Connect with us

Δήμος

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου

Published

on

Την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου στην αίθουσα  συνεδριάσεων στη   πλατεία Πυθαγόρα, με 29 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Παρακάτω ο πίνακας των θεμάτων .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   22562/25 -10-2018,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 1. Έγκριση σύναψης πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σάμου και του Δήμου

    της Μπερναλτα – Μεταπόντου της Ιταλίας.

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μεγαρέων και του Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής:  Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Πειραιά.

        Εισηγητής:  Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Εισήγηση για την συμμόρφωση του Δήμου Σάμου  με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ)

    2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ένωσης  της Σάμου με την Ελλάδα

    Εισηγητής:Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. Δήμου Σάμου.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ.  61/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα

    Ψήφιση  Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας.

    Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Αντικατάσταση μέλους του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ.

   Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με θέμα 4ηαναμόρφωση

    προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

    Εισηγητής:Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Αναπροσαρμογή αποζημίωσης μελών Δκ/Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ.

    Εισηγητής:Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Έγκριση χορήγησης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές ανάγκες σε  ευπαθείς ομάδες.

   Εισηγητής:Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση της υπ’  αριθμ.  16/2018 απόφασης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Δήμου

    Σάμου (Ίδρυμα Νταελ)  με θέμα αναμόρφωση προϋπολογισμού.

    Εισηγητής:Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.  

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προγράμματος

    Δράσης Δήμου Σάμου οικ. έτους 2018.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2018 Δήμου Σάμου

    και εποπτευόμενων ΝΠΔΔ (Βάσει της ΚΥΑ 34574/2018).

    Εισηγητής:  Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση αιτήματος Μετατόπισης Αγωγού Ύδρευσης στην περιοχή Αγ Αθανάσιος πόλεως

    Σάμου.

    Εισηγητής:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Εισήγηση με θέμα έγκριση ενεργοποίησης Δικαιώματος προαίρεσης της υπηρεσίας

    «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ –ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

    ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-

    ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

    ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση 1ουΑΠΕ,  1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης και 1ουΠρωτοκόλλου νέων τιμών

    του  έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 1ΟΥΚΑΙ

    2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».

    Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για τις πληρωμές των έργων α) Μελέτη έργου

    στερέωσης – Αποκατάστασης των Ι Ναών Μεταμόρφωση του Σωτήρος και Αγίου

    Νικολάου και Ανάδειξη του Βυζαντινού Κάστρου στην περιοχή ¨Ποτάμι¨ ΔΕ Καρλοβάσου

    Δήμου Σάμου και β)  Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού περιοχής Κέντρου Υποδοχής

    Μεταναστών – Περιμετρικής οδού πόλης Σάμου & Προμήθεια λαμπτήρων για την

    αποκατάσταση ζημιών.

    Εισηγητής:Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση σύνταξης μελετών από τη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτιστικών και επέκταση

    δημοτικού φωτισμού.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

19.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Βελτίωση Βατότητας

 αγροτοδασικού δικτύου ΔΕ Μαραθοκάμπου».

   Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Ορισμός υπολόγου (Υπηρεσίας- Νομικό Πρόσωπο) και Υπευθύνου Λογαριασμού

    (φυσικό πρόσωπο )για πράξεις ενταγμένων έργων .

    Εισηγητής:Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σάμου και Δήμου Φούρνων  Κορσεών

    για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014 –

    2020 CLLD/LEADER.

    Εισηγητής:Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Αίτημα του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ για παραχώρηση αίθουσας του κτιρίου της πρώην

    ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ του Δήμου Σάμου.

   Εισηγητής: Κυριακός Πατσίδης πρόεδρος ΝΠΔΔ.

 1. Επιχορήγηση του Συλλόγου Κυρίων και Δεσποινίδων Παγώνα «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» για την

    έκδοση της εφημεριδούλας «Παιδική Φωλιά Παγώνδα».

   Εισηγητής:Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Ψήφιση του ειδικού κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Καταφυγίου

     Μαραθοκάμπου.

    Εισηγητής:Ισιδώρου Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Σάμου- ΕΠΖ.

 1. Ψήφιση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής:Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2

   στην οδό Ήρας πόλεως Σάμου.

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για κυκλοφοριακή ρύθμιση τοποθέτησης πινακίδας Ρ-2 στη Δ/Κ

   Καρλοβασίων.

 Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση της ΕΠΖ για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου της

   εγκατάστασης ¨Εργαστήρια παρασκευής και διάθεσης ετοίμων γευμάτων – catering»

   στη Δ/Κ Καρλοβασίων.

    Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αμυρσώνης Κων/νος

Comments

comments

Δήμος

Στη Σάμο τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ “My Greek Odyssey”

Published

on

By

Ο Δήμος Σάμου και ο Δημοτικός Οργανισμός Τουρισμού, στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων για την τουριστική προβολή και προώθηση του τόπου, υποδέχονται από την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, την αποστολή του ντοκιμαντέρ “My Greek Odyssey” που θα πραγματοποιηθεί στη Σάμο τον Ιούλιο και αφορά την μονοθεματική παρουσίαση του νησιού σε ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα που θα γίνει για αυτό.
Το πρόγραμμα των δημοσιογράφων κατά την παραμονή στο νησί περιλαμβάνει την επίσκεψη στο Πυθαγόρειο, στο Κοκκάρι στο Ηραίο, στο Καρλόβασι, στην Πόλη της Σάμου, στο Ευπαλίνειο Όρυγμα και στο Ναό της Ήρας καθώς και πολλές επισκέψεις σε χωριά και παραλίες. Σκοπός της επίσκεψης του συνεργείου είναι η περιήγηση στο νησί, η ξενάγηση σε αρχαιολογικούς χώρους, η ενημέρωση από τους αρμοδίους για τις τουριστικές προοπτικές καθώς και η επαφή με τους τοπικούς παραγωγούς.
Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ θα συλλέξει πληροφορίες για την δημιουργία ενός οδοιπορικού που θα παρουσιάζει όλες τις πτυχές του νησιού, θα αναδεικνύει την ποικιλία των τουριστικών επιλογών και θα αναδεικνύει την περιβαλλοντική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
Να αναφέρουμε πως το ντοκιμαντέρ που θα γυριστεί στη Σάμο αφορά στην ωριαία προβολή του νησιού και θα προβληθεί στην Αυστραλία και σε παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα. Σκοπός του είναι να καταγράψει την παράδοση, την ιστορία, την γαστρονομία και τον τρόπο ζωής στη Σάμο για να εμπνεύσει τους τηλεθεατές – εντός και εκτός Ελλάδας – να την ανακαλύψουν και την επισκεφτούν!

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής ο δήμος Σάμου ευχαριστεί θερμά την Aegean Airlines που παρέχει δωρεάν τα εισιτήρια της αποστολής, την Ένωση Ξενοδόχων Σάμου και το Ξενοδοχείο Aegeon στο Καρλόβασι που προσφέρει την διαμονή και την επιχείρηση «SAMOS AUTO CENTER / Γιάννης Μανώλαρος» που διαθέτει το αυτοκίνητο για την περιήγηση του συνεργείου στο νησί.

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Παρουσίαση δράσεων Πολιτικής Προστασίας δήμου Σάμου

Published

on

By

Τις δράσεις του για το 2018 θα παρουσιάσει το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σάμου τη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου, στις 6.30 μ.μ, στην αίθουσα του δημαρχιακού Μεγάρου.

Να σημειωθεί πως στην εκδήλωση θα διανεμηθούν υλικά πυρόσβεσης στις εθελοντικές ομάδες του νησιού.

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Μαυρατζώτης προς Σίμο: Άντε και το 2024 ευρωβουλευτής!

Published

on

By

Ακόμη μία υποψηφιότητα για τον Δήμο Σάμου γνωστοποιήθηκε σήμερα από τον επικεφαλής του συνδυασμού “Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών”, και δημοτικό σύμβουλο, Αντώνη Σίμο. O ίδιος εξήγησε στο Ράδιο Αρμονία ότι ο κύκλος της ΑΚΙΣ κλείνει στο τέλος αυτής της δημοτικής περιόδου υποστηριζοντας ότι θα υπάρξει άλλη ονομασία στο νέο σχήμα.

Αργότερα το απόγευμα με ανάρτηση του στο Facebook, ο δημοτικός Σύμβουλος Σάμου, Ελισσαίος Μαυρατζώτης, με αφορμή σημείο της διακήρυξης της υποψηφιότητας του κ. Σίμου, το χαρακτήρισε ως “κωλοτούμπα της χρονιάς που ξεπέρασε ακόμα και τον Πανό Καμμένο”.

Δείτε τι έγραψε ο δημοτικός Σύμβουλος.

“Η κωλοτούμπα της χρονιάς που ξεπέρασε ακόμα και τον Καμμένο από τον Αντώνη Σίμο. Στη διακήρυξη της υποψηφιότητας του σήμερα έγραψε:
‘’4ον Να συνεχίσουμε το έργο της εξωστρέφειας, που ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία η νυν δημοτική αρχή, για να αναδείξουμε το προικισμένο νησί μας ως τον τέλειο τουριστικό προορισμό μέσω του πολιτισμού, του αθλητισμού και άλλων συναφών δράσεων. ‘’
Άντε και το 2024 ευρωβουλευτής !!!!!”.

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

SPONSORED

Sponsored

Advertisement Enter ad code here

Δημοφιλή

Copyright © 2017