Connect with us

Δήμος

Τα έργα και οι μελέτες του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Published

on

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου συνεχίζει  την εκτέλεση και την επέκταση έργων, την εκπόνηση μελετών, την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων που  άπτονται της  καθημερινότητας των  δημοτών του, καθώς και την διερεύνηση και αξιοποίηση  κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου σε Εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο επίπεδο .

Έργα και πράξεις που ο Δήμος Ανατολικής Σάμου υλοποιεί σε συνέχεια του Δήμου Σάμου και νέα έργα και πράξεις  που η  Δημοτική Αρχή, τα Συλλογικά όργανα και οι Υπηρεσίες  προέταξαν με γνώμονα τη δημόσια υγεία , την ανάπτυξη, τη χωροταξία,  την αισθητική αναβάθμιση, την  προστασία  του περιβάλλοντος,  την τουριστική προβολή,  τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόνοια.

Στο πλαίσιο της  διαφάνειας και της  ενημέρωσης  των  δημοτών,  παρατίθενται πίνακες  έργων, υπηρεσιών  και προμηθειών που   εκτελούνται, βρίσκονται σε διαδικασία  ανοιχτών ηλεκτρονικών δημοπρασιών και συμβασιοποίησης, πράξεων οι οποίες αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν  σε προγράμματα, καθώς και πράξεων που βρίσκονται σε στάδιο άμεσης ωρίμανσης προς  υποβολή .

 

Έργα και μελέτες για τα  οποία  έχουν υποβληθεί  αιτήματα  και βρίσκονται σε αξιολόγηση:

 

1 Εκπόνηση Τοπικού  Χωρικού Σχεδίου (Χωροταξικό) 300.000,00
2 Αναβάθμιση -κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ανατολικής Σάμου 600.000,00
3 Κατασκευή – εγκατάσταση  και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δήμου Ανατολικής Σάμου 304.040,00
4 Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου 110.565,00
5 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής  για την πρόσβαση και την εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου 54.775,00

 

 

Ενταγμένα έργα –προμήθειες – υπηρεσίες  σε φάση δημοπράτησης ή συμβασιοποίησης:

 

1 Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων 69.919,20
2 Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα   συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 μ3 150.000,00
3 Προμήθεια αυτόνομου ρυμουλκούμενου πλυστικού μηχανήματος 40.000,00
4 Προμήθεια φορτηγού με γερανό και αρπάγη 100.000,00
5 Προμήθεια  εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων

(Αφορά την προμήθεια  4  απορριμματοκιβωτίων  με συμπίεση (presscontainers και ενός οχήματος  αποκομιδής skiplift )

264.000,00
6 Μελετητική ωρίμανση μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Σάμου 74.360,32
7 Κατασκευή  δρόμου Β2-Ζ2 του σχεδίου πόλεως «Καρμπόβολου» Πυθαγόρειου 22.853,21
8 Εργασίες χλωριώσεων 152.614,80
9 Αποκατάσταση ασφαλτικής στρώσης οδικού δικτύου οικισμού  Βλαμαρής 200.000,00
10 Κατασκευή δρόμου περιοχής «Γάγκου» 34.999,57
11 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο «Καλάμι» 23.500,00
12 Ενίσχυση υποδομών Κοινωνικής μέριμνας   Σάμου (Seatrack) 329.648,00

 

13 Αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση ανωδομής λιμένος Μαλαγαρίου (Προγραμματική σύμβαση μεΔιαδημοτικό ΛιμενικόΤαμείο) 950.566,67
14 Προμήθεια  – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών  Σάμου 210.000,00
15 Ανάπλαση – Πλακόστρωτα δρόμων Πυθαγορείου 254.700,86
16 Πολιτιστικός και  Εκπαιδευτικός κόμβος  Σάμου (Προγραμματική σύμβαση με Κρατική βιβλιοθήκη Σάμου) 195.300,00
17 Διαχείριση και προβολή των λαογραφικών Μουσείων της Σάμου  με χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών 333.560,00
18 Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του Πολιτιστικού πλούτου της Σάμου – Ανακαλύπτοντας εικόνες  και  γεύσεις 330.000,00
19 Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος τηλεελέγχου  τηλεχειρισμού  και ελέγχου διαρροών 1.358.253,00
20 Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του δήμου και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό 182.596,20
21 Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επισκευή – συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων 89.493,30
22 Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 250.328,78
23 Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της  Υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης 84.303,81
24 Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 20.000,00
25 Επισκευή προωθητή γαιών Caterpillar 48.719,89

 

 

Έργα – προμήθειες –υπηρεσίες  που  εντάχθηκαν σε προγράμματα:

 

1 Συντήρηση βιολογικού πόλεως  Σάμου   –  σύνδεση τμημάτων αποχέτευσης 240.000,00
2 Βελτίωση βατότητας  αγροτικής οδοποιίας –τεχνικά  έργα 160.000,00
3 Τουριστική προβολή Δήμου Ανατολικής Σάμου 150.000,00
4 Προμήθεια τζιπ για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας 30.000,00
5 Χαρτογράφηση αγροτικής οδοποιίας 15.000,00
6 Αποκατάσταση –συντήρηση καταφυγίων 40.000,00
7 Συντήρηση κτιρίου ¨Σαμιακή αγορά¨ 30.000,00
8 Μέτρα  φύλαξης και εποπτείας Δημαρχιακού μεγάρου και Δημοτικού Κήπου 10.000,00
9 Διαμόρφωση Παιδικών χαρών 30.000,00
10 Βελτίωση – συντήρηση αύλειου χώρου  1ου και 2ου Νηπιαγωγείου πόλεως Σάμου 10.000,00
11 Διάνοιξη εφεδρικών γεωτρήσεων 80.000,00
12 Διαμόρφωση  περιβάλλοντα  χώρου Επιβατικού  σταθμού λιμένα Πυθαγορείου 60.000,00
13 Προμήθεια  φορτηγού  με ανατροπή 50.000,00
14 Μηχανολογικός εξοπλισμός 10.000,00
15 Αποκατάσταση αποθηκών και αμαξοστασίου  περιοχή Βλαμαρής 90.000,00
16 Ενίσχυση ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων  Δ.Ε.Βαθέος 3.506.139,00
17 Ασφαλτοστρώσεις ΔΚ Χώρας 819.000,00
18 Συντηρήσεις Σχολικών μονάδων Δήμου Ανατολικής Σάμου 250.000,00
 

19

Βελτίωση και ανάπλαση  Εσωτερικής οδοποιίας  Κοινοτήτων 350.000,00
20 Προμήθεια παραδοσιακών στολών και μουσικών οργάνων 15.000,00
21 Εκθεσιακός χώρος Νίκος Σταυρίδης 30.000,00
22 Προμήθεια ιστορικού έργου με τίτλο  ¨Σάμος η αγροτική Παραγωγικότητα  δια μέσου των αιώνων – Ιστορική αναδρομή 31.800,00
23 Βελτίωση και ανάπλαση Δημοτικών και Τουριστικών υποδομών  της Κοινότητας  Βουρλιωτών 140.000,00

 

 

Έργα  – προμήθειες –υπηρεσίες  που υλοποιούνται:

 

1 Εργασίες συντήρησης αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου 40.000,00
2 Εργασίες αποκατάστασης φθαρμένων τμημάτων οδοστρωμάτων των κοινοτήτων 15.000,00
3 Ενίσχυση ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων ΔΕ Βαθέος (Σάμου – Βαθέος – Παλαιοκάστρου) 3.918.204,12
4 Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης – Αποκατάσταση ζημιών Μανωλατών, Βουρλιωτών, Αμπέλου, Αγ. Κωνσταντίνου, Σταυρινήδων 15.000,00
5 Εργασίες  ολοκλήρωσης στο 1ο και 2ο  Γυμνάσιο  Σάμου 15.000,00
6 Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων όπισθεν Ξενία 10.000,00
7 Περίφραξη Δημοτικού κήπου 20.000,00
8 Συμπληρωματική Σύμβαση «ΞΕΝΙΑ»  για την πλήρη στατική  ενίσχυση του κτιρίου 383.806,94
9 Επισκευή μονάδας άντλησης και καύσης βιοαερίου 19.964,00
10 Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς βιοαερίου και κάθετων φρεατίων ΟΕΔΑ 19.988,79
11 Αναλύσεις ποιότητας νερού Δήμου Ανατολικής Σάμου 22.468,80
12 Προμήθεια υλικού εναλλακτικής επικάλυψης ΟΕΔΑ 19.894,05
13 Αναλύσεις Υδάτων ΟΕΔΑ 6.944,00
14 Συντήρηση βιολογικού ΧΥΤΑ – ΟΕΔΑ Σάμου 7.500,00
15 Επισκευή δικτύου Πυρόσβεσης ΟΕΔΑ 2.100,00
16 Δράσεις Πυροπροστασίας ΟΕΔΑ 2.900,00
17 Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών μονάδων ενότητας Πυθαγορείου 363.600,00
18 Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών μονάδων ενότητας Βαθέος 1.380.343,97
19 Ενεργειακή αναβάθμιση  Δημοτικού Μεγάρου 255.000,00
20 Επέκταση  σχεδίου ασφάλειας νερού στη Νήσο Σάμου 226.468,76
21 Κέντρο Κοινότητα Σάμου (επέκταση δομής με προσθήκη κέντρου στήριξης οικογένειας και κέντρου παρακολούθησης του ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας ηλικιωμένων και παράταση χρόνου λειτουργίας έως 30-09-2023) 583.200,00
22 Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου (επέκταση λειτουργίας έως 30-03-2023) 234.000,00
23 Επισκευή – συντήρηση  σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 155.600,00

 

 

Έργα τα οποία βρίσκονται  σε διαδικασία ωρίμανσης   προκειμένου να υποβληθούν σε προσκλήσεις προγραμμάτων:

1 Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής  βιοαποβλήτων Δήμου  Ανατολικής Σάμου  
2 Δημιουργία  και διαχείριση πράσινων σημείων και  γωνιών  ανακύκλωσης Δήμου Ανατολικής Σάμου  
3 Δημιουργία και λειτουργία υποδομής ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης στον τομέα των απορριμμάτων και των υδατικών πόρων  
4 Κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης  Γλύφας Μεσοκάμπου  
5 Κατασκευή αγωγού σύνδεσης αποχετευτικού δικτύου Μυτιληνιών  μεΜονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων  Χώρας  
6 Αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων  Χώρας Σάμου  
7 Κατασκευή Δευτερευόντων Αποχετευτικών δικτύων  ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων Κοινότητας Βαθέος  

 

 

 

Comments

comments

Δήμος

Συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου – Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΠΕΑ Β. Αιγαίου

Published

on

By

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου:

Συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου – Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΠΕΑ Β. Αιγαίου

 

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 συνεδρίασε στη Μυτιλήνη το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου υπό την προεδρία του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή” Χρήστου Χατζηχριστοδούλου.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στην ημερήσια διάταξη, εκτός από τα οικονομικά θέματα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση της ΠΕΔ, αποφασίστηκαν και τα εξής:

  1. Να τροποποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου προκειμένου να διεξάγονται οι συνεδριάσεις και σε άλλες πόλεις εντός ή εκτός περιφέρειας, και όχι μόνο στην έδρα της Περιφερειακής Ένωσης.
  2. Να προταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ να ξεκινήσει άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες, ούτως ώστε να προκηρυχτούν 2 κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες είναι αναγκαίες για την διοικητική συνέχεια της ΠΕΔ, η οποία πρέπει να είναι σε θέση να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους Δήμους του Β. Αιγαίου.
  3. Να προταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ να λάβει σχετική απόφαση και να διεκδικήσει ισονομία και ίδιους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ για όλο το Β. Αιγαίο. (Να σημειωθεί ότι από τα 9 νησιά του Β. Αιγαίου, τα 6 μικρότερα, που σε αυτά διαμένει το 14,71% των κατοίκων της περιφέρειάς μας, έχουν υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ από τα 3 μεγαλύτερα νησιά.)
  4. Να προταθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ να λάβει σχετική απόφαση και να διεκδικήσει την συνέχιση του μεταφορικού ισοδύναμου, όπως και την επέκτασή του και στα καύσιμα για όλα τα νησιά.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Α.Ε., Ευάγγελο Βιόλατζη. Η ανωτέρω εταιρία ανήκει στην ΠΕΔ Β. Αιγαίου και λειτουργεί ως εργαστήριο ελέγχου νερών και λυμάτων. Τέλος, συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του συγκεκριμένου εργαστηρίου της Αυτοδιοίκησης, και ειδικότερα πώς θα μπορούσε να εξυπηρετήσει όλους τους Δήμους των νησιών μας.   

 

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Παραχώρηση ενός απορριμματοφόρου στο δήμο Ανατολικής Σάμου

Published

on

By

 

Σε συνέχεια του αιτήματος που είχε αποστείλει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, για παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος, στο Δήμο Πειραιά, στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας των δυο Δήμων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 307/30-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. και μετά τη θετική ανταπόκριση του Δήμου Πειραιά, παρελήφθη σήμερα το πρωί, παρουσία του Αντιδημάρχου, κ. Μιχάλη Μητσού, ένα απορριμματοφόρο όχημα.

Ο Δήμος μας και προσωπικά ο Δήμαρχος, κ. Γεώργιος Στάντζος εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του στο Δήμαρχο κ. Γιάννη Μώραλη και στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Παναγιώτη Ρέππα για την πολύτιμη προσφορά τους με την παραχώρηση του οχήματος αυτού που θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου μας για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών.

Τις δύσκολες αυτές στιγμές, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με διάθεση αλληλεγγύης και συνεργασίας «βάζει πλάτη» ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της. Σε συνέχεια του αιτήματος που είχε αποστείλει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, για παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος, στο Δήμο Πειραιά, στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας των δυο Δήμων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 307/30-11-2018 απόφαση του Δ.Σ. και μετά τη θετική ανταπόκριση του Δήμου Πειραιά, παρελήφθη σήμερα το πρωί, παρουσία του Αντιδημάρχου, κ. Μιχάλη Μητσού, ένα απορριμματοφόρο όχημα.

Ο Δήμος μας και προσωπικά ο Δήμαρχος, κ. Γεώργιος Στάντζος εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του στο Δήμαρχο κ. Γιάννη Μώραλη και στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Παναγιώτη Ρέππα για την πολύτιμη προσφορά τους με την παραχώρηση του οχήματος αυτού που θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων του δήμου μας για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών.

Τις δύσκολες αυτές στιγμές, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με διάθεση αλληλεγγύης και συνεργασίας «βάζει πλάτη» ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της.

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Την 3η θέση κατέκτησε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στην Εβδομάδα Κινητικότητας 2019

Published

on

By

Την 3η θέση κατέκτησε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στον διαγωνισμό «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019» στη κατηγορία Μικρών πόλεων.

Στη φετινή εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2019 με θέμα «Ασφαλές περπάτημα, ασφαλής ποδηλασία» και σύνθημα «Ας περπατήσουμε μαζί» συμμετείχαν 86 ελληνικές πόλεις! Πρωταθλήτριες, ανάμεσα σε 3.136 ευρωπαϊκές πόλεις που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, αναδείχθηκαν η Καρδίτσα, η οποία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Βραβείο στην κατηγορία μικρών πόλεων και το Ρέθυμνο, το οποίο κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία των μεγάλων πόλεων.

Το βραβείο για τον δήμο Ανατολικής Σάμου παρέλαβαν η Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Πολιτισμού, Δέσποινα Κάιλα και η Μαρία Παπαδάμ, τοπική συντονίστρια.

Η Αντιδήμαρχος κα Δέσποινα Κάιλα στις δηλώσεις της ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα και για το Δήμο μας να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο εκ μέρους όλων των Σαμιωτών που δούλεψαν και πίστεψαν στον θεσμό της Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας φέρνοντας το εκπληκτικό αποτέλεσμα της  3ης θέσης για το Δήμο μας. Θέλω να ευχαριστήσω,  από την καρδιά μου, τους συναδέλφους Αντιδημάρχους, τους συνεργάτες μου, το υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου τους φορείς, εθελοντές και απλούς πολίτες, που έδωσαν την ψυχή τους και τον καλύτερό τους εαυτό, λαμβάνοντας μέρος στις δράσεις της Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας, από 16-22 Σεπτεμβρίου με θέμα «Ας Περπατήσουμε Όλοι Μαζί».
Συγκεκριμένα ευχαριστώ για την υποστήριξη των δράσεων, την 79 ΑΔΤΕ, την Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου, το Α.Τ Πυθαγορείου, το Λιμεναρχείο, τη Διεύθυνση Τροχαίας, τις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, την Διεύθυνση Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ανατολικής Σάμου και την Διεύθυνση Δασών.

Επίσης τους αθλητικούς και πολιτιστικούς Συλλόγους για την άμεση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα του Δήμου και την συμμετοχή τους στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δράσεων, συγκεκριμένα: Σύλλογο Εστίασης & Ψυχαγωγίας, Εμπορικό Σύλλογο Σάμου, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού παράρτημα Βαθέος, Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια Βαθέος, Πυθαγορείου και Χώρας, Φωτογραφική Ομάδα Σάμου, Φιλαρμονική Βαθύλλος «Αντώνης Γεροχριστοδούλου», Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων ατόμων με Αναπτυξιακή Υστέρηση Π.Ε. Σάμου «Η Μέλισσα», Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου «Ο Λυκούργος», Πολιτιστικό Σύλλογο «Καπετάν Λαχανά», Πολιτιστικό Σύλλογο «Ωκυρρόη η Σαμία», Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Σάμου, Αθλητικό Σύλλογο Άλκιμο/Liakos team, Αθλητική Ένωση Βαθύλλου Πανσαμιακού, Rhenia Tours Αναγέννηση Αθλητικός Σύλλογος Σάμου, Αθλητικό Όμιλο Σάμου, Αθλητικό Όμιλο Πολυκράτη, Αθλητικό Σύλλογο Χώρας «Λαίλαπα», τον Ναυτικό Όμιλο Σάμου, Σύλλογο Αυτοδυτών Σάμου, Ομάδα Διάσωσης Σάμου, Samos Latin club, Samos Vespa club, Σχολή πολεμικών τεχνών T.S.D., το Wind & Water Watersports Samos (Γεώργιος Κονταξής), το Ροταριανό Όμιλο Σάμου, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», την ΥΠΑΤΗ αρμοστεία του ΟΗΕ και το ξενοδοχείο “Glicorisa” και τον Παιδικό Σταθμό «Το Χαμόγελο».

Η Σάμος είναι εδώ! Η Σάμος αντέχει, σχεδιάζει και χτίζει βήμα βήμα το αύριο με την συμμετοχή όλων!».

Βραβεία βιώσιμης αστικής κινητικότητας απονεμήθηκαν επίσης στους δήμους Ηγουμενίτσας, Λάρισας, Αγίου Δημητρίου, Νέας Προποντίδας, Ηρακλείου, Αλίμου, Τρικκαίων, Γρεβενών, Νεάπολης – Συκεών. Ενώ, τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν επίσης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και στους δήμους Παλλήνης και Φαρκαδόνας.

Στον υπέροχο χώρο στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση όπου παρέστησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και μεγάλου αριθμού στελεχών της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε το 2002 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να προάγει τη βιώσιμη κινητικότητα και την αστική ανάπτυξη. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο με στόχο να ενθαρρύνει τους κατοίκους των πόλεων να επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο, η ποιοτική κυκλοφοριακή σύνδεση με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας, η χρήση καθαρότερης ενέργειας, η ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος μεταφορικού δικτύου, οι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης καθώς και η δημιουργία ποιοτικής «ατμόσφαιρας» στις πόλεις.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ανακοίνωσή του συγχαίρει τους δύο νικητές δήμους, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει την προώθηση της εκστρατείας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που ξεκίνησε στην Ελλάδα από το 2002:

  • με συνεχή ενημέρωση και καθοδήγηση,
  • με προβολή των βέλτιστων ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών,
  • με συνεχή επικοινωνία με τα στελέχη των δήμων μέσω του network, «Δίκτυο των Τοπικών Συντονιστών για την Βιώσιμη Κινητικότητα»,
  • εκσυγχρονίζοντας τη νομοθεσία του,
  • εξασφαλίζοντας χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα υποστήριξης μελετών και έργων.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη το Υπουργείο έχει καταθέσει σχετική τροπολογία για τη δημιουργία προσωρινών πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, ενώ σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο και το Εθνικό Σχέδιο για την προσβασιμότητα με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή.

Comments

comments

Continue Reading

Advertisement

Facebook

Advertisement Enter ad code here

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.