7.8 C
Σάμος
08/02/2023
Σαμιακά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για ξενοδοχείο στο Καρλόβασι για να στεγάσει φοιτητές

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου, με βάση την απόφαση της υπ’ αριθ. 69/13.5.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (θέμα 6ο Τεχνικά: υποθέμα 6.1 Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτου στην Σάμο) προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα κατάλληλου/ων κτιρίου/ων που θα χρησιμοποιηθεί/ούν, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, σε φοιτητικές κατοικίες.

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί σε έρευνα αγοράς και δεν δεσμεύει το Πανεπιστήμιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο απέναντι στους ενδιαφερόμενους.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει ή αποστείλει, έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 13.00 στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, (Κτίριο ΛΥΜΠΕΡΗ, Καρλόβασι Σάμου, 83200) σε σφραγισμένο φάκελο, υπόψη Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου, τα παρακάτω στοιχεία:

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και προσφερόμενη τιμή.

2. Περιγραφή του/των προσφερόμενου/ων ακινήτου/ων, συνοδευόμενη από αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας και επικαιροποιημένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.

3. Υπεύθυνη Δήλωση πολιτικού μηχανικού ότι το/τα ακίνητο/α δεν έχει/ουν υποστεί βλάβες λόγω σεισμού.

Κάθε προσφερόμενο/α ακίνητο/α θα πρέπει:

  • να είναι εντός των ορίων της πόλεως του Καρλοβάσου και κατά το δυνατόν, σε κοντινή απόσταση ή/και με εύκολη πρόσβαση, από και προς τα κτίρια του Ιδρύματος.

  • να έχει/ουν εμβαδόν τουλάχιστον 500 τ.μ. και να καλύπτει/ουν τις ανάγκες στέγασης τουλάχιστον 30 φοιτητών σε μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια, ή/και διαμερίσματα 2 ή και 3 δωματίων, τουλάχιστον 1 δωμάτιο για ΑΜΕΑ καθώς και τις πρόσθετες υποδομές που θα περιγραφούν αναλυτικά παρακάτω.

  • να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να μην απαιτούνται εκτεταμένες πρόσθετες εργασίες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

  • Το ζητούμενο ακίνητο πρέπει να έχει κατασκευαστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, μετά την 1-1-1985, να είναι πλήρως αποπερατωμένο και να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό και να διαθέτει τις απαιτούμενες άνετες εξόδους διαφυγής βάσει του ισχύοντος κανονισμού παθητικής πυροπροστασίας. Η άδεια πρέπει να έχει χορηγηθεί, ή νομίμως να έχει τροποποιηθεί, με Όρους Δόμησης, σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό και οι χρήσεις γης να επιτρέπουν τη χρήση «φοιτητική εστία».

  • Ο φέρων σκελετός του κτιρίου/ων θα πρέπει να έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Δ/νση Πολεοδομίας στατική μελέτη, για την οποία πρέπει να έχουν εφαρμοστεί οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

  • Το κτίριο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες παθητικής πυροπροστασίας, όπως προβλέπεται από τη μελέτη, το φάκελο της οικοδομικής άδειας και την κείμενη νομοθεσία.

  • Το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος του πρέπει να εξασφαλίζουν την προσπέλαση και χρήση από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διευκρινήσεις παρέχονται στο site του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη διεύθυνση https://www.aegean.gr/announcement, στην κατηγορία «Νέα», καθώς και από τον Αν. Προϊστάμενο του Περιφ. Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου, κ. Κωνσταντίνο Πρωτοπαππά (τηλ. 22730-82061) και τον Αν. Προϊστάμενο του Περιφ. Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σάμου, κ. Νίκο Ζάχαρη (τηλ. 22730-82040).

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Χαράλαμπος Σκιάνης

Related posts

Το Πυθαγόρειο Θεώρημα του Πολιτισμού

admin

Τα «Αρχέγονα Εδάφη» εσοδείας 2021

admin

Η χιονισμένη Ικαρία

admin

Εργατικό Κέντρο Σάμου -Συγκέντρωση υλικής βοήθειας για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας και της Συρίας

admin

Εντυπωσιάζει ο χιονισμένος Καρβούνης από ψηλά

admin

Τροποποίηση δρομολογίων του “Blue Star Myconos” λόγω των καιρικών συνθηκών

admin

Απολογισμός έργου της πενταετίας από τον Ροταριανό Όμιλο Σάμου

admin

Ντύθηκε στα λευκά ο Καρβούνης

admin

Εξαιρετική η κοινή συναυλία των Μουσικών Σχολείων Σάμου και Άμφισσας

admin