Connect with us

Σαμιακά

“Ο Σεβασμιώτατος δεν πάσχει απο ξενοφοβική σύγχυση”

Published

on

Αλγιεινή εντύπωση προκάλεσε δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, στο οποίο χαρακτηρίζουν τον μητροπολίτη Σάμου ως “ξενοφοβικό που υποδαυλίζει τα ξενοφοβικά πάθη στο νησί” και βρίσκεται σε “ξενοφοβική σύγχυση”. Η μητρόπολη Σάμου, με επιστολή της, κάνει λόγο για προσβλητικούς υπαινιγμούς και θυμίζει το έργο της τοπικής εκκλησίας σε ανθρώπους κάθε φυλής και θρησκείας. Καλεί δε τον συντάκτη «να ελέγχει περισσότερο τούς, γνωστούς στην τοπική κοινωνία, πληροφοριοδότες του, διότι εκτίθεται».

Αναλυτικά.

Περί Ξενοφοβίας

Ἀλγεινή ἐντύπωση μᾶς προξένησε τόσο ἡ ἐπιπόλαιη ἀνάγνωση τοῦ Δελτίου Τύπου μας γιά τούς πολυτέκνους, ὅσο καί ἡ ἀτυχής κριτική τοῦ Δημοσιογράφου τῆς «Ἐφημερίδος τῶν Συντακτῶν», ὁ ὁποῖος μέ τήν γνωστή εἰρωνική διάθεση ἀπέναντι σέ ὅ,τι Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο, ἔγραψε ἀπό τήν ἀσφάλεια τοῦ ἐν Ἀθήναις γραφείου του τό ἄρθρο του «Μάθε παιδί μου (λάθος) γράμματα», στό φύλλο τῆς ὡς ἄνω Ἐφημερίδος 12.03.2019, στό ὁποῖο ἐμπλέκει τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Εὐσέβιο, χρησιμοποιώντας μάλιστα προσβλητικούς ὑπαινιγμούς.

Ἐπιγράφει τήν παράγραφο, πού ἀφορᾶ στόν Σεβασμιώτατο «Ξενοφοβικός Μητροπολίτης»! Χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο ξενοφοβικός, γιά νά προσδώσει ἀρνητικό χαρακτηρισμό στόν Σεβασμιώτατο, ἀλλά ἀπ’ὅτι φαίνεται ἀγνοεῖ τήν ἐτυμολογία του, ἡ ὁποία (σύμφωνα μέ τήν Βικιπαίδεια) σημαίνει τόν ἐπιφυλακτικό ἀπέναντι σέ κάποιον, πού δέν ἔχει τήν ἴδια ἐθνική ταυτότητα.

Καί ἐρωτοῦμε: πού εἶναι τό κακό, ὅταν κάποιος εἶναι ἐπιφυλακτικός; Ἐξάλλου ἄλλο καχύποπτος, ἄλλο ἐπιφυλακτικός!

Και γιά τήν Ἀθήνα καί τήν ὑπόλοιπη Χώρα δέν γνωρίζουμε, ἀλλά στά ἀκριτικά μας Νησιά οἱ περισσότεροι γιά νά μήν ‘πῶ ὅλοι εἴμαστε ἐπιφυλακτικοί, ἀκόμη δέ καί ὅσοι συμφωνοῦν ἰδεολογικά μέ τόν ἀρθρογράφο, ὅταν ὁ κίνδυνος φτάσει στήν πόρτα τους καί ἀπειλήσει τήν περιουσία τους, τήν ἡσυχία τους, τήν ἐλευθερία τους, τήν ζωή ἤ τήν οἰκογένειά τους, ἐγκαταλείπουν οἱασδήποτε μορφῆς ἰδεοληψία καί γίνονται δύο φορές πλέον ἐπιφυλακτικοί.

Φαίνεται ὅμως, ὅτι ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου ἀγνοεῖ καί τό ἔργο τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅλα αὐτά τά χρόνια, τήν στάση τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τῶν λοιπῶν Πατέρων καί Ἀδελφῶν, ἀλλά καί τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τίς τοποθετήσεις, τήν συνδρομή καί τήν συμπαράσταση χωρίς διάκριση θρησκείας, ἔθνους ἤ φυλῆς πρός κάθε ἐμπερίστατο μέ προτεραιότητα, στά παιδιά, τίς ἀπροστάτευτες γυναῖκες, τίς οἰκογένειες καί φυσικά τούς Χριστιανούς.

Σημειωτέον ὅτι διοργανώσαμε εἰδική ἐκδήλωση γιά νά βραβεύσουμε τούς ἐθελοντές παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου. Τούς πραγματικούς ἐθελοντές ὅμως, ὄχι τούς ἐπιδοτούμενους καί ὑποκινούμενους!

Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου ἀγνοεῖ ἐπίσης, ὅτι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία κατ’ ἐντολήν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό τούς φτωχούς της πόρους ἔθρεψε, στέγασε, ἔντυσε, καί μέχρι σήμερα ἀκόμη πράττει γιά τούς ἐμπερίστατους αὐτούς ἀνθρώπους, πληρώνοντας ἀκόμη νοσήλεια καί φάρμακα!

Ὁ Ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος μάλιστα μέ τούς συνεργάτες του φρόντισε γιά δεκάδες προσφύγων, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νά γίνουν Χριστιανοί, ὥστε νά κατηχηθοῦν ἐπαρκῶς, νά βαπτισθοῦν καί νά ἐνταχθοῦν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί συνεκδοχικῶς στήν τοπική κοινωνία, ἐκκεντρισμένοι στόν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό μας.

Μακάρι τέτοιο ζῆλο νά ἔδειχναν καί ἄλλοι Δημόσιοι φορεῖς, οἱ ὁποῖοι, ἄν καί καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι ἀδιαφοροῦν γιά τήν τραγική κατάσταση στά ἀκριτικά μας Νησιά καί κυρίως γιά τίς ἀπάνθρωπες συνθῆκες διαβίωσης τῶν προσφύγων/μεταναστῶν, παρά τά πολλά, ὅπως πληροφορούμαστε οἰκονομικά κονδύλια στήριξης.

Προσκαλοῦμε τόν συντάκτη τοῦ ἄρθρου νά ἀφήσει τήν ἡσυχία τῆς ἀστικῆς ζωῆς τοῦ σπιτιοῦ ἤ τοῦ γραφείου του καί νά ἔλθει νά ζήσει γιά λίγο στό ἀκριτικό Νησί τῆς Σάμου. Ἔχει νά δεῖ πολλά καί κυρίως νά ἀνεύρει στοιχεῖα γιά νά καταγράψει τό πῶς καταπατοῦνται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα στίς ἄθλιες συνθῆκες διαμονῆς μέσα στή βροχή καί τό κρύο, ἰδίως τῆς χθεσινῆς βραδιᾶς. Κι ἄν ἔχει τό θάρρος ἀς στρέψει τήν ὁρμητικότητά του στούς πραγματικά ὑπεύθυνους, τούς ἐγγύς καί τούς μακρᾶν. Καί σέ ἐκείνους, ἄν μπορεῖ ἄς ἀπευθυνθεῖ μέ τήν ἴδια εἰρωνία καί μέ τούς ἴδιους προσβλητικούς λόγους.

Ὁ Σεβασμιώτατος δέν πάσχει ἀπό ξενοφοβική σύγχυση. Ἄλλοι ὑποδαυλίζουν τά ξενοφοβικά πάθη στό Νησί, ὅπως τά ἐννοεῖ ὁ συντάκτης καί ὄχι ὁ Μητροπολίτης. Ὅμως δέν ἐθελοτυφλοῦμε, ὅπως ἐνδεχομένως θά ἐπιθυμοῦσε ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου. Εἴτε τό θέλουν κάποιοι, εἴτε ὄχι, οἱ μετανᾶστες –οἱ πρόσφυγες πλέον εἶναι ἐλάχιστοι- ἀπ’ ὅποια Χώρα κι ἄν προέρχονται, ἀπό τά παράλια τῆς γείτονος Χώρας φθάνουν στό Νησί μας.

Ὅσο γιά τήν παρατήρηση, ὅτι χρησιμοποιήθηκε δῆθεν δήλωση του Πρωθυπουργοῦ τῆς γείτονος Χώρας, ἔχουμε νά συστήσουμε στόν συντάκτη τοῦ ἄρθρου νά εἶναι προσεκτικότερος καί νά μήν ἀμφισβητεῖ τίς πηγές τῶν άλλων μέ ἐρασιτεχνισμό, μόνο καί μόνο γιά νά ἐπιβάλλει τήν ἄποψή του! Ἀκόμη δέ νά ἐλέγχει περισσότερο τούς, γνωστούς στήν τοπική κοινωνία, πληροφοριοδότες του, διότι ἐκτίθεται! Ἐάν ἐπιθυμεῖ δε, μποροῦμε νά τοῦ κοινοποιήσουμε τίς πηγές μας, τίς ὁποῖες ἄλλωστε μπορεῖ μέ εὐκολία νά βρεῖ στό διαδίκτυο καί εἴμαστε στήν διάθεσή του γιά τήν ἐξακρίβωση πραγματικῶν στοιχείων καί μή.

Ἐν κατακλείδει, εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστή ἡ θέση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἡ προσπάθεια ὅλων μας νά διατηρήσουμε πολύτιμες ἰσοροπίες μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ἐντοπίων καί ξένων, πού ζοῦν στό Νησί μας. Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι ἀγωνιζόμαστε νά διατηρήσουμε τήν ἐθνική καί πολιστισμική μας ταυτότητα, τήν συνοχή καί τήν ἑνότητά μας, ζῶντας μακρυά ἀπό τήν ἡσυχία καί τήν ἀσφάλεια τοῦ κλεινοῦ ἄστεως, σχεδόν ἐγκαταλελειμμένοι νά φυλάσσουμε κυριολεκτικῶς Θερμοπῦλες.

Τήν ἴδια στιγμή, κάποιοι ἄλλοι ἀναπαυόμενοι στίς δάφνες τους μᾶς θεωροῦν ξενοφοβικούς, ἐπειδή χωρίς νά ἀδιαφοροῦμε γιά τούς ἄλλους, ἀγαπᾶμε τό Νησί μας, τήν Πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία μας, ἐπειδή χωρίς νά ξεχωρίζουμε τίς ἄλλες Χῶρες, ἀγαπᾶμε τήν Ἑλλάδα.

Τό νά ἀγαπᾶς τήν Πατρίδα σου καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, φροντίζοντας γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τόν Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ εἶναι μέγιστο ἐθνικό ἰδεῶδες. Αὐτό μᾶς κατέστησε ἐλευθέρους ἀπό τίς κατά καιρούς δουλεῖες καί δέν θά τό ἀρνηθοῦμε ποτέ.

Share this post:

Comments

comments

Σαμιακά

Μετά το διαζύγιο: Συμβουλές για να ανακαλύψετε ξανά τον εαυτό σας

Published

on

By

Η υπόθεση του διαζυγίου για κάθε σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική για τη ζωή. Υπογράφοντας τα έγγραφα του διαζυγίου σας, δίνεται και επίσημα το τέλος μιας σχέσης που χτίστηκε με ελπίδα και αγνά συναισθήματα. Η ιστορία κάθε διαζυγίου είναι διαφορετική. Ίσως να ήσασταν παντρεμένοι για δεκαετίες ή ίσως να είχατε συμπληρώσει μόνο ένα χρόνο έγγαμου βίου. Ίσως να είχατε αποκτήσει παιδιά, ίσως και όχι. Ίσως να αισθάνεστε ανακουφισμένοι ή ίσως πληγωμένοι – ίσως και τα δύο.

 

Όλα αυτά όμως σας οδήγησαν σ’ αυτό το συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεστε τώρα. Η κατεύθυνση που θα επιλέξετε να πάρετε από δω και στο εξής θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη νέα σας ζωή. Τι θα μπορούσατε να κάνετε λοιπόν για να επαναπροσδιορίσετε τη σχέση σας με τον εαυτό σας;

 

Επιτρέψτε στον εαυτό σας να πενθήσει

Κανένα άτομο δεν παντρεύεται σκεπτόμενο ότι κάποια μέρα υπάρχει η πιθανότητα να χωρίσει από τον/την σύντροφό του. Ακόμα κι αν το διαζύγιο με το άλλο άτομο ήταν κάτι που το επιζητούσατε αρκετά, εξακολουθεί να αποτελεί απώλεια. Όλη αυτή η ψυχοφθόρα διαδικασία είναι αρκετά οδυνηρή και για τις δύο πλευρές, οι οποίες καλούνται να διευθετήσουν και άλλους είδους θέματα κατα τη συμφωνία του διαζυγίου τους. Επιβάλλεται λοιπόν να στραφούν και οι δύο πλευρές σε έναν έμπειρο δικηγόρο που γνωρίζει απόλυτα τις υποθέσεις του Οικογενειακού Δικαίου. Οικογενειακό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που ασχολείται με το γάμο και όλες τις νομικές του περιπτώσεις και αποτελεί τομέα εξειδίκευσης του δικηγόρου που πρέπει εσείς να αναζητήσετε. Ένας δικηγόρος για Οικογενειακό Δίκαιο στην Αθήνα που μπορεί να διαμένετε, θα σας βοηθήσει να κάνετε το πρώτο αποφασιστικό βήμα για τη νέα ζωή σας που βρίσκεται στα σκαριά.

 

Γι αυτό λοιπόν είναι φυσικό να αισθάνεστε τύψεις για το διαζύγιό σας και το τέλος της σχέσης σας. Όποια και να ήταν η εμπειρία σας κατά τη διάρκεια του γάμου σας, σίγουρα θα σας δημιουργηθούν αισθήματα θλίψης και απώλειας. Εξάλλου μια απώλεια, είναι πάντοτε μια απώλεια.

 

Επεξεργαστείτε τα συναισθήματά σας

Μην πάρετε μαζί σας τα τραύματα του παρελθόντος στο νέο ξεκίνημα που κάνετε στη ζωή σας. Ανακαλύψτε έναν τρόπο να δουλέψετε αυτά τα συναισθήματα κατάρρευσης του γάμου σας, συνομιλώντας με τους δικούς σας ανθρώπους, καθώς και με έναν επαγγελματία θεραπευτή. Επίσης μπορείτε να εστιάσετε την ενέργειά σας και σε μια υγιή δραστηριότητα που απολαμβάνετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνηθίζουν να αγνοούν όλα αυτά τα προβλήματα του διαζυγίου τους, από το να έρθουν πραγματικά αντιμέτωποι με αυτά και να τα επιλύσουν. Εάν λοιπόν αντιστέκεστε στην ιδέα της θεραπείας, ίσως θα έπρεπε να θυμάστε πως η θεραπεία σας δεν έχει να κάνει με την κρίση του προβλήματός σας, αλλά με την βελτίωση της προσωπικής σας ζωής.

 

Ανακαλύψτε ξανά τον εαυτό σας

Ειδικά αν ήσασταν παντρεμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως να είχατε εγκαταλείψει πολλά από τα πράγματα που απολαμβάνατε παλιά ως άτομο, για χάρη του έγγαμου βίου σας. Αναρωτηθείτε λοιπόν ποια ήταν τα χόμπι και οι δραστηριότητές σας πριν το γάμο σας. Η άσκηση και η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντός σας για αυτά είναι και πάλι σημαντική για την ανοικοδόμηση του εαυτού σας. Οποιαδήποτε ανανεωτική σας κίνηση μπορεί να σας φέρει πιο κοντά με τον αληθινό σας εαυτό, όπως για παράδειγμα η ανακαίνιση του σπιτιού σας ή μια αλλαγή στην εμφάνισή σας, η οποία μπορεί να είναι ευεργετική για εσάς και τη ψυχολογία σας.

 

 

Τολμήστε να μείνετε μόνοι

Το να μείνετε μόνοι δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομονωθείτε. Σημαίνει ότι θα αφιερώσετε τον ποιοτικό χρόνο που χρειάζεται στον εαυτό σας. Μένοντας κάποιος μόνος, έχει όλο τον χρόνο να “συνομιλήσει” με τον ίδιο του τον εαυτό, ακούγοντας τα πραγματικά θέλω του. Αξιοποιώντας αυτό το χρόνο, το άτομο θα καταφέρει να βγει πιο ολοκληρωμένο και συνειδητοποιημένο όχι μόνο για τις διαπροσωπικές του σχέσεις, αλλά και τις φιλοδοξίες, τα όνειρα και τους στόχους του.

 

Αποδεχθείτε το νέο σας ρόλο

Ειδικά εάν τα χρόνια που περάσατε μαζί με τον/την σύζυγό σας ήταν πάρα πολλά σε διάρκεια, σίγουρα πολλές από τις πρωτοβουλίες και ενέργειες που έπρεπε να ληφθούν πιθανόν να μεταβιβάζονταν στην άλλη πλευρά της σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι το άλλο άτομο μέσα στο γάμο σας χειρίζοταν σε μεγάλο βαθμό πολλές πτυχές της ζωής σας. Με τον ερχομό του διαζυγίου όμως αυτά τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Επίσης σημαίνει ότι πρέπει ξανα να ανακτήσετε τον έλεγχο και να πάρετε εσείς τις πρωτοβουλίες για την ίδια σας τη ζωή. Μπορεί λοιπόν να είχατε συνηθίσει να κάνετε τα πάντα από κοινού, όπως η κοινή φορολογική δήλωση, μέχρι την επιλογή του κατάλληλου σχολείου για τα παιδιά σας, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να παραμείνετε εφησυχασμένοι ακόμη και τώρα. Φυσικά για όλα τα θέματα που σας απασχολούν υπάρχουν λύσεις.

 

Και σίγουρα δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσετε ολομόναχοι. Πάντα θα βρίσκεται κάποιος διαθέσιμος να σας βοηθήσει. Όπως φερ ειπείν η συμπλήρωση για τη φορολογική δήλωση με τη βοήθεια των ειδικών λογιστών για τις οικονομικές σας κινήσεις. Θυμηθείτε πως μπορείτε να κάνετε καθημερινά αργά και σταθερά βήματα ανάκτησης της ζωής σας στηριζόμενοι και στην πολύτιμη βοήθεια των ανθρώπων. Αρκεί βέβαια να το πάρετε απόφαση.

 

 

 

 

 

 

 

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Το τσουνάμι της Σάμου το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο τα τελευταία 65 χρόνια

Published

on

By

Το μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Μεσογείου τα τελευταία 65 χρόνια ήταν το παλιρροϊκό κύμα που «χτύπησε» τη Σάμο μετά τον ισχυρό σεισμό των 7 ρίχτερ στις 30 Οκτωβρίου του 2020.

Όπως προκύπτει από επιστημονική έρευνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, το μέγιστο ύψος του τσουνάμι στο νησί ξεπέρασε τα τρία μέτρα ενώ στο Βαθύ το κύμα κατέκλυσε μια περιοχή μήκους δύο χιλιομέτρων και βάθους μεγαλύτερου των 100 μέτρων.

Λόγω της σπανιότητας του φαινομένου στη Μεσόγειο, το τσουνάμι της Σάμου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Περισσότερα στην έντυπη εκδοσή  των «ΝΕΩΝ»

Πηγή: www.tanea.gr

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Έφτασαν στη Σάμο οι Λετονοί συνοριοφύλακες

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είπαν γιατροί και νοσηλευτές του Γ.Ν Σάμου

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Πυροσβεστική Σάμου: Η πρώτη επιχείρηση απεγκλωβισμού για το 2021

Αστυνομικά - Λιμενικά4 εβδομάδες ago

Έλεγχοι που αφορούν στην εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Μετακομίζουν σε νέο κτίριο οι υπηρεσίες του κεντρικού καταστήματος των ΕΛΤΑ Σάμου

COVID-191 εβδομάδα ago

Ν. Στεφανής: Ξεκινούν την Τρίτη 12 Ιανουαρίου οι εμβολιασμοί κατά της Covid-19 στο Νοσοκομείο Σαμου

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Μαγείρεψαν για τους σεισμοπαθείς του Καρλοβάσου

Αστυνομικά - Λιμενικά4 εβδομάδες ago

Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου: 11 νέα επιβατικά οχήματα

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Υπέροχες εικόνες από το στολισμένο Πυθαγόρειο

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Εμβολιάστηκε κάνοντας το σήμα της νίκης ο Μάνος Λογοθέτης

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή