Connect with us

Δήμος

Συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Σάμου

Published

on

Το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή, έλαβε θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Διαβούλευσης και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο που διεξήχθη την Τρίτη  28 Νοεμβρίου  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα, τις υπηρεσίες και τις προμήθειες που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν.

Οι πιστώσεις για τη Σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος προέρχονται από τους  ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών του Δήμου, ( πρώην ΣΑΤΑ), καθώς και από όλες τις χρηματοδοτήσεις που ο Δήμος Σάμου έχει εξασφαλίσει μέσω υποβολών ώριμων τεχνικών φακέλων υψηλής αναπτυξιακής σκοπιμότητας. Το 2018 από τη  ΣΑΤΑ ο Δήμος Σάμου θα λάβει και θα διαχειριστεί  το χαρακτηριστικά μειωμένο ποσό των 775.000 ευρώ έναντι του ποσού της τάξεως των 5.000.000 ευρώ,  που λάμβαναν οι τέσσερις πρώην Δήμοι προ της έναρξης λειτουργίας του Καλλικράτη.

Ο Δήμος Σάμου στο ασφυκτικό αυτό οικονομικό πλαίσιο και βάση των ελάχιστων πιστώσεων που έχει να διαχειριστεί προγραμματίζει αξιολογημένα και ιεραρχημένα έργα, δράσεις και προμήθειες τα οποία προτάσσουν :

  • Τη δημόσια υγεία ( με έργα και συντηρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, συντήρηση βιολογικών καθαρισμών, αντλιοστασίων κλπ. )
  • Την καθαριότητα
  • Την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση  (δημιουργία πράσινων σημείων)
  • Έργα που δρουν υποστηρικτικά στην ωρίμανση δράσεων και άλλων παρεμβάσεων για την ένταξη τους σε μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα (εκπόνηση μελετών)

Τα έργα που συμπεριλήφθηκαν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018, είναι έργα που βρίσκονται σε αρμονική πορεία με τις πρωτοβουλίες  της Δημοτικής Αρχής για την Εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Σάμου. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι πρόκειται για οριζόντια έργα που καλύπτουν και απαντούν στις ανάγκες και των  τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σάμου.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει και έργα που ο Δήμος Σάμου έχει ήδη εντάξει στην Προγραμματική Περίοδο, στο ΕΣΠΑ  2014 – 2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Βόρειο Αιγαίο”, στο διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG – VA , στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο Πράσινο Ταμείο καθώς  και σε άλλα Προγράμματα, έργα  συνολικού προϋπολογισμού  12.000.000 ευρώ τα οποία είναι :

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κέντρα Κοινότητας 233.280,00ΕΣΠΑ 2014-2020
Δομές  Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο 117.000,00ΕΣΠΑ 2014-2020
Βελτίωση –Αναβάθμιση  –Εκσυγχρονισμός 2ου Δημοτικού Σχολείου  Πόλεως Σάμου, με Επισκευή και Προσθήκη κατ’ Επέκταση  και Ύψος 1.830.000,00ΕΣΠΑ 2014-2020
Βελτίωση και Στατική Ενίσχυση Σχολικού Συγκροτήματος 1ου και 2ου  Γυμνασίου Δ.Ε  Βαθέος Δήμου Σάμου 1.558.264,84ΕΣΠΑ 2014-2020
Εξοπλισμός Βρεφονηπιακών  Σταθμών Δήμου Σάμου Για Την Βελτίωση Της Λειτουργίας  τους142.704,00ΕΣΠΑ 2014-2020
Ανάδειξη του ΞΕΝΙΑ Σάμου  ως  “ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ” και “ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ”2.000.000,00ΕΣΠΑ 2014-2020
Έργα  Ανάδειξης Φυσικού Τοπίου  “ΣΠΗΛΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ”221.719,00ΕΣΠΑ 2014-2020
Αναβάθμιση  –Διαμόρφωση  Δημοτικού  Κήπου400.000,00ΕΣΠΑ 2014-2020
Αναβάθμιση  –Αποκατάσταση Πλατείας  Πυθαγόρα172.000,00ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατασκευή  Νέων  Δικτύων  Ύδρευσης ΔΚ Μυτιληνιών  607.747,69ΕΣΠΑ 2014-2020
Μελέτη γενικού σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN)49.804,20ΕΣΠΑ 2014-2020
Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήµου Σάµου49.804,45ΕΣΠΑ 2014-2020
Δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων 600.000,00INTERREG
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχιακού Μεγάρου 600.000,00INTERREG
Αντιμετώπιση Κατολισθήσεων Περιμετρικής 700,000,00 ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 40.000,00ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ηλεκτροφωτισμός Κλειστού Γυμναστηρίου Πυθαγορείου 8.213,00ΠΔΕ
Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Χώρας  24.906,09ΠΔΕ
Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Σάμου 38.256,98ΠΔΕ
Μουσείο Ναυπηγικών και  Ναυτικών Τεχνών  του Αιγαίου 2.328.254,86 ΕΣΠΑ 2007- 2013
Προώθηση Οικιακής Κομποστοποίησης Δήμου Σάμου142.015,00ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Δράσεις Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας  10.000,00ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Κατασκευή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου658.341,38ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

Να σημειωθεί ότι προτάθηκαν και έργα τα οποία δεν ανήκουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Δήμου αλλά είναι έργα που θα περιληφθούν σε έγγραφο του Δήμου το οποίο  θα απευθύνεται στην αρμόδια αρχή  για τον συντονισμό, την εξασφάλιση κονδυλίων και την υλοποίηση των έργων αυτών, δηλαδή την Περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Σάμου θα είναι αρωγός όπου αυτό ζητηθεί ή χρειαστεί.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η υποβολή έργων Αγροτικής Οδοποιίας που αποτέλεσε διεκδίκηση των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας συνολικά, με σκοπό την στήριξή των νησιωτικών περιοχών, τα οποία  αναβαθμίζουν την πρόσβαση στις  αγροτικές περιοχές.

Τα έργα αυτά που περιλαμβάνονταν σαν συνέχεια του Τεχνικού Προγράμματος  στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

  1. Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Υδρούσσας” της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων προϋπολογισμού 129.748,06 ευρώ
  2. “Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κοντακαιίκων – Τμήμα από Αγία Άννα μέχρι την Επαρχιακή Οδό Καρλοβάσου – Υδρούσσας” της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων, προϋπολογισμού 175.832,15 ευρώ
  3. “Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Κονταιίκων” της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων, προϋπολογισμού 163.224,06 ευρώ και η” Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Πυθαγορείου τμήμα Χώρα – Μύλοι”, προϋπολογισμού 291.443,53 ευρώ.

Ακόμη, ενόψει της αναμονής έκδοσης πρόσκλησης για τα Επιχειρησιακά  Προγράμματα Leader, ο Δήμος Σάμου βρίσκεται σε διαδικασία σχεδιασμού και ωρίμανσης πράξεων με αναφορά στο σύνολο των γεωγραφικών  και διοικητικών του ορίων.

Τέλος, τα  εγκεκριμένα κονδύλια  για τα κοινωνικά επιδόματα, ύψους  άνω των 2.000.000,00 ευρώ, χορηγούνται ήδη από το Δήμο Σάμου, στους δικαιούχους..

 

 

Share this post:

Comments

comments

Δήμος

Στάντζος σε Μητσοτάκη: «Επικαλούμαι την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη που συμπαρατάσσομαι μαζί σας, συμπαρατάσσομαι με τον Μητσοτάκη»

Published

on

By

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τους δημάρχους Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελη, Χίου, Σταμάτη Κάρμαντζη και ανατολικής Σάμου, Γεώργιο Στάντζο, των τριών δήμων του Βορειοανατολικού Αιγαίου στα διοικητικά όρια των οποίων φιλοξενούνται δομές προσφύγων και μεταναστών.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα απο το πρωθυπουργικό γραφείο, ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό είπε:

«Έχετε αναλάβει το τιμόνι της χώρας στις δυσκολότερες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών. Εγώ δεν μπορώ να επικαλεστώ καμία κομματική ιδιότητα, επικαλούμαι την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη που συμπαρατάσσομαι μαζί σας, συμπαρατάσσομαι με τον Μητσοτάκη.

Συγνώμη αν το εκλαϊκεύω. Έχω πάρα πολλούς λόγους να θέλω να ανταποδώσω αυτό που δίνετε στην αυτοδιοίκηση, το ότι η αυτοδιοίκηση πλέον όπως και η κυβέρνηση δεν είναι κάτι το απόμακρο να συζητάμε με τον Πρωθυπουργό της χώρας και με τους Υπουργούς.

Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι ποτέ κάτι ανάλογο με άλλη κυβέρνηση. Στις δυσκολότερες στιγμές αναλάβατε. Θέλω να με πιστέψετε- έχω συμπαραταχθεί συνειδητά. Πέρσι τέτοια εποχή θυμάμαι πάρα πολύ καλά το τηλέφωνο σε ένα δημοτικό συμβούλιο όπου η επιλογή θα ήταν ενώ η Τουρκία ετοιμαζόταν να εισβάλει στον Έβρο μέσω των μεταναστών, εγώ είχα δημοτικό συμβούλιο και έγινε η επιλογή με δική μου εισήγηση ότι η δικοί μας αστυνομικοί δεν πρέπει να φυλάνε Σαμιώτες, ήταν εκείνες οι βραδιές οι δύσκολες πρέπει να είναι παρόντες εκεί που πρέπει να είναι και πάμε τώρα στο Ζερβού να πάμε να σπάσουμε το μπλόκο.

Το λέω και το χέρι μου τρέμει. Συνειδητά Πρωθυπουργέ δεν ήταν ούτε τακτικισμός, ούτε τίποτα, είναι εθνική πολιτική και εθνική είναι η δική μου συμπαράταξη και συνεχίζει αταλάντευτη, να στοιχίζομαι. Παράπονα δεν θα κάνω, το στοίχημα όμως πρέπει να κερδηθεί», τόνισε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Γεώργιος Στάντζος.

Αργότερα στον επίσημο λογαριασμό του δήμου Ανατολικης Σαμου, στο Facebook, ανέβηκε η εξής ανακοίνωση:

Η διεκδίκηση των αιτημάτων του Σαμιακού λαού στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης.
“Η Σάμος για να άρει το αρνητικό αποτύπωμα του μεταναστευτικού ,του σεισμού των 7 R και της πανδημίας χρειάζεται την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου κοινωνικής και οικονομικής ανάτασης ” .
Αύριο στις 10.00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και στις 11.00 συνέντευξη τύπου στα Τοπικά ΜΜΕ για τη συνολική παρουσίαση των όσων ειπώθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading

Δήμος

Νέο απορριμματοφόρο στον στόλο του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Published

on

By

Ένα νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο προστέθηκε στο στόλο οχημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου .

Ο αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Μιχάλης Μητσός, δήλωσε σχετικά:

«Παραλάβαμε σήμερα ένα απορριμματοφόρο όχημα που θα ενισχύσει το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων. Είναι το πρώτο όχημα από μια σειρά οχημάτων που θα προμηθευτεί ο δήμος μας και μαζί με τους 1150 καινούργιους κάδους θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου προς τους πολίτες».

Share this post:

Comments

comments

Continue Reading
Advertisement

Facebook

Σαμιακά2 ώρες ago

Αναστέλλεται η λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Σαμιακά5 ώρες ago

Στο «Βαθύ κόκκινο» η Σάμος

Σαμιακά6 ώρες ago

‘Εξι νέα κρούσματα στη Σάμο

Δήμος6 ώρες ago

Στάντζος σε Μητσοτάκη: «Επικαλούμαι την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη που συμπαρατάσσομαι μαζί σας, συμπαρατάσσομαι με τον Μητσοτάκη»

Σαμιακά7 ώρες ago

Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε σε μία λογική όπου τα νησιά μας θα επιβαρύνονται με αυξημένους αριθμούς προσφύγων

Σαμιακά9 ώρες ago

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ανατολικής Σάμου για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σαμιακά11 ώρες ago

Εξιτήριο από το ΓΝ Σάμου πήραν δύο ασθενείς που νοσηλεύονταν με κορωνοϊό

Δήμος14 ώρες ago

Νέο απορριμματοφόρο στον στόλο του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Περιφερειακά15 ώρες ago

Ανακοίνωση της Π.Ε. Σάμου για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό και το τσουνάμι

Σαμιακά1 ημέρα ago

Π.Ε. Σάμου: Κανένα κρούσμα covid-19

Δημοφιλή