Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ο διαγωνισμός του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN)

102

Εγκρίθηκε απο την Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Σάμου ,το πρακτικό της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης «Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN)» συνολικού προϋπολογισμού 49.804,20 ευρώ