Connect with us

Δήμος

Τα έργα και οι μελέτες του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Published

on

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου συνεχίζει  την εκτέλεση και την επέκταση έργων, την εκπόνηση μελετών, την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων που  άπτονται της  καθημερινότητας των  δημοτών του, καθώς και την διερεύνηση και αξιοποίηση  κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου σε Εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο επίπεδο .

Έργα και πράξεις που ο Δήμος Ανατολικής Σάμου υλοποιεί σε συνέχεια του Δήμου Σάμου και νέα έργα και πράξεις  που η  Δημοτική Αρχή, τα Συλλογικά όργανα και οι Υπηρεσίες  προέταξαν με γνώμονα τη δημόσια υγεία , την ανάπτυξη, τη χωροταξία,  την αισθητική αναβάθμιση, την  προστασία  του περιβάλλοντος,  την τουριστική προβολή,  τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόνοια.

Στο πλαίσιο της  διαφάνειας και της  ενημέρωσης  των  δημοτών,  παρατίθενται πίνακες  έργων, υπηρεσιών  και προμηθειών που   εκτελούνται, βρίσκονται σε διαδικασία  ανοιχτών ηλεκτρονικών δημοπρασιών και συμβασιοποίησης, πράξεων οι οποίες αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν  σε προγράμματα, καθώς και πράξεων που βρίσκονται σε στάδιο άμεσης ωρίμανσης προς  υποβολή .

 

Έργα και μελέτες για τα  οποία  έχουν υποβληθεί  αιτήματα  και βρίσκονται σε αξιολόγηση:

 

1Εκπόνηση Τοπικού  Χωρικού Σχεδίου (Χωροταξικό)300.000,00
2Αναβάθμιση -κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ανατολικής Σάμου600.000,00
3Κατασκευή – εγκατάσταση  και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δήμου Ανατολικής Σάμου304.040,00
4Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου110.565,00
5Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής  για την πρόσβαση και την εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου54.775,00

 

 

Ενταγμένα έργα –προμήθειες – υπηρεσίες  σε φάση δημοπράτησης ή συμβασιοποίησης:

 

1Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων69.919,20
2Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα   συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 μ3150.000,00
3Προμήθεια αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος40.000,00
4Προμήθεια φορτηγού με γερανό και αρπάγη100.000,00
5Προμήθεια  εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων

(Αφορά την προμήθεια  4  απορριμματοκιβωτίων  με συμπίεση (presscontainers και ενός οχήματος  αποκομιδής skiplift )

264.000,00
6Μελετητική ωρίμανση μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Σάμου74.360,32
7Κατασκευή  δρόμου Β2-Ζ2 του σχεδίου πόλεως «Καρμπόβολου» Πυθαγόρειου22.853,21
8Εργασίες χλωριώσεων152.614,80
9Αποκατάσταση ασφαλτικής στρώσης οδικού δικτύου οικισμού  Βλαμαρής200.000,00
10Κατασκευή δρόμου περιοχής «Γάγκου»34.999,57
11Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο «Καλάμι»23.500,00
12Ενίσχυση υποδομών Κοινωνικής μέριμνας   Σάμου (Seatrack)329.648,00

 

13Αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση ανωδομής λιμένος Μαλαγαρίου (Προγραμματική σύμβαση μεΔιαδημοτικό ΛιμενικόΤαμείο)950.566,67
14Προμήθεια  – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών  Σάμου210.000,00
15Ανάπλαση – Πλακόστρωτα δρόμων Πυθαγορείου254.700,86
16Πολιτιστικός και  Εκπαιδευτικός κόμβος  Σάμου (Προγραμματική σύμβαση με Κρατική βιβλιοθήκη Σάμου)195.300,00
17Διαχείριση και προβολή των λαογραφικών Μουσείων της Σάμου  με χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών333.560,00
18Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του Πολιτιστικού πλούτου της Σάμου – Ανακαλύπτοντας εικόνες  και  γεύσεις330.000,00
19Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος τηλεελέγχου  τηλεχειρισμού  και ελέγχου διαρροών1.358.253,00
20Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του δήμου και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό182.596,20
21Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων89.493,30
22Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών250.328,78
23Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της  Υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης84.303,81
24Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού20.000,00
25Επισκευή προωθητή γαιών Caterpillar48.719,89

 

 

Έργα – προμήθειες –υπηρεσίες  που  εντάχθηκαν σε προγράμματα:

 

1Συντήρηση βιολογικού πόλεως  Σάμου   –  σύνδεση τμημάτων αποχέτευσης240.000,00
2Βελτίωση βατότητας  αγροτικής οδοποιίας –τεχνικά  έργα160.000,00
3Τουριστική προβολή Δήμου Ανατολικής Σάμου150.000,00
4Προμήθεια τζιπ για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας30.000,00
5Χαρτογράφηση αγροτικής οδοποιίας15.000,00
6Αποκατάσταση –συντήρηση καταφυγίων40.000,00
7Συντήρηση κτιρίου ¨Σαμιακή αγορά¨30.000,00
8Μέτρα  φύλαξης και εποπτείας Δημαρχιακού μεγάρου και Δημοτικού Κήπου10.000,00
9Διαμόρφωση Παιδικών χαρών30.000,00
10Βελτίωση – συντήρηση αύλειου χώρου  1ου και 2ου Νηπιαγωγείου πόλεως Σάμου10.000,00
11Διάνοιξη εφεδρικών γεωτρήσεων80.000,00
12Διαμόρφωση  περιβάλλοντα  χώρου Επιβατικού  σταθμού λιμένα Πυθαγορείου60.000,00
13Προμήθεια  φορτηγού  με ανατροπή50.000,00
14Μηχανολογικός εξοπλισμός10.000,00
15Αποκατάσταση αποθηκών και αμαξοστασίου  περιοχή Βλαμαρής90.000,00
16Ενίσχυση ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων  Δ.Ε.Βαθέος3.506.139,00
17Ασφαλτοστρώσεις ΔΚ Χώρας819.000,00
18Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων Δήμου Ανατολικής Σάμου250.000,00
 

19

Βελτίωση και ανάπλαση  Εσωτερικής οδοποιίας  Κοινοτήτων350.000,00
20Προμήθεια παραδοσιακών στολών και μουσικών οργάνων15.000,00
21Εκθεσιακός χώρος Νίκος Σταυρίδης30.000,00
22Προμήθεια ιστορικού έργου με τίτλο  ¨Σάμος η αγροτική Παραγωγικότητα  δια μέσου των αιώνων – Ιστορική αναδρομή31.800,00
23Βελτίωση και ανάπλαση Δημοτικών και Τουριστικών υποδομών  της Κοινότητας  Βουρλιωτών140.000,00

 

 

Έργα  – προμήθειες –υπηρεσίες  που υλοποιούνται:

 

1Εργασίες συντήρησης αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου40.000,00
2Εργασίες αποκατάστασης φθαρμένων τμημάτων οδοστρωμάτων των κοινοτήτων15.000,00
3Ενίσχυση ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων ΔΕ Βαθέος (Σάμου – Βαθέος – Παλαιοκάστρου)3.918.204,12
4Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης – Αποκατάσταση ζημιών Μανωλατών, Βουρλιωτών, Αμπέλου, Αγ. Κωνσταντίνου, Σταυρινήδων15.000,00
5Εργασίες  ολοκλήρωσης στο 1ο και 2ο  Γυμνάσιο  Σάμου15.000,00
6Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων όπισθεν Ξενία10.000,00
7Περίφραξη Δημοτικού κήπου20.000,00
8Συμπληρωματική Σύμβαση «ΞΕΝΙΑ»  για την πλήρη στατική  ενίσχυση του κτιρίου383.806,94
9Επισκευή μονάδας άντλησης και καύσης βιοαερίου19.964,00
10Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς βιοαερίου και κάθετων φρεατίων ΟΕΔΑ19.988,79
11Αναλύσεις ποιότητας νερού Δήμου Ανατολικής Σάμου22.468,80
12Προμήθεια υλικού εναλλακτικής επικάλυψης ΟΕΔΑ19.894,05
13Αναλύσεις Υδάτων ΟΕΔΑ6.944,00
14Συντήρηση βιολογικού ΧΥΤΑ – ΟΕΔΑ Σάμου7.500,00
15Επισκευή δικτύου Πυρόσβεσης ΟΕΔΑ2.100,00
16Δράσεις Πυροπροστασίας ΟΕΔΑ2.900,00
17Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών μονάδων ενότητας Πυθαγορείου363.600,00
18Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών μονάδων ενότητας Βαθέος1.380.343,97
19Ενεργειακή αναβάθμιση  Δημοτικού Μεγάρου255.000,00
20Επέκταση  σχεδίου ασφάλειας νερού στη Νήσο Σάμου226.468,76
21Κέντρο Κοινότητα Σάμου (επέκταση δομής με προσθήκη κέντρου στήριξης οικογένειας και κέντρου παρακολούθησης του ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας ηλικιωμένων και παράταση χρόνου λειτουργίας έως 30-09-2023)583.200,00
22Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου (επέκταση λειτουργίας έως 30-03-2023)234.000,00
23Επισκευή – συντήρηση  σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων155.600,00

 

 

Έργα τα οποία βρίσκονται  σε διαδικασία ωρίμανσης   προκειμένου να υποβληθούν σε προσκλήσεις προγραμμάτων:

1Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής  βιοαποβλήτων Δήμου  Ανατολικής Σάμου 
2Δημιουργία  και διαχείριση πράσινων σημείων και  γωνιών  ανακύκλωσης Δήμου Ανατολικής Σάμου 
3Δημιουργία και λειτουργία υποδομής ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης στον τομέα των απορριμμάτων και των υδατικών πόρων 
4Κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης  Γλύφας Μεσοκάμπου 
5Κατασκευή αγωγού σύνδεσης αποχετευτικού δικτύου Μυτιληνιών  μεΜονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων  Χώρας 
6Αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων  Χώρας Σάμου 
7Κατασκευή Δευτερευόντων Αποχετευτικών δικτύων  ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Κοινότητας Βαθέος 

 

 

 

Comments

comments

Δήμος

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ανατ. Σάμου για την ανακοίνωση του ΤΕΕ

Published

on

By

Δήμος Ανατολικής  Σάμου

Πρόεδρος  Δημοτικού Συμβουλίου

 

Το ΤΕΕ Σάμου την Παρασκευή 16  Απριλίου εξέδωσε  ανακοίνωση  στην οποία με περισσή ευκολία, εντελώς επιφανειακά και αποσπασματικά απομονώνεται  και επί της ουσίας  κατακρίνεται η απάντηση μου σε τοποθέτηση Δημοτικού συμβούλου κατά τη διάρκεια συζήτησης  του  θέματος  του βιολογικού της πόλης της Σάμου.

Πρώτιστα κύριε συντάκτη της ανακοίνωσης είναι  πασιφανές και ευκολονόητο ότι αναφερόμενος στους Πολιτικούς Μηχανικούς  αναφερόμουν στους  συναδέλφους σας εργολήπτες δημοσίων έργων που αποτελούν από τα 200 μέλη σας ένα ενεργό τμήμα του συλλόγου σας και οι οποίοι ως αναδοχοι ή υπεργολάβοι των αναδόχων εταιριών που ενεπλάκησαν στην κατασκευή του βιολογικού,  μελέτησαν και εκτέλεσαν  για λογαριασμό τους  έργα  κατασκευής και συντήρησης  κατά τα περελθόντα έτη γεγονός που πολύ καλά γνωρίζετε.

Σέβομαι και  εκτιμώ απεριόριστα του Πολιτικούς Μηχανικούς καθώς και όλους γενικά τους Τεχνικούς της Σάμου  με τους περισσότερους από τους οποίους λόγω επαγγέλματος έχω οικοδομήσει σχέσεις απολύτου εμπιστοσύνης άλλωστε είχα και έχω μέχρι σήμερα  άριστη και αγαστή συνεργασία.

Αυτό όμως δεν με εμποδίζει να εκφράζω και να καταθέτω ελεύθερα τη γνώμη μου σε ένα δημοκρατικό όργανο όπως είναι το ΔΣ του Δήμου όταν μάλιστα αποδεδειγμένα  η μηδενική  λειτουργία του βιολογικού οφείλεται σε κακή, άστοχη και πλημμελή κατασκευή με ευθύνη  (   όπως άλλωστε και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει αποφανθεί)   των ανάδοχων εταιρειών και των υπεργολάβων σε συνδυασμό με την έλλειψη επίβλεψης και ελέγχου του έργου.

Εσκεμμένα απομονώνετε από το διάλογο την αναφορά μου στους Μηχανικούς γνωρίζοντας ότι στον βιολογικό μόνο μερικοί συνάδελφοι σας ενεπλάκησαν και όχι το σύνολο αυτών κατά συνέπεια οι αναφορές σας για το σεισμό και για τα κτίρια που άντεξαν στο σεισμό είναι άστοχη και  καμιά σχέση δεν έχει με τον βιολογικό. Επίσης κρίνω σκόπιμο να σας υπενθυμίσω , διότι γράφτε στο κείμενο το αντίθετο, ότι το ΤΕΕ Σάμου όπως άλλωστε οι Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και όλες οι Δημοτικές παρατάξεις κλήθηκαν και συμμετείχαν σε δύο συνεδριάσεις προκειμένου να ενημερωθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας για τον βιολογικό, μάλιστα εκφέρατε και καταθέσατε   και την επιστημονική σας γνώμη για την επίλυση του προβλήματος γεγονός που καταγράφεται στην ανακοίνωση σας. Γιατί λοιπόν στην αρχή της ανακοίνωσης σας λέτε ότι δεν κληθήκατε στη συνεδρίαση του ΔΣ  και ότι δεν σας ζητήθηκε η τεχνική σας άποψη;

Τέλος αναφέρετε ότι “όσα ειπώθηκαν από τον Πρόεδρο του ΔΣ είναι ψευδή, ανυπόστατα και στοχοποιούν  αδίκως έναν ολόκληρο κλάδο και ότι οφείλω να ανασκευάσω την τοποθέτηση μου”.

Ειλικρινά δεν είχα και δεν έχω  πρόθεση στοχοποίησης , ούτε πρόθεση να αποδώσω ευθύνες άλλωστε δεν είμαι αρμόδιος, άλλοι αποφασίζουν γιαυτό ( εσείς ως ΤΕΕ ασφαλώς και γνωρίζετε ποιοί ευθύνονται λόγω ειδικών τεχνικών γνώσεων)  κι αν εσείς καταλάβατε ότι σας στοχοποιώ, λάθος καταλάβατε άλλωστε ο καθένας καταλαβαίνει ότι του επιτρέπει η αντίληψη του.

Επαναλαμβάνω ότι στο διάλογο που είχα με συνάδελφο Δημοτικό σύμβουλο, του οποίου απομονώσατε απόσπασμα , φυσικά  δεν εννοούσα συλλήβδην όλους τους Πολιτικούς Μηχανικούς   αλλά όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο και  ιδιότητα εκτέλεσαν έργο σχετικό με τον βιολογικό της πόλης.

Με την ευκαιρία που μου δίνετε να σας επισημάνω ότι η Δημοτική μας παράταξη και ο Δήμος , έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στην Τεχνική του Υπηρεσία , στους μελετητές και στην επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώμη των Σαμίων Πολιτικών Μηχανικών πράττει πάντοτε αυτό που επιτάσσει αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον του Δήμου Ανατολικής Σάμου.

 

ΚΟΛΛΑΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Ανατολικής Σάμου για το βιολογικό

Published

on

By

Ανακοίνωση για την απόφαση αντικατάστασης του αγωγού του βιολογικού που συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Ανατολικής Σάμου.

 

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Στην…. «εύκολη λύση»!!! του (ξανά)σκαψίματος 3,3 χιλιομέτρων στη παραλιακή μέχρι το Καλάμι , προκειμένου να αντικατασταθεί ο άχρηστος  καταθλιπτικός αγωγός του βιολογικού καθαρισμού, οδεύει ο δήμος μετά την απόφαση που ψήφισαν οι παρατάξεις που συνασπίζονται στη δημοτική αρχή .

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (Τετάρτη 14-4-2021) παρουσιάστηκε η μελέτη,  για τη  λεγόμενη  βέλτιστη λύση, η οποία εστίασε  μόνο στη λύση της αντικατάστασης, χωρίς να ασχοληθεί ουσιαστικά παρά μόνο αφοριστικά στη λύση του αυτοφερόμενου αγωγού που είχε εγκρίνει το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο το 2018.

Η Λαϊκή Συσπείρωση στη τοποθέτησή της επισήμανε μια σειρά ζητήματα τα οποία η μελέτη δεν μπήκε στο κόπο να …μελετήσει . Συγκεκριμένα: Απαξίωσε υποτιμητικά την μελέτη που ενέκρινε το 2018 το δημοτικό συμβούλιο και είχαν συντάξει οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου. Δεν έγινε ουσιαστική έρευνα για το υλικό του αυτοφερόμενου αγωγού. Αμφισβήτησε την τεχνική επάρκεια του υλικού, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία. Διαπίστωσε αυθαίρετα ότι δεν υπάρχουν ανταλλακτικά και υλικά σε περίπτωση βλάβης. Δεν αναζητήθηκε η διεθνής εμπειρία εφαρμογής του σε άλλες χώρες. Αναφέρθηκε με σιγουριά σε βλάβες που έχει υποστεί ο υπάρχων αγωγός λόγω του σεισμού χωρίς να βιντεοσκοπήσει εσωτερικά τον αγωγό.  Αποφάνθηκε ότι πιθανόν να χρειαστεί και αντικατάσταση τμημάτων του αγωγού, αποκρύπτοντας ότι υπάρχει ρομποτική τεχνολογία αποκατάστασης εσωτερικά ενός αγωγού που έχει παραμορφωθεί .

Η παράταξή μας επισήμανε ότι ήταν στοιχειώδης υποχρέωση των μελετητών να ασχοληθούν διεξοδικά και αναλυτικά με την λύση που ΕΙΧΕ ΨΗΦΙΣΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, πριν την απορρίψει επαρκώς τεκμηριωμένα.

Κατόπιν τούτων η Λαϊκή Συσπείρωση –  με κριτήρια,  αφενός την βιώσιμη αποκατάσταση του αγωγού για την απρόσκοπτη λειτουργία του βιολογικού  και αφετέρου την αποφυγή του τεράστιου επιπλέον κόστους για την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης (κόστος που επίσης δεν υπολογίστηκε, γιατί η εν λόγω μελέτη αποφαίνεται ότι το έργο θα τελειώσει σε 3,5 μήνες) – διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις και ψήφισε «παρών», στη πρόταση του δημάρχου να ολοκληρωθεί και να προκηρυχθεί η μελέτη του έργου με βάση τη λύση της αντικατάστασης.

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Ευχαριστήριο μήνυμα Δημάρχου Δυτικής Σάμου

Published

on

By

Ευχαριστήριο μήνυμα Δημάρχου Δυτικής Σάμου

«Σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες ,Σάββατο 17 Απριλίου 2021 ,στην περιοχή μεταξύ Κοντακαιίκων και Καρλοβάσου ,νιώθω την βαθιά υποχρέωση να ευχαριστήσω από καρδιάς ,όλους τους εθελοντές πυροσβέστες από κάθε γωνιά της Σάμου.Η παρουσία τους από την πρώτη στιγμή μέχρι την λήξη του συμβάντος ήταν καθοριστική!

Ευχαριστώ επίσης τον συνάδελφο ,Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου Γιώργο Στάντζο ,για την κινητοποίηση όλων των εθελοντικών κλιμακίων του δήμου του αλλά και για την δική του παρουσία και συμπαράσταση!

Υπογραμμίζω ότι η καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων :τοπικής αυτοδιοίκησης ,Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ,εθελοντικών κλιμακίων ,Αστυνομίας και Στρατού ,είχε σαν αποτέλεσμα να ελεγχθεί άμεσα η πυρκαγιά και να αποφύγουμε απώλειες ανθρώπων ,κατοικιών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

Επίσης ευχαριστώ τον Βουλευτή Ν.Σάμου κ.Στεφανάδη Χριστόδουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Βασίλη Πανουράκη για την βοήθεια τους.

Πρέπει να προβληματιστούμε εν όψη της αντιπυρικής περιόδου και όλοι να συμβάλλουμε στην προστασία και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Παράλληλα οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση ,ώστε να μπορούμε όλοι μαζί σαν γροθιά ,να αντιμετωπίζουμε και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις που πιθανώς να απειλήσουν τον τόπο μας.»

 

Δήμαρχος Δυτικής Σάμου

Αλέξανδρος Λυμπέρης

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Facebook

Σαμιακά6 ώρες ago

Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Σαμιακά10 ώρες ago

Ανάσταση στις 9 το βράδυ αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Περιφερειακά11 ώρες ago

Μουτζούρης: «Ορισμένοι δεν μαθαίνουν από λάθη και επιμένουν σε πολιτικές που κατέστρεψαν τα νησιά»

COVID-1911 ώρες ago

Κορωνοϊός-Κανένα κρούσμα στη Σάμο

Αστυνομικά - Λιμενικά12 ώρες ago

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Ικαρία

Περιφερειακά15 ώρες ago

Αποτελέσματα του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Πολιτικά15 ώρες ago

Απάντηση Μηταράκη στην εξώδικη διαμαρτυρία του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

Περιφερειακά17 ώρες ago

Στη Δικαιοσύνη στέλνει τον Μηταράκη ο Κώστας Μουτζούρης

Πολιτιστικά17 ώρες ago

«Απόπλους» – Τεύχος αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Σαμιακά18 ώρες ago

Μεγάλη Δωρεά κρεάτων και κρασιού σε 315 Οικογένειες από τον Ροταριανό Όμιλο Σάμου

COVID-192 εβδομάδες ago

ΕΟΔΥ: Δεκατρία νέα κρούσματα κορωνοϊού το τελευταίο 24ωρο στη Σάμο

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Την Τετάρτη 7 Απριλίου ξεκινούν τα δρομολόγια του καταμαράν DODEKANISOS EXPRESS

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Περιφερειακά2 εβδομάδες ago

Η αγανάκτηση των νησιωτών έφτασε στην Ευρώπη μέσω του Κώστα Μουτζούρη

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Πρόεδρος Κοινότητας Λέκκας για καραντίνα: Πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας

Δήμος2 εβδομάδες ago

Έκτακτο Σ.Τ.Ο για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής έξαρσης του Covid-19 στη Λέκκα

Δήμος3 εβδομάδες ago

Οι «παλικαριές» σε πολίτες μετά την επίσκεψη Γιόχανσον

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Ο Σταυρός και πάλι στην κορυφή του ιστού της Ελληνικής Σημαίας στη πλατεία Πυθαγόρα

Αστυνομικά - Λιμενικά4 εβδομάδες ago

Ικαρία: Σύλληψη για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Skyserv: Οι νέες κενές θέσεις εργασίας στον αερολιμένα της Σάμου

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Dodekanisos Seaways: Διακομιδή ενός βρέφους 8 ημερών και ενός ενήλικα ασθενή από Σύμη στη Ρόδο

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Κοκκάρι: Το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου απο ψηλά

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Σάμος: Ύψωσαν τεράστια ελληνική σημαία για την 25η Μαρτίου

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Στρατιωτική Παρέλαση 25ης Μαρτίου- Αφιέρωμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά1 μήνα ago

Παραλία Ψιλή Άμμος: Υποχώρησε η θάλασσα λόγω της άμπωτης

Σαμιακά2 μήνες ago

O «Aegean Explorer» στη Μάχη για την προστασία των Θαλασσών μας

Σαμιακά3 μήνες ago

Η νυχτερινή καταιγίδα στο Πυθαγόρειο Σάμου

Δήμος3 μήνες ago

Συνελήφθη για κλοπή κινητού απο Φαρμακείο

Αστυνομικά - Λιμενικά3 μήνες ago

Με το πλοίο Blue Star Mykonos η μεταγωγή στην Αθήνα του 38χρονου πρώην προπονητή | video

Δημοφιλή