Connect with us

Δήμος

Στην Αντιπεριφέρεια ο συνδυασμός “Δράση” για την αγροτική οδοποιία

Published

on

Στο τελευταίο Δημοτικό συμβούλιο η παράταξη “Δράση Ενότητα Προοπτική”  υπέβαλε στο προεδρείο του συμβούλιου πρόταση να γίνει προγραμματική σύμβαση με τη περιφέρεια Β.Αιγαίου προκειμένου για την εκτέλεση διάφορων έργων στην αγροτική οδοποιία τα οποία θα ιεραρχεί το δημοτικό συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τα έργα είναι απαραίτητα αλλά ο Δήμος οφείλει να συμβάλλει στη θωράκιση της νομιμότητας των εκτελούμενων παρεμβάσεων, την ασφάλεια των εμπλεκομένων καθώς και την κανονικότητα των σχετικών δαπανών. Η πρόταση εισακούστηκε και αποφασίστηκε η σχετική σύνταξη κειμένου από τη δημοτική αρχή προς την περιφέρεια.
Η θεσμική κάλυψη των δυο βαθμών αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη αφού διασφαλίζεται έτσι η εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σύγχρονα μοντέλα αντίληψης και λειτουργίας. Η παράταξη καταδικάζει κάθε τρόπο διοίκησης και διαχείρισης δημοσίων έργων και κονδυλίων που παραπέμπει σε μεταπολεμικά μοντέλα διοίκησης και καθεστωτικών νοοτροπιών. Όλοι οφείλουμε να συμβάλουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας μέσα από κλίμα συνεργασίας και ομοψυχίας.
Μετά τη δυναμική παρέμβαση τους  στο δημοτικό συμβούλιο ακολούθησε συνάντηση της παράταξης  χθες Τρίτη  23 Αυγούστου  μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα.Μέσα από ένα εποικοδομητικό διάλογο ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Νίκος Κατρακάζος  τους ενημέρωσε για διάφορα έργα και δράσεις της Περιφέρειας ενώ αντάλλαξαν  απόψεις για διάφορα άλλα θέματα.

Σχετικά με το επίμαχο θέμα του συντονισμού έργων για την αγροτική οδοποιία τους διαβεβαίωσε ότι τούδε και εφεξής θα υπάρξει θεσμική συνεργασία με τον Δήμο, ο οποίος θα κληθεί να καταγράψει τα αιτήματα του ιεραρχώντας τις προτεραιότητες των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Ο δήμος Σάμου  έστειλε έγγραφο   προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου για την αγροτική οδοποιία  .

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΣΧΕΤ. :   

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη

Κατά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σάμου της 16/08/2017, ετέθη εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης «Δράση Ενότητα Προοπτική», το ζήτημα παρεμβάσεων στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου Σάμου, χωρίς την προτεραία ενημέρωση και απόφαση του Συλλογικού Οργάνου του Δήμου, ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα, στην παρ. 5 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προστέθηκε τομέας υπό στοιχείο η’ και υπό τον τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία»,

στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και « Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή  λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.», αρμοδιότητα η οποία έχει μεταφερθεί ασκείται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού από την 1η Ιανουαρίου 2011. Στα πλαίσια του απαραίτητου και εν πολλοίς, αυτονόητου συντονισμού, μεταξύ των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Π.Ε. Σάμου, αφού ο σκοπός είναι κοινός με στρατηγικό στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και ωφελιμότητα των παρεμβάσεων, κάτι το οποίο σήμερα είναι επιτακτικότερο, από κάθε άλλη προηγούμενη περίοδο, λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και την συνεπακόλουθη στενότητα διαθέσιμων πόρων, θα θέλαμε να σας κάνουμε κοινωνό των κατωτέρω:1.    Οι όποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου Σάμου που εκτελούνται από της υπηρεσίες της Π.Ε. Σάμου και χρηματοδοτούνται από πόρους της, είναι αδιαμφισβήτητα και κατ’ αρχήν και ευπρόσδεκτες και υποβοηθητικές στις δράσεις που υλοποιούνται για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας του τόπου.2.    Θεωρούμε και σκόπιμη και αναγκαία την κοινοποίηση των προγραμματιζομένων παρεμβάσεων της Π.Ε. Σάμου στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου το Σώμα να είναι ενήμερο για το εύρος, την φύση  και την χωροθέτηση της παρέμβασης.Με τον τρόπο αυτό, πέραν της ιεράρχισης των προτεινομένων παρεμβάσεων, η συνδυαστική επέμβαση θα μεγιστοποιήσει το όφελος αποτρέποντας ταυτόχρονα ενδεχόμενες επικαλύψεις και διασπάθιση πόρων, ενώ παράλληλα θα είναι εφικτός και ο εκ των προτέρων μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός δράσεων.3.    Επιπροσθέτως, πιστεύουμε ότι έχοντας υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να εξετάσετε την δυνατότητα υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων μας, προκειμένου να θωρακιστεί η νομιμότητα των εκτελούμενων, από εσάς, παρεμβάσεων, καθώς και η κανονικότητα των σχετικών δαπανών, η οποία διαφορετικά τίθεται εν αμφιβόλω. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου Σάμου βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης των μελετών για μια συνολική παρέμβαση στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου Σάμου, πρόταση η οποία θα υποβληθεί για ένταξη και χρηματοδότηση στα πλαίσια της Α.Π. ΟΙΚ. 1723/27-07-2017 Πρόσκλησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου, με καταληκτική ημερομηνία την 27/11/2017, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι Δήμοι της Περιφέρειας, (λόγω αρμοδιότητας), να υποβάλλουν τις προτάσεις τους..Ειδικότερα, η πρόταση του Δήμου Σάμου θα αφορά παρεμβάσεις επικεντρωμένες στην κατασκευή τεχνικών έργων που θα διασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη βατότητα του αγροτικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00€. Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε στο συγκεκριμένο αίτημα επίτευξης συνεργειών, αποκλειστικός στόχος του οποίου είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και η μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας των παρεμβάσεων.

 

 

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΥΡΣΩΝΗΣ

Share this post:

Comments

comments

Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου

Published

on

By

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα, 1η Μαρτίου, στις 18.30, το δημοτικό συμβούλιο Ανατολικής Σάμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.  Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.
  1. Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία  διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου  Ανατολικής Σάμου.  Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή – Γραφείο πολιτικής προστασίας
  1. Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία  διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου.  Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή – Γραφείο πολιτικής προστασίας
  1. Πρόταση Ίδρυσης νέων ειδικοτήτων στο Μαυρογένειο ΕΠΑ. Λ Σάμου – Μεταβολές  σχολικών μονάδων Εσπερινού ΕΠΑΛ Σάμου.  Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος επιτροπής παιδείας.
  1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον ΔΕΔΔΗΕ.  Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
  1. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών μέχρι τέλους του έτους 2021.  Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.
  1. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως εποχιακή  Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Έξι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου

Published

on

By

Σήμερα Πέμπτη, ο  Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου, ο κ. Δημήτρης Κυπραίου, έπειτα από πρόταση του και έγκριση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, παρέδωσε στη Διευθύντρια του Γυμνασίου Καρλοβασίου κ. Αικατερίνη Σφέτσου, έξι φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την κάλυψη αναγκών στις σχολικές μονάδες του Γυμνασίου Καρλοβασίου και Γυμνασίου Μαραθοκάμπου, που προέκυψαν για την τηλεκπαίδευση λόγω COVID-19.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε λόγω παλαιότερης απονομής χρημάτων για προμήθεια υπολογιστών στα τρία Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Σάμου, για κάλυψη αναγκών έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου .

 

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Δημοφιλή