14.4 C
Σάμος
22/02/2024
Σαμιακά

Δόθηκε η άδεια χωροθέτησης του νέου ΚΥΤ στη θέση Ζερβού

Δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση των υπουργών, Εσωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η άδεια για την χωροθέτηση για την κατασκευή του νέου Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη θέση Ζερβού, χωρητικότητας 1.200 ατόμων.

Την αριθμ. 23.1/10717 από 11-6-2019 αίτηση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία συνοδεύεται από: α) Τοπογραφικό Διάγραμμα της αναφερόμενης έκτασης στη Νήσο Σάμο, β) Γενικό Σχέδιο διάταξης των αναγκαίων εγκαταστάσεων και γ) Τεχνική έκθεση.

Το γεγονός ότι, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στην εξυπηρέτηση σκοπού με ιδιαίτερη κοινωνική και εθνική σημασία δηλαδή στη μετεγκατάσταση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Νήσου Σάμου σε νέο χώρο, καθίσταται αναγκαία η ανέγερση, τοποθέτηση εγκαταστάσεων, η διαρρύθμιση/ διαμόρφωση χώρων και η εκτέλεση αναγκαίων έργων υποδομών και δικτύων.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Χορηγούμε άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση και λειτουργία νέου Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Νήσο Σάμο στην περιοχή «Ζερβού» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σάμου χωρητικότητας χιλίων διακοσίων (1.200) ατόμων.

Β) Οι εγκαταστάσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και απομακρύνονται, όταν εκλείψει η ανάγκη εγκατάστασης, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Γ) Το κέντρο θα περιλαμβάνει ενότητα στεγασμένων χώρων διοικητικών υπηρεσιών, στεγασμένων χώρων για την υποδοχή, την ασφάλεια, την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας, την ενημέρωση, την ιατρική, νοσηλευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα, των χώρων αποθήκευσης και επισκέψεων καθώς και των υπηρεσιών (όπως Υπηρεσία Ασύλου) και φορέων (όπως η ΥΑ/ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης) που δρουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8-17 του ν. 4375/2016.

Παράλληλα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται χώροι εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (χώρος εγκατάστασης γεννήτριας/γεννητριών, υποσταθμός Μέσης Τάσης δεξαμενές ύδρευσης, δεξαμενές πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις αποχέτευσης), καθώς και διαμορφωμένους χώρους κατάλληλους για τη στάθμευση και τους ελιγμούς μεγάλων οχημάτων (απορριμματοφόρα, λεωφορεία, πυροσβεστικά οχήματα, φορτηγά) και οχημάτων τροφοδοσίας.

Δ) Το κέντρο θα περιλαμβάνει διακριτή ενότητα στεγασμένων πτερύγων φιλοξενίας των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που υποβάλλονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και διακριτή ενότητα στεγασμένων πτερύγων αιτούντων διεθνή προστασία που περιλαμβάνει κυρίως τους χώρους διαμονής. Το κέντρο θα περιλαμβάνει διακριτή ενότητα χώρων για γυναίκες και παιδιά, διακριτή ενότητα χώρων με σκοπό τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών αλλά και αναζήτησης νομικής ή/και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, χώρους κατάλληλους για την ψυχαγωγία, 33988 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 2759/03.07.2019 τη θρησκευτική λατρεία και την εκπαίδευση των φιλοξενουμένων, όπως και ενότητα υπαίθριων – ημιυπαίθριων χώρων που περιλαμβάνουν χώρους προαυλισμού, άθλησης, και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, θα περιλαμβάνει ενότητα στεγασμένων χώρων για την προσωρινή υποδοχή και φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων που θα περιλαμβάνει οικίσκους διαμονής, οικίσκο για τη φύλαξη και οικίσκο για τη δημιουργική απασχόλησή τους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016.

Ε) Για την αλλαγή χρήσης και τις κατασκευές δεν απαιτείται έκδοση έγκρισης ή άδειας δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας. ΣΤ) Στο συνολικό εμβαδόν της έκτασης θα πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι χώροι και χώροι κυκλοφορίας οχημάτων σε ποσοστό επιφάνειας τουλάχιστον 20% της συνολικής έκτασης του γηπέδου.

Ζ) Η περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπου απαιτείται, γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4014/2011.

Η) Για τις εκτάσεις που έχουν κριθεί αναδασωτέες με απόφαση του αρμόδιου Δασάρχη ισχύουν οι διατάξεις και οι περιορισμοί του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

document11

 

Related posts

Κήρυξη 24ωρης Πανσαμιακής Πανεργατικής Απεργίας την 28/2/2024

admin

Συνεχίζεται η αφαίμαξη αστυνομικού προσωπικού απο την Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου

admin

Λειτουργία ιατρείου Σακχαρώδη Διαβήτη στο ΚΥ Καρλοβασίου

admin

Vin Doux Naturel: Μοναδική εμπειρία γεύσης

admin

Προσοχή στην τήρηση της νομοθεσίας για αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές εκτάσεις

admin

Ξεσηκώθηκαν οι αγρότες της Σάμου συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις

admin

Νοσοκομείο Σάμου: Στάση εργασίας την Πέμπτη 22/2

admin

Τη συνέχιση της κατάληψης αποφάσισαν οι φοιτητές του Μ.Π.Ε.Σ

admin

Oμιλία με θέμα τον Σακχαρώδη Διαβήτη στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Σάμου

admin