8.9 C
Σάμος
04/02/2023
Ελλάδα

ΔΟΜ: Απολύσεις στο 60% του προσωπικού του προγράμματος HARP καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Με την αιφνιδιαστική γνωστοποίηση της λήξης της σύμβασης της πλειοψηφίας των εργαζομένων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων του προγράμματος HARP ήρθε αντιμέτωπο το σύνολο των εργαζομένων του προγράμματος την περασμένη Τετάρτη (30/11).

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, σε συνάντηση όλου του προσωπικού με την Project Manager του HARP, τους ανακοινώθηκε η περικοπή της πλειοψηφίας του προσωπικού που εργάζονται στο πεδίο και στον συντονισμό μετά τη λήξη των ενεργών συμβάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2022, οι μεγαλύτερες από την έναρξη του προγράμματος.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι οποίοι προχώρησαν σε επιστολή προς τη διοίκηση του οργανισμού, οι παραπάνω ανακοινώσεις προέκυψαν σαν “κεραυνός εν αιθρία” καθώς δεν υπήρξε, όπως επισημαίνουν, κάποια προειδοποίηση, ενώ τους είχε δημιουργηθεί η εικόνα ότι το πρόγραμμα θα συνέχιζε ως έχει μέχρι τουλάχιστον το καλοκαίρι του 2023. Μάλιστα, είχαν πραγματοποιηθεί και νέες προσλήψεις για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του προγράμματος.

Από την πλευρά τους οι υπεύθυνοι, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, τους είπαν πως “όλοι γνώριζαν ότι το πρόγραμμα τελειώνει 31/12″ και χρησιμοποιήθηκε σαν αιτιολόγηση το ότι οι πληθυσμοί και οι ανάγκες είναι μειωμένες.

Στη συνέχεια ακολούθησαν επιστολές προς τη διοίκηση της ελληνικής αποστολής του ΔΟΜ από μεγάλη μερίδα των συντονιστών του προγράμματος και τη συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού πεδίου, καθώς επίσης και διαμαρτυρία στα Headquarters του οργανισμού. Εκεί, σημειώνουν, ο Chief of Mission συνομίλησε με ομάδα εκπροσώπων του προσωπικού πεδίου, όπου δήλωσε ότι μένει έκπληκτος από το γεγονός ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την επικείμενη λήξη του προγράμματος, ενώ τους είπε πως η ενημέρωση που είχε ο ίδιος ήδη από το Σεπτέμβρη ήταν περί μιας μείωσης του 20% του προσωπικού σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος του χρόνου, και εν συνεχεία ενός ακόμα 20% μετά το Μάρτιο του 2023. Έπειτα, ζήτησε από την ομάδα των εκπροσώπων χρόνο για να διερευνήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί και τους κάλεσε να συμμετέχουν σε συνάντηση του με εκπροσώπους του συντονισμού, που είχε ήδη οριστεί για σήμερα, Τετάρτη (7/12), για να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τις ανησυχητικές εξελίξεις.

Σε επιστολή τους με πάνω από 200 υπογραφές, οι εργαζόμενοι ζητούν τη διατήρηση του συνόλου του υφιστάμενου προσωπικού μέχρι τον Ιούνιο του 2023, τη διασφάλιση της εκ των προτέρων ενημέρωσης για την απόλυση εργαζομένων τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα, την ανάκληση της απόφασης για τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού μέσω γραπτής δοκιμασίας και προφορικής συνέντευξης του προσωπικού για τις ήδη κατέχουσες θέσεις, συνάντηση με τη Διοίκηση του Οργανισμού (chief of mission), καθώς επίσης και την εναρμόνιση των εργασιακών συνθηκών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η επιστολή των εργαζομένων στη διοίκηση του οργανισμού

“ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Την 30η.11.2022, το σύνολο των εργαζομένων στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων του προγράμματος HARP κληθήκαμε σε διαδικτυακή συνάντηση με τους υπευθύνους από το Project Management και το Resource Management, όπου μας ανακοινώθηκε η λήξη του προγράμματος με συνοπτικές διαδικασίες έως τον Ιούνιο του 2023. Στη συνάντηση αυτή μας γνωστοποιήθηκε ότι από 01.01.2023 θα υλοποιηθεί μείωση του εργατικού δυναμικού σε σημαντικό βαθμό, χωρίς να γίνει συγκεκριμένη μνεία στο ακριβές ποσοστό των συμβάσεων που δε θα ανανεωθούν, ενώ παράλληλα δε δόθηκε σαφής διευκρίνιση σε σχετικές ερωτήσεις των εργαζομένων. Εντούτοις, ο Οργανισμός είχε προχωρήσει σε νέες προσλήψεις στο πρόγραμμα Harp δημιουργώντας στο σύνολο των εργαζομένων την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα HARP θα συνεχιστεί και κατά το έτος 2023-2024.

Με την αιτιολογία της μείωσης του πληθυσμού στις Δομές σε συνδυασμό με την έλλειψη χρηματοδότησης, μας ανακοινώθηκε η αλλαγή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών στους επωφελούμενους με τη δημιουργία roving ομάδων, χωρίς να μας γνωστοποιηθεί συγκεκριμένος σχεδιασμός υλοποίησης του προγράμματος.

Την 02η.12.2022 το σύνολο της ομάδας προστασίας του προγράμματος κλήθηκε σε διαδικτυακή συνάντηση με τους υπευθύνους του τμήματος όπου ανακοινώθηκε η διαδικασία στελέχωσης των νέων roving ομάδων. Συγκεκριμένα οι υπάρχουσες θέσεις δημοσιεύθηκαν εσωτερικά και οι εργαζόμενοι της ομάδας προστασίας καλούνται να αιτηθούν εκ νέου, υποβαλλόμενοι σε διαδικασία γραπτού τεστ και προφορικής συνέντευξης, διαδικασία που έρχεται να αντικαταστήσει την ήδη υπάρχουσα εξαμηνιαία αξιολόγηση με βάση τα επίσημα εργαλεία του Οργανισμού. Σαφής μνεία για την ακριβή στελέχωση δεν υπήρξε, έγινε μόνο μία προφορική αναφορά σε μειώσεις της τάξης του 60%, ενώ όσοι θα παραμείνουν θα υποβληθούν εκ νέου σε αυτή τη διαδικασία έως την οριστική απόλυση τους.

Ως επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο πεδίο, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θεωρούμε ότι η ανακοινωθείσα περικοπή του προγράμματος HARP δε συνοδεύεται από προβλέψεις για τη διάδοχη κατάσταση υποστήριξης του σημαντικού αριθμού ωφελουμένων που λαμβάνουν υπηρεσίες από το πρόγραμμα και φέρεται να μη λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες ή το βέλτιστο συμφέρον τους.

Επιπροσθέτως η ξαφνική αποχώρηση της πλειοψηφίας των εργαζομένων του Δ.Ο.Μ. από τις δομές, δίχως την πρόνοια για συνέχεια της υποστήριξης του πληθυσμού από κρατικό ή άλλο φορέα και δίχως τον απαραίτητο χρόνο για την επαρκή ενημέρωσή τους, τις απαραίτητες παραπομπές των υποθέσεων και εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων στήριξης δύναται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στους ωφελούμενους και τα συμφέροντά τους. Η δημιουργία roving ομάδων με μειωμένα καθήκοντα και υποστήριξη μόνο των εξαιρετικά ευάλωτων σημαίνει διάκριση στην παροχή υπηρεσιών και αφήνει έωλη μεγάλη ομάδα του πληθυσμού που δεν κρίνονται ως υψηλού κινδύνου, ή που δε θα εντοπίζονται έπειτα από σχετικά outreach.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα εργασιακό περιβάλλον εξουθένωσης για το υπολειπόμενο ανθρώπινο δυναμικό που προβλέπεται να συνεχίσει, για το οποίο είναι φύσει αδύνατον να ανταπεξέλθει στο σύνολο των απαιτήσεων και στην επαρκή εξυπηρέτηση των αναγκών.

Με σκοπό τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος των ωφελούμενων, και μένοντας πιστοί στη βασική αρχή του οργανισμού περί μη πρόκληση βλάβης (no-harm) θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της παρουσίας του συνόλου του προσωπικού με ίδιους πόρους του Οργανισμού έως και τον Ιούνιο του 2023, ώστε να υπάρξει ο χρόνος για να προβλεφθεί η διάδοχη κατάσταση και να γίνει μία ολοκληρωμένη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (handover).

Για όλους τους παραπάνω λόγους, και υπό την επιφύλαξη πάντων νομίμων δικαιωμάτων μας όπως απορρέουν από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τους ελληνικούς νόμους, αιτούμαστε:

  • Την διατήρηση του συνόλου του υφιστάμενου προσωπικού μέχρι τον Ιούνιο του 2023
  • Τη διασφάλιση της εκ των προτέρων ενημέρωσης για την απόλυση εργαζομένων τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα
  • Την ανάκληση της απόφασης για τον τρόπο αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού μέσω γραπτής δοκιμασίας και προφορικής συνέντευξης του προσωπικού για τις ήδη κατέχουσες θέσεις
  • Εναρμόνιση των εργασιακών συνθηκών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
  • Συνάντηση με τη Διοίκηση του Οργανισμού (chief of mission)

Αθήνα, 05.12.2022″

Κείμενα στήριξης έχουν σταλεί και από εργαζόμενους άλλων προγραμμάτων του ΔΟΜ, καθώς κι από το Σωματείο Εργαζομένων του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους εργαζόμενους του ΕΟΔΥ στις Δομές Φιλοξενίας.

 Πηγή: news247.gr

Related posts

Νεκρός και ο δεύτερος πιλότος του Phantom F-4

admin

Τελετή εγκαινίων του Γαροφαλλίδειου κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λήμνο

admin

Βραβεία Διαγωνισμού σχεδίασης προϊόντων και υπηρεσιών Post Covid World Design Competition της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

admin

Πέθανε ο Νίκος Ξανθόπουλος σε ηλικία 89 ετών

admin

Λέσβος: Νεκρό βρέφος οκτώ μηνών στον Πολιχνίτο

admin

1ος Μαθητικός Διαγωνισμός “Προβάλλω τον τόπο μου”

admin

Έρχεται η 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ

admin

ΚΥΣΕΑ: Παράταση στη θητεία του Κωνσταντίνου Φλώρου

admin

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 1ης Φάσης 2022 Μ.Ι. επιχειρήσεων

admin