Connect with us

Σαμιακά

Αυτή είναι η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής για τους πρόσφυγες και μετανάστες

Published

on

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Mεταναστευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού 1030/2002/ΕΚ, όπως ισχύει, έχει ξεκινήσει την έκδοση των αδειών διαμονής που λαμβάνουν οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα με τη μορφή της ηλεκτρονικής άδειας.

Η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής έχει σχεδιασθεί ως ένα ασφαλές έγγραφο, υψηλών προδιαγραφών, που παρέχει όλα τα αναγκαία εχέγγυα έναντι πιθανών προσπαθειών παραποίησης ή απάτης. Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής περιλαμβάνει (α) τα στοιχεία ταυτοποίησης του αλλοδαπού, (β) τα στοιχεία που προσδιορίζουν το καθεστώς διαμονής του (είδος άδειας διαμονής / πρόσβαση στην αγορά εργασίας) και (γ) τα βιομετρικά στοιχεία για την αναγνώριση του κατόχου (φωτογραφία, δύο δακτυλικά αποτυπώματα &υπογραφή).

Τα στοιχεία αυτά εκτυπώνονται στην ηλεκτρονική άδεια διαμονής (πλην των δακτυλικών αποτυπωμάτων) και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RFchip), σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ευρωπαϊκού κανονισμού.

Η έκδοση του των νέων ηλεκτρονικών αδειών διαμονής ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2017 και οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής παρακολουθούν τη διαδικασία και παρεμβαίνουν όποτε απαιτηθεί με σκοπό την άμεση επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την προσαρμογή των υπηρεσιών αλλοδαπών στις νέες απαιτήσεις.

Έχουν ήδη παραδοθεί περισσότερες από 56.000 ηλεκτρονικές άδειες διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ενώ 43.000 επιπλέον ηλεκτρονικές άδειες διαμονής βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης από τις υπηρεσίες αλλοδαπών.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική άδεια διαμονής αποτελεί μια πολύ σημαντική καινοτομία για την ελληνική δημόσια διοίκηση και διασφαλίζει την απαίτηση της ελληνικής πολιτείας για την έκδοση ενός ασφαλούς τίτλου διαμονής των νομίμως διαμενόντων στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπών, αλλά και την απαιτούμενη νομική προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας με στόχο την ταχύτερη, αλλά και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η επιτυχία του εν λόγω εγχειρήματος θα αποτελέσει μια σημαντική επένδυση γνώσης στις νέες τεχνολογίες, αλλά και σε εξειδικευμένο δυναμικό των υπηρεσιών του Υπουργείου μας με στόχο την διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα υποστηρίξει την παροχή στους πολίτες, σε δεύτερο χρόνο, αποτελεσματικών και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η κάρτα περιλαμβάνει τα βιογραφικά στοιχεία του κατόχου, φωτογραφία προσώπου καθώς και δύο δακτυλικά αποτυπώματα αποθηκευμένα και με τους πλέον σύγχρονους τρόπους κρυπτογραφημένα / διασφαλισμένα σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό chip (πλινθίο) που λειτουργεί ανέπαφα. Περιορισμένη πρόσβαση στα δακτυλικά αποτυπώματα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι σταθμοί των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Οι άδειες διαμονής έχουν διάρκεια ανάλογη με την κατηγορία τους (συνήθως 2-5 έτη) σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.

Το κόστος της κάρτας – της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής – ανέρχεται σε δεκαέξι (16) ευρώ και εξοφλείται αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικού παραβόλου (η-παράβολο). Το κόστος περιλαμβάνει την προμήθεια, εξατομίκευση/προσωποποίηση, εκτύπωση, και ασφαλούς διακίνησης της κάρτας.

Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής παραλαμβάνεται από τους Πολίτες Τρίτων Χωρών στις υπηρεσίες μίας στάσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Κεντρικής υπηρεσίας και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας όπου έχει υποβληθεί η αρχική αίτηση χορήγησης.

Οι διαστάσεις της κάρτας είναι αντίστοιχες των τραπεζικών καρτών τύπου ID-1 (μήκος 85,60χλστμ × πλάτος 53,98χλστμ).

Ομιλία Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Μουζάλα στην ημερίδα «Η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής»

 

Γ. ΜΟΥΖΑΛΑΣ: Καλημέρα σας. Όπως θα είδατε, θα μιλήσουμε αρκετοί άνθρωποι πριν μιλήσει εκείνος που έκανε τη δουλειά, αλλά έτσι γίνεται σε αυτά τα πράγματα. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε σε μια εκδήλωση για μια νομική έκδοση, σάς είπα ότι αυτή η εκδήλωση είχε σημειολογική σημασία. Το ίδιο ισχύει και τώρα και για τις επόμενες που θα ακολουθήσουν.

Σήμερα κάνουμε μια τομή. Βγάζουμε ηλεκτρονική άδεια διαμονής. Θα είναι κάτι σαν ταυτότητα που θα την έχουν όλοι οι μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν μείνει στην Ελλάδα από τα προηγούμενα χρόνια και είναι πάρα πολλοί.

Σάς έχω πει ότι λόγω των τεράστιων ροών που αντιμετωπίσαμε, αυτό το κομμάτι έμεινε πίσω. Να σημειώσω λοιπόν ότι εφόσον οι ροές μάς το επιτρέπουν, έχουμε την ευεργεσία ότι δημιουργήθηκε υπουργείο, το οποίο έχει μια δυναμική. Δημιουργείται δηλαδή. Έχουμε καινούργιους Γενικούς Γραμματείς, έχουμε τον Υφυπουργό κ. Μπαλάφα και κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Πολύ συχνά πλέον, θα κάνουμε τέτοιου είδους επαφές, ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή αυτών, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μένουν στην Ελλάδα. Είναι μέσα στις ευθύνες του Υπουργείου.

Κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Δεν έχουμε το προσωπικό που χρειάζεται, αλλά οι άνθρωποι κουράζονται πάρα πολύ. Έχουμε πλέον μέσα στην ατζέντα μας αυτή την κατεύθυνση και θα βλέπετε συνέχεια σχετικά πράγματα.

Τούτο εδώ είναι μια τομή. Δηλαδή, φεύγουν αυτά τα χαρτιά, τα τρίπτυχα, τα τετράπτυχα και περνάμε σε μια κανονική ταυτότητα που τούς αποδίδει τα δικαιώματά τους. Δεν παύω να τονίζω κάθε φορά πως ότι κάνουμε για να βελτιώνεται η κανονικότητα των συνθηκών για τους μετανάστες που είναι στην Ελλάδα, βελτιώνει και την κανονικότητα των Ελλήνων. Ισορροπούμε τα δικαιώματα και αυτή είναι η αρχή που έχει το Υπουργείο.

Αυτό θα το δείτε μέσα στα πλαίσια του ότι το Υπουργείο μας, παρότι δεν είναι έτοιμο, παρότι τού λείπει ακόμη προσωπικό, υλοποιεί αυτό που η κυβέρνηση εξήγγειλε και που είναι και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση, περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τις επόμενες μέρες, θα μπορούσα να πω και τους επόμενους μήνες, θα ακούτε συνέχεια τέτοια πράγματα. Θα διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων αυτών και θα διευκολύνουν τη ζωή μέσα στη χώρα μας. Είτε είσαι μετανάστης, είτε είσαι Έλληνας.

Δεν θα σάς πω τίποτε άλλο. Θέλω απλά να ευχαριστήσω τον κ. Σακκόπουλο, ο οποίος θα κάνει την παρουσίαση. Είναι ο υπεύθυνος για την Πληροφορική. Νομίζω ότι η κούραση στην οποία υπεβλήθη έφερε αυτό το αποτέλεσμα και εμάς όλους εδώ να καμαρώνουμε. Χωρίς τον κ. Σακκόπουλο, δεν θα τα καταφέρναμε. Όπως και χωρίς τον Γενικό Διευθυντή Μετανάστευσης κ. Κιντή, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα που είχαμε τις τεράστιες ροές, μπόρεσε να κρατήσει τη μετανάστευση που υπήρχε ήδη στην Ελλάδα, χωρίς να κάνουμε σημαντικά πράγματα. Σχεδόν χωρίς να κάνουμε τίποτα.

Αλλά, με τη ροή ενός εκατομμυρίου ανθρώπων το γεγονός του ότι δεν κατέπεσε το κομμάτι της μόνιμης μετανάστευσης που υπήρχε, οφείλεται στον κ. Κιντή. Να ευχαριστήσω τον καινούργιο μας Γενικό Γραμματέα, τον κ. Κλάπα, ο οποίος ανέλαβε αυτό το έργο.

Και βέβαια να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό, τον κ. Μπαλάφα στην ευθύνη του οποίου έχουν περιέλθει αυτά τα πράγματα και που αγωνίζεται για να έχουμε αποτελέσματα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ όλους αυτούς και ευχαριστώ και εσάς.

 

 

Share this post:

Comments

comments

Σαμιακά

Και ο άσωτος επιστρέφει.

Published

on

By

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής αναφέρεται σε μία ακόμη παραβολή∙ την παραβολή του ασώτου υιού (Λουκ. 15, 11-32). Ο πατέρας της παραβολής δέχεται τον υιό του που τον έχει εγκαταλείψει, έχει ζήσει με άσωτο τρόπο χρησιμοποιώντας την περιουσία του πατέρα και στο τέλος χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη επιστρέφει στον πατέρα. Πόση στεναχώρια βίωσε ο πατέρας τη στιγμή που ο υιός του, ζήτησε από τον ίδιο το μερίδιο που του αναλογεί για να φύγει στα ξένα;

Ο υιός της παραβολής αφού ξόδεψε τα πάντα, σκέφτηκε να επιστρέψει στον πατέρα του. Η επιστροφή εγείρει ερωτήματα. Αναζητά επιτακτικά ακραιφνείς απαντήσεις, απαντήσεις δεκτικές μιας εμβάθυνσης στο μυστήριο της οντολογικής μεταμόρφωσης του υιού. Γιατί γύρισε στον υιό ο πατέρας; Επειδή ξόδεψε όλη την περιουσία και δεν μπορούσε να ζήσει αλλιώς; Επειδή βρέθηκε στα δύσκολα; Επειδή απέκτησε συναίσθηση της ασωτίας του; Κι αν η συναίσθηση αυτή εμφορούταν από μία συναισθηματική έξαρση, έναν ακροβατικό συναισθηματικό παρορμητισμό; Η παραβολή μας βεβαιώνει για κάτι πολύ σημαντικό. ‘’Τότε συνήλθε στον εαυτό του’’ και επέστρεψε στον πατέρα του λέγοντας του ‘’αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιον σου, δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι υιός σου’’ (Λουκ. 15, 17-19).

Ας δούμε στον πατέρα τον Θεό Πατέρα και στον υιό τον κάθε άνθρωπο. Πόσες φορές μας ευεργετεί ο Θεός; Μας δίνει ευλογίες, τις οποίες δεν αξίζουμε. Δεχόμαστε τις ευεργεσίες. Όχι, όμως πάντοτε. Πώς ανταποκρίνεται ο άνθρωπος; Συνάπτει σχέση με τον Θεό; Αναγνωρίζει πως όλα όσα έχει, του τα έχει δωρίσει ο Θεός; Ο άνθρωπος πολλές φορές σηκώνεται και φεύγει από τη σχέση αυτή. Εγκαταλείπει τον Θεό. Άλλες φορές επιστρέφει, άλλες πάλι όχι. Έτσι ενεργεί ο άνθρωπος. Πολλές φορές καθίσταται αχάριστος απέναντι στον Θεό, απέναντι στους συνανθρώπους του. Κι ο Θεός; Πώς ενεργεί; Μήπως έχει πολλές επιλογές; Γνωρίζουμε πως στον Σταυρό δεν υπάρχει άνετη θέση. Αυτή είναι η στάση του Θεανθρώπου. Ελπίζει, υπομένει, ταπεινώνεται, συγχωρεί, έχει αμέτρητο έλεος και φιλανθρωπία άρρητη. Αυτός είναι ο τρόπος του Θεού Πατέρα.

Ο άνθρωπος δραπετεύει από την σχέση με τον Πατέρα. Πολλές φορές. Κι όταν επιστρέφει, πάντοτε ο Πατέρας τον δέχεται. Δεν θέτει όρια και κριτήρια ο Θεός. Το μοναδικό Του μέτρο, κριτήριο και προϋπόθεση είναι η αγάπη. Αυτές είναι οι ‘’αντοχές’’ του Θεού. Εκτός κι αν ο άνθρωπος δεν θέλει να σωθεί ποτέ και εμμένει σε μία άρνηση του Θεού. Ακόμη και τότε δεν εκδικείται ο Θεός, δεν τιμωρεί όπως ακούγεται να λένε διάφορες φωνές εντός των τειχών της Εκκλησίας. Ας κρατήσουν την τιμωρία για τον εαυτό τους. Ο Θεός έχει άλλον τρόπο και βαδίζει άλλον δρόμο. Διαφορετικό από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, μακριά από την κοσμικότητα της κτίσης αυτής. Ο όσιος Μάξιμος Ομολογητής στα Κεφάλαια περί Αγάπης σημειώνει πως ‘’τόν δέ φαῦλον, δι᾿ ἀγαθότητα ἐλεεῖ, καί ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ παιδεύων ἐπιστρέφει’’.

Βάζει δύσκολα στον Θεό ο άνθρωπος. Και παίζει με την σωτηρία του. Την εξωθεί στα άκρα. Δεν ξεκινάει από την αγάπη, αλλά ο ίδιος την ίδια στιγμή απαιτεί αγάπη, κάποιες φορές. Άλλοτε, έχει την αίσθηση πως πιστεύει πραγματικά με όσα κάνει και πως οι άλλοι φταίνε πάντα, ο πατέρας ή ο γιος ή ο διπλανός, αλλά ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς με σαφή λόγο ξεκαθαρίζει τα πράγματα∙ η πίστη ωφελεί, ένα κάποιος πολιτεύεται κατά συνείδηση και καθαρίζει τον εαυτό του μέσα από την εξομολόγηση και την μετάνοια. Δεν μπορείς να εγκαταλείπεις τους γονείς σου στο γηροκομείο και να χαίρεσαι με όσα σου δώρισαν όλα αυτά τα χρόνια. Είσαι σάρκα από τη σάρκα τους και αίμα από το αίμα τους. Ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους που σέβονται τους γονείς και διακονούν τους γονείς. Δεν μπορείς να ησυχάζεις μέσα σου την στιγμή που ο γιος σου ή η κόρη σου δεν μιλάνε μεταξύ τους ή εσύ με κάποιο παιδί. Ούτε όταν τα αδέλφια δεν θέλουν να δουν το ένα το άλλο. Δεν υπάρχει ευλογία Θεού στην περίπτωση αυτή. Ο δρόμος της σωτηρίας είναι ο άλλος. Τίποτε παραπάνω και τίποτε λιγότερο. Αυτό λέει όλο το ευαγγέλιο. Παρατημένοι γονείς, μαλωμένα αδέλφια, μαλωμένοι γονείς με τα παιδιά και άλλα πολλά δυσάρεστα επιβεβαιώνουν την ασχήμια και το δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο, απώλεσε την ωραιότητα, έκλαψε στις χαρές των άλλων και έστησε χορό στις δυστυχίες τους. Στην Εκκλησία υπάρχει μία όμορφη λέξη, ελκυστική, που γίνεται ελκυστικότερη και ένα ολάκερο βίωμα, μία ζωντανή εμπειρία, όταν εισέρχεται στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι η λέξη μετάνοια. Ο άνθρωπος έγινε πολύ σκληρός, εχθρικός, ένας σκέτος μόνος. Δεν θα επιβιώσει έτσι. Θα βρίσκει παντού και πάντα αδιέξοδα. Δεν βλέπετε πόσο δυστυχισμένοι έγιναν οι χριστιανοί; Στην Ανάσταση πενθούν ακόμη. Μέσα στην ζωή της Εκκλησίας υπάρχουν βήματα που οδηγούν στον Θεό. Υπάρχει η μετάνοια, η συγχωρητικότητα, το έλεος, η φιλανθρωπία, η σιωπή, ο πνευματικός. Υπάρχει και η επιστροφή. Το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από τέτοια πρόσωπα. Κι ο Θεός πάντα περιμένει την μετάνοια του ανθρώπου. Και μετά; Ε, στήνεται κι ένας πανηγυρικός χορός στους ουρανούς και ο άνθρωπος γεμίζει από Θεό.

 

Πρεσβύτερος Ηρακλής Φίλιος (Βαλκανιολόγος, Θεολόγος)

Κληρικός Ι.Μ Σταγών & Μετεώρων

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Σαμιακά

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου

Published

on

By

Εντατικοί έλεγχοι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού

Συνελήφθησαν, κατά το τελευταίο διήμερο στη Λέσβο, τέσσερα (4) άτομα που κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της απείθειας και της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς και για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

 

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά από Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν κατά το τελευταίο διήμερο στη Λέσβο, τέσσερα (4) άτομα, που κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της απείθειας και της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς και για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (26-02-2021), στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων από ειδικό αστυνομικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου, συνελήφθησαν στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι αρνήθηκαν να επιδείξουν απαιτούμενα για τη μετακίνησή τους έγγραφα και να συμμορφωθούν σε υποδείξεις των αστυνομικών, ενώ ακολούθως τους απώθησαν βίαια. Σε βάρος των συλληφθέντων βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους -300- ευρώ, για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Επίσης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (27-02-2021), συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυτιλήνης, δύο (2) αλλοδαποί, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε είχαν προβεί στη διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης στην οικία τους, στην οποία συμμετείχαν οκτώ (8) ακόμη άτομα [-6- αλλοδαποί (-2- άνδρες και -4- γυναίκες) και -2- ημεδαπές]. Σε βάρος των συλληφθέντων, διοργανωτών της συνάθροισης, βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους -3.000- ευρώ, ενώ στους λοιπούς συμμετέχοντες, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους -300- ευρώ, για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της δημόσιας υγείας, έχει δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στις Υπηρεσίες της, για τη συστηματική διενέργεια ελέγχων σε δημόσιους χώρους, επιχειρήσεις, μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και σε οδικά δίκτυα, τόσο στα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια.

Ο κίνδυνος του κορωνοϊού είναι υπαρκτός και απειλεί ευθέως το κοινωνικό αγαθό της δημόσιας υγείας, ως εκ τούτου αποτελεί θέμα κοινωνικής συνείδησης και πρωτίστως ατομικής ευθύνης, να υψώσουμε τείχος προστασίας για εμάς, τις οικογένειές μας, τους συνανθρώπους μας.

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Δημοφιλή