23.9 C
Σάμος
03/10/2022
Δήμος

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου ανατολικής Σάμου

Συνεδριάζει την Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεών του το δημοτικό συμβούλιο ανατολικής Σάμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Κατάθεση πρότασης και ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου για το άρθρο 179 του νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου για την εκχώρηση των υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού.Εισηγητής: Ζάχαρης Νικόλαος δημ. σύμβουλος.
 1. Συζήτηση επί αιτήματος εργαζομένων Δήμου Ανατολικής Σάμου του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για νέα παράταση του προγράμματος. Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ
 1. Εισήγηση για τη Σύναψη πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Δήμου της Μπερναλτα – Μεταπόντου της Ιταλίας. Εισηγητής: κ. Βασιλειάς Δημήτρης
 1. Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Β. Αιγαίου. Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ
 1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος 2019 Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή
 1. Συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: κ. Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος.
 1. Εισήγηση για την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου ανατολικής Σάμου με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ
 1. Εισήγηση για τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ανατολικής Σάμου με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Γ.Γ Βασιλειάς Δημήτριος.
 1. Ορισμός προέδρου και παραγωγικών τάξεων της δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: κ. Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ
 1. Διαγραφές και νέες έγγραφες νηπίων και βρεφών ανά παιδικό σταθμό Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και ορισμός διαχειριστών. Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος.
 1. Έγκριση του προγράμματος και του προϋπολογισμού των εορταστικών εκδηλώσεων της 11ης Νοεμβρίου. Εισηγητής: Γ.Γ Βασιλειάς Δημήτρης
 1. Αίτημα για Έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης. Εισηγητής: Τμήμα πληροφορικής & επικοινωνιών
 1. Αίτημα του Δήμου Ανατολικής Σάμου για παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος
 1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ). Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 1. Συμμετοχή του Δήμου ως κύριος δικαιούχος σε πρόταση πράξης με τίτλο Ενεργοποιώντας Κοινότητες & διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια και ακρώνυμο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ». Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού
 1. Έγκριση του Εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας Δήμου Ανατολικής Σάμου για συγχρηματοδοτούμενα έργα (2η έκδοση). Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.
 1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ανατολικής Σάμου». Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού – τεχνικές υπηρεσίες.
 1. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των Κανονισμών Καθαριότητας, Ύδρευσης Άρδευσης, Κοιμητηριών, Περιπτέρων και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών στα διοικητικά όρια του νέου Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι Διονυσίου Γεώργιος- Μητσός Μιχαήλ.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΜΟΥ Ν ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών», μέχρι τέλους του έτους». Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.
 1. Ορισμός επιτροπών παραλαβής και υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών
 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Π.Δ 270/81 για το έτος 2019. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών
 1. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων , σύμφωνα με το Π.Δ 116/2004. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών
 1. Εισήγηση για τον ορισμό νέας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών
 1. Εισήγηση για έγκριση μετακίνησης εθελοντή κτηνιάτρου για μαζικές στειρώσεις αδέσποτων ζώων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.

Related posts

Δήμαρχος Δυτικής Σάμου: Παρουσίασε τον απολογισμό της τριετίας

admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου

admin

Σε απολογισμό πεπραγμένων προχωρά ο Δήμος Δυτικής Σάμου

admin

Παραδόθηκε η μελέτη για τη μείωση σεισμικής διακινδύνευσης και την ασφαλή ανάπτυξη του Δήμου Ανατολικής Σάμου

admin

Ξεκινούν οι εργασίες για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Καρλοβασίου

admin

ΛΑΣ:«Kολοβό» το διεκδικητικό πλαίσιο της δημοτικής αρχής που δεν απηχεί τις πραγματικές ανάγκες του Νοσοκομείου

admin

“Η Σάμος αλλάΖΕΙ” για το Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου

admin

O δημοτικός συνδυασμός “Μ.ΠΡΟ.ΣΤΑ” για το “ΞΕΝΙΑ”

admin

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Δυτικής Σάμου για το θάνατο του Αρχιμουσικού Χαράλαμπου Κοτζαμάνη

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα