Connect with us

Σαμιακά

Τι απαντά το Λιμενικό Ταμείο Σάμου για το λιμάνι Πυθαγορείου

Published

on

Θέση παίρνει το Δημοτικό  Λιμενικό Ταμείο Σάμου για το πρόσφατο έγγραφο της Τελωνειακής Αρχής Σάμου, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στην αίθουσα ελέγχου επιβατών Λιμένα Πυθαγορείου και της σχεδιαζόμενης από μέρους της επιβολής για εκτροπή των Ε/Γ- Τ/Ρ πλοίων που εκτελούν δρομολόγια εξωτερικού προς το Λιμένα Σάμου.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως “προς αποκατάσταση της αλήθειας και απαντώντας στον ισχυρισμό της περί επιδεικτικής και επί μακρόν αδιαφορίας της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιγραμματικά τις κάτωθι ενέργειες μας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα:

  1. Εκπόνηση της μελέτης της νέας κτιριακής υποδομής και λήψη των σχετικών αδειοδοτήσεων.
  1. Εκπόνηση της μελέτης και έκδοση της οικοδομικής άδειας κατεδάφισης της προγενέστερης κτιριακής υποδομής.
  1. Εκπόνηση της μελέτης των όρων δόμησης και χρήσεων γης χερσαίας ζώνης Πυθαγορείου ( MASTER PLAN ). Να σημειωθεί ότι η εν λόγω μελέτη ήταν απαιτούμενη για την κατασκευή οποιασδήποτε κτιριακής υποδομής.

Συγκεκριμένα και με ταυτόχρονες ενέργειες μας, προβήκαμε στα κάτωθι:

  • Στις 18/09/2017 υποβλήθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής , αίτημα για δυνατότητα ένταξης του έργου ‘’Προμήθεια και τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου στη Χ.Ζ. Λιμένα Πυθαγορείου’’, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017, αποτελούμενο από Τεχνικό Δελτίο και σχετικό φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • Σε συνεχή επικοινωνία και αλληλογραφία με τα αρμόδια τμήματα, το ανωτέρω έργο εντάχθηκε τελικώς στο ΠΔΕ 2017 με προϋπολογισμό 117.000,00€ με την έκδοση της σχετικής απόφασης Υπουργού Οικονομίας στις 24/11/2017 (ΑΔΑ 6ΤΘΜ465ΧΙ8-43Ν). Η πίστωση του ποσού του έργου πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2017 στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Η υπηρεσία μας με την αριθμ. 99/14-12/2017 Απόφαση Δ.Σ. προέβη στην αποδοχή του ποσού των ενταγμένων έργων του ΠΔΕ 2017 και εν συνεχεία στις 28/02/2018 στην τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού –τεχνικού προγράμματος και προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2018, που εγκρίθηκαν τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Σάμου, όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου.
  • Με την από 16/06/2016 σύμβαση ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του MASTΕR PLAN σε Αρχιτέκτονα Μελετητή Μηχανικό.
  • Η από 03/05/2017 αρχική μελέτη αποστάλθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να ελεγχθεί και να προωθηθεί στην ΕΣΑΛ. Σε συνεχή επικοινωνία και ενσωμάτωση παρατηρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τεχνικούς της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Σάμου , το σχέδιο όρων δόμησης και χρήσεων γης ανέμενε την προώθησή του στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ. Η υπηρεσία μας με συνεχείς τηλεφωνικές και έγγραφες επικοινωνίες ενημερώνονταν για την πρόοδο και επισήμαινε τη σημαντικότητα της ολοκλήρωσης του έργου.

Η συνεδρίαση της ΕΣΑΛ για τη συζήτηση της έγκρισης όρων δόμησης-σχέδιο χρήσεων γης πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2018 και μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία στις αρχές Απριλίου ενημερωθήκαμε ότι το αρμόδιο τμήμα του ΥΝΑΝΠ έχει ολοκληρώσει την σχετική απόφαση και την έχει προωθήσει προς υπογραφή σε ανώτερο τμήμα. Ακολούθως, θα αποσταλεί προς υπογραφή στο Υπουργείο Ενέργειας και θα εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ.

  • Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οριστικοποίηση της μελέτης της κτιριακής υποδομής επιφανείας Ε=100μ2, αποτελούμενη από χώρους υγιεινής πολιτών & ΑΜΕΑ, χώρους αστυνομικού και τελωνειακού ελέγχου. Οι χώροι λειτουργίας του αστυνομικού και τελωνειακού ελέγχου προσδιορίστηκαν έπειτα από συνεργασία με την Προϊστάμενη του Τελωνείου Σάμου και τον αρμόδιο υπάλληλο για τη ζώνη του Λιμένα Πυθαγορείου. Πραγματοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν όλες οι προφορικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου τους προκειμένου η νέα κτιριακή υποδομή να είναι λειτουργική. Η μελέτη αποστάλθηκε στους αρμόδιους φορείς – ΥΝΑΝΠ, ΓΕΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ενάλιες, νεωτέρων και αρχαιοτήτων Σάμου), ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – βάσει της σχετικής νομοθεσίας.
  • Τέλος, εκπονήθηκε μελέτη κατεδάφισης της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής. H μελέτη αποστάλθηκε στους αρμόδιους φορείς – ΥΝΑΝΠ, ΓΕΝ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ενάλιες, νεωτέρων και αρχαιοτήτων Σάμου), ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ- βάσει της σχετικής νομοθεσίας και έλαβε την από 28/09/2018 άδεια εκτέλεσης κατεδάφισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη η έγκριση του σχεδίου χρήσεων γης και όρων δόμησης καθώς και των υπολοίπων μελετών, αν δεν είχαν προηγηθεί όλες οι ανωτέρω συστηματικές και άοκνες προσπάθειες των υπηρεσιών μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ”

Comments

comments

Σαμιακά

Ενημερωτική συνάντηση στο Δήμο Αντ. Σάμου για το προσφυγικό

Published

on

By

Με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων συναντήθηκε σήμερα το απογευμα, ο Δήμαρχος Ανατολικής  Σάμου, Γιώργος Στάντζος.

Τη συνάντηση προκάλεσε ο Δήμαρχος κ. Στάντζος, με στόχο να ενημερώσει τους επικεφαλής των παρατάξεων για τις επαφές που είχε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για τη Μεταναστευτική Πολιτική κ. Γιώργο Κουμουτσάκο με θέμα την αντιμετώπιση και διαχείριση των επιπτώσεων του προσφυγικού – μεταναστευτικού στην πρωτεύουσα του Νομού.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου τους ενημέρωσε, ότι ο ίδιος ζήτησε από τον Αναπληρωτή Υπουργό, με κατεπείγουσες διαδικασίες να ξεκινήσει και να συνεχισθεί ο μαζικός απεγκλωβισμός των προσφύγων μεταναστών από το νησί της Σάμου. Παράλληλα το ΚΥΤ στην πόλη της Σάμου πρέπει να κλείσει άμεσα, και να υπάρξει εθνική  και ευρωπαϊκή πολιτική φύλαξη των θαλασσίων συνόρων.

Ο κ. Στάντζος εξήγησε στον κ. Κουμουτσάκο την ανάγκη κατεπείγουσας ενίσχυσης των δομών του Δήμου σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Κουμουτσάκος εμφανίστηκε ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, και ανακοίνωσε στον δήμαρχο ότι σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου το νέο ΚΥΤ στη θέση ζερβού θα είναι έτοιμο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Μετά το τέλος της συνάντησης που είχε με τον Αναπληρωτή  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Κουμουτσάκο, στην οποία ήταν παρών ο Ειδικός Γραμματέας Πρώτης Υποδοχής, κ. Μάνος Λογοθέτης, ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Βουλευτή Σάμου κ. Χρ. Στεφανάδη, σχετικά.

Άξιο λόγου είναι οτι στην ενημερωτική συνάντηση στο δημαρχείο, ήταν απών ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Αντώνης Σίμος, ο οποίος έχει οριστεί εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου, για  τον συντονισμό δράσεων σχετικών με το μεταναστευτικό . Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Σίμος την ώρα της ενημέρωσης ήταν στο καλύβι που διατηρεί.

 

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Αίθριος καιρός το Σ/Κ- Κανονικές θερμοκρασίες

Published

on

By

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και κανονικές θερμοκρασίες,θα έχουν τo Σ/Κ που μας έρχεται οι κάτοικοι στο νησί της Σάμου και στην Ικαρία. Αναλυτικά στις μεγαλύτερες πόλεις του νησιού θα επικρατήσουν οι εξής καιρικές συνθήκες.

Για το Βαθύ προβλέπεται.

Παρασκευή 20-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από BΔκές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 27 βαθμούς η μέγιστη.

Σάββατο 21-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από Βόρειες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 βαθμούς η ελάχιστη έως 25 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 22-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από BΔκές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 βαθμούς η ελάχιστη έως 24 βαθμούς η μέγιστη.

Για το Καρλόβασι προβλέπεται.

Παρασκευή 20-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από BΔκές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 27 βαθμούς η μέγιστη.

Σάββατο 21-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από Βόρειες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 βαθμούς η ελάχιστη έως 25 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 22-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από BΔκές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 βαθμούς η ελάχιστη έως 24 βαθμούς η μέγιστη.

Για την Ικαρία προβλέπεται.

Παρασκευή 20-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από BΔκές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 25 βαθμούς η μέγιστη.

Σάββατο 21-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από Βόρειες διευθύνσεις πολύ ισχυροί εντάσεως 6-7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 βαθμούς η ελάχιστη έως 23 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 22-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από BΔκές διευθύνσεις ισχυροί εντάσεως 5-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 βαθμούς η ελάχιστη έως 22 βαθμούς η μέγιστη.

Για τους Φούρνους προβλέπεται.

Παρασκευή 20-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από BΔκές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 βαθμούς η ελάχιστη έως 27 βαθμούς η μέγιστη.

Σάββατο 21-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από Βόρειες διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 βαθμούς η ελάχιστη έως 25 βαθμούς η μέγιστη.

Κυριακή 22-9-19

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από BΔκές διευθύνσεις μέτριοι εντάσεως 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 βαθμούς η ελάχιστη έως 24 βαθμούς η μέγιστη.

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Μη εφικτή η ίδρυση τμήματος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στην Ανατολική Σάμο

Published

on

By

Μη εφικτή είναι η ίδρυση τμήματος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στην Ανατολική Σάμο, ξεκαθάρισαν σήμερα οι Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι, κ.κ. Β. Μεταφτσή και Σ. Κοκολάκη, με αφορμή την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Κοσμητόρων των Σχολών με τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, κ. Γεώργιο Στάντζο, στο δημαρχιακό μέγαρο Σάμου για την ενδυνάμωση των δεσμών τους.

Οι Κοσμήτορες σε δηλώσεις τους στο Ραδιοσταθμό Αρμονία και στον δημοσιογράφο Μάνο Στεφανάκη, επισήμαναν ότι αναπόφευκτα συζητιέται σε κάθε τους επαφή που υπάρχει με την Ανατολική Σάμο, η ίδρυση τμήματος του Πανεπιστήμιου.

Παρόλα αυτά ξεκαθάρισαν όμως ότι, με το να ιδρυθεί ένα τμήμα πχ στο Βαθύ, είναι σα να δημιουργείται ένα καινούργιο πανεπιστήμιο, ενώ το κόστος του θα ήταν απαγορευτικό.

Ταυτόχρονα θα χαθεί και η συνεργία μεταξύ των τμημάτων καθώς και οι δυσκολίες που θα υπάρξουν στις μετακινήσεις των φοιτητών και των καθηγητών, από το Καρλόβασι στο Βαθύ και αντίστροφα, για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Τέλος οι Κοσμήτορες υποστήριξαν, ότι έχει γίνει για μία τεράστια επένδυση στο Καρλόβασι όλα αυτά τα χρόνια , τονίζοντας την αναγκαιότητα να ενισχυθεί το Πανεπιστήμιο, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει νόημα να μπουν στη διαδικασία της διάσπασης των τμημάτων τους .

 

Comments

comments

Continue Reading

Advertisement

Facebook

Advertisement Enter ad code here

SPONSORED

Sponsored

Δημοφιλή

Copyright © 2017