13.3 C
Σάμος
10/12/2023
Δήμος

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου ανατολικής Σάμου

Συνεδριάζει την Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεών του το δημοτικό συμβούλιο ανατολικής Σάμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 1. Κατάθεση πρότασης και ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου για το άρθρο 179 του νέου αναπτυξιακού νομοσχεδίου για την εκχώρηση των υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού.Εισηγητής: Ζάχαρης Νικόλαος δημ. σύμβουλος.
 1. Συζήτηση επί αιτήματος εργαζομένων Δήμου Ανατολικής Σάμου του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για νέα παράταση του προγράμματος. Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ
 1. Εισήγηση για τη Σύναψη πρωτόκολλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Δήμου της Μπερναλτα – Μεταπόντου της Ιταλίας. Εισηγητής: κ. Βασιλειάς Δημήτρης
 1. Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Β. Αιγαίου. Εισηγητής: Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ
 1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος 2019 Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή
 1. Συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: κ. Στάντζος Γεώργιος Δήμαρχος.
 1. Εισήγηση για την σύσταση Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου ανατολικής Σάμου με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ
 1. Εισήγηση για τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ανατολικής Σάμου με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Γ.Γ Βασιλειάς Δημήτριος.
 1. Ορισμός προέδρου και παραγωγικών τάξεων της δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: κ. Κολλάρος Γεώργιος πρόεδρος Δ.Σ
 1. Διαγραφές και νέες έγγραφες νηπίων και βρεφών ανά παιδικό σταθμό Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και ορισμός διαχειριστών. Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος Αντιδήμαρχος.
 1. Έγκριση του προγράμματος και του προϋπολογισμού των εορταστικών εκδηλώσεων της 11ης Νοεμβρίου. Εισηγητής: Γ.Γ Βασιλειάς Δημήτρης
 1. Αίτημα για Έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης. Εισηγητής: Τμήμα πληροφορικής & επικοινωνιών
 1. Αίτημα του Δήμου Ανατολικής Σάμου για παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Εισηγητής: Διονυσίου Γεώργιος αντιδήμαρχος
 1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ). Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 1. Συμμετοχή του Δήμου ως κύριος δικαιούχος σε πρόταση πράξης με τίτλο Ενεργοποιώντας Κοινότητες & διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια και ακρώνυμο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ». Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού
 1. Έγκριση του Εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας Δήμου Ανατολικής Σάμου για συγχρηματοδοτούμενα έργα (2η έκδοση). Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.
 1. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Ανατολικής Σάμου». Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού – τεχνικές υπηρεσίες.
 1. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των Κανονισμών Καθαριότητας, Ύδρευσης Άρδευσης, Κοιμητηριών, Περιπτέρων και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών στα διοικητικά όρια του νέου Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχοι Διονυσίου Γεώργιος- Μητσός Μιχαήλ.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΜΟΥ Ν ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
 1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών», μέχρι τέλους του έτους». Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών.
 1. Ορισμός επιτροπών παραλαβής και υπηρεσιών και ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών
 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Π.Δ 270/81 για το έτος 2019. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών
 1. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση των προς περισυλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων , σύμφωνα με το Π.Δ 116/2004. Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών
 1. Εισήγηση για τον ορισμό νέας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Εισηγητής: Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών
 1. Εισήγηση για έγκριση μετακίνησης εθελοντή κτηνιάτρου για μαζικές στειρώσεις αδέσποτων ζώων του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Εισηγητής: Δ/νση τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.

Related posts

Παραλαβή ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας από το Δήμο Ανατολικής Σάμου

admin

Έναρξη εγγραφών στο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Δυτικής Σάμου

admin

Στις άμεσες προτεραιότητες οι Ιαματικές Πηγές στο Ποτάμι και το Φράγμα Καρβούνη

admin

Το όνομα του Εμμανουήλ Βαλαγεωργίου παίρνει το Δημοτικό Στάδιο Σάμου

admin

Αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τις ζημιές στον Αγ. Κωνσταντίνο

admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Σάμου

admin

Η Σάμος απέκτησε το δικό της μνημείο Εθνικής Αντίστασης

admin

Συμβολική φωταγώγηση του Δημαρχείου Δυτικής Σάμου για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

admin

Σε νέο κτίριο μεταφέρεται το ΚΕΠ Καρλοβασίων

admin