13.3 C
Σάμος
10/12/2023
Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου.Τα θέματα

Την Τετάρτη, 13 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου στις 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του στην Πλατεία Πυθαγόρα.

Τα θέματά.

 1. Εισήγηση για την προσαρμογή της καταστατικής πράξης του ΝΠΔΔ του Δήμου Σάμου με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».(ΦΕΚ1391 Β’ /16-6-2011).

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Εισήγηση για την προσαρμογή της καταστατικής πράξης του ΝΠΔΔ του Δήμου Σάμου με  την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ».(ΦΕΚ1391 Β’ /16-6-2011).

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ.

      Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητού Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιο)

    Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Εξουσιοδότηση του καθ’ ύλην πολιτικού προϊσταμένου για την αδειοδότηση του υπαίθριου εμπορίου (έκδοση , θεώρηση τροποποίηση κλπ αδειών).

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Νέα εισήγηση για την υπογραφή δίμηνης σύμβασης με άτομο έμπειρο και εκπαιδευμένο για την περισυλλογή – των αδέσποτων ζωών συντροφιάς.

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Τριμήνου (1-1 έως 31-3-2018) για τον έλεγχο  υλοποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα προϋπολογισμού.

 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού (5η) Δήμου Σάμου οικ. έτους 2018.

Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα προϋπολογισμού.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2018 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ με θέμα 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2018 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ με θέμα: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016.

    Εισηγητής: Βογιατζής Κων/νος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη μέρους του κόστους της εκδήλωσης  που  διοργανώνει  το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Σάμου «Ο Φάρος»  με αφορμή την Παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών.

Εισηγητής : 

 1. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας μαθητών από την Κύπρο στα πλαίσια συνεργασίας του Δήμου Σάμου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εισηγητής:  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση και διάθεση πίστωσης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες ευπαθών ομάδων.

    Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας.

 1. Παραχώρηση αιθουσών της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων για τις διδακτικές  ανάγκες  της Σχολής Θετικών Επιστημών για το ακαδ. έτος 2018-2019.

    Εισηγητής: Καλατζής Αναστάσιος Αντιδήμαρχος Σάμου

 1. Παραχώρηση ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Τομέα Σάμου.

Εισηγητής:

 1. Αίτημα Παραχώρησης χώρου από το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τη λειτουργία γραφείουκτηματογράφησης.

    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ηραίου για την διοργάνωση του  «Rock Festival».

Εισηγητής:

 1. Έγκριση αγοράς μικρού απορριμματοφόρου οχήματος.

Εισηγητής: Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου.

 1. Έγκριση αγοράς οχήματος για την κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου.

 1. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο άξονας προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική

προς το περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για την ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με τίτλο «Ανάπτυξη Συστημάτων Συλλογής βιοαποβλήτων».

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο άξονας προτεραιότητας 1 «Άμεση ανάσχεση της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας,  ενδυνάμωση

της ελκυστικότητας της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της  Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής  προστιθέμενης  αξίας, με αιχμή την καινοτομία.» με τίτλο Ενίσχυση των φορέων Πολιτισμού της Περιφέρειας για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας»

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σάμου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής:  Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών – Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σάμου και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση  του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΑΜΟΥ» – Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Τοποθέτηση τριών φωτιστικών σε υπάρχουσες κολώνες στην πόλη της Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση ηλεκτροδότησης αποθήκης στην Τ.Κ Νεοχωρίου

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση σύνταξης μελέτης από τη ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση δημοτικούφωτισμού στην Τ.Κ Νεοχωρίου

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών  

 1. Έγκριση σύνταξης μελέτης από τη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση ενός επιτοίχιου φωτιστικού σώματος στην οδό Παπανικολή πόλεως Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.  

 1. Έναρξη διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες μεταστέγασης Πυροσβεστικού κλιμακίου Καρλοβάσου.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος

 1. Μετατόπιση περιπτέρου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΟΥΤΛΑΚΗ.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα:  Εισήγηση κυκλοφοριακή μελέτη επί της οδού Σωκράτους πόλεως Σάμου.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος πρόεδρος Ε.Π.Ζ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Κυκλοφοριακή ρύθμιση με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 στη Δ/Κ Χώρας

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος πρόεδρος Ε.Π.Ζ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.  23/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Τεχνική μελέτη –Εισήγηση  τοποθέτησης πινακίδες Ρ-40.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 1. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Πυθαγόρα πόλεως Σάμου.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 1. Παράταση μείωσης μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου (παρ. 4 άρθρο 9 Ν.4071/2012

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα εσόδων.

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα εσόδων.

 1. Διαγραφές τελών ύδρευσης ΔΕ Μαραθοκάμπου.

Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα εσόδων.

 1. Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος Γεώτρησης Περρή
 2. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

 

Related posts

Παραλαβή ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας από το Δήμο Ανατολικής Σάμου

admin

Έναρξη εγγραφών στο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Δυτικής Σάμου

admin

Στις άμεσες προτεραιότητες οι Ιαματικές Πηγές στο Ποτάμι και το Φράγμα Καρβούνη

admin

Το όνομα του Εμμανουήλ Βαλαγεωργίου παίρνει το Δημοτικό Στάδιο Σάμου

admin

Αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τις ζημιές στον Αγ. Κωνσταντίνο

admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου

admin

Η Σάμος απέκτησε το δικό της μνημείο Εθνικής Αντίστασης

admin

Συμβολική φωταγώγηση του Δημαρχείου Δυτικής Σάμου για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

admin

Σε νέο κτίριο μεταφέρεται το ΚΕΠ Καρλοβασίων

admin