18.1 C
Σάμος
16/04/2024
Πολιτικά

Απάντηση Τριαντόπουλου στην ερώτηση του Βουλευτή Παρασκευαϊδη για τους σεισμόπληκτους της Σάμου

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, απάντησε στην ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ν. Λέσβου, Παναγιώτη Παρασκευαϊδη, σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση σεισμοπλήκτων κτιρίων καθώς επίσης και στη  παράταση της επιδότησης ενοικίου/ συγκατοίκησης, μετά τα δικαιολογημένα παράπονα των ενδιαφερομένων πολιτών της Σάμου.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, με θέμα «Κυβερνητική Εγκατάλειψη των σεισμόπληκτων κατοίκων της Σάμου», σε σχέση με τα ερωτήματα που τίθενται σε αυτήν και στο βαθμό που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με την πορεία αποκατάστασης των πληγέντων κτηρίων, και όσον αφορά στα επισκευάσιμα κτήρια, έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 774 αιτήσεις για έκδοση Άδειας Επισκευής και έχουν εκδοθεί 85 Άδειες, ενώ 8 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Οι υπόλοιποι φάκελοι επισκευής παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα -σύμφωνα με τις ισχύουσες Αποφάσεις- δικαιολογητικά, για τις οποίες οι αρμόδιοι μηχανικοί ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες εγγράφως. Μέχρι σήμερα, έχουν αποσταλεί 420 έγγραφα ελλείψεων. Μετά την προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών οι Άδειες Επισκευής θα εκδοθούν άμεσα. Επιπλέον, έχουν υποβληθεί 17 αιτήσεις για χορήγηση Β’ δόσης Σ.Σ. Επισκευής, από τις οποίες έχουν εκδοθεί 4 και οι υπόλοιπες 13 είναι σε διαδικασία ελέγχου, καθώς και 8 αιτήσεις για χορήγηση Γ’ δόσης Σ.Σ. Επισκευής – Περαίωση, από τις οποίες έχουν εκδοθεί 4 και οι υπόλοιπες 4 είναι σε διαδικασία ελέγχου.

Όσον αφορά στα κατεδαφιστέα κτήρια, σας πληροφορούμε ότι έχουν υποβληθεί 199 αιτήσεις για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Σ.Σ. για Ανακατασκευή/ Αυτοστέγαση και έχουν εκδοθεί 120 Βεβαιώσεις, ενώ 10 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Οι υπόλοιπες αιτήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις ως προς τα απαιτούμενα -σύμφωνα με τις ισχύουσες Αποφάσεις- δικαιολογητικά, για τις οποίες οι αρμόδιοι μηχανικοί ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες εγγράφως. Μέχρι σήμερα, έχουν αποσταλεί 86 έγγραφα ελλείψεων. Ακόμα, έχουν υποβληθεί 28 αιτήσεις για έκδοση Έγκρισης Σ.Σ. για Ανακατασκευή – Χορήγηση Α’ δόσης Σ.Σ., από τις οποίες έχουν εκδοθεί 13 και οι υπόλοιπες 15 είναι σε διαδικασία ελέγχου, καθώς και 3 αιτήσεις για έκδοση Βεβαίωσης Προόδου Εργασιών Ανακατασκευής – Έγκριση Χορήγησης Β’ δόσης Σ.Σ., οι οποίες είναι σε διαδικασία ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι, όταν οι φάκελοι υποβάλλονται ορθά (με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά), οι σχετικές διοικητικές Πράξεις εκδίδονται άμεσα.

Όσον αφορά στην παράταση της επιδότησης ενοικίου/ συγκατοίκησης για την κάλυψη των δαπανών της στέγασης των πληγέντων, σας ενημερώνουμε ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. -ως αρμόδια Υπηρεσία- προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Αναφορικά με τις κατεδαφίσεις των κτηρίων που χαρακτηρίστηκαν από την Υπηρεσία επικινδύνως ετοιμόρροπα -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- υπεύθυνοι για την κατεδάφισή τους είναι οι ιδιοκτήτες και σε περίπτωση που αμελούν, τα κατεδαφίζουν οι Δήμοι και η δαπάνη χρεώνεται στους ιδιοκτήτες. Στην προκειμένη περίπτωση, δοθέντος ότι πολλά από τα κτήρια που χαρακτηρίστηκαν επικινδύνως ετοιμόρροπα είναι αγνώστων ιδιοκτητών (είτε διότι μένουν στο εξωτερικό, είτε διότι υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι), εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση προς τους Δήμους για τις κατεδαφίσεις των ετοιμόρροπων κτηρίων, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν ούτε οι πολίτες ούτε οι Δήμοι.

Τέλος, όσον αφορά στη δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους της επιδότησης – κρατικής αρωγής, σας πληροφορούμε ότι τα οριζόμενα ποσοστά της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και του Ατόκου Δανείου (80% και 20%, αντίστοιχα), τα οποία συνιστούν τη Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων από τον εν λόγω σεισμό, είναι αυτά που ισχύουν εν γένει σε όλες τις φυσικές καταστροφές και δύναται να διαφοροποιηθούν σε ειδικές -λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών- περιπτώσεις. Τονίζεται ότι το ποσό του δανείου χορηγείται άτοκα στους πληγέντες και οι τόκοι καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, όσον αφορά στη χορηγούμενη Στεγαστική Συνδρομή για την επισκευή των πληγέντων κτηρίων, δόθηκε η δυνατότητα ο υπολογισμός της δαπάνης των εργασιών επισκευής να γίνει βάσει του Ενιαίου Τιμολογίου [βλ. υπ’ αριθ. 270999/Δ5/2022 Υ.Α. (Β’ 1894)], το οποίο επικαιροποίησε τις οριζόμενες τιμές του προγενέστερου τιμολογίου [βλ. υπ’ αριθ. οικ: 6772 /Β9β Υ.Α. (Β’ 3201) με αύξηση -όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο- έως 30%, και παράλληλα προστέθηκαν νέα επισκευαστικά άρθρα για εργασίες επισκευής που δεν είχαν προβλεφθεί στο προγενέστερο τιμολόγιο, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις άδειες επισκευής και να χορηγηθεί αποζημίωση και για αυτές.

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

 

 

-Ο-

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης

 

και Πολιτικής Προστασίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η Ερώτηση Παρασκευαΐδη για τους σεισμόπληκτους της Σάμου

Ερώτηση προς του υπουργούς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργό Εσωτερικών, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατέθεσε ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Παρασκευαϊδης με θέμα την Κυβερνητική Εγκατάλειψη των σεισμόπληκτων κατοίκων της Σάμου.

Τι αναφέρει στην ερώτησή του:

Την 30η Οκτωβρίου 2020 ο ισχυρός σεισμός των 6,7 Ρίχτερ βύθισε στο πένθος και την καταστροφή το ακριτικό νησί του Ανατολικού Αιγαίου, τη Σάμο. Τραγικά θύματα δυο νεαρά παιδιά που καταπλακώθηκαν από ετοιμόρροπο κτίριο. Εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις, εκκλησίες και Δημόσια κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα και κατεδαφιστέα και εκατοντάδες επισκευάσιμα.

Η κυβέρνηση δια στόματος Πρωθυπουργού που έσπευσε την επόμενη ημέρα στη Σάμο, εγγυήθηκε ΠΛΗΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ για κάθε περίπτωση πληγέντων κατοίκων.

Σήμερα μετά από 40 μήνες οι υποσχέσεις αποδεικνύονται κενές περιεχομένου σαν τις ακάλυπτες επιταγές, όλα έχουν ξεχαστεί.

Οι πληγέντες Ακρίτες εγκαταλείφθηκαν στην μαύρη μοίρα τους.

Από τους 600 φακέλους Ανακατασκευής και Επισκευής κτιρίων ελέγχθηκαν και αδειοδοτήθηκαν μόνο 80, ποσοστό μόλις 14%!!!

Οι υπόλοιποι αραχνιάζουν στην ΔΑΕΦΚ λόγω υποστελέχωσης και φόρτου εργασίας συνεπεία και άλλων φυσικών καταστροφών (Σεισμός Αρκαλοχωρίου Κρήτης, Καταστροφές Θεσσαλίας).

Η επιδότηση κατεδαφιστέων που εξαγγέλθηκε εξαφανίστηκε από το πλάνο ανασυγκρότησης του Νομού Σάμου.

Η νομοθετική ρύθμιση κατεδάφισης όλων των επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων, σε αντικατάσταση του αναχρονιστικού πλαισίου του 1929, που ισχύει και είναι ανεπαρκές πόσο μάλλον για παραδοσιακούς οικισμούς δεν υλοποιήθηκε δυστυχώς.

Το πενιχρό επίδομα ενοικίου των 300 ευρώ/μήνα και καταβλητέο ανά τρίμηνο, δεν καταβάλλεται στους δικαιούχους εδώ και 14 μήνες, με αποτέλεσμα να απειλούνται με εξώσεις οι σεισμοπαθείς από τους εκμισθωτές.

Το παραπάνω γεγονός αποτελεί προκλητική πράξη Κοινωνικής Αναλγησίας της Κυβέρνησης.

Στις 31 -10 – 2023 έληξε και η περίοδος καταβολής του επιδόματος ενοικίου και οι πληγέντες είναι σε απελπισία.

Κατόπιν των ανωτέρω οι κκ Υπουργοί

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

  1. Τι άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να διεκπεραιωθούν άμεσα οι αιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών;
  2. Προτίθενται να ενισχύσουν άμεσα με υπαλλήλους και άλλα μέσα την ΔΑΕΦΚ για την επιτάχυνση του έργου της και ποια είναι αυτά;

  3. Προτίθενται να επεκτείνουν άμεσα την περίοδο καταβολής του επιδόματος ενοικίου πέραν της 31-10-2023 προβλέποντας και τις σχετικές απαραίτητες πιστώσεις, αφού με ευθύνη της πολιτείας δεν ολοκληρώθηκε εντός τριετίας το πλάνο πλήρους αποκατάστασης των κατοικιών;

  4. Θα μεριμνήσουν για την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ποσών του επιδόματος ενοικίου μέχρι την 31-10-2023;

  5. Προτίθεστε να αναπροσαρμόσετε το ύψος της επιδότησης – κρατικής αρωγής καθώς και των σχετικών χαμηλότοκων δανείων για την ανακατασκευή-επισκευή των σεισμόπληκτων κτιρίων με δεδομένη και αναμφισβήτητη την τεράστια αύξηση του κόστους των οικοδομικών υλικών, εξαιτίας του πληθωρισμού και του πολέμου στην Ουκρανία, όπως είχε υποσχεθεί ο τέως Υπουργός Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής;

Μυτιλήνη, 18/1/2024

Related posts

Η Έρη Ρίτσου στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ

admin

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Α επανεξελέγη ο Μ. Αγγελόπουλος

admin

Οι ΚΟ του ΚΚΕ Δυτικής Σαμου προς Παπαθεοφάνους : Η «μάχη της κολώνας» μπορεί να περιμένει….

admin

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: Οι προτεινόμενοι Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

admin

Ο Γιώργος Αυτιάς υποψήφιος με τη ΝΔ στις ευρωεκλογές

admin

Ευρεία σύσκεψη με τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο

admin

Επίσκεψη του βουλευτή Χρ.Στεφανάδη στην Ικαρία

admin

Ερώτηση KKE για την άμεση αποκατάσταση των κτηριακών προβλημάτων της Πορφυριάδας

admin

Συνάντηση Β. Κικίλια- Κ. Μουτζούρη: Δημιουργία μονάδων δασοκομάντος στο Β. Αιγαίο

admin