13.3 C
Σάμος
21/02/2024
Δήμος

Συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Σάμου

Το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, έλαβε θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Διαβούλευσης και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο που διεξήχθη την Τρίτη  28 Νοεμβρίου  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα, τις υπηρεσίες και τις προμήθειες που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν.

Οι πιστώσεις για τη Σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος προέρχονται από τους  ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών του Δήμου, ( πρώην ΣΑΤΑ), καθώς και από όλες τις χρηματοδοτήσεις που ο Δήμος Σάμου έχει εξασφαλίσει μέσω υποβολών ώριμων τεχνικών φακέλων υψηλής αναπτυξιακής σκοπιμότητας. Το 2018 από τη  ΣΑΤΑ ο Δήμος Σάμου θα λάβει και θα διαχειριστεί  το χαρακτηριστικά μειωμένο ποσό των 775.000 ευρώ έναντι του ποσού της τάξεως των 5.000.000 ευρώ,  που λάμβαναν οι τέσσερις πρώην Δήμοι προ της έναρξης λειτουργίας του Καλλικράτη.

Ο Δήμος Σάμου στο ασφυκτικό αυτό οικονομικό πλαίσιο και βάση των ελάχιστων πιστώσεων που έχει να διαχειριστεί προγραμματίζει αξιολογημένα και ιεραρχημένα έργα, δράσεις και προμήθειες τα οποία προτάσσουν :

  • Τη δημόσια υγεία ( με έργα και συντηρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, συντήρηση βιολογικών καθαρισμών, αντλιοστασίων κλπ. )
  • Την καθαριότητα
  • Την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση  (δημιουργία πράσινων σημείων)
  • Έργα που δρουν υποστηρικτικά στην ωρίμανση δράσεων και άλλων παρεμβάσεων για την ένταξη τους σε μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα (εκπόνηση μελετών)

Τα έργα που συμπεριλήφθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018, είναι έργα που βρίσκονται σε αρμονική πορεία με τις πρωτοβουλίες  της Δημοτικής Αρχής για την Εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Σάμου. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι πρόκειται για οριζόντια έργα που καλύπτουν και απαντούν στις ανάγκες και των  τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σάμου.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει και έργα που ο Δήμος Σάμου έχει ήδη εντάξει στην Προγραμματική Περίοδο, στο ΕΣΠΑ  2014 – 2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο”, στο διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG – VA , στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο Πράσινο Ταμείο καθώς  και σε άλλα Προγράμματα, έργα  συνολικού προϋπολογισμού  12.000.000 ευρώ τα οποία είναι :

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κέντρα Κοινότητας 233.280,00 ΕΣΠΑ 2014-2020
Δομές  Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο 117.000,00 ΕΣΠΑ 2014-2020
Βελτίωση –Αναβάθμιση  –Εκσυγχρονισμός 2ου Δημοτικού Σχολείου  Πόλεως Σάμου, με Επισκευή και Προσθήκη κατ’ Επέκταση  και Ύψος 1.830.000,00 ΕΣΠΑ 2014-2020
Βελτίωση και Στατική Ενίσχυση Σχολικού Συγκροτήματος 1ου και 2ου  Γυμνασίου Δ.Ε  Βαθέος Δήμου Σάμου 1.558.264,84 ΕΣΠΑ 2014-2020
Εξοπλισμός Βρεφονηπιακών  Σταθμών Δήμου Σάμου Για Την Βελτίωση Της Λειτουργίας  τους 142.704,00 ΕΣΠΑ 2014-2020
Ανάδειξη του ΞΕΝΙΑ Σάμου  ως  “ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ” και “ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ” 2.000.000,00 ΕΣΠΑ 2014-2020
Έργα  Ανάδειξης Φυσικού Τοπίου  “ΣΠΗΛΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ” 221.719,00 ΕΣΠΑ 2014-2020
Αναβάθμιση  –Διαμόρφωση  Δημοτικού  Κήπου 400.000,00 ΕΣΠΑ 2014-2020
Αναβάθμιση  –Αποκατάσταση Πλατείας  Πυθαγόρα 172.000,00 ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατασκευή  Νέων  Δικτύων  Ύδρευσης ΔΚ Μυτιληνιών  607.747,69 ΕΣΠΑ 2014-2020
Μελέτη γενικού σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) 49.804,20 ΕΣΠΑ 2014-2020
Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήµου Σάµου 49.804,45 ΕΣΠΑ 2014-2020
Δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων 600.000,00 INTERREG
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου 600.000,00 INTERREG
Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων Περιμετρικής 700,000,00  ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 40.000,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ηλεκτροφωτισμός Κλειστού Γυμναστηρίου Πυθαγορείου 8.213,00 ΠΔΕ
Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Χώρας  24.906,09 ΠΔΕ
Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Σάμου 38.256,98 ΠΔΕ
Μουσείο Ναυπηγικών και  Ναυτικών Τεχνών  του Αιγαίου 2.328.254,86  ΕΣΠΑ 2007- 2013
Προώθηση Οικιακής Κομποστοποίησης Δήμου Σάμου 142.015,00 ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Δράσεις Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας  10.000,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Κατασκευή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου 658.341,38 ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

Να σημειωθεί ότι προτάθηκαν και έργα τα οποία δεν ανήκουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Δήμου αλλά είναι έργα που θα περιληφθούν σε έγγραφο του Δήμου το οποίο  θα απευθύνεται στην αρμόδια αρχή  για τον συντονισμό, την εξασφάλιση κονδυλίων και την υλοποίηση των έργων αυτών, δηλαδή την Περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Σάμου θα είναι αρωγός όπου αυτό ζητηθεί ή χρειαστεί.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η υποβολή έργων Αγροτικής Οδοποιίας που αποτέλεσε διεκδίκηση των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας συνολικά, με σκοπό την στήριξή των νησιωτικών περιοχών, τα οποία  αναβαθμίζουν την πρόσβαση στις  αγροτικές περιοχές.

Τα έργα αυτά που περιλαμβάνονταν σαν συνέχεια του Τεχνικού Προγράμματος  στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

  1. Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Υδρούσσας” της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων προϋπολογισμού 129.748,06 ευρώ
  2. “Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κοντακαιίκων – Τμήμα από Αγία Άννα μέχρι την Επαρχιακή Οδό Καρλοβάσου – Υδρούσσας” της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων, προϋπολογισμού 175.832,15 ευρώ
  3. “Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Κονταιίκων” της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων, προϋπολογισμού 163.224,06 ευρώ και η” Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Πυθαγορείου τμήμα Χώρα – Μύλοι”, προϋπολογισμού 291.443,53 ευρώ.

Ακόμη, ενόψει της αναμονής έκδοσης πρόσκλησης για τα Επιχειρησιακά  Προγράμματα Leader, ο Δήμος Σάμου βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού και ωρίμανσης πράξεων με αναφορά στο σύνολο των γεωγραφικών  και διοικητικών του ορίων.

Τέλος, τα  εγκεκριμένα κονδύλια  για τα κοινωνικά επιδόματα, ύψους  άνω των 2.000.000,00 ευρώ, χορηγούνται ήδη από το Δήμο Σάμου, στους δικαιούχους..

 

 

Related posts

Κοινότητα Κοκκαρίου: Δηλώστε μέχρι τέλος Μαρτίου τις παροχές άρδευσης

admin

Συνάντηση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου με τον νέο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου

admin

O Αλέξανδρος Λυμπέρης «σάρωσε» στις εκλογες της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου

admin

Η Μαρίκα Νιώτη ανέλαβε άμισθη σύμβουλος του Δημάρχου σε θέµατα Τουρισµού

admin

Παραιτήθηκε η δημοτική σύμβουλος Δέσποινα Κάιλα -Την διαδέχεται ο Γιώργος Διονυσίου

admin

Daily Express – Η Σάμος είναι το καλύτερο μέρος του κόσμου για «ευ ζην»!

admin

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον Ημιμαραθώνιο «Πυθαγόρας ο Σάμιος»

admin

«Σύμπραξη προοδευτικών πολιτών»: Μέρος των Δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, αρνήθηκαν να καταδικάσουν την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων

admin

Σε εξέλιξη το εξπρές κύμα κακοκαιρίας

admin