Περιφέρεια Β. Αιγαίου : Έρευνα και προώθηση των προϊόντων ελιάς της Σάμου και της Λέσβου

99

Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε μεταξύ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και εξειδικευμένη ερεύνα -προώθησης του ελαιολάδου και των προϊόντων της ελιάς στο Βόρειο Αιγαίο. Στόχος η ανάδειξη του βιοδραστικού περιεχομένου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ποιότητας που έχουν.

Ο συνολικός σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η διεξαγωγή μιας συστηματικής και πολύμηνης εξειδικευμένης έρευνας με την ανάλυση ενός μεγάλου και αντιπροσωπευτικού αριθμού δειγμάτων από τα νησιά του Βορείου Αιγαίο (κυρίως από τη Λέσβο και τη Σάμο) με καινοτόμα και πρωτοποριακή μεθοδολογία, ώστε να αναδειχθούν τα προϊόντα ελιάς της Περιφέρειας.

Αυτή η προσπάθεια θα ενισχύσει την περιορισμένη διεθνή αναγνωρισιμότητα των ελαιόλαδων του Βορείου Αιγαίου και θα αποτελέσει την απαραίτητη τεκμηρίωση για την ανάδειξη της μοναδικότητας και αυθεντικότητας τους.

Η ερευνητική αυτή τεκμηρίωση θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με απώτεροστόχο την ενίσχυση του Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας. Τα τοπικά προϊόντα που προέρχονται από την ελιά θα γίνουν διεθνώς γνωστά με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Εκτιμάται ότι αυτό θα έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα και την αύξηση του τουρισμού, μέσα από την προώθηση των τοπικών προϊόντων με διεθνή καταξίωση σε ειδικά καταστήματα, χώρους μαζικής εστίασης και καταλυμάτων, ακόμα και τη δημιουργία χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα συνδέονται με την προβολή του «πολιτισμού της ελιάς».

Η Προγραμματική Σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.