Connect with us

Σαμιακά

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου

Published

on

Την Τρίτη, 8 Μάιου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου, στις 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του στην Πλατεία Πυθαγόρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 1. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου.

      Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2018 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ με

θέμα: 2η  Αναμόρφωση Π/Υ , Προγράμματος Δράσης oικ. έτους 2018.

    Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος πρόεδρος ΝΠΔΔ

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2018 απόφασης του Δκ/Σ του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος

Σάμου (ΙΔΡΥΜΑ ΝΤΑΕΛ) με  θέμα: Τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών-τμήμα προϋπολογισμού.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2018 απόφασης του Δκ/Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ με

θέμα 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ – τμήμα προϋπολογισμού.

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Δ’ τριμήνου (περ. 1/01-31/12/2017) για τον έλεγχο  υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών-τμήμα προϋπολογισμού.

 1. Αναμορφώσεις (4η) προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους  2018 Δήμου Σάμου.

    Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών τμήμα προϋπολογισμού

 1. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού

 1. Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού.

 1. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας αντιπροσωπείας του Δήμου Κρότωνα Ιταλίας.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου  

 1. Δημιουργία και Λειτουργία ΤΟ.Μ.Υ.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου  

 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης Μοτοποδηλάτων.

Εισηγητής: Τμήμα αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεων εμπορικών δραστηριοτήτων.

 1. Κατανομή 1ης Δόσης λειτουργικών δαπανών έτους 2018  σε Α’ βάθμια και Β’ βάθμια

Σχολική Επιτροπή.

Εισηγητής: Καραγιάννης Δημήτριος πρόεδρος επιτροπής Παιδείας

 1. Έναρξη διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες μεταστέγασης Νηπιαγωγείου Βαθέος.

      Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

 1. Έγκριση και Διάθεση πίστωσης χρηματικών Βοηθημάτων για έκτακτες και σοβαρές Ανάγκες.

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας

 1. Παραχώρηση του κατασκηνωτικού χώρου Πρινιά στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στον  εκπολιτιστικό Σύλλογο «Αρίσταρχος» και σε μαθητές από την Κύπρο στα πλαίσια τουπρογράμματος «Φιλοξενία μαθητών εξωτερικού».

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας.

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σάμου , με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Υπουργείο  Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την υλοποίηση της πράξης «Υποστήριξη τουΠανεπιστημίου Αιγαίου για την Υλοποίηση Δράσεων που αποσκοπούν στην Συντήρηση και αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων στα Ταμπάκικα Καρλοβάσου Σάμου».

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου.

 1. Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου και διαδικασίας εκκίνησης της πράξης Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού ¨ΑνΔιΚατ» στο πλαίσιο τουΠρογράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας INTEREG V – Α. Ελλάδα – Κύπρος 2014-

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου και διαδικασίας εκκίνησης της πράξης

Με τίτλο «InterRegionalCulturalHERitageManagement e-System» και ακρωνύμιο «IRC-HER.M.E.S.» Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTEREG BalkanMediterranean 2014-2017.

    Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο  επισκευή συντήρηση  σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις.

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού.

 1. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  στον άξονα προτεραιότητας Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων με τίτλο Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού

 1. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της πράξης «Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών εγκαταστάσεων Ύδρευσης του Δήμου Σάμου.

Εισηγητής:  Δ/νση προγραμματισμού

 1. Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου και διαδικασία εκκίνησης της πράξης Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια (STRATENERGY) INTEREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού

 1. Αποδοχή συμμετοχής στο   Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  με τίτλο προμήθεια Μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού.

 1. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση Βραχοπτώσεων στην παραλιακή οδό Πυθαγορείου (θέση Ρεματάκι).

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή – Διαμόρφωση δρόμου και ολοκλήρωση αυτού  μεταξύ ΟΤ 44-45 του σχεδίου πόλεως Καρμπόβολου Πυθαγορείου»,  καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ,ΔΕ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ, ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»  άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και  των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,με  επάρκεια πόρων για την ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης (ΕΤΠΑ)  με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών  κτιρίων στον τομέα της  παιδείας (πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια εκπαίδευση) καθώς καιέγκριση μελέτης και  τευχών   δημοπράτησης.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»  άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και  των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,  με  επάρκεια πόρων για την ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων στον τομέα της  παιδείας (πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια εκπαίδευση) καθώς και  έγκριση μελέτης και  τευχών   δημοπράτησης.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορές Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη »  άξονας προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στιςαστικές περιοχές», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση  Δημοσίων Κτιρίων     –  Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ ΑΠΕ σε Αθλητικές εγκαταστάσεις»  καθώς και έγκριση μελέτης και  τευχών   δημοπράτησης.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ και καθορισμός τρόπου ανάθεσης.

    Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ και καθορισμός τρόπου ανάθεσης.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ (ΣΑΜΟΥ- ΒΑΘΕΟΣ –ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ)», Καθορισμός τρόπου ανάθεσης.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Τροποποίηση της  προγραμματικής σύμβασης  και των χρονοδιαγραμμάτων μεταξύ Δήμου Σάμου και Γ.Γ. Αθλητισμού για την  υλοποίηση της πράξης «Ηλεκτροφωτισμός  γηπέδου Σάμου Ν. Σάμου».

Εισηγητής: δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών

 1. Τροποποίηση της  προγραμματικής σύμβασης και των χρονοδιαγραμμάτων μεταξύ Δήμου Σάμου και Γ.Γ. Αθλητισμού     για την υλοποίηση της πράξης «Ηλεκτροφωτισμός  στο γήπεδο Χώρας Σάμου Δήμου Σάμου».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Τροποποίηση της  προγραμματικής σύμβασης και των χρονοδιαγραμμάτων μεταξύ Δήμου Σάμου και Γ.Γ. Αθλητισμού    για την  υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση φωτισμού κλειστού Γυμναστηρίου Πυθαγορείου Δήμου Σάμου».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παροχών καισυνδέσεις δικτύου ύδρευσης πόλης Σάμου».

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα : Κάθετη σηματοδότηση Στην περιοχή Μαραθοκάμπου (Νηπιαγωγείο).

  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα : Κάθετη σηματοδότηση  στις  εργατικές κατοικίες στο Καρλοβάσι.

  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2018 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Κυκλοφοριακή μελέτη επισήμανσης χώρων απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης οχημάτων (πλατεία Αγίου  Νικολάου πόλεως Σάμου)

Εισηγητής:  Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2017 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Τεχνική μελέτη τοποθέτησης πινακίδας Ρ-40 στη συνοικία Χαρουπιές.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 50/2017 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα: Παραχώρηση χώρου στην πλατεία Μαυρατζαίων (αίτημα Λούπου Κυριάκου).

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Αίτημα Πρέκα Μενέλαου για παραχώρηση χώρου στην πλατεία Μαυρατζαίων.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση Τεχνικής υπηρεσίας Δήμου Σάμου για συμπληρωματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ/Κ Πυθαγορείου (ΤΥ124).

  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας για συμπληρωματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ/Κ

Πυθαγορείου. (ΤΥ 125).

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην παραλιακή της πόλεως Σάμου.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς αντιδήμαρχος Σάμου πρόεδρος ΕΠΖ.

 1. Σύναψη χρησιδανείου με την Ι.Μ Σάμου Ικαρίας και Κορσεών για τη δημιουργία Παιδικής Χαράς  στη περιοχή Βλαμαρή.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ Δήμου Σάμου.

 1. Εξέταση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Παρασκευής συζύγου Μακρυλλού στον οικισμό Ποτοκακίου του Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος Γεώτρησης Περρή.
 2. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.

 

Επίσης την ίδια ήμερα θα γίνει συζήτηση – ενημέρωση, κωδικοποίηση θέσεων και προτάσεων του Δήμου Σάμου,  στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση  σχεδίου νόμου,   του Υπουργείου Εσωτερικών για την   Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1».

 

Share this post:

Comments

comments

Σαμιακά

Π.Ε. Σάμου: Κανένα κρούσμα covid-19

Published

on

By

Κανένα νέο κρούσμα κορωνοϊού δεν καταγράφεται στην Π.Ε. Σάμου, σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) το τελευταίο 24ωρο .

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν στη χώρα είναι 2.353, εκ των οποίων 18 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας…
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με #COVID19 είναι 23, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.557 θάνατοι. Το 95.7% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω…
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 422 (69.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 έτη…

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Χατζηχριστοδούλου για προκατασκευασμένες αίθουσες στα σχολεία- Ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλον

Published

on

By

Με ανάρτησή του στο Facebook με αφορμή την συνεδρίαση του Δ.Σ Ανατ. Σάμου, ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Ανατροπή», Χρήστος  Χατζηχριστοδούλους ανέφερε:

«Κατά το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς ενημερωθήκαμε ότι αν το κράτος δεν βοηθήσει οικονομικά τον Δήμο, οι υποδομές που απαιτούνται για να τοποθετηθούν οι προκατασκευασμένες αίθουσες στα σχολεία που έχουν υποστεί ζημιές, μπορεί να μην είναι έτοιμες. Τελικά, ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλον και δεν ευθύνεται κανένας για όλη αυτή την κατάσταση;».

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Δημοφιλή