8.3 C
Σάμος
05/02/2023
Σαμιακά

Σφραγίδα ποιότητας και “ταυτότητα DNA” τα 1000 αρώµατα των κρασιών του ΕΟΣ Σάµου!

Παίρνουν μια ακόμη σφραγίδα ποιότητας και “ταυτότητα DNA” τα 1000 αρώµατα των κρασιών του ΕΟΣ Σάµου!
Σε αφιέρωμα της έγκριτης AGRONEWS, αναφέρεται χαρακτηριστικά:
“Στον κατάλογο αναλύσεων που συνδέουν τον τόπο µε το DNA της πρώτης ύλης βρίσκεται και το Μοσχάτο της Σάµου, η ποικιλία µε τα χίλια αρώµατα, της οποίας το 40% εξάγεται στη Γαλλία” τονίζει ο καθηγητής ∆ηµήτρης Σκάλκος, που σχολιάζει ότι τα συγκεκριµένα γλυκά και µοναδικά κρασιά του ΕΟΣ Σάμου, αποκτούν μια ακόμη ταυτότητα αυθεντικότητας.

 

Αναλυτικά :

Το εγχείρηµα αυτό έρχεται να επικυρώσει επιστηµονικά τον µανδύα της αυθεντικότητας που περιβάλλει ούτως ή άλλως τα προϊόντα αγροδιατροφής, ιδίως εκείνων που παράγονται από µικροµεσαίες και µικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν σε περιοχές της Ελλάδας µε µακρά ιστορία στην πρωτογενή παραγωγή. Το πρόγραµµα Αγρο-ταυτότητα, σχεδιάστηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία µε τον τεχνικό σύµβουλο ∆ρ. Βασίλη Τακαβάκογλου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου υπό τον Καθηγητή ∆ηµήτρη Σκάλκο, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Επόµενο βήµα του εγχειρήµατος θα είναι η διαµόρφωση ειδικής ετικέτας που θα στολίζει τα τελικά προϊόντα, όπως εξηγεί στην Agrenda ο καθηγητής Σκάλκος, ενώ ο ∆ρ. Τακαβάκογλου σηµειώνει τα στοιχεία που αντλούνται από την εργαστηριακή ανάλυση των προϊόντων, βάσει των στοιχείων που µαρτυρά το DNA τους, αποδεικνύεται πως:

Το προϊόν παράγεται στο Βόρειο Αιγαίο από επιχείρηση, που εδρεύει και λειτουργεί νόµιµα στην Περιφέρεια αυτή.

Το προϊόν πληροί µια σειρά από χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την προέλευση, την αυθεντικότητα πρώτων υλών και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις όπως καθορίζονται στον Κανονισµό.

Με βάση τα κριτήρια αυτά διακρίνονται τέσσερεις κατηγορίες Ταυτότητας (STANDARD: για προϊόντα που παράγονται στο Β. Αιγαίο, GOLDEN: Τοπικά προϊόντα που αξιοποιούν τοπικές ποικιλίες/φυλές/συνταγές, PLATINUM: Προϊόντα µε αυξηµένες περιβαλλοντικές επιδόσεις και πιστοποιήσεις, και DIAMOND: Τοπικά προϊόντα που συνδυάζουν όλα τα ανωτέρω).

Η κάθε ταυτότητα συνοδεύεται από µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης καθώς και QRCODE µέσω του οποίου οι καταναλωτές συνδέονται στη διαδικτυακή εφαρµογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αυθεντικότητας και µπορούν να εντοπίσουν το προϊόν και την επιχείρηση παραγωγής καθώς και να επιβεβαιώσουν την εγκυρότητα της Ταυτότητας.

 

∆ιαβατήριο για την καταπολέµηση ακόµα και αθέµιτων πρακτικών στην αγορά

«Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια το εγχείρηµα αυτό, στο οποίο συµµετέχουν 45 επιχειρήσεις. Πιστοποιούµε τα τοπικά µας προϊόντα ως προς την αυθεντικότητά τους και τους δίνουµε µια υπεραξία. Το κόστος για τις επιχειρήσεις περιορίζεται σε ένα συµβολικό κόστος εγγραφής, ενώ µε αυτό το διαβατήριο µπορούµε να καταπολεµήσουµε ακόµα και αθέµιτες πρακτικές» εξηγεί από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Β. Αιγαίου, Πανάγος Κουφέλος, αναλαµβάνοντας τον απαιτητικό ρόλο των ελέγχων και του αδιάβλητου της διαδικασίας πιστοποίησης. Αυτό που έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι η διαµόρφωση βάσης δεδοµένων µε καταγραφή των περισσότερων πρώτων υλών, όπως ποικιλίες σιτηρών, µετρήσεις γάλακτος, ποικιλίες αρωµατικών φυτών, οι οποίες αξιοποιούνται από εταιρείες µεταποίησης τροφίµων της Περιφέρειας.

Παίρνουν σφραγίδα τα 1000 αρώµατα της Σάµου

Στον κατάλογο αναλύσεων που συνδέουν τον τόπο µε το DNA της πρώτης ύλης βρίσκεται και το Μοσχάτο της Σάµου, η ποικιλία µε τα χίλια αρώµατα, της οποίας το 60% εξάγεται στη Γαλλία, λέει ο καθηγητής ∆ηµήτρης Σκάλκος, που σχολιάζει ότι τα συγκεκριµένα γλυκά και µοναδικά κρασιά αποκτούν ταυτότητα αυθεντικότητας. Μια ευγενής ποικιλία, που απαντάται και σε άλλα µέρη της Eλλάδας, αλλά µόνο στη Σάµο εκδηλώνεται
ο καλύτερος χαρακτήρας της.

 

Δύο βήματα μπροστά στη μετά Covid εποχή η Αγροταυτότητα

Το οικοσύστηµα της Αγροταυτότητας φαίνεται ότι βγαίνει µπροστά από τις υφιστάµενες ενδείξεις εντοπιότητας που έχουν θεσµοθετηθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εισάγοντας σύγχρονες επιστηµονικές αναλύσεις και διαµορφώνοντας ένα περιβάλλον συνεργειών ανάµεσα στις επιχειρήσεις νησιών Βορείου Αιγαίου, τους παραγωγούς και τις πανεπιστηµιακές δοµές.

Πριν από τρία περίπου χρόνια, ο νυν καθηγητής του τµήµατος Χηµείας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ∆ηµήτρης Σκάλκος, εργαζόταν στο τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων του Πανεπιστηµίου Βορείου Αιγαίου, το οποίο ανέλαβε σηµαντικό ρόλο στην εκπόνηση του εγχειρήµατος. Ο ίδιος τότε συνέλεξε τα προϊόντα που διαµορφώνουν τη σηµερινή βάση δεδοµένων του προγράµµατος νησί προς νησί, αναλαµβάνοντας παράλληλα την εκπαίδευση των εταιρειών. Όπως αναφέρει στην Agrenda, το πρόγραµµα αυτό αναµένεται να δώσει αξιόλογο εµπορικό εκτόπισµα στα προϊόντα των εταιρειών που µπορούν να στηρίξουν µε το παραγωγικό µοντέλο που εφαρµόζουν την πιστοποίηση αυθεντικότητας. «Το πρόγραµµα θα έχει συνέχεια. Το σήµα αυθεντικότητας έχει χαρακτηριστικά ιχνηλασιµότητας και ταυτοποίησης, δύο µεταβλητές που θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στη µετά covid εποχή, όπως ήδη αποτυπώνεται σε σχετικές επιστηµονικές µελέτες για τον κλάδο του τροφίµου» εξηγεί ο ίδιος.

Συγκεκριµένα, η Αγροταυτότητα ανέπτυξε ένα καινοτόµο µοντέλο για την αξιολόγηση της αυθεντικότητας των προϊόντων αγροδιατροφής µε τις πλέον σύγχρονες και αξιόπιστες επιστηµονικές µεθόδους για τον προσδιορισµό:

Γενετικών χαρακτηριστικών,

ισοτοπικού αποτυπώµατος, και

µικροβιακού προφίλ.

Με απλά λόγια δείχνει «Τι παράγεται, πού παράγεται και ποια ειδικά χαρακτηριστικά διαθέτει» σύµφωνα µε τον έτερο εµπνευστή του εγχειρήµατος ∆ρ. Βασίλη Τακαβάκογλου. Επιπλέον το σύστηµα της Αγροταυτότητας χαρτογραφεί την αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων σε Βόρειο Αιγαίο και Κύπρο µέσα από την εν λόγω βάση ως προς τα χαρακτηριστικά αυθεντικότητας.

Related posts

Ντύθηκε στα λευκά ο Καρβούνης

admin

Εξαιρετική η κοινή συναυλία των Μουσικών Σχολείων Σάμου και Άμφισσας

admin

1.000.000€ επιπλέον χρηματοδότηση για ανάγκες του ιδρύματος εξασφάλισε η διοικήτρια του Νοσοκομείου Σάμου

admin

Στην Ικαρία η άσκηση ετοιμότητας «Υγρό Πυρ 2023» από την Π.Υ.

admin

Ο Deivid Junior Costa στον Κέρκη

admin

Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ

admin

Τσεσμελής Ευάγγελος: Η κουλτούρα μας είναι ασύμβατη με τέτοιου είδους επιλογές

admin

Το Επιμελητήριο Σάμου σχετικά με τη πυρκαγιά σε supermarket στο Μαραθόκαμπο

admin

Μηνυτήρια αναφορά από το Δήμο Δυτικής Σάμου για Κολυμβητήριο και Βιολογικό Μαραθοκάμπου

admin