλλοι ἀναπαυόμενοι στίς δάφνες τους μᾶς θεωροῦν ξενοφοβικούς, ἐπειδή χωρίς νά ἀδιαφοροῦμε γιά τούς ἄλλους, ἀγαπᾶμε τό Νησί μας, τήν Πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία μας, ἐπειδή χωρίς νά ξεχωρίζουμε τίς ἄλλες Χῶρες, ἀγαπᾶμε τήν Ἑλλάδα.

Τό νά ἀγαπᾶς τήν Πατρίδα σου καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, φροντίζοντας γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τόν Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ εἶναι μέγιστο ἐθνικό ἰδεῶδες. Αὐτό μᾶς κατέστησε ἐλευθέρους ἀπό τίς κατά καιρούς δουλεῖες καί δέν θά τό ἀρνηθοῦμε ποτέ.

Comments

comments

Σαμιακά

Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ: Η Σάμος και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρέπει να αλλάξουν σελίδα

Published

on

By

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι αυτοδιοικητικές  εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής που καθιέρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Είμαστε περήφανοι γιατί η δική μας κυβέρνηση έκανε πράξη το χρόνιο αίτημα της Αριστεράς και των Συνεδρίων των Αυτοδιοικητικών για τη θέσπιση της απλής αναλογικής στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, γιατί πιστεύουμε ότι ο διάλογος και οι προγραμματικές συγκλίσεις είναι η κινητήρια και προωθητική δύναμη για τα νησιά, τις πόλεις και τα χωριά μας.

Για εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ οι αξίες της Δημοκρατίας, της Αλληλεγγύης, της Συμμετοχής και  της  Διαφάνειας είναι αδιαπραγμάτευτες.

Στις  εκλογές της 26ης Μαΐου:

  • Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στηρίζουμε, με τη συμμετοχή στελεχών μας ως υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, το ψηφοδέλτιο της «ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του Βορείου Αιγαίου» με επικεφαλής τον υποψήφιο Περιφερειάρχη ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΙΛΑΝΗ.
  • Στο Δήμο Ανατολικής Σάμου στηρίζουμε, με τη συμμετοχή στελεχών μας ως υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, το ψηφοδέλτιο «Η Σάμος αλλάΖΕΙ» με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο ΝΙΚΟ ΖΑΧΑΡΗ.
  • Στο Δήμο της Δυτικής Σάμου στηρίζουμε την υποψηφιότητα, ως δημοτικής συμβούλου, της Αριάδνης Ρίγλη – Δήμου.

Καλούμε τις  Σαμιώτισσες  και τους Σαμιώτες στις  αυτοδιοικητικές  εκλογές να επιλέξουν με την ψήφο τους τα ψηφοδέλτια και τις υποψηφιότητες που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί στις 26 Μαΐου η Σάμος και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρέπει να αλλάξουν σελίδα.

 

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Μεταφορά μεταναστών στον Πειραιά. Καμία παρέμβαση μέχρι σήμερα στο νέο ΚΥΤ στη Ζερβού

Published

on

By

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες άσυλου για 145 άτομα που διαμένουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου.

Οι μεταναστες την Τρίτη 21 Μαΐου, χωρισμένοι σε γκρουπ θα μεταφέρονται σταδιακά με λεωφορεία στο λιμάνι της Σάμου οπού αναμένεται να αναχωρήσουν στις 03:00 τα ξημερώματα με το πλοίο ‘NISSOS CHIOS’ με προορισμό τον Πειραιά . Στη συνέχεια θα προωθηθούν στην ενδοχώρα .

Εντωμεταξύ σε σημερινή αυτοψία του samos24.gr στα τρία όμορα οικόπεδα που έχουν μισθωθεί απο το αρμόδιο υπουργείο στη περιοχή της Ζερβού, που θα γίνει η κατασκευή του νέου Κέντρου Υποδοχής, διαπιστώθηκε ότι καμία εργασία δεν έχει εκτελεστεί μέχρι και σήμερα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Μεταναστευτικης Πολιτικής, κ. Δημήτρη Βίτσα ότι σύντομα θα ξεκινούσαν οι παρεμβάσεις εκείνες για την διαμόρφωση του χώρου.

Σημειώνεται ότι το νέο ΚΥΤ θα διαθέτει περίπου 1.200 θέσεις, ενώ η μετεγκατάσταση σε αυτό υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον κ. Βίτσα μέχρι το τέλος Αυγούστου 2019 , ενώ ο χώρος του σημερινού Κέντρου θα παραχωρηθεί στο δήμο για να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων.

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Καιρός: Αραιή συννεφιά – άνοδο θερμοκρασίας

Published

on

By

Ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας με παράλληλη μεταφορά αφρικάνικης σκόνης η οποία θα υποχωρήσει από την Τρίτη,θα έχουν την εβδομάδα που μας έρχεται οι κάτοικοι στο νησί της Σάμου και στην Ικαρία.Αναλυτικά στις μεγαλύτερες πόλεις του νησιού θα επικρατήσουν οι εξής καιρικές συνθήκες.

Για το Βαθύ προβλέπεται.

Δευτέρα 20-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 βαθμούς η ελάχιστη έως 26 βαθμούς η μέγιστη.

Τρίτη 21-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 βαθμούς η ελάχιστη έως 29 βαθμούς η μέγιστη.

Τετάρτη 22-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 29 βαθμούς η μέγιστη.

Πέμπτη 23-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 30 βαθμούς η μέγιστη.

Για το Καρλόβασι προβλέπεται.

Δευτέρα 20-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 βαθμούς η ελάχιστη έως 26 βαθμούς η μέγιστη.

Τρίτη 21-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 βαθμούς η ελάχιστη έως 29 βαθμούς η μέγιστη.

Τετάρτη 22-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 29 βαθμούς η μέγιστη.

Πέμπτη 23-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 30 βαθμούς η μέγιστη.

Για την Ικαρία προβλέπεται.

Δευτέρα 20-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 25 βαθμούς η μέγιστη.

Τρίτη 21-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 βαθμούς η ελάχιστη έως 26 βαθμούς η μέγιστη.

Τετάρτη 22-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 27 βαθμούς η μέγιστη.

Πέμπτη 23-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 βαθμούς η ελάχιστη έως 29 βαθμούς η μέγιστη.

Για τους Φούρνους προβλέπεται.

Δευτέρα 20-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 βαθμούς η ελάχιστη έως 26 βαθμούς η μέγιστη.

Τρίτη 21-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 βαθμούς η ελάχιστη έως 29 βαθμούς η μέγιστη.

Τετάρτη 22-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 29 βαθμούς η μέγιστη.

Πέμπτη 23-5-19 

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά περιόδους πιο πυκνή.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς εντάσεως 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 30 βαθμούς η μέγιστη.

Μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά την πορεία των βροχών και των καταιγίδων εδώ http://www.meteoclub.gr/ergaleia/doppler-radar

Μπορείτε να βλέπετε χάρτες επικινδυνότητας εδώ http://www.meteoclub.gr/ergaleia/meteoex.Ανανεώνει με Ctrl +F5

 

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Advertisement Enter ad code here

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή

Copyright © 2017