Connect with us

Σαμιακά

Ημέρα της Γυναίκας :Και ο Χριστός που?

Published

on

Αυτή την ημέρα (8 Μαρτίου), που εορτάζεται η γυναίκα, το όνομα της συνδέεται επαναστάσεις, διαδηλώσεις, ψηφίσματα, ταξικές αναφορές, εστίαση σε οικονομικά μεγέθη, υπερτονισμός της ελευθερίας, φιλοσοφικές θεωρίες, κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, αγώνες που αλλάζουν την ιστορία, χωρίς όμως να ολοκληρώνουν το πρόσωπο της γυναίκας.

Έχω την πίστη ότι μέσα στην ιστορία κανένας φιλόσοφος, κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, δεν τίμησε τη γυναίκα, όσο την τίμησε ο Θεός, ο οποίος την έπλασε από την πλευρά του Αδάμ και όχι από κάποιο άλλο μέρος του σώματος. Αυτή η ενέργεια έχει ύψιστη θεολογική σημασία, καθώς ο Θεός την έπλασε ισότιμη προς τον άντρα και όχι κατώτερη, υποδεέστερη του. Ο άνθρωπος, τόσο ο άντρας, όσο και η γυναίκα, αποτελεί εικόνα του Θεού. Κι αυτό είναι ύψιστη τιμή, την οποία δίνει ο Θεός στον άνθρωπο∙ το να τον δημιουργήσει σύμφωνα με τη δική Του εικόνα, δίνοντας του όλα εκείνα τα χαρίσματα, τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να κατευθύνει προς τον Ίδιο ή πράττοντας αντιθέτως. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για τον άνθρωπο από το να γίνει θεός κατά χάριν;

Ο Χριστός με τη διδασκαλία Του δεν αγωνίστηκε για να παραχωρήσει στη γυναίκα ίσα δικαιώματα, ένα δίκαιο ωράριο, μία ίση μεταχείριση που θεμελιώνεται σε κάποιο συμβόλαιο ή σε κάποια διακήρυξη. Αγωνίστηκε για να απελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, τη δουλειά του θανάτου και την εξουσία του διαβόλου και να τον καταστήσει κοινωνό της χάριτος Του. Να του δώσει την ευκαιρία να μπει ξανά στο παιχνίδι της σωτηρίας, που δεν αποτελεί πλέον ουτοπία αλλά την απόλυτη κατάφαση του Θεού στον άνθρωπο. Για τη θεολογία της ορθόδοξης Ανατολής, η γυναίκα δεν είναι μίασμα, δεν είναι πράγμα, αλλά κάτι που κανένας δεν τόλμησε να διακηρύξει και να πραγματώσει∙ είναι εικόνα Θεού! Αυτό κι αν είναι επανάσταση. Από τις μεγαλύτερες κιόλας, καθώς κατευθύνει την γυναίκα, εν τέλει τον άνθρωπο, στο επέκεινα της ιστορίας, όπου τα μεταφυσικά αδιέξοδα των φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών αγωνιών, βρίσκουν διέξοδο στην ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου που συνδέεται με το πρόσωπο του Θεού. Αυτό όμως, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί φιλοσοφική επιτυχία αλλά αγιοπνευματική τιμή και δόξα στο ανθρώπινο πρόσωπο.

Ο Χριστός τίμησε, όσο κανείς άλλος, το πρόσωπο της γυναίκας, στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερα τιμή και ευλογία που δέχτηκε ποτέ γυναίκα, από το να κυοφορήσει στη μήτρα της τον άπειρο, ακατάληπτο Θεό. Ο Συμεών Νέος Θεολόγος, έχει γράψει καταπληκτικά ποιήματα. Σε ένα από αυτά, τους γνωστούς «Ύμνους Θείων Ερώτων», γράφει τα εξής θαυμαστά: «Ἐγώ δέ πάλιν λέγω σοι˙ Βλέπε Χριστόν ἐν μήτρᾳ, καί τά ἐν μήτρα νόησον και μήτραν ὑπεκδύντα, καί πόθεν ἐξερχόμενος ὁ Θεός μου διῆλθε!». Ποιος; Ο αχώρητος Θεός χωράει στη μήτρα μιας γυναίκας! Ο αιρετικός Νεστόριος δεν το δεχόταν αυτό γιατί έλεγε πως «τα ομοούσια τίκτουν ομοούσια». Όμως, η πρωτοβουλία δεν ανήκει στην γυναίκα αλλά στον Θεό. Γι’ αυτό και ο άγιος Πρόκλος Κων/πόλεως, σημειώνει πως «μία άνθρωπος δεν μπορεί να γεννήσει τον Θεό, αλλά ένας Θεός μπορεί να γεννηθεί υπό γυναικός».

Ο απόστολος Παύλος, είναι αλήθεια πως, μερικές φορές, αντιμετωπίζεται με καχυποψία καθώς λέγεται ότι υποτιμούσε τη γυναίκα. Δεν είναι αλήθεια. Είχε διευρυμένο πνεύμα. Στην προς Εφεσίους επιστολή (Εφ. 5, 20 – 33), επιστολή που διαβάζεται στην ακολουθία του γάμου, όταν μιλάει για υποταγή της γυναίκας στον άντρα, η υποταγή εννοείται ως αγαπητική προσήλωση στον άντρα, και την παρομοιάζει με την υποταγή της εκκλησίας στον Χριστό. Και συνεχίζει: «Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τάς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθώς καί ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν ἐκκλησίαν καί ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς… ὁ ἀγαπῶν τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτόν ἀγαπᾷ» (Εφ. 5, 25 – 28). Προς συμπλήρωμα των παραπάνω λόγων, ο Παύλος θα γράψει ένα ακόμη επαναστατικό λόγο, ένα πνευματικό μανιφέστο αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, και θα μιλήσει για ισότητα όλων, προσέξετε όμως, «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Αυτό το «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» έχει μεγάλη σημασία, γιατί η ισότητα όλων απορρέει από το πρόσωπο του Χριστού. Η ισότητα εδώ δεν αποτελεί μέρος μιας ανθρώπινης κατάκτησης, ένα δικαίωμα που αποκτάται από αγώνες, μια διακήρυξη, μία αρχή εντός του νόμου, αλλά αποκτά οντολογία από το θεανθρωποκεντρικό πρόσωπο. Γράφει, λοιπόν, ο Παύλος: «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3, 28).

Στην αρχαία εκκλησία υπήρχε ο θεσμός των διακονισσών, οι γυναίκες μαζί με τους άντρες έψαλλαν όλοι μαζί τα πρώτα χριστιανική χρόνια, διακονούσαν στο έργο της εκκλησίας. Αναδείχθηκαν γυναίκες αμαρτωλές που μετάνιωσαν για τη ζωή που έκαναν, άλλες αγίασαν μέσα από τον έγγαμο βίο και άλλες μέσα από τον ασκητικό. Αναδείχθηκαν γυναίκες ευλαβείς, που έφεραν στον κόσμο παιδιά, τα οποία ανέθρεψαν χριστιανικά, παιδιά που αγίασαν. Αναδείχθηκαν γυναίκες που μαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού. Γεμάτο το Συναξάρι από τέτοιες γυναίκες. Γυναίκες αφιερώνονται και σήμερα στον Χριστό και κοσμούν τις Ιερές Μονές. Ο Θεός δεν έδωσε άλλες ευκαιρίες στον άντρα και άλλες στη γυναίκα. Όλοι  οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Χριστό και να αγιαστεί η ψυχοσωματική τους ύπαρξη μέσα στην εκκλησία. Ο Χριστός ποτέ δεν απαξίωσε τη γυναίκα. Ακόμη και την γυναίκα που πριν από λίγο είχε μοιράσει το σώμα της στα κρεβάτι με διαφορετικούς άντρες, με αγάπη και την προστάτευσε από όσους ήθελαν να την λιθοβολήσουν.

Ο Γρηγόριος Νύσσης έχει γράψει θαυμάσια φιλοσοφημένα έργα. Σε μία ομιλία του, αφού μιλήσει για την κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού δημιουργία του ανθρώπου, σημειώνει για την γυναίκα: «Ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. καί ἡ γυνή ἔχει τό Κατ’ εἰκόνα θεοῦ γεγενῆσθαι ὡς καί ὁ ἀνήρ ὁμοίως. ὁμότιμοι αἱ φύσεις, ἴσαι αἱ ἀρεταί, ἆθλα ἴσα, ἡ καταδίκη ὁμοία. μή λεγέτω· ἀσθενής εἰμι. ἡ ἀσθένεια σαρκός, ἐν ψυχῇ τό δυνατόν ἐστιν. ἐπειδή τοίνυν ὁμότιμος ἡ κατά θεόν εἰκών, ὁμότιμος ἔστω ἡ ἀρετή καί ἡ τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἐπίδειξις. οὐδεμία παραίτησίς ἐστι τῷ βουλομένῳ προφασίζεσθαι ἀσθενές τό σῶμα. δι’ αὑτό τοῦτο ἁπλῶς ἁπαλόν, ἀλλά διά τήν συμπάθειαν εὔτονον ἐν καρτερίαις, σύντονον δέ ἐν ἀγρυπνίαις. πότε δύναται ἀνθρώπου φύσις ἁμιλληθῆναι γυναικός φύσει καρτερικῶς διαγούσης τόν ἑαυτῆς βίον;».

Ηρακλής Αθ. Φίλιος

Βαλκανιολόγος, Θεολόγος

Comments

comments

Σαμιακά

Συνάντηση αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού με Ένωση Ξενοδόχων Σάμου

Published

on

By

Με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Μεταφορών, κ. Νίκο Νύκτα, συναντήθηκε ο αντιπρόεδρος της Ενώσεως Ξενοδόχων Σάμου, κ. Χατζηδημητρίου Γεώργιος. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Πανουράκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τριανταφύλλου, καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Συνδέσμων Τουριστικών Πρακτόρων Σάμου.

Η συνάντηση διεξήχθη σε άψογο κλίμα, συζητώντας πολλά θέματα για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών ενεργειών τουριστικής προβολής της Σάμου και τη δημιουργία δράσεων, έτσι ώστε η Σάμος να βελτιώσει το τουριστικό της προϊόν και να καταφέρει να κερδίσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

Ο κ. Νύκτας άκουσε πολύ προσεκτικά τις προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή άφιξη επισκεπτών στο νησί και επισήμανε ότι η προσοχή της Περιφέρειας είναι εστιασμένη στη Σάμο, χαρακτηρίζοντας το νησί μας κορωνίδα του τουρισμού στο Βόρειο Αιγαίο.

Από την πλευρά της, η Ένωση Ξενοδόχων εστίασε την προσοχή του αντιπεριφερειάρχη στο πολύ σημαντικό θέμα προσέλκυσης επισκεπτών από το Ισραήλ και έλαβε τη διαβεβαίωσή του ότι η Περιφέρεια θα υποστηρίξει με κάθε τρόπο το άνοιγμα της Ισραηλινής αγοράς στο νησί μας.

«Η Ένωση Ξενοδόχων στο πλαίσιο επανεκκίνησης της τουριστικής περιόδου συνεχίζει να εργάζεται με αισιοδοξία και συνεχείς επαφές που ευελπιστούμε πως θα τονώσουν την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού», αναφέρει η Ένωση σε ανακοίνωσή της.

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

50 αιτούντες άσυλο αναχώρησαν απο Σάμο για Πειραιά

Published

on

By

Αναχώρησαν την Δευτέρα 19 Απριλίου απο την Σάμο, 50 αιτούντες άσυλο με το πλοίο της γραμμής με προορισμό τον Πειραιά.

Στη Σάμο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διαμένουν 2.803 πρόσφυγες- μετανάστες.

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

«Ρόδα θα ρίξω στο γιαλό» – Μουσικό οδοιπορικό στη Σάμο

Published

on

By

 
Η εκπομπή «Το Αλάτι της Γης» και ο Λάμπρος Λιάβας την Κυριακή 25 Απριλίου ώρα 13.00-15.00, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επισκέπτονται την ακριτική Σάμο σ’ ένα γοητευτικό οδοιπορικό στην πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική παράδοση του νησιού.
 
Στην εκπομπή γίνεται αναφορά στις σχέσεις της Σάμου με τη Σμύρνη και τα μικρασιατικά παράλια, στα πανηγύρια, τους χορούς, τα όργανα και τους οργανοπαίκτες, καθώς και στα εξαιρετικά σαμιώτικα κρασιά και την τοπική γαστρονομία που συνοδεύουν τα γλέντια των μερακλήδων!
 
Μουσικός ξεναγός μας είναι ο Δημήτρης Ζαχαρίου, μουσικολόγος αλλά και λαϊκός βιολάτορας, ερευνητής της μουσικής παράδοσης του νησιού.
 
Παίζουν οι μουσικοί: Γιάννης Γιαμαίος, Δημήτρης Ζαχαρίου, Βασίλης Σαράντου: βιολί, Αντώνης & Μανόλης Αρχοντούλης: λαούτο, π. Βασίλειος Γιαμαίος: λαούτο, Γιώργος Λιάπης: κιθάρα-λαούτο, Μανόλης Βουλαρίνος: κιθάρα, Αλέξανδρος Διακογιάννης: τσίμπαλο, Κυριάκος Μαυρίκης: σαντούρι, Κωνσταντίνος Μιχαλάκης & Γιάννης Μυτιληνός: ακορντεόν, Γιάννης Χατζηανδρέου & Χαρίλαος Νικολάου: κλαρίνο, Νίκος Σαράντου: τρομπέτα, Μανόλης Λεβισιανός & Κώστας Παπαχριστοδούλου (Γκελέσος): τσαμπούνα-τραγούδι.
 
Τραγουδούν οι: Μανόλης Βουλαρίνος, Βαγγέλης Γιαγιάς, Μάκης Γιαμαίος, Δημήτρης Ζαχαρίου, Παναγιώτης Παναγάκης, Κυριάκος Μαυρίκης, Νίκος Σαράντου & Φιλιώ Σαράντου.
 
Επιμέλεια χορών: Ευθύμης Ευαγγέλου, Δημήτρης Κουσκούσης, Αγγελική Κουλούρη, Γιώργος Κουταλακίδης & Άννα Μαυρίκη.
 
Το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Κλεοπάτρας Λυμπέρη και του Αριστοτέλη Τσιούρα, των δύο νέων που “έφυγαν” στον σεισμό της Σάμου το 2020.
 
Έρευνα-Κείμενα-Παρουσίαση: Λάμπρος Λιάβας
Σκηνοθεσία: Μανώλης Φιλαΐτης
Διεύθυνση φωτογραφίας: Σταμάτης Γιαννούλης
Εκτέλεση παραγωγής: FOSS

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Facebook

Σαμιακά2 ώρες ago

Συνάντηση αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού με Ένωση Ξενοδόχων Σάμου

Σαμιακά3 ώρες ago

50 αιτούντες άσυλο αναχώρησαν απο Σάμο για Πειραιά

Σαμιακά3 ώρες ago

«Ρόδα θα ρίξω στο γιαλό» – Μουσικό οδοιπορικό στη Σάμο

Σαμιακά5 ώρες ago

Πλακιωτάκης: Στόχος μας η μόνιμη και σταθερή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Αιγαίο

Σαμιακά15 ώρες ago

Πανυγειονομική Κινητοποίηση την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

Σαμιακά19 ώρες ago

Ανάσταση στις 9 το βράδυ αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος

Περιφερειακά19 ώρες ago

Μουτζούρης: «Ορισμένοι δεν μαθαίνουν από λάθη και επιμένουν σε πολιτικές που κατέστρεψαν τα νησιά»

COVID-1920 ώρες ago

Κορωνοϊός-Κανένα κρούσμα στη Σάμο

Αστυνομικά - Λιμενικά21 ώρες ago

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Ικαρία

Περιφερειακά24 ώρες ago

Αποτελέσματα του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

COVID-193 εβδομάδες ago

ΕΟΔΥ: Δεκατρία νέα κρούσματα κορωνοϊού το τελευταίο 24ωρο στη Σάμο

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Την Τετάρτη 7 Απριλίου ξεκινούν τα δρομολόγια του καταμαράν DODEKANISOS EXPRESS

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Περιφερειακά2 εβδομάδες ago

Η αγανάκτηση των νησιωτών έφτασε στην Ευρώπη μέσω του Κώστα Μουτζούρη

Σαμιακά3 εβδομάδες ago

Πρόεδρος Κοινότητας Λέκκας για καραντίνα: Πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας

Δήμος2 εβδομάδες ago

Έκτακτο Σ.Τ.Ο για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής έξαρσης του Covid-19 στη Λέκκα

Δήμος3 εβδομάδες ago

Οι «παλικαριές» σε πολίτες μετά την επίσκεψη Γιόχανσον

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Ο Σταυρός και πάλι στην κορυφή του ιστού της Ελληνικής Σημαίας στη πλατεία Πυθαγόρα

Αστυνομικά - Λιμενικά4 εβδομάδες ago

Ικαρία: Σύλληψη για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Skyserv: Οι νέες κενές θέσεις εργασίας στον αερολιμένα της Σάμου

Σαμιακά1 εβδομάδα ago

Dodekanisos Seaways: Διακομιδή ενός βρέφους 8 ημερών και ενός ενήλικα ασθενή από Σύμη στη Ρόδο

Σαμιακά2 εβδομάδες ago

Κοκκάρι: Το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου απο ψηλά

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Σάμος: Ύψωσαν τεράστια ελληνική σημαία για την 25η Μαρτίου

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Στρατιωτική Παρέλαση 25ης Μαρτίου- Αφιέρωμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά4 εβδομάδες ago

Ο δωδεκάχρονος Σαμιώτης Χριστόδουλος Σπανός έφτιαξε μια stop motion lego ταινία για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

Σαμιακά1 μήνα ago

Παραλία Ψιλή Άμμος: Υποχώρησε η θάλασσα λόγω της άμπωτης

Σαμιακά2 μήνες ago

O «Aegean Explorer» στη Μάχη για την προστασία των Θαλασσών μας

Σαμιακά3 μήνες ago

Η νυχτερινή καταιγίδα στο Πυθαγόρειο Σάμου

Δήμος3 μήνες ago

Συνελήφθη για κλοπή κινητού απο Φαρμακείο

Αστυνομικά - Λιμενικά3 μήνες ago

Με το πλοίο Blue Star Mykonos η μεταγωγή στην Αθήνα του 38χρονου πρώην προπονητή | video

Δημοφιλή