13.9 C
Σάμος
11/12/2023
Περιφερειακά

Στην Ικαρία βρίσκεται η Χριστιάνα Καλογήρου 

Στην Ικαρία βρίσκεται η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, συνοδευόμενη από την Εντεταλμένη Σύμβουλο Τουρισμού και Πολιτισμού κα. Αγγελική Σαραντινού.

Η κα. Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης της οδού Περδίκι-αεροδρόμιο Ικαρίας, προϋπολογισμού 445.000 ευρώ. Η κατασκευή και λειτουργία της οδού συνολικού μήκους περί τα 7 χλμ. κρίνεται ως αναγκαία και ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι μέσω αυτής θα πραγματοποιείται η σύνδεση της βόρειας πλευράς του νησιού με το αεροδρόμιο Ικαρίας ταχύτερα και με σημαντικά βελτιωμένα επίπεδα οδικής ασφάλειας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 14 μήνες.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε τεχνική σύσκεψη στα γραφεία του Επαρχείου Ικαρίας, όπου συζητήθηκε η πορεία του αναπτυξιακού έργου στην Ικαρία και κυρίως του τομέα του τουρισμού που αφορά κατά προτεραιότητα στην αναγνώριση- ταυτοποίηση των ιαματικών πηγών των Θέρμων Ικαρίας. Εξετάστηκε, επίσης, η πορεία υλοποίησης όλων των έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους, είτε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Έπαρχος Ικαρίας κ. Παναγιώτης Γενούζος, ο Δήμαρχος Ικαρίας κ. Στέλιος Σταμούλος, ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Λαρδάς, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σάμου κ. Γιώργος Βασιλείου και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Ικαρίας.

Τα νέα έργα που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.529.650,40. Πρόκειται για τα εξής έργα:

• Εργασίες επισκόπησης και μέτρησης τμημάτων μονοπατιών Ικαρίας για την εξασφάλιση βατότητας σε ποδηλατικές διαδρομές, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.
• Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Γυμνασίου- Λυκείου Αγίου Κηρύκου, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.
• Αποπληρωμή της μελέτης «Μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ-σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδων κομποστοποίησης Ικαρίας, προϋπολογισμούς 27.650,40 ευρώ.
• Βελτίωση οδού Άγιος Πολύκαρπος- Πέντε δρόμοι (δεύτερο τμήμα) προϋπολογισμού 377.000 ευρώ.
• Βελτίωση οδικού δικτύου Ικαρίας από Πεζί έως διασταύρωση Λαγκάδας, προϋπολογισμού 860.000 ευρώ.
• Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού λιμένα Ευδήλου, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ.

Τα ενταγμένα έργα που εκτελούνται στην Ικαρία είναι τα εξής:

  1. Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Ικαρίας (β’ φάση), προϋπολογισμού 1.050.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κυριότερο μέρος των εργασιών αφορά ασφαλτικές εργασίες και εργασίες σήμανσης-ασφάλισης σε τμήματα των επαρχιακών οδών της Νότιας Ικαρίας που παρουσιάζουν προβλήματα. Γενικότερα, σε μέρος του οδικού δικτύου της Νότιας Ικαρίας, θα εκτελεστούν εργασίες με σκοπό τη βελτίωση της βατότητας με την ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα ή την απευθείας στρώση ασφαλτοτάπητα επί του υπάρχοντος. Επίσης, θα γίνουν εργασίες σήμανσης-ασφάλισης σε σημεία που κρίνεται απαραίτητο. Στις 17/05/2018 έγινε η ηλεκτρονική δημοπράτηση και αφού δοθεί η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης και η έναρξη των εργασιών, που εκτιμάται να γίνει πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.
  2. Συντήρηση οδικού δικτύου Βορείου Ικαρίας (β’ φάση), προϋπολογισμού 759.628,37 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κυριότερο μέρος των εργασιών αφορά ασφαλτικές εργασίες και εργασίες σήμανσης-ασφάλισης σε τμήματα των επαρχιακών οδών της Βόρειας Ικαρίας που παρουσιάζουν προβλήματα και ιδίως στο τμήμα Στελί- Φραντάτο. Γενικότερα, θα εκτελεστούν εργασίες με σκοπό τη βελτίωση της βατότητας με την ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα ή την απευθείας στρώση ασφαλτοτάπητα επί του υπάρχοντος. Επίσης, θα γίνουν εργασίες σήμανσης-ασφάλισης σε σημεία που κρίνεται απαραίτητο. Η ηλεκτρονική δημοπράτηση εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου 2018.

  3. «Εργασίες Βελτίωσης Επιπέδου Οδικής Ασφάλειας Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου Νομού Σάμου» (Νήσος Ικαρία)», προϋπολογισμού 463.000,00 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Προβλέπονται βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις σε συγκεκριμένες θέσεις στο Επαρχιακό Δίκτυο της νήσου Ικαρίας. Οι επεμβάσεις αφορούν στην τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης, οριζόντιας σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας, γραμμικής οριοσήμανσης και οριοδεικτών. Επίσης, αφορούν φυτοκοπή-κλαδοκοπή, επίστρωση ισοπεδωτικής και αντιολισθηρής στρώσης, καθαρισμό ερείσματος, αποξηλώσεις-καθαιρέσεις-μεταφορές. Τα τμήματα στα οποία θα γίνουν οι επεμβάσεις παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση ατυχημάτων. Στις 9/07/2018 έγινε η ηλεκτρονική δημοπράτηση και εκτιμάται ότι το αργότερο σε 2 μήνες θα έχει υπογραφεί η σύμβαση και θα ξεκινήσουν οι εργασίες.

Επίσης, στο Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχουν ενταχθεί τα εξής έργα:

• Μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου, προϋπολογισμού 1.545.000 ευρώ.
• Μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Αγίου Κηρύκου, προϋπολογισμού 4.290.000 ευρώ.

Τέλος, το οδικό έργο Κάλαμος- Νας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ είναι σε φάση ολοκλήρωσης και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2018.

Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Θέρμων Ικαρίας, καθόσον προτεραιότητα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποτελεί η ανάδειξη του ιαματικού τουρισμού και η συνεπακόλουθη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Αύριο η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου θα παρακολουθήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 106 χρόνων από την απελευθέρωση της Ικαρίας από τον οθωμανικό ζυγό.

Related posts

Αύξηση χωρητικότητας (GT) και ιπποδύναμης σε αλιευτικά σκάφη

admin

Συνάντηση Δ. Καιρίδη με Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου Κ. Μουτζούρη

admin

Δήλωση Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μουτζούρη για την ανακοίνωση χορήγησης βίζας σε Τούρκους πολίτες

admin

Προσωπική νίκη Μουτζούρη η Βίζα των Τούρκων

admin

Ολοκλήρωση συμμετοχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο “14ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας 2023”

admin

Σε εκδηλώσεις και συναντήσεις εργασίας στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

admin

ΕΣΠΑ 2021 – 27 – Υπογραφή Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφερειάρχη με τα Νοσοκομεία Σάμου και Ικαρίας

admin

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

admin

Ένταξη προγραμμάτων στο Βόρειο Αιγαίο 2021 – 2027 (νέο ΕΣΠΑ) 

admin