Connect with us

Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου την Δευτέρα 30 Ιουλίου

Published

on

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου την Δευτέρα 30 Ιουλίου στις 19:00 το απόγευμα  με 38 θέματα στην ημερησία διάταξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού (ΙΔΟΧ) Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
  Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών.
 2. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της επετείου 6ης Αυγούστου.
  Εισηγητής: Δημήτρης Βασιλειάς Γ.Γ. Δήμου Σάμου.
 3. Τροποποίηση ΟΠΔ και πίνακα τοποθεσίας 5Α Δήμου Σάμου και εποπτευόμενων ΝΠΔΔ.
  Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα προϋπολογισμού.
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Β’ τριμήνου (περ 1/01 έως 30/6/2018) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα προϋπολογισμού.
 5. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού (6η) Δήμου Σάμου οικ. έτους 2018.
  Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα προϋπολογισμού.
 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2018 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ με θέμα 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού –
  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προγράμματος Δράσης
  Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών – τμήμα προϋπολογισμού
 7. Έγκριση απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2018.
  Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ
 8. Αντικατάσταση μελών του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.
  Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ
 9. Εισήγηση για την έγκριση συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών – Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ ΕΠΕ.
  Εισηγητής: Δημήτρης Βασιλειάς Γ.Γ Δήμου Σάμου
 10. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών Διαφορών
  Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ
 11. Κατανομή 2ης Δόσης λειτουργικών δαπανών σε Α΄Βάθμια και Β’ βάθμια Σχολική
  Επιτροπή.
  Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτρης πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.
 12. Παραχώρηση χώρου στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παράρτημα Σάμου.
  Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτρης πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας.
 13. Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση της Δράσης «ΑΣΦΑΛΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩ» σε  συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια την πρόληψη & μείωση των τροχαίων ατυχημάτων ΙΟ.ΑΣ – Πάνος Μυλωνάς  και τη Δ/νση Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, στα πλαίσια των δράσεων της Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας του Δήμου Σάμου.
  Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας.
 14. Υδροδότηση περιοχής από την Αγία Παρασκευή ως τη θέση Πατηνιώτηδες της  περιφέρειας Καρλοβάσου – Λήψη απόφασης για επέκταση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης.
  Εισηγητής: Τζίχας Κων/νος – Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
 15. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι » στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές  ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
  Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού – Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 16. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών  της επεξεργασίας των λυμάτων με τίτλο Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για  την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπογείων,  επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.
  Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού – Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 17. Υποβολή πρότασης και έγκριση μελέτης της πράξης ¨Διαχείριση και Προβολή των Λαογραφικών Μουσείων της Σάμου’’ με χρήση σύγχρονων τεχ/ων Πληροφορικής και  Επικοινωνιών στον άξονα προτεραιότητας ‘’ Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της  παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας ενδυνάμωση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας , με αιχμή την καινοτομία’’ με τίτλο  «Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας».

Πρόσκληση 2606.
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
18. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σάμου και υποβολή πρότασης της πράξης Πολιτιστικός και Εκπαιδευτικός κόμβος Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού
19. Ενημέρωση σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες και Οικιστικές Πυκνώσεις.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
20. Έγκριση μελέτης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ» – τρόπος εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
21. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ου και 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
23. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΟΛΗΣ ΣΑΜΟΥ».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  ΠΟΤΑΜΙΟΥ» και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
25. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση Δημαρχείου».
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
26. Τοποθέτηση τεσσάρων φωτιστικών σε υπάρχουσες κολώνες στην Τ/Κ Υδρούσσας.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
27. Τοποθέτηση δυο φωτιστικών σε υπάρχουσες κολώνες στην Βλαμαρή Δ/Κ Βαθέος.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
28. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (τμηματική) «Αναλύσεις Ποιότητας
Νερού Δήμου Σάμου.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
29. Έναρξη διαδικασίας Εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (πρώην Δημοτική Επιχείρηση) της
Δ/Κ Πυθαγορείου.
Εισηγητής: Βλαχοπούλου Τριανταφυλλιώ πρόεδρος Δ/Κ Πυθαγορείου.
30. Δημιουργία Λαϊκής Αγοράς στη Δ/Κ Σαμίων – Καθορισμός χώρων άσκησης στάσιμου Εμπορίου. (Απόφαση ΕΠΖ 40/2018).
Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
31. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην οδό Γοργύρας Δ/Κ Καρλοβασίων.
Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Μετατόπιση περιπτέρου Άγγελου Τριπόδη.
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
 2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας πεζόδρομου Λυκούργου Λογοθέτη της Δ/Κ  Πυθαγορείου. (απόφαση ΕΠΖ 42/2018)
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
 3. Τροποποίηση – Συμπλήρωση Κανονισμού Παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων.
  (Αποφάσεις ΕΠΖ 43/2018, 35/2018, 36/2018, 37/2018 και 38/2018).
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
 4. Έγκριση η μη κοπής Δέντρου (ευκάλυπτος) στον κεντρικό δρόμο Καμάρας Βλαμαρής της
  Δ/Κ Βαθέος. (Απόφαση ΕΠΖ 44/2018)
  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
 5. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση του 30ου Διεθνούς συνεδρίου Φιλοσοφίας με τίτλο
  «ΠΟΛΙΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΟΠΟΙΗΣΗ»
  Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ
 6. Διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση Συλλόγων. (40/2018 απόφαση Δ.Σ).
  Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ
 7. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

Share this post:

Comments

comments

Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου

Published

on

By

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα, 1η Μαρτίου, στις 18.30, το δημοτικό συμβούλιο Ανατολικής Σάμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.  Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ.
 1. Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία  διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου  Ανατολικής Σάμου.  Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή – Γραφείο πολιτικής προστασίας
 1. Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία  διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου.  Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή – Γραφείο πολιτικής προστασίας
 1. Πρόταση Ίδρυσης νέων ειδικοτήτων στο Μαυρογένειο ΕΠΑ. Λ Σάμου – Μεταβολές  σχολικών μονάδων Εσπερινού ΕΠΑΛ Σάμου.  Εισηγητής: Αξιώτης Ιωάννης πρόεδρος επιτροπής παιδείας.
 1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον ΔΕΔΔΗΕ.  Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών
 1. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών μέχρι τέλους του έτους 2021.  Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.
 1. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως εποχιακή  Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος.

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Έξι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου

Published

on

By

Σήμερα Πέμπτη, ο  Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Σάμου, ο κ. Δημήτρης Κυπραίου, έπειτα από πρόταση του και έγκριση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, παρέδωσε στη Διευθύντρια του Γυμνασίου Καρλοβασίου κ. Αικατερίνη Σφέτσου, έξι φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την κάλυψη αναγκών στις σχολικές μονάδες του Γυμνασίου Καρλοβασίου και Γυμνασίου Μαραθοκάμπου, που προέκυψαν για την τηλεκπαίδευση λόγω COVID-19.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε λόγω παλαιότερης απονομής χρημάτων για προμήθεια υπολογιστών στα τρία Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Σάμου, για κάλυψη αναγκών έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου .

 

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Δημοφιλή