Connect with us

Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου

Published

on

Την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου στην αίθουσα  συνεδριάσεων στη   πλατεία Πυθαγόρα, με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Παρακάτω ο πίνακας των θεμάτων .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   22562/25 -10-2018,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 1. Έγκριση σύναψης πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σάμου και του Δήμου

    της Μπερναλτα – Μεταπόντου της Ιταλίας.

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής:  Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Πειραιά.

        Εισηγητής:  Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Εισήγηση για την συμμόρφωση του Δήμου Σάμου  με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ)

    2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ένωσης  της Σάμου με την Ελλάδα

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.  61/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα

    Ψήφιση  Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας.

    Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Αντικατάσταση μέλους του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ.

   Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα 4ηαναμόρφωση

    προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

    Εισηγητής:Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Αναπροσαρμογή αποζημίωσης μελών Δκ/Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.

    Εισηγητής:Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση χορήγησης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες σε  ευπαθείς ομάδες.

   Εισηγητής:Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση της υπ’  αριθμ.  16/2018 απόφασης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Δήμου

    Σάμου (Ίδρυμα Νταελ)  με θέμα αναμόρφωση προϋπολογισμού.

    Εισηγητής:Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.  

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προγράμματος

    Δράσης Δήμου Σάμου οικ. έτους 2018.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2018 Δήμου Σάμου

    και εποπτευόμενων ΝΠΔΔ (Βάσει της ΚΥΑ 34574/2018).

    Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση αιτήματος Μετατόπισης Αγωγού Ύδρευσης στην περιοχή Αγ Αθανάσιος πόλεως

    Σάμου.

    Εισηγητής:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Εισήγηση με θέμα έγκριση ενεργοποίησης Δικαιώματος προαίρεσης της υπηρεσίας

    «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ –ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

    ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-

    ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

    ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση 1ουΑΠΕ,  1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης και 1ουΠρωτοκόλλου νέων τιμών

    του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥΚΑΙ

    2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».

    Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για τις πληρωμές των έργων α) Μελέτη έργου

    στερέωσης – Αποκατάστασης των Ι Ναών Μεταμόρφωση του Σωτήρος και Αγίου

    Νικολάου και Ανάδειξη του Βυζαντινού Κάστρου στην περιοχή ¨Ποτάμι¨ ΔΕ Καρλοβάσου

    Δήμου Σάμου και β)  Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού περιοχής Κέντρου Υποδοχής

    Μεταναστών – Περιμετρικής οδού πόλης Σάμου & Προμήθεια λαμπτήρων για την

    αποκατάσταση ζημιών.

    Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση σύνταξης μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτιστικών και επέκταση

    δημοτικού φωτισμού.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Βελτίωση Βατότητας

 αγροτοδασικού δικτύου ΔΕ Μαραθοκάμπου».

   Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Ορισμός υπολόγου (Υπηρεσίας- Νομικό Πρόσωπο) και Υπευθύνου Λογαριασμού

    (φυσικό πρόσωπο )για πράξεις ενταγμένων έργων .

    Εισηγητής:Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Φούρνων  Κορσεών

    για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014 –

    2020 CLLD/LEADER.

    Εισηγητής:Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Αίτημα του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ για παραχώρηση αίθουσας του κτιρίου της πρώην

    ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ του Δήμου Σάμου.

   Εισηγητής: Κυριακός Πατσίδης πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Επιχορήγηση του Συλλόγου Κυρίων και Δεσποινίδων Παγώνα «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» για την

    έκδοση της εφημεριδούλας «Παιδική Φωλιά Παγώνδα».

   Εισηγητής:Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ψήφιση του ειδικού κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Καταφυγίου

     Μαραθοκάμπου.

    Εισηγητής:Ισιδώρου Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Σάμου- ΕΠΖ.

 1. Ψήφιση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής:Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2

   στην οδό Ήρας πόλεως Σάμου.

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακή ρύθμιση τοποθέτησης πινακίδας Ρ-2 στη Δ/Κ

   Καρλοβασίων.

 Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου της

   εγκατάστασης ¨Εργαστήρια παρασκευής και διάθεσης ετοίμων γευμάτων – catering»

   στη Δ/Κ Καρλοβασίων.

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αμυρσώνης Κων/νος

Comments

comments

Δήμος

Με την “Ανατροπή” και η μάχιμη εκπαιδευτικός Έφη Μόρφου

Published

on

By

Σύμφωνα με το Samos24.gr, υποψήφια με το συνδυασμό του Χρήστου Χατζηχριστοδούλου , στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου, για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, θα είναι και η μάχιμη εκπαιδευτικός Μόρφου Έφη, πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ως ενεργό μέλος της Σαμιακής κοινωνίας σίγουρα την έχετε δει σε άπειρες πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς από το 2003 συμμετέχει εθελοντικά και αποτελεσματικά στα δρώμενα του νησιού. Σήμερα υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στο Γυμνάσιο Πυθαγορείου, ενώ στο παρελθόν (από το 1999) υπηρέτησε στις περισσότερες σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου αλλά και σε σχολεία των Φούρνων, της Θεσσαλονίκης, της Άνδρου και της Νάξου.

Αποτελεί τρανό παράδειγμα της συνεχούς επιμόρφωσης και έχει στο ενεργητικό της σπουδές στην Ειδική Αγωγή, στη Μονωδία, στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, ενώ πρόσφατα αξιολογήθηκε ως πρώτη επιτυχούσα πανελληνίως στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η “Ανατροπή” θα έχει μαζί της μια δραστήρια γυναίκα με όραμα, καινοτόμες ιδέες, υπευθυνότητα, σεβασμό στα πιστεύω των συμπολιτών της, συνέπεια και στόχους, τους οποίους και υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία, όπως έχει αποδείξει ως τώρα.

Αν και, όπως μας είπε, η μεγαλύτερη επιτυχία για κείνη είναι το χαμόγελο των παιδιών «κι αυτό θα το καταφέρουμε μόνο αν εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας το παρόν και το μέλλον που τους αξίζει. Μόνο εάν προσφέρουμε στα παιδιά μας μια αξιοπρεπή και όμορφη ζωή με δυνατότητες και προοπτικές, εδώ, στον Παράδεισο, που λέγεται Σάμος».

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Συνεδριάζει τη Μ. Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο Σάμου

Published

on

By

Συνεδριάζει τη Μ. Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, το δημοτικό συμβούλιο Σάμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

 1. Ορισμός δημ. συμβούλων στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
 1. Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2019. Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 1. Αποδοχή των όρων ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΕΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ». Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου
 1. Υποβολή πρότασης για ένταξη της πράξης «Κατασκευή και Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Σάμου» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.
 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο ΦΟΥΡΝΩΝ–ΚΟΡΣΕΩΝ. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.
 1. Συζήτηση – ενημέρωση περί αποδοχής της σύμβασης παραχώρησης για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε)/ Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α) ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.
 1. Αποδοχή συμφώνου των όρων ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο ταμείο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ». Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.
 1. Συμπληρωματική γνωμοδότηση για τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης, για την ύπαρξη κατάλληλων χώρων στα για τη στέγαση των υπό ίδρυση τμημάτων. Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ
 1. Έγκριση Διαγράφων και νέων αιτήσεων νηπίων και βρεφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Παιδικών και Bρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Σάμου.
 1. Κατανομή 1ης και 2ης Δόσης λειτουργικών δαπανών σε Α’ βάθμια και Β’ βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτριος πρόεδρος Επιτροπής παιδείας.
 1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ή εποχιακές η πρόσκαιρες ανάγκες για ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών. Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών.
 1. Έγκριση χορήγησης εκτάκτων χρηματικών Βοηθημάτων σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής προστασίας παιδείας & Δημόσιας Υγείας.
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ με θέμα: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2019. Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.
 1. Έγκριση απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ με θέμα Τακτοποιητική Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2019. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
 1. Αναμορφώσεις (3η ) προϋπολογισμού Δήμου Σάμου οικ. έτους 2019. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών.
 1. Έγκριση έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου (Περ. 1/01-31/12/2018) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
 1. Έγκριση έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου (Περ. 1/01-31/3/2019) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.
 1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχείρισης περιόδου 1-1 έως 31/12-2016 του συνδέσμου ΟΤΑ Βαθέος Πυθαγορείου. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
 1. Έγκριση απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχειριστικής περιόδου 1-1-2017εως 30-4-2019 του Συνδέσμου ΟΤΑ Βαθέος Πυθαγορείου. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή – Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
 1. Έγκριση έκθεσης εκκαθαριστή της Δημοτικής Επιχείρησης Καρλοβάσου. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.
 1. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και εξαίρεσης της πενθήμερης εργασίας τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Χορήγηση παράτασης του έργου «Βελτίωση και στατική ενίσχυση σχολικού συγκροτήματος 1ου και 2ου Γυμνασίου Δ.Ε Βαθέος Δήμου Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΑΤΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Έγκριση μελέτης καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΓΚΟΥ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΑ ΟΕΔΑ ΣΑΜΟΥ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Έγκριση επέκτασης δικτύου ύδρευσης εκτός οικισμού Καρλοβάσου για την υδροδότηση του ακινήτου κ. Σκούρα. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Επέκταση δικτύου ύδρευσης εκτός οικισμού Καρλοβάσου για την υδροδότηση του ακινήτου κ. Χούχουλα. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Έγκριση σύνταξης μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Αίτημα για επέκταση τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης του ακίνητου στη θέση «Αη Γιαννάκης» Δ/Κ Βαθέος. Εισηγητής: Νομική υπηρεσία.
 1. Λήψη απόφασης για την οριστική διευθέτηση αμφιδρόμησης της οδού Καλλιστράτους. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
 1. Μετατόπιση Περιπτέρου ιδιοκτησίας Αγγέλου Τριπόδη. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
 1. Εγκατάσταση γραμματοθυρίδων στον οικισμό Μαραθοκάμπου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
 1. Εγκατάσταση γραμματοθυρίδων στον οικισμό Μαραθοκάμπου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ/Κ Πυθαγορείου. Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
 1. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε Κοινόχρηστο χώρο.(αίτημα Αγγελικής Βαρβούνη) Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.
 1. Αίτημα για διαγραφή οφειλής τελών ύδρευσης.
 2. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

“Πορεία Ευθύνης”-Ανοικτή επιστολή

Published

on

By

Ανοικτή επιστολή προς συνδημότες έδωσε στη δημοσιότητα η δημοτική παράταξη “Πορεία Ευθύνης” με επικεφαλής, υποψήφιο δήμαρχο Ανατολικής Σάμου τον Αντώνη Σίμο. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Σήμερα η ιδιαιτέρα πατρίδα μας, η Σάμος, περνά μέσα από μία περίοδο αβεβαιότητας και μεγάλων προκλήσεων. Τις προκλήσεις αυτές οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε άμεσα, εάν θέλουμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Φυσικά τίποτα δεν έρχεται χωρίς προσπάθεια και φυσικά η ελπίδα βρίσκεται στην πράξη, στο αποτέλεσμα της σκληρής και συλλογικής προσπάθειας και όχι στα λόγια.

Στο νησί μας βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειμμα συνεργασίας, λόγω των κατεστημένων νοοτροπιών, αλλά και των μικροκομματικών και προσωπικών συμφερόντων, που δεν επιτρέπει να καρποφορήσουν οι καινοτόμες ιδέες και οι πρωτοπόρες, αντισυμβατικές προτάσεις των νέων ανθρώπων.

Αυτά τα δεδομένα της στασιμότητας οφείλουμε να τα αλλάξουμε και να κάνουμε σοβαρές τομές. Αν κάτι χρειαζόμαστε στον τόπο μας, είναι να σκεφτούμε και να πράξουμε έξω από τα συνηθισμένα, έξω από τα αναμενόμενα, με σχέδιο και πρόγραμμα, που να ενώνει και να μην αφαιρεί τις δυνάμεις όλων αυτών που μπορούν και θέλουν να προσφέρουν.

Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή αποφασίσαμε, με κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τις κοινές ιδεολογικοπολιτικές μας αφετηρίες, να δημιουργήσουμε το συνδυασμό «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ», για τον Δήμο της Ανατολικής Σάμου. Έτσι δημιουργήσαμε ένα συνδυασμό ιδεολογικά συμπαγή, με σαφή και διάφανο προσανατολισμό και με ξεκάθαρο, σαφές και καινοτόμο ρεαλιστικό πρόγραμμα, που να καλύπτει όλους τους συμπολίτες μας. Με αυτόν το συνδυασμό ζητάμε να διεκδικήσουμε τη Δημοτική Αρχή, για να μπορέσουμε κάτω από σκληρή προσπάθεια να δώσουμε λύσεις σε όλα τα μεγάλα και ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούν την ιδιαίτερη πατρίδα μας, με σοβαρότερο όλων το μείζον θέμα του μεταναστευτικού.

Μας ρωτάτε γιατί να πρέπει να υπάρχουν έξι συνδυασμοί, αφού και οι έξι ζητούν το καλό του τόπου.

Επί της αρχής σας απαντάμε γιατί αυτό επιτάσσει η Δημοκρατία, γιατί απλά δεν έχουμε όλοι την ίδια άποψη και την ίδια πολιτική σκέψη, γιατί απλά αρνούμαστε να υποτασσόμαστε στις μειοψηφίες. Δευτερευόντως, σας λέμε ότι εμείς κατεβαίνουμε στις εκλογές με διαφορετικά κριτήρια. Δηλαδή δεν κατεβαίνουμε να υπηρετήσουμε προσωπικά συμφέροντα, ούτε συμφέροντα ημετέρων, ούτε ζητάμε να υπερασπιστούμε τα δίκαια των επιχειρήσεών μας, αλλά ζητάμε να υπερασπίσουμε αποκλειστικά και μόνο τα δίκαια των συμπολιτών μας. Τέλος σας λέμε ότι δεν τρέξαμε να δημιουργήσουμε έναν ευκαιριακό συνδυασμό, καλώντας στο ψηφοδέλτιο όλους τους πολιτικά άστεγους, αυτούς που ασχολήθηκαν στο παρελθόν με τα κοινά από διάφορες κομματικές θέσεις και μάλιστα εκ διαμέτρου αντίθετες μεταξύ τους και που η πολιτική τους διαδρομή έχει προ πολλού τελειώσει. Εμείς δεν ζητήσαμε υποψηφίους μέσα από ένα θολό και ασαφή κοινωνικά και πολιτικά τοπίο, αλλά ζητήσαμε ως επί το πλείστον νέους υποψηφίους με ξεκάθαρη άποψη και με κοινό στόχο, για να μπορέσουμε να προασπίσουμε το συμφέρον των συμπολιτών μας και να κάνουμε σοβαρές τομές και αλλαγές προκειμένου να ανεβάσουμε την ποιότητα της ζωής τους.

Γι’ αυτούς τους λόγους αποφασίσαμε να κατέβουμε στις προσεχείς εκλογές ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ και να πορευτούμε ενωμένοι χωρίς μισόλογα και υποσχέσεις, αλλά με εντιμότητα, με αξιοπρέπεια και με ειλικρίνεια μέχρι την τελική εκλογική νίκη.

Τέλος, πρέπει να σας γνωρίσουμε ότι «δήμος» είστε εσείς, είμαστε εμείς, είμαστε όλοι εμείς μαζί. Δήμος είναι καθαρά δική σας δημοτική επιχείρηση και δεν είναι κτήμα των ολίγων, ούτε του ενός. Γι’ αυτό και πρέπει να ασκήσετε υπεύθυνα το εκλογικό σας δικαίωμα, προκειμένου να αναθέσετε την διοίκηση του δήμου, δηλαδή της δική σας επιχείρησης, σε αυτούς που εσείς εμπιστεύεστε, σε αυτούς που εσείς νομίζετε ότι έχουν την ικανότητα να σας παρέχουν ασφάλεια, ποιότητα ζωής και προοπτική ανάπτυξης.

Μετά τιμής

ο υποψήφιος Δήμαρχος και

οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

του συνδυασμού ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

SPONSORED

Sponsored

Advertisement Enter ad code here

Δημοφιλή

Copyright © 2017