27.8 C
Σάμος
04/07/2022
Σαμιακά

Η προγραμματική σύγκλιση μεταξύ των συνδυασμών «ΑΝΑ.Σ.Α. και «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ –  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ των συνδυασμών «ΑΝΑ.Σ.Α. για τη Σάμο» με επικεφαλή τον Γεώργιο Στάντζο και «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ » με επικεφαλή τον Αντώνιο Σίμο

 

Σήμερα, στις 29 Μαΐου 2019 οι επικεφαλής των συνδυασμών «ΑΝΑ.Σ.Α για τη Σάμο» και «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» -μετά από απόφαση των  συνδυασμών τους που ελήφθη κατόπιν συνεδριάσεων των μελών τους- και έχοντας πλήρη συνείδηση της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο Δήμος σε συνάρτηση με  το αποτέλεσμα των εκλογών της 26ης Μάιου καθώς και τη ξεκάθαρη βούληση  των πολιτών όπως εκφράστηκε που επιβάλλει στάση ευθύνης και συνεργατικότητας  ανακοινώνουν δημόσια την συνεργασία τους και δηλώνουν  την ξεκάθαρη σύμπνοια πάνω σε προγραμματικές συμφωνίες με γνώμονα την τοπική συνεργατική διακυβέρνηση του Δήμου  που θα προτάσσει  το συμφέρον του τόπου και μόνο.

Βασική προσπάθεια και επιδίωξή μας αποτελεί ο σχεδιασμός δράσεων για μια τοπική αυτοδιοίκηση φιλική, αυτόνομη, με συγκεκριμένο σχέδιο και λειτουργικές δομές με σεβασμό στον πολίτη και στα καθημερινά του προβλήματα.  Μέλημα  και προτεραιότητα μας είναι ο Δήμος να αποκτήσει  ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα με στόχο την ανάδειξη του Πολιτισμού, την ενίσχυση του Αθλητισμού και την προώθηση της Παιδείας, με τη ανάπτυξη ενός πλέγματος διαδημοτικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών.

Η εν λόγω συνεργασία στηρίζεται στην ευελιξία, στην διαφάνεια και ο χαρακτήρας της είναι πρωτίστως λειτουργικός και επιτελικός. Κύριο έναυσμα αποτέλεσε  η σύγκλιση απόψεων που υπήρξε και καταγράφηκε σε ζητήματα ευρύτερων κατευθύνσεων και άμεσης προτεραιότητας για το Δήμο.

 

(Α) Ζητήματα βασικών Αρχών λειτουργίας του Δήμου, ισότητας και αξιοκρατίας .

 • Αναβάθμιση του συντεταγμένου ρόλου του Δήμου με τήρηση των βασικών Αρχών λειτουργίας του, στηριζόμενοι στην αρχή της Διαφάνειας  στη Διοίκηση του Δήμου με σωστή  διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σύμφωνα με τις αρχές της αξιοκρατίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

-Σεβασμός στο Δημόσιο χρήμα.

-Τήρηση αντικειμενικών και διαφανών διαδικασιών.

-Οργανωτικός και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του Δήμου

Κύριο μέλημα ο σεβασμός στον κάθε πολίτη «πρώτα ο Πολίτης» με τη βελτίωση της καθημερινότητας του και της ποιότητας ζωής του.

(Β) Ζητήματα προσφυγικού – μεταναστευτικού.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων του προσφυγικού – μεταναστευτικού.

Άμεσα πρέπει να ξεκινήσει και να συνεχισθεί ο μαζικός απεγκλωβισμός των   προσφύγων μεταναστών από το νησί της Σάμου έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ομαλά η μετεγκατάσταση του ΚΥΤ.

Το ΚΥΤ στην πόλη της Σάμου  πρέπει να κλείσει ΑΜΕΣΑ. Οποιαδήποτε νέα δομή δημιουργηθεί να είναι κλειστού τύπου με προδιαγραφές – εκτός οικισμών- για την πρώτη υποδοχή των προσφύγων-μεταναστών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των Δημοτών και των επισκεπτών από παραβατικές συμπεριφορές και έκνομες ενέργειες.

Η επιλογή του χώρου της νέας και μοναδικής δομής  και η λειτουργία αυτής είναι κυβερνητική ευθύνη αλλά πρέπει να έχει απαραίτητα τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.
Βούληση μας να αποδοθεί στην Αυτοδιοίκηση κατά κυριότητα και χρήση ο χώρος που καταλαμβάνει το σημερινό ΚΥΤ και αφού κατεδαφιστούν άμεσα οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, να αξιοποιηθεί προς κοινή χρήση των Δημοτών(χώρος πρασίνου, αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων) .

(Γ) Ζητήματα Αναπτυξιακής Ανασυγκρότησης και Ποιότητας Ζωής

Επανακαθορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων στους κρίσιμους και συμπληρωματικούς τομείς (αγροτική παραγωγή, καινοτομία), αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων (τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός).

 1. Ενίσχυση της διάστασης της ανάπτυξης και δημιουργίας συμφωνιών με την         ενίσχυση των τοπικών συνεταιρισμών (με έμφαση στο τρίπτυχο ελληνικά τοπικά προϊόντα – τουρισμός – πολιτισμός),
 2. Την ολοκλήρωση των υλοποιούμενων και των σε καθυστέρηση έργων με σκοπό την πλήρη απορρόφηση των εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων. Την αλλαγή του Χωροταξικού σχεδιασμού ώστε το νησί μας να «αναπνεύσει» προσελκύοντας νέες παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον φυσικό και δομημένο.
 3. Την σωστή σχεδίαση, μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση, παραλαβή και παράδοση των δημοτικών έργων προς κέρδος και αποφυγή επιπρόσθετης ταλαιπωρίας των Δημοτών.

4.Την ολοκλήρωση των έργων στον αθλητισμό και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων έργων και δράσεων στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

 1. Την προβολή της πλούσιας τουριστικής κληρονομιάς του νησιού μας ενός νησιού που διαθέτει το μοναδικό προνόμιο ότι το 1992, η αρχαία πόλη της Σάμου στο Πυθαγόρειο και το Ηραίο, να έχουν ανακηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Επιδίωξη μας είναι η δημιουργία Μουσείου Νεότερης Ιστορίας του νησιού μας.
 2. Την ενεργοποίηση των θεσμών του εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς όφελος των πολιτών.
 3. Την αξιοποίηση κάθε επενδυτικού πόρου και δυνατότητας με την απελευθέρωση των μεγάλων έργων του ΕΣΠΑ, την προσέλκυση επενδύσεων. Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων και προσέλευση επενδύσεων που συνάδουν με τις αναπτυξιακές προοπτικές. σε συνεργασία με τους ιδιώτες, την περιφέρεια, αλλά και με τον ΕΟΤ.
 4. Κατανομή πόρων προσανατολισμένη στην αγροτική παραγωγή με προτεραιότητα τη κτηνοτροφία και τα τρόφιμα με στόχο την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού σφαγείου.
 5. Για τους ανέργους, ιδιαίτερα τους νέους με την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας (αυτεπιστασία Δήμων, προγράμματα κατάρτισης, θεσμοί κοινωνικής μέριμνας).
 6. Την στήριξη της υφιστάμενης τοπικής επιχειρηματικότητας και προσέλκυση νέων επιχειρήσεων με πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, υπερασπιζόμενοι την συλλογικότητα, τη σύνθεση των απόψεων, τη συμμετοχή, την ατομική προσφορά και ευθύνη, και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των δημοτών που θα συνδιαμορφώνουν το μοντέλο διοίκησης του Δήμου.
 7. Την έμφαση στην ενίσχυση των χωριών και διακριτή ταυτότητα της κάθε κοινότητας. Δυνατότητα των τοπικών συμβουλίων να προσδιορίζουν τις προτεραιότητες και να δοθεί σε κάθε Δημοτική Ενότητα και στις Κοινότητες αυτής τα εφόδια που χρειάζονται  για ν’ αναπτύξουν τις δικές τους, ιδιαίτερες δυνατότητες.

Στη βάση αυτής της προγραμματικής συμφωνίας, οι Συνδυασμοί μα θα εργάζονται  συνεχώς από κοινού, διατηρώντας την αυτοτέλειά τους, με ευθύνη και  με συνέπεια για την υλοποίηση των γενικών και ειδικών σκοπών, με καλή πίστη, αυτοσεβασμό και αμοιβαία κατανόηση.

Μετά τα παραπάνω και αφού λήφθηκε υπόψη ο νέος αυτοδιοικητικός νόμος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» που επιβάλλει την απλή αναλογική και ως συνέπεια αυτής την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απρόσκοπτη διοίκηση του Δήμου, οι Δημοτικοί Συνδυασμοί  «Ανα.Σ.Α για τη Σάμο» και «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ » δηλώνουν ανοιχτά ότι η συνεργασία τους ξεκινά από σήμερα ούτως ώστε να ενισχύσουν τον αγώνα για την εκλογή του υποψήφιου Δήμαρχου Γεωργίου Στάντζου στον δεύτερο γύρο των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Ανατολικής Σάμου από κοινού και με όλες τις δυνάμεις τους και να προχωρήσουν μαζί μακριά από προσωπικά και μικροκομματικά συμφέροντα για να αποκτήσει επιτέλους αυτό ο τόπος πορεία ανάπτυξης και προκοπής για μας και τα παιδιά μας.

Για τους Δημοτικούς Συνδυασμούς

«ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »                                                         «Ανα.Σ.Α για τη Σάμο»

 

 

 

Αντώνιος Π. Σίμος                                                                    Γεώργιος Γ. Στάντζος

Related posts

Αίθριος καιρός και ενισχυμένο μελτέμι

admin

Ντίνα Κώνστα: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός

admin

Καρλόβασι: Αίσια κατάληξη είχε η περιπέτεια ηλικιωμένου

admin

Παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου του Σωματείου Επαγγελματιών Πυθαγορείου o Μάνος Βαλής

admin

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Κυριακή 3 Ιουλίου

admin

Εκλάπη μέρος του μουσικού εξοπλισμού της Λαϊκής Ορχήστρας Σάμου – ΛΟΣ

admin

Πλακιωτάκης: Είμαστε 50% πάνω σε μεταναστευτικές ροές – Νέα άφιξη στη Σάμο

admin

Εορτασμός του Ιδρυτού της Εκκλησίας μας Αποστόλου Παύλου

admin

Φυσητήρας στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

admin

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα