25 C
Σάμος
27/05/2024
Δήμος

Νέο Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων για Συλλόγους Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Ανατολική Σάμο

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου καλεί όλους τους Πολιτιστικούς – Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του δήμου, να υποβάλουν αίτηση για χρηματική επιχορήγηση των δράσεων και εκδηλώσεων τους για το έτος 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά εις διπλούν, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Η αίτηση θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα εις διπλούν δικαιολογητικά

 1. Αίτηση επιχορήγησηςπρος Δήμο Ανατολικής Σάμου, με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την επιχορήγηση και προβλέπονται στο καταστατικό του συλλόγου.
  2. Πρόγραμμα δράσης για το έτος 2024με αναλυτική αναφορά στο είδος της δράσης, το χρόνο διεξαγωγής, τον τόπο διεξαγωγής και στο κόστος αυτής.
  3. Το καταστατικό με βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
 2. Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται τα πρόσωπα, που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σύλλογο ή το σωματείο, εφόσον παρέχεται από το Καταστατικό η δυνατότητα αυτή. Εάν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από το Καταστατικό, τότε απαιτείται Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση σε ορισμένο μέλος του για την είσπραξη της επιχορήγησης.
 3. Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων για το 2024.
 4. Απολογισμό εσόδων – εξόδων για το έτος 2023.
 5. Απολογισμό για το ποσό της επιχορήγησης έτους 2023ή του τελευταίου έτους κατά το οποίο επιχορηγήθηκε ο σύλλογος από τον Δήμο, από τον οποίο θα προκύπτει η διάθεση της επιχορήγησης, με επισυναπτόμενα τα σχετικά παραστατικά δαπανών.
 6. Βεβαίωση κατάθεσης απολογιστικών στοιχείων για το οικονομικό έτος 2023 από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου
 7. Σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν.3861/2010, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014, καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων που επιχορηγούνται να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία δαπανών τους στη Διαύγεια. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/ 1057/14.01.2015 καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014».Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ. Μετ. & Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.Οι πάροχοι επιχορηγήσεων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν να προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο πριν την έγκριση της επιχορήγησης.
 • Για τους συλλόγους που έχουν επιχορηγηθεί κατά το προηγούμενο έτος µε ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συνολικά ετησίως, απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου (σύμφωνα με το άρ.83 του Ν.4727/2020), ότι έχουν καταχωρηθεί τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών που προέρχονται από τις επιχορηγήσεις που έλαβαν, στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, συνοδευόμενη από εκτύπωση των δαπανών όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο site.
 • Για τους συλλόγους που έχουν επιχορηγηθεί µε ποσό κάτω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) κατά το προηγούμενο έτος, Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης δηλώσεων δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια, επειδή δεν επιχορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος με ποσό άνω των 3.000 €.

 • Όσοι φορείς απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση, διότι ήδη αναρτούν τις δαπάνες τους στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα µε το άρ.76 του Ν.4727/2020, αυτό να το δηλώνουν µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, η αίτηση θα συνοδεύεται και από τα κάτωθι δικαιολογητικά.

 1. Πρακτικό Δκ.Σ. περί υποβολής της αίτησης επιχορήγησης.
 2. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού, (ΙΒΑΝ) που τηρείται, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, επ΄ ονόματι του εν λόγω Σωματείου ή Συλλόγου.

Για τα αθλητικά σωματεία θα χρειαστεί εκτός των ανωτέρων δικαιολογητικών η προσκόμιση :1) της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και 2) η εγγραφή του αθλητικού σωματείου στο ¨Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων¨ (αρ.142του Ν4714/2020).

Για την είσπραξη του ποσού επιχορήγησης απαιτείται η προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

 • Φορολογική ενημερότηταγια ποσό επιχορήγησης άνω των 500,00 €.
 • Ασφαλιστική ενημερότηταγια ποσό επιχορήγησης άνω 000,00 €
 • Πρωτότυπο γραμμάτιο είσπραξηςμε το ποσό της επιχορήγησης.

  Οι αιτήσεις θα κατατίθενται έως και Παρασκευή 17-05-2024 στο Δήμο Ανατολικής Σάμου και συγκεκριμένα στο γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτισμού  Τουρισμού & Άθλησης (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2273350150 & 2273350151.

Για να γίνει η παραλαβή της αίτησης ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα.

Το έντυπο της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να αναζητηθεί, είτε στο γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού & Αθλητισμού   στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου , είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.islandofsamos.gr.

Related posts

Λυμπέρης: Πρόταση μομφής κατά της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αν δεν ζητήσει συγγνώμη

admin

Άσκηση «ΚΕΡΚΗΣ 2024»: Οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς

admin

Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου: Συνεδρίαση για την οικονομική διαχείριση και την ανάπτυξη πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων

admin

Ενημερωτική Εσπερίδα για τον καρκίνο του δέρματος και δερματολογική εξέταση Σπίλων

admin

Προθεσμία έως 31 Μαΐου 2024 για επιχειρήσεις στην Ανατολική Σάμο για άδειες κοινόχρηστων χώρων

admin

“Επίσκεψη Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας στον Δήμο Ανατ. Σάμου: Συμφωνία για ενίσχυση στην Πολιτική Προστασία”

admin

Ημερίδα για την αναπηρία, την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη στο Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο στις 18 Μαΐου

admin

Εθελοντική δράση καθαρισμού ρεματιάς στο Λιμάνι και Παλαιό Καρλόβασι 18-19 Μαΐου

admin

Δήμος Αν. Σάμου: Πρόσληψη 8 ατόμων ως Δασεργάτες με 5μηνη σύμβαση

admin