5 C
Σάμος
07/02/2023
Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου

Την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου στην αίθουσα  συνεδριάσεων στη   πλατεία Πυθαγόρα, με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Παρακάτω ο πίνακας των θεμάτων .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   22562/25 -10-2018,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 1. Έγκριση σύναψης πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σάμου και του Δήμου

    της Μπερναλτα – Μεταπόντου της Ιταλίας.

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής:  Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Πειραιά.

        Εισηγητής:  Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Εισήγηση για την συμμόρφωση του Δήμου Σάμου  με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ)

    2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ένωσης  της Σάμου με την Ελλάδα

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.  61/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα

    Ψήφιση  Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας.

    Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Αντικατάσταση μέλους του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ.

   Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα 4ηαναμόρφωση

    προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

    Εισηγητής:Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Αναπροσαρμογή αποζημίωσης μελών Δκ/Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.

    Εισηγητής:Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση χορήγησης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες σε  ευπαθείς ομάδες.

   Εισηγητής:Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση της υπ’  αριθμ.  16/2018 απόφασης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Δήμου

    Σάμου (Ίδρυμα Νταελ)  με θέμα αναμόρφωση προϋπολογισμού.

    Εισηγητής:Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.  

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προγράμματος

    Δράσης Δήμου Σάμου οικ. έτους 2018.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2018 Δήμου Σάμου

    και εποπτευόμενων ΝΠΔΔ (Βάσει της ΚΥΑ 34574/2018).

    Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση αιτήματος Μετατόπισης Αγωγού Ύδρευσης στην περιοχή Αγ Αθανάσιος πόλεως

    Σάμου.

    Εισηγητής:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Εισήγηση με θέμα έγκριση ενεργοποίησης Δικαιώματος προαίρεσης της υπηρεσίας

    «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ –ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

    ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-

    ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

    ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση 1ουΑΠΕ,  1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης και 1ουΠρωτοκόλλου νέων τιμών

    του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥΚΑΙ

    2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».

    Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για τις πληρωμές των έργων α) Μελέτη έργου

    στερέωσης – Αποκατάστασης των Ι Ναών Μεταμόρφωση του Σωτήρος και Αγίου

    Νικολάου και Ανάδειξη του Βυζαντινού Κάστρου στην περιοχή ¨Ποτάμι¨ ΔΕ Καρλοβάσου

    Δήμου Σάμου και β)  Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού περιοχής Κέντρου Υποδοχής

    Μεταναστών – Περιμετρικής οδού πόλης Σάμου & Προμήθεια λαμπτήρων για την

    αποκατάσταση ζημιών.

    Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση σύνταξης μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτιστικών και επέκταση

    δημοτικού φωτισμού.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Βελτίωση Βατότητας

 αγροτοδασικού δικτύου ΔΕ Μαραθοκάμπου».

   Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Ορισμός υπολόγου (Υπηρεσίας- Νομικό Πρόσωπο) και Υπευθύνου Λογαριασμού

    (φυσικό πρόσωπο )για πράξεις ενταγμένων έργων .

    Εισηγητής:Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Φούρνων  Κορσεών

    για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014 –

    2020 CLLD/LEADER.

    Εισηγητής:Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Αίτημα του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ για παραχώρηση αίθουσας του κτιρίου της πρώην

    ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ του Δήμου Σάμου.

   Εισηγητής: Κυριακός Πατσίδης πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Επιχορήγηση του Συλλόγου Κυρίων και Δεσποινίδων Παγώνα «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» για την

    έκδοση της εφημεριδούλας «Παιδική Φωλιά Παγώνδα».

   Εισηγητής:Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ψήφιση του ειδικού κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Καταφυγίου

     Μαραθοκάμπου.

    Εισηγητής:Ισιδώρου Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Σάμου- ΕΠΖ.

 1. Ψήφιση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής:Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2

   στην οδό Ήρας πόλεως Σάμου.

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακή ρύθμιση τοποθέτησης πινακίδας Ρ-2 στη Δ/Κ

   Καρλοβασίων.

 Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου της

   εγκατάστασης ¨Εργαστήρια παρασκευής και διάθεσης ετοίμων γευμάτων – catering»

   στη Δ/Κ Καρλοβασίων.

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αμυρσώνης Κων/νος

Related posts

Δήμος Δυτικής Σάμου: Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας

admin

Κλειστές λόγω της κακοκαιρίας οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ανατολικής Σάμου

admin

Επιστολή Δημάρχου Ανατ. Σάμου για την αντιπλημμυρική προστασία παραλιακών οικισμών Αγίου Κωνσταντίνου και Αυλακίων

admin

Σάμος: Κλειστά τα σχολεία Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

admin

O Δήμος Δυτικής Σάμου για την μηνυτήρια αναφορά

admin

Διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών στην περιοχή των Μυτιληνιών

admin

Σφοδρή κριτική της Λαϊκής Συσπείρωσης στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής

admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ανατολικής Σάμου

admin

Σύσταση στον Δήμο Ανατολικής Σάμου Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

admin