Connect with us

Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου

Published

on

Την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου στην αίθουσα  συνεδριάσεων στη   πλατεία Πυθαγόρα, με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Παρακάτω ο πίνακας των θεμάτων .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   22562/25 -10-2018,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 1. Έγκριση σύναψης πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σάμου και του Δήμου

    της Μπερναλτα – Μεταπόντου της Ιταλίας.

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής:  Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Πειραιά.

        Εισηγητής:  Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Εισήγηση για την συμμόρφωση του Δήμου Σάμου  με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ)

    2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ένωσης  της Σάμου με την Ελλάδα

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.  61/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα

    Ψήφιση  Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας.

    Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Αντικατάσταση μέλους του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ.

   Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα 4ηαναμόρφωση

    προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

    Εισηγητής:Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Αναπροσαρμογή αποζημίωσης μελών Δκ/Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.

    Εισηγητής:Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση χορήγησης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες σε  ευπαθείς ομάδες.

   Εισηγητής:Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση της υπ’  αριθμ.  16/2018 απόφασης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Δήμου

    Σάμου (Ίδρυμα Νταελ)  με θέμα αναμόρφωση προϋπολογισμού.

    Εισηγητής:Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.  

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προγράμματος

    Δράσης Δήμου Σάμου οικ. έτους 2018.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2018 Δήμου Σάμου

    και εποπτευόμενων ΝΠΔΔ (Βάσει της ΚΥΑ 34574/2018).

    Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση αιτήματος Μετατόπισης Αγωγού Ύδρευσης στην περιοχή Αγ Αθανάσιος πόλεως

    Σάμου.

    Εισηγητής:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Εισήγηση με θέμα έγκριση ενεργοποίησης Δικαιώματος προαίρεσης της υπηρεσίας

    «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ –ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

    ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-

    ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

    ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση 1ουΑΠΕ,  1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης και 1ουΠρωτοκόλλου νέων τιμών

    του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥΚΑΙ

    2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».

    Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για τις πληρωμές των έργων α) Μελέτη έργου

    στερέωσης – Αποκατάστασης των Ι Ναών Μεταμόρφωση του Σωτήρος και Αγίου

    Νικολάου και Ανάδειξη του Βυζαντινού Κάστρου στην περιοχή ¨Ποτάμι¨ ΔΕ Καρλοβάσου

    Δήμου Σάμου και β)  Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού περιοχής Κέντρου Υποδοχής

    Μεταναστών – Περιμετρικής οδού πόλης Σάμου & Προμήθεια λαμπτήρων για την

    αποκατάσταση ζημιών.

    Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση σύνταξης μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτιστικών και επέκταση

    δημοτικού φωτισμού.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Βελτίωση Βατότητας

 αγροτοδασικού δικτύου ΔΕ Μαραθοκάμπου».

   Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Ορισμός υπολόγου (Υπηρεσίας- Νομικό Πρόσωπο) και Υπευθύνου Λογαριασμού

    (φυσικό πρόσωπο )για πράξεις ενταγμένων έργων .

    Εισηγητής:Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Φούρνων  Κορσεών

    για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014 –

    2020 CLLD/LEADER.

    Εισηγητής:Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Αίτημα του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ για παραχώρηση αίθουσας του κτιρίου της πρώην

    ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ του Δήμου Σάμου.

   Εισηγητής: Κυριακός Πατσίδης πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Επιχορήγηση του Συλλόγου Κυρίων και Δεσποινίδων Παγώνα «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» για την

    έκδοση της εφημεριδούλας «Παιδική Φωλιά Παγώνδα».

   Εισηγητής:Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ψήφιση του ειδικού κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Καταφυγίου

     Μαραθοκάμπου.

    Εισηγητής:Ισιδώρου Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Σάμου- ΕΠΖ.

 1. Ψήφιση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής:Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2

   στην οδό Ήρας πόλεως Σάμου.

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακή ρύθμιση τοποθέτησης πινακίδας Ρ-2 στη Δ/Κ

   Καρλοβασίων.

 Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου της

   εγκατάστασης ¨Εργαστήρια παρασκευής και διάθεσης ετοίμων γευμάτων – catering»

   στη Δ/Κ Καρλοβασίων.

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αμυρσώνης Κων/νος

Comments

comments

Δήμος

Σύσκεψη νεοεκλεγέντων συμβούλων

Published

on

By

Σύσκεψη νεοεκλεγέντων συμβούλων πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα 12 Αυγούστου στο Κοινοτικό κατάστημα Πύργου.

Πρόεδροι και νεοεκλεγέντες Κοινοτικοί σύμβουλοι του Πύργου, των Σπαθαραίων, των Κουμαραδαίων, των Μεσογείων, της Πανδρόσου, νεοεκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο νέος Δήμαρχος Γιώργος Στάντζος συζήτησαν τα θέματα της οργάνωσης του νέου Δήμου Αν. Σάμου, της καλύτερης και με δημιουργικό πνεύμα συλλειτουργίας της κεντρικής δομής του Δήμου και των Κοινοτήτων, το μεγάλο θέμα της αγροτικής οδοποιίας, την εξασφάλιση και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, την ανάδειξη ιστορικών σημείων και μουσειακών δομών, την απορρύπανση των ανεξέλεγκτων χωματερών, τη δασοπροστασία , τη λειτουργία των ιατρείου, και τη λειτουργία ασφαλών και οργανωμένων παιδικών χαρών.

Η ιεράρχηση των προβλημάτων και η αντιμετώπιση τους αποτελεί προτεραιότητα όλων προκειμένου οι ορεινές κοινότητες να συγκρατήσουν πληθυσμό και να αναπτύξουν την αγροτική οικονομία τους συνδεδεμένη με το τουριστικό προϊόν.

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Γιώργος Στάντζος: Εκρηκτική η κατάσταση στη Σάμο με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές

Published

on

By

“Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών κάνουν την κατάσταση εκρηκτική θέτοντας σε υπέρμετρη δοκιμασία τις κρατικές δομές και τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας”.

Παρέμβαση για το φλέγον θέμα του μεταναστευτικού στη Σάμο, έκανε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, κ. Γιώργος Στάντζος, με σχετικό υπόμνημα προς Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιο για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιώργο Κουμουτσάκο, εκφράζοντας την εντεινόμενη ανησυχία της κοινωνίας της Σάμου.

Αναλυτικά το υπόμνημα προς τον κ. Κουμουτσάκο:

“‘Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Στη βάση του πολύ καλού επιπέδου συνεργασίας που εδραιώσαμε από την έναρξη της θητεία σας και με εύλογη ανησυχία σας ενημερώνω ότι η κατάσταση στο νησί της Σάμου και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα του καθημερινά χειροτερεύει με τις επιπτώσεις του προσφυγικού-μεταναστατευτικού να γίνονται εντονότερες. Οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ημερών κάνουν την κατάσταση εκρηκτική θέτοντας σε υπέρμετρη δοκιμασία τις κρατικές δομές και τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας. Για την ανακούφιση αλλά και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ζητήματος –το οποίο τείνει να γίνει ανεξέλεγκτο-πρέπει ταυτόχρονα να ενταθούν οι προσπάθειες στις κάτωθι περιγραφόμενες δράσεις:

 1. Άμεση μεταφορά πληθυσμού στην ενδοχώρα με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες.
 2. Αποτελεσματικότερη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις. Οι τελευταίες αφίξεις στο νησί μας πραγματοποιήθηκαν κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη και μέσα στο χώρο εναέριας επιτήρησης στη περιοχή της Βορειοδυτικής Σάμου.

 3. Συνέχιση των διαδικασιών μετεγκατάστασης του ΚΥΤ της πόλεως Σάμου και άμεσο κλείσιμο της υπάρχουσας δομής.

 4. Έλεγχος και παύση της δράσης των ΜΚΟ οι οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί στο προβλεπόμενο μητρώο και δεν ασκούν νόμιμα τις δραστηριότητες τους.

 5. Ένταση των μέτρων τάξης στην πόλη της Σάμου και στην ευρύτερη περιοχή με ανάλογες δράσεις και ενίσχυση των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος ώστε να εμπεδωθεί κλίμα ασφάλειας στους μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας.

Κύριε Υπουργέ,

Ως νέα Δημοτική αρχή δέσμευση μας αποτελεί η ειλικρινής και σε βάθος συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση για την επίτευξη του κοινού σκοπού διασφάλισης του εθνικού συμφέροντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατοίκων, των επισκεπτών και βεβαίως των μεταναστών που διαβιούν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες ιδιαίτερα στην παραγκούπολη εκτός του ΚΥΤ. Θεωρήστε δεδομένη τη συνεργασία και τη συμβολή μου στις προσπάθειες που καταβάλλετε για την ανακούφιση και τη βέλτιστη λύση στο μεγάλο εθνικό θέμα του προσφυγικού-μεταναστευτικού”.

Το πρωί του Σαββάτου, πλωτό σκάφος δύναμης FRONTEX, το οποίο βρισκόταν σε περιπολία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης ”ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2019”  εντόπισε 24 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου.
Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το πλήρωμα του σκάφους προέβη στην ασφαλή περισυλλογή τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αργότερα στο λιμένα Μαλαγαρίου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου.

 

 

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου

Published

on

By

2 συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου την ερχόμενη Τετάρτη, 7 Αυγούστου.

Η πρώτη αφορά ειδική δημόσια συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Σάμου και θα ξεκινήσει στις 19:00, για τη συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια και ώρα 19:45 αναμένεται να ξεκινήσει η τακτική συνεδρίαση του οργάνου με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ακολουθούν τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   17624/1-8-2019,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Άρθρο 67, Ν.3852/10.

    

 1. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων αορίστου χρόνου σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης»

Εισηγητής:Δ/νση Διοικητικού

 1. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων για την εκτέλεσης του έργου ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ Χώρας»         

        Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού

 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προγράμματος Δράσης Δήμου Σάμου οικ. έτους 2019.

     Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικού

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σάμου και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για για τη εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ».

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου

 1. Παραχώρηση Χώρου – Υπογραφή σύμβασης για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) / Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α) Σάμου.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»  της  πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Σάμου».

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού – τεχνικές υπηρεσίες.

 1. Έγκριση 3ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) Συμπληρωματικής σύμβασης

Εργασιών έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥ &  2ΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

    Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».

     Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση –  Πλακόστρωτα δρόμων Πυθαγορείου»

     Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δήμου Σάμου».

   Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Αποδοχή και κατανομή ΣΑΤΑ σχολικών Κτιρίων.

Εισηγητής:Επιτροπή Παιδείας

 1. Στέγαση Μουσικού Γυμνασίου Σάμου.

     ΕισηγητήςΕπιτροπή Παιδείας

 1. Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση  εκτέλεσης άοπλων  πολιτών από τις Δυνάμεις  κατοχής που έλαβε χώρα  στην Καστανιά την 29ηΑυγούστου 1943.
 1. Μετακινήσεις Δήμαρχου αντιδημάρχων και δημ. συμβούλων.

Comments

comments

Continue Reading

Advertisement

Facebook

Advertisement Enter ad code here

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή

Copyright © 2017