24.9 C
Σάμος
24/05/2024
Σαμιακά

Δάσκαλοι-Νηπιαγωγοί: Ο Δήμος Ανατ. Σάμου ζητά από τους εκπαιδευτικούς να φροντίσουν τον έλεγχο των θερμαντικών συστημάτων

Να φροντίσουν οι εκπαιδευτικοί τον έλεγχο και την συντήρηση των θερμαντικών συστημάτων των σχολείων, ζητά ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου.

Αναλυτικά:

Καθόλου αιφνίδια ή τυχαία δεν είναι η επιστολή που έλαβαν τα σχολεία από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου την τελευταία ημέρα λειτουργίας τους πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Στην σχετική επιστολή ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ότι στον Δήμο δεν υπάρχει ο αρμόδιος υπάλληλος ώστε να διενεργηθεί η επιθεώρηση και συντήρηση των θερμαντικών συστημάτων και ζητά την ενημέρωση αλλά και την διασφάλιση (!) του ελέγχου, της συντήρησης και της λειτουργίας τους από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Αποποιείται δηλαδή την ευθύνη της συντήρησης και της παροχής ασφαλών υποδομών για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται για άλλη μια φορά να επωμισθούν ευθύνες που δεν τους αναλογούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία παραθέτουμε προς αποσαφήνιση των ρόλων κάθε φορέα, οι οποίοι θα πρέπει να είναι διακριτοί.

 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας:

           [α] Οι αρμοδιότητες και τα επιμέρους καθήκοντα των Διευθυντών των σχολικών μονάδων καθορίζονται αναλυτικά στην Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ Β 1340 2002) με τίτλο “Αρμοδιότητες προϊσταμένων διευθυντών, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ”. Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων ορίζονται στα άρ. 27 επ. της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

          [β] Με το άρ. 5 του ν. 1894/1990 μεταβιβάστηκε η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών μονάδων στους Δήμους, ενώ στην παρ. 8 του ιδίου ως άνω άρθρου προβλέφθηκε η σύσταση Σχολικών Επιτροπών με αρμοδιότητες, που ορίστηκαν στην παρ.9 ως εξής: “9.`Εργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων“.

            Με τις διατάξεις του ν.3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων” προβλέφθηκε μεταξύ άλλων και η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.

            Σε εκτέλεση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η υπ’ αρ.

 8440/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 318/2011), με τίτλο “Καθορισμός Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών“.

               [αα] Η διαχείριση των σχολικών κτηρίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους Δήμους, οι οποίοι έχουν και την κυριότητα αυτών.

               [ββ] Η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων ανήκει στις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες αποτελούν νομικά πρόσωπα, που εντάσσονται λειτουργικά και οργανωτικά στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τους οποίους και υποστηρίζονται σε επίπεδο οργάνωσης και διοικητικής λειτουργίας.

               [γγ] Οι αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ορίζονται αυτοτελώς από την νομοθεσία, που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των οργάνων της Εκπαίδευσης. Αναφορικά δε με την λειτουργία των σχολικών μονάδων και την διαχείριση των δαπανών αυτών έχουν ορισμένες, απολύτως και σαφώς ορισμένες αρμοδιότητες, που τους παρέχει ο νόμος. Υπάγονται δε λειτουργικά και οργανωτικά στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο να παρέχει σε αυτούς οδηγίες και εντολές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων έχουν τις αρμοδιότητες, που απορρέουν από το νόμο, ήτοι από το Καθηκοντολόγιο και την Υπουργική Απόφαση 8440/2011 (ΦΕΚ Β 318/2011), με τίτλο “Καθορισμός Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών“.

Πέραν, ωστόσο, των ως άνω αναλυτικά εκτιθέμενων αρμοδιοτήτων δεν δύνανται (ελλείψει σχετικής αρμοδιότητας) και δεν υποχρεούνται (ελλείψει σχετικής νομοθετικής προβλέψεως) να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που σχετίζεται με την διοικητική ή άλλη υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής, η οποία σημειωτέον δεν αποτελεί την προϊστάμενη αρχή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, αφού αυτοί υπάγονται λειτουργικά και οργανικά στο Υπουργείο Παιδείας.

                Η διαχείριση των σχολικών κτηρίων ανήκει στους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι και έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την λειτουργικότητά τους. Ουδεμία περαιτέρω αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί από τους οικείους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, πέραν αυτών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Εξάλλου, όπως και ανωτέρω εκτέθηκε, οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων υπάγονται λειτουργικά και οργανικά στο Υπουργείο Παιδείας από το οποίο και λαμβάνουν σχετικές εντολές και οδηγίες.

Το γεγονός ότι το κεντρικό κράτος αναθέτει καθήκοντα στους δήμους χωρίς πόρους (χρηματοδότηση και προσωπικό) οξύνει τα προβλήματα σε βάρος των παιδιών μας, όσον αφορά το θέμα των σχολικών κτιρίων. Αυτοί που συμφωνούν με μια τέτοια πολιτική έχουν ευθύνη.


Η τεχνική υπηρεσία του κάθε Δήμου υποχρεούται να κάνει ελέγχους, συντηρήσεις και επιθεωρήσεις στους καυστήρες –λέβητες όπως και σε όλα τα θερμαντικά συστήματα. Όταν δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό τότε ο διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας και τότε η σχολική επιτροπή αναθέτει την εργασία σε ιδιώτη και εξειδικευμένο συνεργείο για να εκτελέσει τις εργασίες συντήρησης και ελέγχου. Έως τότε η ευθύνη ανήκει στο δήμο.

Το ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών :

 

  • Είναι υπέρ του δημόσιου σχολείου και ενός κράτους που με ευθύνη του θα γίνονται οι απαραίτητες εργασίες με ασφαλή τρόπο για να λειτουργούν τα σχολεία. Αναδεικνύεται για μια ακόμα φορά η ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών των δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μην χρειάζονται να απευθύνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες-ιδιώτες.
  • Διαφωνεί με την επιχειρούμενη ”αυτονομία” των σχολικών μονάδων που θέλει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να επιβάλλει, καθώς αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί επιφορτίζονται με την ευθύνη εξοικονόμησης πόρων και συντήρησης των σχολικών κτιρίων, κάτι που είναι έξω από τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Είναι μια πολιτική εγκληματική, πάνω στο έδαφος της οποίας μπορούν να αναπαραχθούν εγκληματικά φαινόμενα, όπως αυτό που στοίχισε τη ζωή του μαθητή μας στις Σέρρες.

Δεν θα δεχτούμε να αποδοθεί καμία ευθύνη στους συναδέλφους μας και εις βάρος της ασφάλειας των μαθητών. Απαιτούμε άμεσα από τους οικείους Δήμους να εκτελέσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία των θερμαντικών συστημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες μέσα στο χρονικό διάστημα των διακοπών των Χριστουγέννων ώστε με το νέο έτος όλες οι σχολικές μονάδες να λειτουργήσουν με ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

sfragidaΟ Πρόεδρος

 

Αρχοντούλης Ιωάννης

Ο Γραμματέας

 

Μαρούπας Ευάγγελος

Related posts

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό και Βυζαντινό Μουσείο από τους μαθητές 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σάμου

admin

Ματαίωση διεξαγωγής εξετάσεων «Τύπου PISA» στη Σάμο

admin

Εμφάνιση αγριογούρουνων στην Περιμετρική Οδό της Σάμου

admin

Καρλόβασι Σάμου: Νέα μόδα – Καφές και κούρεμα στον ίδιο χώρο

admin

Aegean Airlines: Καθημερινές πτήσεις για Σάμο με Air Bus αυτό το Καλοκαίρι

admin

Σάμος: Πρωταθλητής για δεύτερη χρονιά ο ΝΑΟΚ στην Αλιεία με Φελλό

admin

Εκλογές ΑΨΕΣ Πυθαγόρας: Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

admin

ΤΕΕ Εκλογές: Ποιοι εκλέχθηκαν ως αντιπρόσωποι από το Νομό Σάμου

admin

Θεσμός το Τετράθλο από τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και την Ακαδημία «Γρηγόρης Τσικριτέας»

admin