Connect with us

Σαμιακά

Την Κυριακή η εκδήλωση για το Ευπαλίνειο Όρυγμα στη Σάμο

Published

on

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ) και το Ελληνικό Τμήμα της American Society of Civil Engineers (ASCE) διοργανώνουν εκδήλωση για την ανακήρυξη του Ευπαλινείου Ορύγματος από την American Society of Civil Engineers ως «ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ» στη Σάμο την 29η Οκτωβρίου 2017. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την υποστήριξη του Δήμου Σάμου. Κεντρικοί Ομιλητές θα είναι οι Hermann Kienast, Mark Kozak-Holland, Δημοσθένης Σβολόπουλος, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη στο Όρυγμα μετά την αποκάλυψη της αναμνηστικής πλακέτας. Θα παρευρεθούν η Υπουργός Πολιτισμού, ο βουλευτής Σάμου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, ο Πρόεδρος του ΣΜΠΕ, ο Δήμαρχος Σάμου, εκπρόσωποι του ΕΜΠ, της ASCE και άλλοι επίσημοι. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Με αφορμή την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Το Ευπαλίνειο Όρυγμα χαρακτηρίζει την τεχνική ικανότητα και αρτιότητα των Αρχαίων Ελλήνων. Αν σκεφτούμε ότι με τα μέσα της εποχής κατάφεραν ένα τέτοιο έργο, οποιοσδήποτε μηχανικός θαυμάζει την αρτιότητα του Έργου – και στο επίπεδο της μελέτης και στο επίπεδο της κατασκευής. Το Ευπαλίνειο Όρυγμα, όπως και δεκάδες άλλα έργα, σε ολόκληρη τη χώρα, αποδεικνύουν αυτό που συχνά αναφέρω: ότι οι Έλληνες είμαστε ικανοί και πρωτοπόροι χτίστες επί αιώνες. Οφείλουμε ως Έλληνες Μηχανικοί να χτίσουμε πάνω σε αυτήν την παράδοση, να εμπνευστούμε για τα επόμενα βήματα της επιστήμης που πρέπει να κατακτήσουμε».

Το Ευπαλίνειο Όρυγμα κάλυπτε το μεγαλύτερο τμήμα του εξωτερικού υδραγωγείου παροχής πόσιμου νερού στην αρχαία πρωτεύουσα του νησιού (νυν Πυθαγόρειο). Κατασκευάσθηκε περί το 540 π.Χ. και ήταν σε λειτουργία για μία χιλιετία. Κατόπιν εγκαταλείφθηκε και επιχώθηκε σταδιακά. Το 1856 επανευρέθη το ανάντη τμήμα του έργου στις πηγές (Αγιάδες), ενώ το 1882 απεκαλύφθη το σύνολο του ορύγματος. Κατά τη δεκαετία του 1970 το έργο αποτυπώθηκε από το γερμανικό αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Το Όρυγμα ακολουθεί μία σχεδόν ευθύγραμμη διαδρομή 1036μ., στο εσωτερικό λόφου ύψους 170μ πάνω από αυτό και εμπεριέχει διώρυγα υπό κλίση στην οποία έχει τοποθετηθεί ο αγωγός ύδρευσης. Ο τελευταίος συναρμόζεται από πήλινους σωλήνες.

 

Η Ιστορική σπουδαιότητα του έργου από άποψη πολιτικού μηχανικού έγκειται κυρίως στη μέθοδο «αμφίστομης» εκσκαφής του, η οποία απαιτούσε εφαρμογή καινοτόμων για την εποχή μεθόδων γεωμετρίας και τοπογραφίας τόσο για επίτευξη ευθυγραμμίας όσο και για την εξασφάλιση τομής των δύο μετώπων εκσκαφής και την τήρηση οριζοντιότητας. Η διαδρομή της σήραγγας αποκαλύπτει επιπρόσθετες ιδιοφυείς πτυχές του σχεδιασμού της από τον Μεγαρέα μηχανικό Ευπαλίνο σε θέματα γεωλογίας και υδραυλικής. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που πραγματοποιείτο «αμφίστομη» εκσκαφή ευθύγραμμης υδρευτικής σήραγγας κάτω από εδαφικούς σχηματισμούς ύψους έως 170μ. Το μεγάλο αυτό ύψος απέκλειε την εφαρμογή των κατακόρυφων πηγαδιών τα οποία διευκόλυναν πολύ την εκσκαφή και την τήρηση της ευθυγραμμίας σε ρηχές κατασκευές ορυγμάτων ύδρευσης όπως στα qanats του Ghasabe στο Ιράν, της ίδιας χρονικής περιόδου με το Ευπαλίνειο όρυγμα. Για την επιτυχημένη εφαρμογή πρωτοπόρων τεχνικών στην επίτευξη τέτοιου σύνθετου έργου τεχνολογίας μηχανικού η UNESCO αναγνώρισε το Όρυγμα ως “World Cultural Heritage Site” το έτος 1992.

Γι’ αυτή τη θαυμαστή εφαρμογή γεωμετρίας, τοπογραφίας, γεωλογίας, υδραυλικής σε τεχνικό έργο θα μιλήσουν κατά την εκδήλωση της 29/10/2017 οι: Hermann Kienast, επικεφαλής της αποτύπωσης του μνημείου από το γερμανικό αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα και διεθνώς αναγνωρισμένο πρωτοπόρο μελετητή του έργου, Mark Kozak – Holland, σύμβουλος επιχειρήσεων και συγγραφέα της σειράς «Lessons from History» με αντικείμενο τη μελέτη της διαχείρισης έργων κατά την αρχαιότητα, Δημοσθένης Σβολόπουλος, επιβλέπων του πρόσφατου έργου αναστήλωσης, συντήρησης και ανάδειξης του Ορύγματος. Η αποκάλυψη της αναμνηστικής πλάκας θα γίνει από τον Δρα Elias Sayah, Governor, Region 10, ASCE.

Η σχετική πρόταση ανακήρυξης ήταν πρωτοβουλία της Διεθνούς Περιφέρειας (International Region ή Region 10)  της American Society of Civil Engineers (ASCE), με επισπεύδοντα τον τέως Διευθυντή της εν λόγω Περιφέρειας Κων/νο Μέμο, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ. Στην προετοιμασία και υποβολή της πρότασης συνετέλεσαν το ΤΕΕ (Γ. Στασινός), η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων (Π. Χατζηδάκης) και η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού (Ε. Κουντούρη), καθώς και το Ελληνικό Τμήμα της ASCE (Π. Χατζηπάνος), ο  ΣΠΜΕ (Β. Μπαρδάκης), η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ (Δ. Κουτσογιάννης). Η ASCE αποτελεί μια εκ των πλέον εγκύρων ενώσεων πολιτικών μηχανικών παγκοσμίως και μέσα από το Landmark Program που αναπτύσσει σε εθνικό (HΠΑ) και διεθνές επίπεδο προσπαθεί να αναδείξει σημαντικά έργα και κατασκευές πολιτικού μηχανικού, που «έγραψαν ιστορία». Στόχος του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια αυτογνωσίας και έμπνευσης στον κλάδο. Σήμερα περί τα 270 προγράμματα, κατασκευές και τοποθεσίες έργων έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Historic Civil Engineering Landmarks εκ των οποίων περί τα 45 Τοπόσημα αναφέρονται σε 25 χώρες εκτός ΗΠΑ. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόλις 3 εξ όλων των 270 έργων έχουν κατασκευασθεί κατά την προ Χριστού εποχή. Μερικά διεθνή Τοπόσημα Μηχανικής της ASCE είναι γνωστά και στο ευρύτερο κοινό, όπως ο πύργος του Eiffel στο Παρίσι, η διώρυγα του Σουέζ, τα λαξευμένα μνημεία της Πέτρα, το Μάτσου Πίτσου στο Περού, η Αγία Σοφία στην Κων/πολη, η διώρυγα του Παναμά, κ.α.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

 

Πρόγραμμα Εορταστικής Εκδήλωσης

Ι. Δημαρχείο Σάμου

1100 Προσέλευση

1130 Ιστορικό:

 • Κων/νος Μέμος, past International Director, ASCE

Καλωσόρισμα:

 • Μιχαήλ Αγγελόπουλος, Δήμαρχος Σάμου

Χαιρετισμός από τον βασικό διοργανωτή της εκδήλωσης:

 • Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Χαιρετισμοί από συνδιοργανωτές και εκπροσώπους φορέων:

 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Ν. Κατρακάζος, Αντιπεριφερειάρχης
 • Σύλλογος Πολ. Μηχανικών Ελλάδος: Β. Μπαρδάκης, Πρόεδρος
 • Ε.Μ.Π.: Δ. Κουτσογιάννης, Κοσμήτορας Σχολής Πολ. Μηχανικών

Κήρυξη έναρξης εορταστικής εκδήλωσης

 • Λυδία Κονιόρδου, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

1200  Κεντρική Ομιλία

Η Επανεξέταση του Ευπαλινείου Ορύγματος

 • Hermann Kienast, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Διάλειμμα

1250 Implementing Projects in Antiquity: the case of Eupalinos Tunnel

 • Mark Kozak – Holland, Owner & Editor “Lessons from History”

Το Έργο Αποκατάστασης, Συντήρησης και Ανάδειξης του Ευπαλινείου Υδραγωγείου στο Πυθαγόρειο Σάμου

 • Δημοσθένης Σβολόπουλος, Διευθυντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

1330 Αναχώρηση για το Όρυγμα

 

ΙΙ. Νότια Είσοδος Ευπαλινείου Ορύγματος

1400 Προσέλευση

1415 Αποκάλυψη Αναμνηστικής Πλάκας

 • Elias Sayah, Governor, Region 10, ASCE

1440 – 1500 Επίσκεψη στο Μνημείο

1500 Επίδοση Αναμνηστικών Μεταλλείων

 • Παναγιώτης Χατζηπάνος, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος ASCE

Συζήτηση με το κοινό

 • Αθανάσιος Ταμπακόπουλος, εκπρόσωπος αναδόχου έργων ανάδειξης Ορύγματος

1545 Λήξη της εκδήλωσης

 

 

Share this post:

Comments

comments

Σαμιακά

Πρόγνωση καιρού Σάμο-Ικαρία-Φούρνοι 5-7/3/2021

Published

on

By

Με αίθριο καιρό και κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή που διανύουμε, θα περάσουν το Σ/Κ που μας έρχεται οι κάτοικοι στο νησί της Σάμου και στην Ικαρία. Αναλυτικά  θα επικρατήσουν οι εξής καιρικές συνθήκες.

 

Για το Βαθύ προβλέπεται.

 

Παρασκευή  5-3-2021

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 βαθμούς η ελάχιστη έως 17 βαθμούς η μέγιστη.

 

Σάββατο  6-3-2021

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 βαθμούς η ελάχιστη έως 18 βαθμούς η μέγιστη.

 

Κυριακή  7-3-2021

Αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από ΒΔκές διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 βαθμούς η ελάχιστη έως 17 βαθμούς η μέγιστη.

Για το Καρλόβασι προβλέπεται.

 

Παρασκευή  5-3-2021

Αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 βαθμούς η ελάχιστη έως 17 βαθμούς η μέγιστη.

 

Σάββατο  6-3-2021

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 βαθμούς η ελάχιστη έως 18 βαθμούς η μέγιστη.

 

Κυριακή  7-3-2021

Αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από ΒΔκές διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 βαθμούς η ελάχιστη έως 17 βαθμούς η μέγιστη.

 

Για την Ικαρία προβλέπεται.

 

Παρασκευή  5-3-2021

Αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 βαθμούς η ελάχιστη έως 17 βαθμούς η μέγιστη.

 

Σάββατο  6-3-2021

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 βαθμούς η ελάχιστη έως 18 βαθμούς η μέγιστη.

 

Κυριακή  7-3-2021

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από ΒΔκές διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 βαθμούς η ελάχιστη έως 17 βαθμούς η μέγιστη.

 

Για τους Φούρνους προβλέπεται.

 

Παρασκευή  5-3-2021

Αίθριος καιρός.Οι άνεμοι θα πνέουν από Νότιες διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 βαθμούς η ελάχιστη έως 17 βαθμούς η μέγιστη.

 

Σάββατο  6-3-2021

Αραιή συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας.Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 βαθμούς η ελάχιστη έως 18 βαθμούς η μέγιστη.

 

Κυριακή  7-3-2021

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από ΒΔκές διευθύνσεις  μέτριοι εντάσεως 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 βαθμούς η ελάχιστη έως 17 βαθμούς η μέγιστη.

 

Μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά την πορεία των βροχών και των καταιγίδων εδώ 

 

Μπορείτε να βλέπετε χάρτες επικινδυνότητας εδώ 

meteoclub

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Οι ομορφιές της Ελλάδας σε 11 πανοραμικές φωτογραφίες

Published

on

By

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ 

Δείτε άγνωστες ομορφιές της Ελλάδας μέσα από 11 πανοραμικές φωτογραφίες που έβγαλα με πολύ κόπο και ψάξιμο.

Πανόραμα σκαφών αναψυχής

1. Όρμος με σκάφη αναψυχής στο Πόρτο Χέλι

Το Πόρτο Χέλι περιτριγυρίζεται από αμέτρητους όρμους που το καλοκαίρι μετατρέπονται σε καταφύγια σκαφών αναψυχής δημιουργώντας ένα σπάνιο και απίστευτης ομορφιάς θέαμα. Οι επιβάτες των σκαφών περνούν στιγμές ξενοιασιάς και απόλυτης ηρεμίας καθώς βιώνουν την απόλυτη αναψυχή μέσα σε θαλασσινά τοπία, φυσικούς ήχους και κυριολεκτικά χωρίς να βλέπουν άνθρωπο.

Τέτοιου είδους διακοπές είναι προσιτές για όλους, αρκεί να είστε μυημένοι στα μυστικά της θάλασσας, δεν χρειάζεται να είστε σε θαλαμηγό με πλήρωμα, ακόμα και με ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος μπορείτε να γίνεται μέρος αυτής της φωτογραφίας.

Πανόραμα της Χάλκης

2. Νήσος Χάλκη

Η Χάλκη είναι μικρό νησί στη Δωδεκάνησο ανάμεσα σε Τήλο και Σύμη. Ο πολύχρωμος οικισμός, με τα αρχοντικά του 19ου αιώνα, μόλις ξεπροβάλει ανάμεσα στα γυμνά βράχια μοιάζει με κόσμημα που σε προκαλεί να το ανακαλύψεις. Η αρχιτεκτονική του είναι αρκετά διαφορετική από των Κυκλάδων και της υπόλοιπης Δωδεκανήσου, είναι ουσιαστικά αδελφάκι της Σύμης.

Πανόραμα Καραθώνας

3. Παραλία Καραθώνα, Ναύπλιο

Η στεριά αγκαλιάζει την παραλία της Καραθώνας σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα και μαζί ένα ιδανικό πεδίο για θαλάσσια σπορ. Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα νότια του Ναυπλίου και είναι η παραλία που προτιμούν οι κάτοικοι για τα καλοκαιρινά τους μπάνια.

Καϊκι στην Ερμιόνη

4. Χερσόνησος με καϊκι, Ερμιόνη

Η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με θαλασσινά τοπία, ένα καϊκι στον ψαρότοπο του είναι η πιό συνηθισμένη θαλασσινή εικόνα.

Πανόραμα Σπετσών

5. Σπέτσες, φωτογραφημένες από το Πόρτο Χέλι

Νωρίς το πρωί οι πρώτες ακτίνες του ήλιου φωτίζουν την γαλήνια θάλασσα και τον γραφικό οικισμό των Σπετσών. Σε πρώτο πλάνο ένα μικρό ακρωτήριο που μοιάζει με δάχτυλο στο Πόρτο Χέλι.

Πανόραμα ιστιοπλοϊκών σκαφών

6. Ιστιοπλοϊκά σκάφη στην Ύδρα

Στόλος ιστιοπλοϊκών σκαφών αρμενίζει στα ήρεμα νερά της Ύδρας. Τα νησιά και οι δαντελωτές ακτές της Ελλάδας συνθέτουν ένα ιδανικό τοπίο για τέτοιου είδους ταξίδια.

Πανόραμα παραλίας Φωκιανό

7. Παραλία Φωκιανό, Πελοπόννησος

Μεγαλείο άγριας ομορφιάς με τις ψηλές βουνοκορφές να καταλήγουν κάθετα στην παραλία με τα λευκά βότσαλα και τα νερά με τις αποχρώσεις του γαλάζιου και του πράσινου.

Πανόραμα Πόρτο Χελίου

8. Πόρτο Χέλι

Το Πόρτο Χέλι είναι μοναδικής ομορφιάς φυσικό λιμάνι που αποτελεί ένα άριστο καταφύγιο σκαφών αναψυχής. Το θέαμα των σκαφών, της φύσης και της γαλήνιας θάλασσας είναι εξαιρετικά ευχάριστο, σε συνδυασμό με το ηλιόλουστο κλίμα της περιοχής καθιστά τη διαμονή ξεχωριστή εμπειρία.

Θαλασσινό τοπίο στο Μυρτώο πέλαγος

9. Αρμενίζωντας στο Μυρτώο Πέλαγος

Ένα θαλασσινό τοπίο με ιστιοπλοϊκό σκαφος να αρμενίζει στο Μυρτώο πέλαγος με φόντο βραχονησίδες.

Πανόραμα σκαφών αναψυχής

10. Σκάφος με τρία κατάρτια σε όρμο

Πρόκειται για τον όρμο που εμφανίζεται στο #1, αυτή τη φορά με αραγμένο σκάφος με τρία κατάρτια.

Θαλάσσιο τοπίο στο Πόρτο Χέλι

11. Θαλάσσιο τοπίο στο Πόρτο Χέλι

Νησιά, νησίδες και ιστιοπλοϊκά σκάφη που αρμενίζουν δίπλα στην ακτή.

 

Πηγή: choicegreece.com 

 

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Σαμιακά7 ημέρες ago

Στο “κόκκινο” μπαίνει η Σάμος

Αστυνομικά - Λιμενικά3 εβδομάδες ago

Προσάραξε στα αβαθή λόγω κακοκαιρίας περιπολικό του Πολεμικού Ναυτικού

COVID-196 ημέρες ago

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τα νέα μέτρα που ισχύουν στην Σάμο

Δήμος3 εβδομάδες ago

Δήμος Ανατολικής Σάμου: Να αρθεί η εξαίρεση ελεύθερης μετακίνησης από και προς το νησί της Σάμου

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Ακτοπλοϊκή σύνδεση αποκτά ξανά η Σάμος με την Θεσσαλονίκη

COVID-191 εβδομάδα ago

ΠΕΝΕΝ: Κρούσμα Κορωνοϊού στο “BLUE STAR MYCONOS”

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων μόνιμων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ικαρία: Τι απαντά ο βουλευτής Στεφανάδης – Ζάχαρης: Να επιβληθεί το ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο (3000 €)

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Η νυχτερινή καταιγίδα στο Πυθαγόρειο Σάμου

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Προβληματισμός από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΕΟΣ Σάμου

Δημοφιλή